Logo: An Seotal

a cappella
a cappella
adj
a cappella singing seinn a cappella
a cappella imitative singing seinn atharraiseach a cappella
Subject: Music
a cappella
a cappella
adv
they sang a cappella sheinn iad a cappella
Subject: Music
accelerando
accelerando
adv
they played accelerando chluich iad accelerando
Subject: Music
accelerando
accelerando
adj
an accelerando passage mòr-earrann accelerando
Subject: Music
accent
aicinn
n(m)
accent - aicinn poss caccents - aicinnean pl
Subject: Music
accidental
seachran
n(m)
accidental - seachrain poss caccidentals - seachranan pl
lower accidental ìslich seachran
reason for accidental adhbhar seachrain
Subject: Music
accompagnato
accompagnato
n(f)
accompagnato - accompagnato poss caccompagnatos - accompagnatothan pl
Subject: Music
accompaniment
ceòl-taic
n(m)
accompaniment - ciùil-taic poss caccompaniments - ceòl-taic(ean) pl
extent of accompaniment meud ciùil-taic
Subject: Music
accompanist
neach-taic
n(m)
accompanist - neach-taic poss caccompanists - luchd-taic pl
role of the accompanist dreuchd an neach-taic
without accompanist gun neach-taic
Subject: Music
accompany
thoir taic do
vb
accompany the song thoir taic don òran
Subject: Music
accordion
bogsa
n(m)
accordion - bogsa poss caccordions - bogsaichean pl
accordion music ceòl a' bhogsa
playing the accordion a' cluich a' bhogsa
piano accordion bogsa-piàna
Subject: Music
acoustic
acustaig
adj
acoustic qualities feartan acustaig
acoustic amplifier meudaichear acustaig
acoustic guitar giotàr acustaig
Subject: Music
acoustics
acustaigs
n(m/f)
acoustics - acustaigs poss c
good acoustics acustaigs mhath
acoustics qualities feartan acustaigs
Subject: Music
adaptation
ath-riochdachadh
n(m)
adaptation - ath-riochdachaidh poss cadaptations - ath-riochdachaidhean pl
suitability of the adaptation freagarrachd an ath-riochdachaidh
Subject: Music
adapted
ath-riochdaichte
adj
Subject: Music
air
fonn
n(m)
air - fuinn poss cairs - fuinn pl
Subject: Music
aleatoric
aleatoric
adj
Subject: Music
allegro
allegro
n(m/f)
allegro - allegro poss callegros - allegrothan pl
allegro assai allegro assai
allegro at beginning of symphony allegro aig toiseach siomfonaidh
Subject: Music
allemande
allemande
n(f)
allemande - allemande poss callemandes - allemandeathan pl
Subject: Music
almand
almand
n(m/f)
almand - almand poss calmands - almandathan pl
Subject: Music
alto
alto
n(f)
alto - alto poss caltos - altothan pl
alto singer seinneadair alto
Subject: Music
anacrusis
anacrusis
n(f)
anacrusis - anacrusis poss canacruses - anancruses pl
Subject: Music
anthem
laoidh
n(m/f)
anthem - laoidhe poss canthems - laoidhean pl
national anthem laoidh nàiseanta
Subject: Music
antiphonal
antifonail
adj
Subject: Music
arco
arco
n(m)
arco - arco poss carcos - arcothan pl
Subject: Music
aria
àiria
n(f)
aria - àiria poss carias - àiriathan pl
singing a long aria a' seinn àiria fhada
coloratura aria àiria coloratura
Subject: Music
arioso
arioso
n(m)
arioso - arioso poss cariosos - ariosothan pl
Subject: Music
arpeggio
arpeggio
n(m/f)
arpeggio - arpeggio poss carpeggios - arpeggiothan pl
Subject: Music
ascend
dìrich
vb
ascend to a higher note dìrich gu nota nas àirde
Subject: Music
ascending
dìridh
adj
ascending scale sgèile-dìridh
ascending scales sgèilean-dìridh
extent of ascending scale meud sgèile-dìridh
ascending sequences ruithean-dìridh
Subject: Music
ascending
dìreadh
vb n
notes which are ascending or descending notaichean a tha a' dìreadh no a' teàrnadh
ascending to a higher note a' dìreadh gu nota nas àirde
Subject: Music
atonal
eu-tònalach
adj
atonal songs òrain eu-tònalach
Subject: Music
atonality
eu-tònalachd
n(f)
atonality - eu-tònalachd poss catonalities - eu-tònalachdan pl
features of atonality feartan eu-tònalachd
Subject: Music
augment
meudaich
vb
augment interval in the music meudaich eadar-ùine sa cheòl
Subject: Music
augmentation
meudachadh
n(m)
augmentation - meudachaidh poss caugmentations - meudachaidhean pl
notes of the augmentation notaichean a' mheudachaidh
Subject: Music
ayre
ayre
n(m)
ayre - ayre poss cayres - ayreathan pl
Subject: Music
ballad
bailead
n(m)
ballad - baileid poss cballads - baileadan pl
Subject: Music
ballet
ballet
n(f)
ballet - ballet poss cballets - ballethean pl
Subject: Music
ballett
ballett
n(f)
ballett - ballett poss cballetts - ballettean pl
Subject: Music
band
còmhlan
n(m)
band - còmhlain poss cbands - còmhlain pl
dance band còmhlan dannsa
pipe band còmhlan pìoba
Subject: Music
bar line
bàr-loidhne
n(f)
bar line - bàr-loidhne poss cbar lines - bàr-loidhnichean pl
double bar line bàr-loidhne dhùbailte
Subject: Music
baritone
baratòn
n(m)
baritone - baratòn poss cbaritones - baratònan pl
the baritone's voice guth a' bharatòn
Subject: Music
baroque
baroc
adj
baroque musical pieces pìosan ciùil baroc
baroque music ceòl baroc
baroque art ealain bharoc
Subject: Music
baroque
baroc
n(m)
baroque - baroc poss c
Baroque period Linn a' Bharoc
Subject: Music
bass
beus
n(m)
bass - beus poss cbasses - beusan pl
bass line beus-loidhne
descending bass line beus-loidhne teàrnaidh
bass singing seinn bheusan
bass clef beus-chleaf
Alberti bass beus Alberti
bass trombone beus-thrombòn
double bass prò-bheus
figured bass beus figearach
fretless bass beus gun cheap
ground bass bonn-bheus
first bass ceud-bheus
Subject: Music
bass clef
beus-chleaf
n(m)
bass clef - beus-chleaf poss cbass clefs - beus-chleafan pl
bass clef pitch pitse beus-chleaf
bass clef symbol comharra beus-chleaf
Subject: Music
bass trombone
beus-thrombòn
n(m)
bass trombone - beus-thrombòn poss cbass trombones - beus-thrombònan pl
bass trombone music ceòl beus-thrombòn
Subject: Music
bassoon
basùn
n(m)
bassoon - basùn poss cbassoons - basùnaichean pl
contra bassoon basùn contra
double reed bassoon basùn le dà ribheid
playing the bassoon a' cluiche a' bhasùn
Subject: Music
baton
batan
n(m)
baton - batain poss cbatons - batanan pl
raising the baton a' togail a' bhatain
the conductor's baton batan an stiùiriche-ciùil
Subject: Music
beat
buille
n(f)
beat - buille poss cbeats - buillean pl
echo beat iar-bhuille
rhythm of the beat ruitheam na buille
beating a' cumail na buille
keeping the beat a' cumail na buille
Subject: Music
bellows
balg-sèididh
n(m)
bellows - builg-sèididh poss cbellows - builg-sèididh pl
the accordion's bellows builg-sèididh a' bhogsa
Subject: Music
birl
barral
n(m)
birl - barrail poss cbirls - barralan pl
Subject: Music
blockbuster
blocbustair
n(m)
blockbuster - blocbustair poss cblockbusters - blocbustairean pl
Subject: Music
blowing
sèideadh
n(m)
blowing - sèididh poss cblowings - sèididhean pl
Subject: Music
blues
blues
n(m)
blues - blues poss cblues - blues pl
blues music ceòl blues
descending blues scales sgèile-teàrnaidh blues
Subject: Music
boogie woogie
boogie woogie
n(m)
boogie woogie - boogie woogie poss c
Subject: Music
bossa nova
bossa nova
n(m)
bossa nova - bossa nova poss cbossa nova - bossa novathan pl
Subject: Music
bottom note
nota-buinn
n(f) / adj
bottom note - nota-buinn poss cbottom notes - notaichean-buinn pl
single tone bottom note nota-buinn aona-tòna
Subject: Music
boureé
boureé
n(f)
boureé - boureé poss cboureé - boureéthean pl
Subject: Music
bouzouki
bouzouki
n(m)
bouzouki - bouzouki poss cbouzoukis - bouzoukiathan pl
Subject: Music
bowing
boghadh
n(m)
bowing - boghaidh poss cbowings - boghaidhean pl
Subject: Music
brace
cuing
n(f)
brace - cuinge poss cbraces - cuingean pl
Subject: Music
breve
brìbh
n(m)
breve - brìbh poss cbreves - brìbhean pl
breve note nota brìbh
Subject: Music
cadence
dùnadh
n(m)
cadence - dùnaidh poss ccadences - dùnaidhean pl
perfect cadence dùnadh coileanta
plagel cadence dùnadh plagal
imperfect cadence dùnadh neo-choileanta
interrupted cadence dùnadh briste
Subject: Music
calypso
calypso
n(m)
calypso - calypso poss ccalypsos - calypsothan pl
Subject: Music
canon
canon
n(m)
canon - canon poss ccanons - canonan pl
Subject: Music
cantata
cantàta
n(f)
cantata - cantàta poss ccantatas - cantàtathan pl
cantata singing and playing seinn is cluiche cantàta
Subject: Music
canzona
canzona
n(f)
canzona - canzona poss ccanzonas - canzonathan pl
Subject: Music
cello
cello
n(f)
cello - cello poss ccellos - cellothan pl
playing the cello a' cluiche na cello
Subject: Music
chaconne
chaconne
n(f)
chaconne - chaconne poss cchaconnes - chaconneathan pl
Subject: Music
chant
canadh
n(m)
chant - canaidh poss cchants - canaidhean pl
Subject: Music
chest register
guth-clèibh
n(m)
chest register - guth-clèibh poss cchest registers - guthan-clèibh pl
low chest register guth-clèibh ìosal
sound of chest register fuaim guth-clèibh
Subject: Music
choral
còisireach
adj
Subject: Music
chorale
chorale
n(m)
chorale - chorale poss cchorales - choraleathan pl
Subject: Music
chord
còrd
n(m)
chord - còrd(a) poss cchords - còrdan pl
each chord in harmony gach còrd an co-sheirm
chord progression còrd-ruith
diminished chords còrdan ìoslaichte
dominant 7th chord 7mh còrd ceannasach
inverse chords còrdan inbheartach
inversion of chords inbheartachadh chòrdan
Subject: Music
chorus
sèist
n(f)
chorus - sèiste poss cchoruses - sèistean pl
chorus entry inntrigeadh sèiste
Subject: Music
chorus
còisridh
n(f)
chorus - còisridh poss cchoruses - còisridhean pl
chorus music ceòl còisridh
Subject: Music
chromatic
cromataig
adj
chromatic scale sgèile chromataig
chromatic semitone semitòn cromataig
chromatic sequences ruithean cromataig
Subject: Music
chromaticism
cromataigeachd
n(f)
chromaticism - cromataigeachd poss c
Subject: Music
clarinet
clàirneid
n(f)
clarinet - clàirneid(e) poss cclarinets - clàirneidean pl
Subject: Music
clavichord
clabhacord
n(f)
clavichord - clabhacord poss cclavichords - clabhacordan pl
Subject: Music
clef
cleaf
n(m)
clef - cleaf poss cclefs - cleafan pl
clef symbols comharran cleaf
bass clef beus-chleaf
treble clef àrd-chleaf
Subject: Music
climax
àin
n(f)
climax - àine poss cclimaxes - àinean pl
rousing climax àin bhrosnachail
success of climax soirbheachadh àine
Subject: Music
close position
dlùth-chruth
n(m)
close position - dlùth-chruth poss cclose positions - dlùth-chruthan pl
close position of notes dlùth-chruth notaichean
close position chord còrd dlùth-chruth
Subject: Music
coda
còda
n(f)
coda - còda poss ccodas - còdathan pl
conclusion of coda crìoch na còda
Subject: Music
col legno
col legno
adv
Subject: Music
coloratura
coloratura
n(f)
coloratura - coloratura poss ccoloraturas - coloraturathan pl
coloratura aria àiria coloratura
coloratura soprano sopràno coloratura
Subject: Music
compass
comas-guth
n(m)
compass - comais-guth poss ccompasses - comasan-guth pl
good compass deagh chomas-guth
Subject: Music
compose
cruthaich
vb
compose a song cruthaich òran
composing a song a' cruthachadh òran
composing music a' cruthachadh ceòl
Subject: Music
composer
cruthadair-ciùil
n(m)
composer - cruthadair-ciùil poss ccomposers - cruthadairean-ciùil pl
composer's ability comas cruthadair-ciùil
famous composer cruthadair-ciùil ainmeil
Subject: Music
composing
cruthachadh
n(m)
composing of a song cruthachadh òrain
composing of music cruthachadh ciùil
Subject: Music
composition
pìos-ciùil
n(m)
composition - pìos-ciùil poss ccompositions - pìosan-ciùil pl
Subject: Music
con sordino
con sordino
adv
Subject: Music
concert
consairt
n(m/f)
concert - consairt poss cconcerts - consairtean pl
memorial concert consairt-cuimhneachain
memorial concert singer seinneadair consairt-cuimhneachain
Subject: Music
concertina
concertina
n(m)
concertina - concertina poss cconcertinas - concertinathan pl
Subject: Music
concertino
concertino
n(f)
concertino - concertino poss cconcertinos - concertinothan pl
Subject: Music
concerto
concerto
n(f)
concerto - concerto poss cconcertos - concertothan pl
passage from concerto mòr-earrann à concerto
Subject: Music
conductor
stiùiriche-ciùil
n(m)
conductor - stiùiriche-ciùil poss cconductors - stiùirichean-ciùil pl
orchestra conductor stiùiriche(-ciùil) orcastra
orchestra conductors stiùirichean(-ciùil) orcastra
conductor's baton batan stiùiriche
Subject: Music
consecutive
co-leantainneach
adj
consecutive notes notaichean co-leantainneach
Subject: Music
consonance
co-fhuaimneachd
n(f)
consonance - co-fhuaimneachd poss cconsonances - co-fhuaimneachdan pl
musical consonance co-fhuaimneachd ciùil
Subject: Music
consonant
co-fhuaimneach
adj
consonant notes notaichean co-fhuaimneach
Subject: Music
consort
consort
n(f)
consort - consort poss cconsorts - consortan pl
Subject: Music
construction
cumadh
n(m)
construction - cumaidh poss cconstructions - cumaidhean pl
musical constructions cumaidhean ciùil
construction of phrase cumadh earrainn
construction of scale cumadh sgèile
Subject: Music
continuo
continuo
n(f)
continuo - continuo poss ccontinuos - continuothan pl
Subject: Music
contrapuntal
contrapuntal
adj
contrapuntal form cruth contrapuntal
Subject: Music
contrast
iomsgaradh
n(m)
contrast - iomsgaraidh poss ccontrasts - iomsgaraidhean pl
extent of contrast meud iomsgaraidh
Subject: Music
contrasting
iomsgarach
adj
contrasting dynamics daineamaigs iomsgarach
contrasting voices guthan iomsgarach
Subject: Music
cor anglais
cor anglais
n(m)
cor anglais - cor anglais poss ccors anglais - coran anglais pl
cor anglais player cluicheadair cor anglais
Subject: Music
cornet
còrnaid
n(f)
cornet - còrnaid poss ccornets - còrnaidean pl
playing a cornet a' cluiche còrnaid
Subject: Music
cornett
cornett
n(f)
cornett - cornett poss ccornetti - cornetti pl
Subject: Music
counter melody
contrafhonn
n(m)
counter melody - contrafhuinn poss ccounter melodies - contrafhuinn pl
Subject: Music
counterpoint
contrapuing
n(f)
counterpoint - contrapuing poss ccounterpoints - contrapuingean pl
together in counterpoint còmhla ann an contrapuing
contrapoint melody fonn contrapuing
Subject: Music
couplet
leth-cheathramh
n(f)
couplet - leth-cheathraimh poss ccouplets - leth-cheathramhan pl
song couplet leth-cheathramh òrain
Subject: Music
courante
courante
n(m)
courante - courante poss ccourantes - couranteathan pl
Subject: Music
crescendo
crescendo
n(m)
crescendo - crescendo poss ccrescendos - crescendothan pl
Subject: Music
crossing noise
fuaim-tarsainn
n(m)
crossing noise - fuaim-tarsainn poss ccrossing noises - fuaimean-tarsainn pl
Subject: Music
crossing note
nota-tarsainn
n(m)
crossing note - nota-tarsainn poss ccrossing notes - notaichean-tarsainn pl
Subject: Music
crotchet
croitseat
n(m)
crotchet - croitseit poss ccrotchets - croitseatan pl
crotchet note nota croitseit
Subject: Music
crumhorn
crumhorn
n(m)
crumhorn - crumhorn poss ccrumhorns - crumhornan pl
Subject: Music
cyclic
cuairteach
adj
cyclic pattern pàtran cuarteach
cyclic tunes fuinn chuairteach
Subject: Music
cymbal
ciombal
n(f)
cymbal - ciombail poss ccymbals - ciombalan pl
playing the cymbals a' cluiche nan ciombal
Subject: Music
da capo
da capo
adj
Subject: Music
debut
debut
n(f)
debut - debut poss cdebuts - debuthan pl
Subject: Music
demisemiquaver
demisemicuèbhear
n(f)
demisemiquaver - demisemicuèbhear poss cdemisemiquavers - demisemicuèbhearan pl
length of the demisemiquaver faid na demisemicuèbhear
Subject: Music
descant
descant
n(m)
descant - descant poss cdescants - descantan pl
Subject: Music
descending
teàrnaidh
adj
descending blues scale sgèile-teàrnaidh blues
descending scales sgèilean-teàrnaidh
descending sequences ruithean-teàrnaidh
Subject: Music
descending
teàrnadh
vb n
notes which are ascending or descending notaichean a tha a' dìreadh no a' teàrnadh
Subject: Music
development
adhartachadh
n(m)
development - adhartachaidh poss cdevelopments - adhartachaidhean pl
delopment section of sonata earrann adhartachaidh sonàta
start of the development toiseach an adhartachaidh
Subject: Music
diatonic
diatonaig
adj
diatonic scale sgèile diatonaig
diatonic semitone semitòn diatonaig
Subject: Music
diminuendo
diminuendo
n(f)
diminuendo - diminuendo poss cdiminuendos - diminuendothan pl
Subject: Music
discord
eas-sheirm
n(f)
discord - eas-sheirme poss cdiscords - eas-sheirmean pl
note discord eas-sheirm notaichean
effect of the discord buaidh na h-eas-sheirm
Subject: Music
dissonance
eas-fhuaimneachd
n(f)
dissonance - eas-fhuaimneachd poss cdissonances - eas-fhuaimneachdan pl
music dissonance eas-fhuaimneachd ciùil
effect of dissonance buaidh na h-eas-fhuaimneachd
Subject: Music
dissonant
eas-fhuaimneach
adj
dissonant singing seinn eas-fhuaimneach
dissonant harmony co-sheirm eas-fhuaimneach
Subject: Music
distortion
fiaradh
n(m)
distortion - fiaraidh poss cdistortions - fiaraidhean pl
Subject: Music
divertissement
divertissement
n(f)
divertissement - divertissement poss cdivertissements - divertissementan pl
short divertissment dance dannsa divertissment goirid
Subject: Music
dominant
ceannasach
adj
dominant scale sgèile cheannasach
dominant 7th chord 7mh còrd ceannasach
Subject: Music
dot
dotag
n(f)
dot - dotaig poss cdots - dotagan pl
effect of a dot buaidh dhotaig
Subject: Music
dotted
dotagach
adj
dotted note nota dhotagach
dotted rhythm ruitheam dhotagach
singing of the dotted notes seinn nan notaichean dotagach
Subject: Music
double bass
prò-bheus
n(m/f)
double bass - prò-bheus poss cdouble basses - prò-bheusan pl
playing double bass a' cluiche prò-bheus
Subject: Music
double exposition
taisbeanadh dùbailte
n phr
Subject: Music
double stopping
co-chluich theud
n phr
Subject: Music
downbow
bogha-sìos
n(m)
downbow - bogha-sìos poss cdownbows - boghaichean-sìos pl
Subject: Music
drone
torman
n(m)
drone - tormain poss cdrones - tormanan pl
Subject: Music
drone
dos
n(m)
drone - dois poss cdrone - duis poss cdrones - duis pldrones - dosan pldrones - dois pl
Subject: Music
drum
druma
n(m/f)
drum - druma poss cdrums - drumaichean pl
kettle-drum coire-dhruma
drumkit seata dhrumaichean
snare drum teud-dhruma
snare-drum rolls toirm teud-dhruma
drum roll toirm dhrumaichean
Subject: Music
drumkit
seata dhrumaichean
n phr
Subject: Music
duet
ceòl-càraid
n(m)
duet - ciùil-càraid poss cduets - ceòl-chàraid(ean) pl
playing a duet a' cluiche ceòl-càraid
Subject: Music
duo
càraid
n(f)
duo - càraid(e) poss cduos - càraidean pl
the duo's song ran na càraid
Subject: Music
duplet
dublaid
n(f)
duplet - dublaid(e) poss cduplets - dublaidean pl
two duplet notes dà nota dublaid
Subject: Music
duration
faid
n(m)
duration - faid poss cdurations - faidean pl
Subject: Music
dynamics
daineamaigs
n(pl)
dynamics - daineamaigs poss cdynamics - daineamaigs pl
contrasting dynamics daineamaigs iomsgarach
dramatic dynamics daineamaigs dhràmadach
Subject: Music
encore
encore
adv
Encore! Encore!
Subject: Music
encore
encore
n(m)
encore - encore poss cencores - encorean pl
singing an encore a' seinn encore
Subject: Music
ensemble
ensemble
n(f)
ensemble - ensemble poss censembles - ensemblean pl
the ensemble musicians luchd-ciùil na h-ensemble
ensembles with one instrument per part ensemblean le aon ionnsramaid gach pàirt
instruments and instrumental ensembles ionnsramaidean agus ensemblean ionnsramaideach
Subject: Music
entr'acte
entr'acte
n(f)
entr'acte - entr'acte poss centr'actes - entr'actan pl
length of entr'acte interval fad eadar-ùine na h-entr'acte
Subject: Music
entry
inntrigeadh
n(m)
entry - inntrigidh poss centries - inntrigidhean pl
the time of the entry àm an inntrigidh
no entry na inntrig
chorus entry inntrigeadh sèiste
Subject: Music
episode
eadar-fhonn
n(m)
episode - eadar-fhuinn poss cepisodes - eadar-fhuinn pl
Subject: Music
equal temperament
co-rèiteachd
n(f)
equal temperament - co-rèiteachd poss cequal temperaments - co-rèiteachdan pl
equal temperament tuning gleusadh co-rèiteachd
Subject: Music
esprit
esprit
n(f)
esprit - esprit poss c
esprit liveliness beothalachd esprit
Subject: Music
excerpt
earrann
n(f)
excerpt - earrainn poss cexcerpt - earrannan pl
excerpt from the overture earrann bhon an ro-cheòl
Subject: Music
execution
gnìomhachadh
n(m)
execution - gnìomhachaidh poss cexecutions - gnìomhachaidhean pl
execution of the song gnìomhachadh an òrain
success of the execution èifeachdas a' ghnìomhachaidh
Subject: Music
expressionism
expressionism
n(m)
expressionism - expressionism poss c
Subject: Music
extravaganza
extravaganza
n(f)
extravaganza - extravaganza poss cextravaganzas - extravaganzathan pl
an extravaganza by James Planche extravaganza le James Planche
Subject: Music
fanfare
gleadhar
n(m/f)
fanfare - gleadhair poss cfanfares - gleadhair pl
Subject: Music
fantasia
fantasia
n(m)
fantasia - fantasia poss cfantasias - fantasiathan pl
Subject: Music
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
notes in figure notaichean ann am figear
length of the figure faid an fhigeir
Subject: Music
finale
finale
n(f)
finale - finale poss cfinales - finaleathan pl
concert finale finale consairt
Subject: Music
fingering
meurachadh
n(m)
fingering - meurachaidh poss cfingerings - meurachaidhean pl
Subject: Music
flautist
duislear
n(m)
flautist - duisleir poss cflautists - duislearan pl
the flautist's music ceòl an duisleir
Subject: Music
flourish
stocadh
n(m)
flourish - stocaidh poss cflourishes - stocaidhean pl
Subject: Music
flute
duiseal
n(m)
flute - duiseil poss cflutes - duisealan pl
playing the flute a' cluiche an duiseil
Subject: Music
flutter tonguing
crith-theangaireachd
n(f)
flutter tonguing - crith-theangaireachd poss c
Subject: Music
form
cruth
n(m)
form - cruth(a) poss cforms - cruthan pl
binary form cruth dà-earrainn
compound binary form cruth dà-earrainn fillte
contrapuntal form cruth contrapuntal
first movement form cruth ciad-ghluasaid
musical forms cruthan ciùil
Subject: Music
French horn
còrn Frangach
n phr
Subject: Music
fret
ceap
n(m)
fret - ceapa poss cfret - ceapan pl
Subject: Music
fugal
fiùgail
adj
fugal music ceòl fiùgail
Subject: Music
fugue
fiùg
n(m)
fugue - fiùg poss cfugues - fiùgan pl
fugue subject cuspair fiùg
beginning of the fugue toiseach a' fiùg
Subject: Music
full-close
slàn-dhùnadh
n(m)
full-close - slàn-dhùnaidh poss cfull-closes - slàn-dhùnaidhean pl
Subject: Music
funky
funcaidh
adj
funky music ceòl funcaidh
Subject: Music
galliard
galliard
n(m)
galliard - galliard poss cgalliards - galliardan pl
Subject: Music
gamelan
gamelan
n(m)
gamelan - gamelan poss cgamelans - gamelanan pl
Subject: Music
gavotte
gavotte
n(m)
gavotte - gavotte poss cgavottes - gavotteathan pl
Subject: Music
gigue
gigue
n(m/f)
gigue - gigue poss cgigues - giguean pl
gigue by Handel gigue le Handel
Subject: Music
glissando
glissando
n(m)
glissando - glissando poss cglissandos - glissandothan pl
Subject: Music
glockenspiel
glockenspiel
n(m)
glockenspiel - glockenspiel poss cglockenspiels - glockenspielean pl
Subject: Music
grace note
nota-maise
n(m)
grace note - nota-maise poss cgrace notes - notaichean-maise pl
extra grace note nota-maise a bharrachd
Subject: Music
grid notation
clàr-notaireachd
n(f)
grid notation - clàr-notaireachd poss c
Subject: Music
gruppetto
gruppetto
n(m)
gruppetto - gruppetto poss cgruppettos - gruppettothan pl
Subject: Music
guitar
giotàr
n(m)
guitar - giotàir poss cguitars - giotàran pl
electric guitar giotàr dealain
acoustic guitar giotàr acustaig
slide guitar slaighd-giotàr
playing the guitar a' cluich a' ghiotàir
Subject: Music
half-close
leth-dhùnadh
n(m)
half-close - leth-dhùnaidh poss chalf-closes - leth-dhùnaidhean pl
Subject: Music
harmonic
co-sheirmeach
adj
harmonic music ceòl co-sheirmeach
Subject: Music
harmonic
harmonaig
adj
harmonic qualities feartan harmonaig
Subject: Music
harmonic
harmonaig
n(f)
harmonic - harmonaig poss charmonics - harmonaigean pl
harmonic overtone thar-thona harmonaig
Subject: Music
harmonise
co-sheirmich
vb
harmonise your singing co-sheirmichibh ur seinn
Subject: Music
harmony
co-sheirm
n(f)
harmony - co-sheirm(e) poss charmonies - co-sheirmean pl
pleasure of harmony tlachd co-sheirme
singing in harmony a' seinn an co-sheirm
parallel harmony co-sheirm cho-shìnte
dissonant harmony co-sheirm eas-fhuaimneach
Subject: Music
harpsichord
harpsacord
n(f)
harpsichord - harpsacord poss charpsichords - harpsacordan pl
playing a harpsichord a' cluich harpsacord
Subject: Music
hemidemisemiquaver
hemidemisemicuèbhear
n(f)
hemidemisemiquaver - hemidemisemicuèbheir poss chemidemisemiquavers - hemidemisemicuèbhearan pl
hemidemisemiquaver note nota hemidemisemicuèbheir
Subject: Music
homophony
co-fhuaimneachadh
n(m)
homophony - co-fhuaimneachaidh poss chomophonies - co-fhuaimneachaidhean pl
Subject: Music
horn
còrn
n(m)
horn - cùirn poss chorns - cùirn pl
French horn còrn Frangach
Subject: Music
hymn
laoidh
n(m/f)
hymn - laoidhe poss chymn - laoidhean pl
the hymn tune fonn na laoidhe
Subject: Music
imitation
atharrais
n(f)
imitation - atharrais poss c
Subject: Music
impressionism
impreiseanachd
n(f)
impressionism - impreiseanachd poss c
Subject: Music
impressionist
impreiseanair
n(m)
impressionist - impreiseanair poss cimpressionists - impreiseanairean pl
Subject: Music
improvise
saor-chluich
vb
improvise the cadenza saor-chluich an cadenza
Subject: Music
instrument
ionnsramaid
n(f)
instrument - ionnsramaid(e) poss cinstruments - ionnsramaidean pl
musical instrument ionnsramaid ciùil
ensembles with one instrument per part ensemblean le aon ionnsramaid gach pàirt
instruments and instrumental ensembles ionnsramaidean agus ensemblean ionnsramaideach
keyboard and other instruments meur-chlàr agus ionnsramaidean eile
stringed instruments ionnsramaidean teudach
wind instruments ionnsramaidean sèididh
instrument music ceòl ionnsramaid
Subject: Music
instrumental
ionnsramaideach
adj
instrumental ensembles ensemblean ionnsramaideach
instrumental style stoidhle ionnsramaideach
Subject: Music
intensity
dèine
n(f)
intensity - dèine poss c
the intensity of the music dèine a' chiùil
Subject: Music
interlude
eadar-chluich
n(m)
interlude - eadar-chluich(e) poss cinterludes - eadar-chluichean pl
musical interlude eadar-chluich ciùil
length of the interlude faid an eadar-chluich
Subject: Music
intermezzo
intermezzo
n(m)
intermezzo - intermezzo poss cintermezzoes - intermezzothan pl
short intermezzo movement gluasad goirid intermezzo
Subject: Music
interpret
eadar-mhìnich
vb
interpret the music eadar-mhìnich an ceòl
Subject: Music
interpretation
eadar-mhìneachadh
n(m)
interpretation - eadar-mhìneachaidh poss cinterpretations - eadar-mhìneachaidhean pl
interpretation of music eadar-mhìneachadh ciùil
manner of the interpretation dòigh a' mhìneachaidh
Subject: Music
intonation
deas-thònadh
n(m)
intonation - deas-thònaidh poss cintonations - deas-thònaidhean pl
intonation of pitch deas-thònadh pitse
extent of intonation meud deas-thònaidh
Subject: Music
invention
tionnsgal
n(m)
invention - tionnsgail poss cinventions - tionnsgalan pl
famous inventions by Bach tionnsgalan ainmeil le Bach
the beginning of an invention toiseach tionnsgail
Subject: Music
inverse
inbheartach
adj
inverse chords còrdan inbheartach
Subject: Music
inversion
inbheartachadh
n(m)
inversion - inbheartachaidh poss cinversions - inbheartachaidhean pl
inversion of chords inbheartachadh chòrdan
Subject: Music
isorhythmic
iso-ruitheamach
adj
isorhythmic music ceòl iso-ruitheamach
Subject: Music
jazz
jazz
n(m)
jazz - jazz poss c
jazz music ceòl jazz
Subject: Music
jig
dannsa-cruinn
n(m)
jig - dannsa-cruinn poss cjigs - dannsaichean-cruinne pl
Subject: Music
jig
sige
n(f)
jig - sige poss cjigs - sigean pl
Subject: Music
jig
port-cruinn
n(m)
jig - port-cruinn poss cjigs - puirt-cruinn pl
dance to a jig danns ri port-cruinn
jig dance danns a' phuirt-chruinn
Subject: Music
kettle-drum
coire-dhruma
n(m/f)
kettle-drum - coire-dhruma poss ckettle-drums - coire-dhrumaichean pl
Subject: Music
key
gleus
n(m)
key - gleus poss ckeys - gleusan pl
note of the key nota a' ghleus
key signature comharra-gleus
major key màidsear-ghleus
major keys màidsear-ghleusan
Subject: Music
key
iuchair
n(f)
key - iuchrach poss ckeys - iuchraichean pl
piano keys iuchraichean piàna
colour of the key dath na h-iuchrach
Subject: Music
key signature
comharra-gleus
n(m)
key signature - comharra-gleus poss ckey signatures - comharran-gleus pl
Subject: Music
keyboard
meur-chlàr
n(m)
keyboard - meur-chlàir poss ckeyboards - meòir-chlàr pl
tune on a keyboard fonn air meur-chlàr
playing the keyboard a’ cluich a’ mheur-chlàr
Subject: Music
leading note
treòir-nota
n(m)
leading note - treòir-nota poss cleading notes - treòir-notaichean pl
sound of leading note fuaim treòir-nota
Subject: Music
leap
leum
n(m)
leap - leuma poss cleaps - leuman pl
quick leap leum luath
extent of leap meud an leuma
Subject: Music
legato
legato
adj
Subject: Music
legato
legato
adv
Subject: Music
legato
legato
n(m)
legato - legato poss clegato - legatothan pl
Subject: Music
leitmotif
leitmotif
n(m)
leitmotif - leitmotif poss cleitmotifs - leitmotifean pl
Subject: Music
length
faid
n(f)
length - faide poss clengths - faidean pl
measure of the length tomhas an fhaide
Subject: Music
lengthen
sìn
vb
lengthen the note sìn an nota
Subject: Music
lengthen slightly
laigh air
vb
slightly lengthen that note laigh air an nota sin
Subject: Music
lied
lied
n(m)
lied - lied poss clieds - liedean pl
Subject: Music
ligature
comharra-ceangail
n(m)
ligature - comharra-ceangail poss cligatures - comharran-ceangail pl
ligature slur slugadh comharra-ceangail
Subject: Music
line of staff
loidhne-clèithe
n(f)
line of staff - loidhne-clèithe poss clines of staff - loidhnichean-clèithe pl
position of line of staff suidheachadh loidhne-clèithe
number of lines of staff àireamh loidhnichean-clèithe
Subject: Music
loud
forte
adj
play loudly cluich forte
Subject: Music
lutanist
lutaire
n(m)
lutanist - lutaire poss clutanists - lutairean pl
lutanist's music ceòl an lutaire
a lutanist playing lutaire a' cluich
Subject: Music
lute
lut
n(m)
lute - luta poss clutes - lutan pl
music of the lute ceòl an luta
Subject: Music
lyric
lirig
n(f)
lyric - lirig(e) poss clyrics - lirigean pl
author of the lyrics ùghdar nan lirigean
Latin lyric poetry bàrdachd lirig na Laidinn
lyrics of a song lirigean òrain
Subject: Music
lyrical
lirigeach
adj
Subject: Music
lyricism
lirigeachd
n(f)
lyricism - lirigeachd poss clyricisms - lirigeachdan pl
beauty of the lyricism bòidhchead na lirigeachd
lyricism of song lirigeachd òrain
Subject: Music
maestro di capella
maestro di capella
n(m)
maestro di capella - maestro di capella poss c
Subject: Music
major
màidsear
adj
major scale màidsear-sgèile
major key màidsear-ghleus
Subject: Music
manuscript paper
pàipear-clèithe
n(m)
manuscript paper - pàipeir-clèithe poss cmanuscript papers - pàipearan-clèithe pl
Subject: Music
mazurka
mazurka
n(f)
mazurka - mazurka poss cmazurkas - mazurkathan pl
mazurka dance dannsa mazurka
Subject: Music
mediant
meadhanta
n(f)
mediant - meadhanta poss cmediants - meadhantan pl
Subject: Music
melodic
fonnmhor
adj
melodic songs òrain fhonnmhor
Subject: Music
melodrama
melo-dràma
n(f)
melodrama - melo-dràma poss cmelodramas - melo-dràmathan pl
classical melodrama melo-dràma chlasaigeach
Subject: Music
melody
fonn
n(m)
melody - fuinn poss cmelodies - fuinn pl
sweet melody fonn binn
sound of the melody fuaim an fhuinn
singing melody fonn seinn
counter melody contrafhonn
Subject: Music
metronome
meatranòm
n(m)
metronome - meatranòm poss cmetronomes - meatranòman pl
metronome tick tiog a' mheatranòm
Subject: Music
middle register
guth-meadhain
n(m)
middle register - guth-meadhain poss cmiddle registers - guthan-meadhain pl
middle register scale sgèile guth-meadhain
Subject: Music
minim
minim
n(m/f)
minim - minim poss cminims - minimean pl
minim notes notaichean minim
Subject: Music
minimalism
mionamalachd
n(f)
minimalism - mionamalachd poss c
Subject: Music
minor
mìnear
adj
minor scale mìnear-sgèile
Subject: Music
modal
mòdail
adj
modal music ceòl mòdail
Subject: Music
modulate
atharraich mòd
vb
Subject: Music
motion
gluasad
n(m)
motion - gluasaid poss cmotions - gluasadan pl
contrary motion gluasad an aghaidh a chèile
parallel motion co-ghluasad
musical parallel motion co-ghluasad ciùil
Subject: Music
movement
gluasad
n(m)
movement - gluasaid poss cmovements - gluasadan pl
first movement form cruth ciad-ghluasaid
four-movement ceithir-ghluasad
opening movement ciad-ghluasad
slow movement gluasad mall
division of opening movement roinneadh a' chiad ghluasaid
Subject: Music
music
ceòl
n(m)
music - ciùil poss c
pop music ceòl pop
musical instrument ionnsramaid ciùil
sweet music ceòl binn
music class clas ciùil
folk music ceòl folk
incidental music corra-cheòl
music for single voices ceòl do ghuthan singilte
music stand seastan-ciùil
programme music ceòl tuairisgeul
vocal music ceòl guthach
chamber music ceòl seòmrach
chance music ceòl-turchairt
Classical music ceòl Clasaigeach
Subject: Music
musicianship
ceòladaireachd
n(f)
musicianship - ceòladaireachd poss c
good musicianship deagh cheòladaireachd
Subject: Music
mute
maothadair
n(m)
mute - maothadair poss cmutes - maothadairean pl
mute cone còn-mhaothadair
Subject: Music
muted
maothaichte
adj
muted music ceòl maothaichte
muted instrument ionnsramaid mhaothaichte
muted brass umha maothaichte
Subject: Music
nocturne
nocturne
n(f)
nocturne - nocturne poss cnocturnes - nocturnean pl
Subject: Music
notation
notaireachd
n(f)
notation - notaireachd poss cnotations - notaireachdan pl
grid notation clàr-notaireachd
staff notation staf-notaireachd
standard musical notation cliath-notaireachd
Subject: Music
note
nota
n(f)
note - nota poss cnotes - notaichean pl
grace note nota-maise
bottom note nota-buinn
breve note nota brìbh
consecutive note nota co-leantainneach
consonant note nota co-fhuaimneach
crotchet note nota croitseit
note discord eas-sheirm notaichean
dotted note nota dhotagach
duplet note nota dublaid
crossing note nota-tarsainn
leading note (musical scale) treòr-nota
passing note trast-nota
musical note nota-ciùil
sound of the note fuaim na nota
Subject: Music
nuance
nuance
n(m)
nuance - nuance poss cnuances - nuances pl
meaning of the nuance brìgh an nuance
Subject: Music
obbligato
obbligato
adj
Subject: Music
oboe
oboe
n(m)
oboe - oboe poss coboes - oboethean pl
Subject: Music
octave
ochdad
n(m)
octave - ochdaid poss coctaves - ochdadan pl
notes of the octave notaichean an ochdaid
Subject: Music
opera
opara
n(f)
opera - opara poss coperas - oparathan pl
comic opera opara aotrom
comic opera singer seinneadair opara aotrom
light opera opara aotrom
light operas oparathan aotrom
opera house taigh na h-opara
Subject: Music
operatic society
comann opara
n(m)
operatic society - comainn opara poss coperatic societies - comainn opara pl
work of the operatic society obair a' chomainn opara
Subject: Music
opus
opus
n(f)
opus - opus poss copuses - opusan pl
music of the opus ceòl na h-opus
Subject: Music
oratorio
oratorio
n(m)
oratorio - oratorio poss coratorios - oratoriothan pl
Subject: Music
orchestra
orcastra
n(f)
orchestra - orcastra poss corchestras - orcastrathan pl
symphony orchestra orcastra shiomfonaidh
members of the orchestra buill na h-orcastra
orchestra conductor stiùiriche(-ciùil) orcastra
orchestra pit sloc na h-orcastra
double string orchestra orcastra theud-dhùbailte
Subject: Music
orchestra
ceòlann
n(f)
orchestra - ceòlainn poss corchestras - ceòlainn pl
Subject: Music
orchestration
sgòr-orcastra
n(m)
orchestration - sgòr-orcastra poss corchestrations - sgòran-orcastra pl
Subject: Music
organ
òrgan
n(m)
organ - òrgain poss corgans - òrganan pl
pipe organ òrgan pìoba
Subject: Music
ornament
maiseachadh
n(m)
ornament - maiseachaidh poss cornaments - maiseachaidhean pl
musical ornament maiseachadh ciùil
Subject: Music
ornament
maisich
vb
ornament the music maisich an ceòl
Subject: Music
ostinato
ostinato
n(m)
ostinato - ostinato poss costinatos - ostinatothan pl
Subject: Music
overture
ro-cheòl
n(m)
overture - ro-chiùil poss covertures - ro-cheòl pl
Subject: Music
panpipe
pan-phìob
n(f)
panpipe - pan-phìoba poss cpanpipes - pan-phìoban pl
Subject: Music
pantomime
pantomaim
n(m)
pantomime - pantomaim poss cpantomimes - pantomaimean pl
pantomime season seusan pantomaim
Subject: Music
partita
partita
n(m)
partita - partita poss cpartitas - partitathan pl
Subject: Music
passacaglia
passacaglia
n(m)
passacaglia - passacaglia poss cpassacaglias - passacagliathan pl
Subject: Music
passage
mòr-earrann
n(f)
passage - mòr-earrainn poss cpassages - mòr-earrannan pl
passage from concerto mòr-earrann à concerto
passage work obair-earrainn
Subject: Music
passepied
passepied
n(m)
passepied - passepied poss cpassepieds - passepiedean pl
Subject: Music
passion-play
pàis-dhràma
n(m)
passion-play - pàis-dhràma poss cpassion-plays - pàisean-dràma pl
passion-play depicting Christ's suffering pais-dhràma a' sealltainn fulangas Chrìosd
Subject: Music
pavan
pavan
n(m)
pavan - pavan poss cpavans - pavanan pl
Subject: Music
pedal
casachan
n(m)
pedal - casachain poss cpedals - casachain pl
Subject: Music
penny whistle
fìdeag
n(f)
penny whistle - fìdeig poss cpenny whistles - fìdeagan pl
Subject: Music
pentatonic
còig-nota
adj
pentatonic scales sgèilichean còig-nota
Subject: Music
percussion
buille-cheòl
n(m)
percussion - buille-chiùil poss c
percussion instrument ionnsramaid buille-chiùil
percussion sound fuaim buille-chiùil
Subject: Music
perform
seinn
vb
sing the song seinn an t-òran
Subject: Music
perform
cluich
vb
play the instrument cluich an ionnsramaid
Subject: Music
phrase
earrann
n(f)
phrase - earrainn poss cphrases - earrannan pl
construction of phrase cumadh earrainn
constructing phrases a' cumadh earrannan
an eight note phrase earrann ochd notaichean
singing of the phrase seinn na h-earrainn
Subject: Music
phrasing
cur earrannan
n(m)
phrasing - cur earrannan poss cphrasing(s) - cur earrannan pl
identify phrasing sònraich cur earrannan
Subject: Music
piano
piàna
n(m)
piano - piàna poss cpiano - piànathan pl
piano score sgòr-piàna
Subject: Music
piccolo
piccolo
n(m)
piccolo - piccolo poss cpiccolos - piccolothan pl
Subject: Music
pitch
pitse
n(m)
pitch - pitse poss cpitches - pitsichean pl
good pitch pitse math
a different pitch pitse eadar-dhealaichte
perfect pitch fìor phitse
Subject: Music
pizzicato
pizzicato
adv
Subject: Music
pizzicato
pizzicato
adj
Subject: Music
pizzicato
pizzicato
n(m)
pizzicato - pizzicato poss cpizzicati - pizzicatothan pl
Subject: Music
plainsong
canadh-eaglaise
n(m)
plainsong - canadh-eaglaise poss cplainsongs - canaidhean-eaglaise pl
Subject: Music
plucking
piocadh
n(m)
plucking - piocaidh poss c
Subject: Music
plucking
a' piocadh
vb n
Subject: Music
pointillism
pointillism
n(m)
pointillism - pointillism poss c
Subject: Music
polonaise
polonaise
n(m)
polonaise - polonaise poss cpolonaises - polonaisean pl
Subject: Music
polyphonic
poilifonaig
n(m)
polyphonic - poilifonaig poss cpolyphonics - poilifonaigean pl
Subject: Music
polyphony
poilifonaidh
n(m)
polyphony - poilifonaidh poss cpolyphonies - poilifonaidhean pl
Subject: Music
polytonality
poilitònalachd
n(f)
polytonality - poilitònalachd poss cpolytonalities - poilitònalachdan pl
Subject: Music
pop
ceòl pop
n(m)
pop - ceòl pop poss c
Subject: Music
programmatic
prògramataig
adj
Subject: Music
quaver
cuèbhear
n(f)
quaver - cuèbher poss cquavers - cuèbhearan pl
length of the quaver faid na cuèbher
Subject: Music
rackett
rackett
rackett - rackett poss cracketts - rackettean pl
Subject: Music
rag
rag
n(m)
rag - rag poss crags - rags pl
Subject: Music
ragtime
ragtime
n(m)
ragtime - ragtime poss c
Subject: Music
rallentando
rallentando
adj
Subject: Music
recapitulation
ath-innse
n(f)
recapitulation - ath-innse poss crecapitulations - ath-innse pl
do three recapitulations of the piece dèan ath-innse trì tursan air a' phìos
Subject: Music
recitative
fonn-duain
adj
Subject: Music
recorder
reacòrdair
n(m)
recorder - reacòrdair poss crecorders - reacòrdairean pl
Subject: Music
reed section
roinn ribheidean
n phr
Subject: Music
reel
ruidhle
n(m)
reel - ruidhle poss creels - ruidhlean plreels - ruidhleachan pl
Subject: Music
repetition
ath-chluiche
n(f)
repetition - ath-chluiche poss crepetitions - ath-chluichean pl
Subject: Music
rest on
laigh air
vb
rest on the note laigh air an nota
Subject: Music
rest on
sìn
vb
rest on that note sìn an nota sin
Subject: Music
rhapsodic style
stoidhle rapsodaig
n phr
Subject: Music
rhapsody
rapsodaidh
n(m)
rhapsody - rapsodaidh poss crhapsodies - rapsodaidhean pl
Subject: Music
rhythm
ruitheam
n(m/f)
rhythm - ruitheim poss crhythms - ruitheaman pl
common time rhythm ruitheam tìm choitcheann
dotted rhythm ruitheam dhotagach
rhythm of the beat ruitheam na buille
Subject: Music
ricercar
ricercar
n(m)
ricercar - ricercar poss cricercari - ricercari pl
Subject: Music
riff
riff
n(m)
riff - riff poss criffs - riffs pl
Subject: Music
ripieno
ripieno
n(m)
ripieno - ripieno poss cripieni - ripieni pl
Subject: Music
ritornello
ritornello
n(m)
ritornello - ritornello poss critornelli - ritornelli pl
ritornello form cruth ritornello
Subject: Music
rock
rock
n(m)
rock - rock poss c
rock music ceòl rock
Subject: Music
roll
toirm
n(f)
roll - toirme poss crolls - toirmean pl
drum roll toirm dhrumaichean
snare-drum roll toirm teud-dhruma
Subject: Music
rondo
rondo
n(m)
rondo - rondo poss crondos - rondothan pl
Subject: Music
round
cuairt-òran
n(m)
round - cuairt-òrain poss crounds - cuairt-òrain pl
Subject: Music
rubato
rubato
n(m)
rubato - rubato poss crubatos - rubatothan pl
Subject: Music
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile poss cscales - sgèilean plscales - sgèilichean pl
construction of scale cumadh sgèile
constructing scales a' cumadh sgèilean
ascending scale sgèile-dìridh
ascending scales sgèilean-dìridh
descending scale sgèile-teàrnaidh
descending scales sgèilean-teàrnaidh
chromatic scale sgèile chromataig
descending blues scale sgèile-teàrnaidh blues
pentatonic scales sgèilean còig-nota
Subject: Music
semibreve
semibrìbh
n(m)
semibreve - semibrìbh poss csemibreves - semibrìbhean pl
Subject: Music
semiquaver
semicuèbhear
n(f)
semiquaver - semicuèbhear poss csemiquavers - semicuèbhearan pl
Subject: Music
semitone
semitòn
n(m)
semitone - semitòn poss csemitones - semitònan pl
diatonic semitone semitòn diatonaig
sound of diatonic semitone fuaim semitòn diatonaig
chromatic semitone semitòn cromataig
Subject: Music
sequence
ruith
n(f)
sequence - ruithe poss csequences - ruithean pl
ascending sequences ruithean-dìridh
chromatic sequence ruith chromataig
chromatic sequences ruithean cromataig
descending sequences ruithean-teàrnaidh
Subject: Music
sharp
biorach
adj
F sharp F biorach
Subject: Music
slur
slur
n(m)
slur - slur poss cslur - sluran pl
Subject: Music
slur
stràic
n(m)
slur - stràic poss cslurs - stràicean pl
Subject: Music
song
òran
n(m)
song - òrain poss csongs - òrain pl
part song òran pàirteach
folk song mith-òran
Folk song òran Folk
solo song òran aon-neach
song cycle cuairt òran
plainsong canadh-eaglaise
sing a song gabh òran
duet òran-càraid
waulking song òran luaidh
Subject: Music
stave
cliath
n(m)
stave - clèithe poss cstaves - cliathan pl
Subject: Music
strike
stràic
n(m)
strike - stràic poss cstrikes - stràicean pl
Subject: Music
strike
stràic
n(m)
strike - stràic poss cstrikes - stràicean pl
Subject: Music
stringed
teudach
adj
stringed instruments ionnsramaidean teudach
Subject: Music
stroke
stràc
n(f)
stroke - stràic poss cstrokes - stràcan pl
Subject: Music
style
stoidhle
n(f)
style - stoidhle poss cstyles - stoidhlichean pl
bel canto style stoidhle bel canto
instrumental style stoidhle ionnsramaideach
Subject: Music
symphony
siomfonaidh
n(m)
symphony - siomfonaidh poss csymphonies - siomfonaidhean pl
pastoral symphony siomfonaidh pastarail
symphony orchestra orcastra shiomfonaidh
Subject: Music
tempo
tempo
n(m)
tempo - tempo poss ctempos - tempothan pl
change of tempo atharrachadh tempo
Subject: Music
time
tìm
n(f)
time - tìme poss ctimes - tìmean pl
time signature comharra-tìme
common time tìm choitcheann
common time rhythm ruitheam tìm choitcheann
Subject: Music
time
buille
n(m)
time - buille poss ctimes - buillean pl
compound time buille trì-fhillte
simple time buille shìmplidh
Subject: Music
time signature
comharra-tìme
n(m)
time signature - comharra-tìme poss ctime signatures - comharran-tìme pl
Subject: Music
timpano
tiompano
n(m)
timpano - tiompano poss ctimpani - tiompaini pl
Subject: Music
treble clef
àrd-chleaf
n(m)
treble clef - àrd-chleaf poss ctreble clefs - àrd-chleafan pl
Subject: Music
trombone
trombòn
n(m)
trombone - trombòn poss ctrombones - trombònan pl
bass trombone beus-thrombòn
tenor trombone teanor-thrombòn
Subject: Music
tune
gleus
vb
Subject: Music
tune
gleus
n(m/f)
tune - gleusa poss ctunes - gleusan pl
out of tune far ghleus
in tune air ghleus
Subject: Music
tune
fonn
n(m)
tune - fuinn poss ctunes - fuinn pl
the hymn tune fonn na laoidhe
cyclic tunes fuinn chuairteach
tune on a keyboard fonn air meur-chlàr
Subject: Music
tune
cuir air ghleus
vb
Subject: Music
unison
aon-ghuthach
adj
unison singing seinn aon-ghuthach
Subject: Music
vocal
guthach
adj
vocal music ceòl guthach
vocal acrobatics guth-chleasachd
Subject: Music
voice
guth
n(m)
voice - gutha poss cvoices - guthan pl
music for single voices ceòl do ghuthan singilte
the voice an guth
voice activated air a chur gu dol le guth
voice activation cur gu dol le guth
Subject: Music
whistle
fìdeag
n(f)
whistle - fìdeig poss cwhistles - fìdeagan pl
penny whistle fìdeag
horn whistle fìdeag adhairce
Subject: Music
whistle
feadag
n(f)
whistle - feadaig(e) poss cwhistles - feadagan pl
horn whistle feadag adhairce
penny whistle fìdeag
Subject: Music
word painting
dealbhadh-òrain
n phr
Subject: Music
xylophone
saidhleafon
n(m)
xylophone - saidhleafon poss cxylophones - saidhleafonan pl
Subject: Music