Logo: An Seotal

abortion
casg-breith
n(m)
abortion - casg-breith poss cabortions - casgan-breith pl
Subject: ScienceGeographyPersonal and Social Education
B.O.
fàileadh-bodhaig
n(m)
B.O. - fàileidh-bodhaig poss cB.O. - fàileidhean-bodhaig pl
Subject: Personal and Social Education
beauty therapist
leasaiche bòidhchid
n phr
three beauty therapists triùir leasaichean bòidhchid
Subject: Personal and Social Education
birth control
casg-gin
n(m)
birth control - casg-gin poss c
birth control methods dòighean casg-gin
Subject: ScienceGeographyPersonal and Social Education
blush
rudhadh
n(m)
blush - rudhaidh poss c
Subject: Personal and Social Education
blushing
rudhadh
n(m)
blushing - rudhaidh poss c
she blushed thàinig ruadhadh na gruaidhean
Subject: Personal and Social Education
boob
cìoch
n(f)
boob - cìche poss cboobs - cìochan pl
Subject: Personal and Social Education
boyfriend
leannan
n(m)
boyfriend - leannain poss cboyfriends - leannain pl
Subject: Personal and Social Education
boyfriend
bràmair
n(m)
boyfriend - bràmar poss cboyfriends - bràmairean pl
Subject: Personal and Social Education
boyfriend
carabhaidh
n(m/f)
boyfriend - carabhaidh poss cboyfriends - carabhaidhean pl
Subject: Personal and Social Education
bra
brà
n(m)
bra - brà poss cbras - bràthan pl
sports bra brà spòrs
padded bra brà le lìnig
Subject: Personal and Social Education
breast
cìoch
n(f)
breast - cìche poss cbreasts - cìochan pl
Subject: Personal and Social Education
calorie
calaraidh
n(m)
calorie - calaraidh poss ccalories - calaraidhean pl
Subject: GeographyScienceHome EconomicsPhysical EducationPersonal and Social Education
contraception
casg-gin
n(m)
contraception - casg-gin poss c
Subject: ScienceGeographyPersonal and Social Education
crush
nòisean
n(m)
crush - nòisein poss ccrushes - nòisein pl
teenage crush nòisean deugaire
Subject: Personal and Social Education
date
deit
n(f)
date - deite poss cdates - deitichean pl
going on a date a' dol air deit
Subject: Personal and Social Education
dating
a' deiteadh
vb n
Subject: Personal and Social Education
dating
deiteadh
n(m)
dating - deiteadh poss c
Subject: Personal and Social Education
dating
a' suirighe
vb n
Subject: Personal and Social Education
dating
suirghe
n(f)
dating - suirghe poss c
Subject: Personal and Social Education
deafness
buidhre
n(f)
deafness - buidhre poss c
Subject: Personal and Social Education
deodorant
dìodorant
n(m)
deodorant - dìodorant poss cdeodorants - dìodorantan pl
try different deodorants feuch diofar dhìodorantan
Subject: Personal and Social Education
divorce
sgaradh-pòsaidh
n(m)
divorce - sgaraidh-pòsaidh poss cdivorces - sgaraidhean-pòsaidh pl
Subject: Personal and Social Education
dream
aisling
n(f)
dream - aisling(e) poss cdreams - aislingean pl
dreams and mysteries aislingean agus dìomhaireachdan
wet dreams aislingean fliuch
Subject: Personal and Social Education
emission
silteachan
n(m)
emission - silteachain poss cemissions - silteachain pl
nocturnal emissions silteachain oidhche
Subject: Personal and Social Education
erection
èirigh
n(m)
erection - èirigh poss cerections - èirighean pl
unwanted erection èirigh gun iarraidh
Subject: Personal and Social Education
fever
fiabhras
n(m)
fever - fiabhrais poss cfevers - fiabhrasan pl
Subject: Personal and Social Education
flirt
beadrach
n(f)
flirt - beadraich poss cflirts - beadraich pl
Subject: Personal and Social Education
flirt
beadraich
vb
Subject: Personal and Social Education
flirting
beadradh
n(m)
flirting - beadraidh poss c
Subject: Personal and Social Education
gay
gèidh
adj
Subject: Personal and Social Education
girlfriend
leannan
n(m)
girlfriend - leannain poss cgirlfriends - leannain pl
Subject: Personal and Social Education
girlfriend
bràmair
n(m)
girlfriend - bràmar poss cgirlfriends - bràmairean pl
Subject: Personal and Social Education
girlfriend
carabhaidh
n(m/f)
girlfriend - carabhaidh poss cgirlfriends - carabhaidhean pl
Subject: Personal and Social Education
hair
gaoisid
n(f)
hair - gaoisid(e) poss chairs - gaoisidean pl
Subject: Personal and Social Education
hairy
gaoisideach
adj
Subject: Personal and Social Education
health
slàinte
n(f)
health - slàinte poss c
medicine and health leigheas agus slàinte
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
Faculty of Health Facaltaidh na Slàinte
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
health and wellbeing across learning slàinte agus sunnd tar-ionnsachaidh
health and well-being slàinte agus sunnd
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
keeping my body healthy a' cumail mo bhodhaig fallain
sexual health slàinte ghnèitheasach
health board bòrd slàinte
the Health Service Seirbheis na Slàinte
Good Health Slàinte
health centre ionad-slàinte
Health Act Achd na Slàinte
Health Council Comhairle na Slàinte
Health Studies Eòlas Slàinte
health care cùram-slàinte
cheers slàinte
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Subject: Personal and Social EducationGeneral
heatstroke
stròc-grèine
n(m)
heatstroke - stròc-grèine poss cheatstroke - stròc-grèine pl
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
homophobic
an aghaidh daoine gèidh
n phr
Subject: Personal and Social Education
jogging
jogadh
n(m)
jogging - jogaidh poss c
Subject: Personal and Social Education
jogging
a' jogadh
vb n
Subject: Personal and Social Education
kiss
pòg
n(f)
kiss - pòige poss ckisses - pògan pl
Subject: Personal and Social Education
kissing
a' pògadh
vb n
Subject: Personal and Social Education
knickers
drathais
n(f)
knickers - drathais(e) poss cknickers - drathaisean pl
Subject: Personal and Social Education
loner
aonaran
n(m)
loner - aonarain poss cloners - aonarain pl
Subject: Personal and Social Education
loser
truaghan
n(m)
loser - truaghain poss closers - truaghain pllosers - truaghanan pl
Subject: Personal and Social Education
make up
maise-gnùis
n(f)
make up - maise-gnùis poss c
Subject: Personal and Social Education
manicure
maiseachadh-làimhe
n(m)
manicure - maiseachaidh-làimhe poss cmanicures - maiseachaidhean-làimhe pl
Subject: Personal and Social Education
mother
màthair
n(f)
mother - màthar poss cmothers - màthraichean pl
host mother màthair aoigheachd
mother-in-law màthair-chèile
my mother mo mhàthair
mother's day latha nam màthraichean
Subject: Personal and Social Education
period
fuil-mìos
n(f)
period - fuil-mìos poss c
period pain pian fuil-mìos
Subject: Personal and Social Education
period
sileadh-mìos
n(m)
period - sileadh-mìos poss c
period pain pian sileadh-mìos
Subject: Personal and Social Education
period
dòrtadh
n(m)
period - dòrtaidh poss c
period pain pian dòrtaidh
Subject: Personal and Social Education
Personal and Social Education
Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
n phr
Personal and Social Education - Eòlais Phearsanta agus Shòisealta poss c
Subject: Personal and Social Education
pregnancy
leatromachd
n(f)
pregnancy - leatromachd poss cpregnancies - leatromachdan pl
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
sanitary towel
tubhailte-mhìosail
n(f)
sanitary towel - tubhailte-mhìosail poss csanitary towels - tubhailtean-mìosail pl
Subject: Personal and Social Education
Secret Secrets
Rùintean-dìomhair
n phr
Subject: Personal and Social Education
selfish
fèineil
adj
Subject: Personal and Social Education
sex
feise
n(f)
sex - feise poss c
ethics of sex and reproduction beus-eòlas feise agus ginidh
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
Subject: Personal and Social Education
sexual
ghnèitheasach
adj
sexual health slàinte ghnèitheasach
Subject: Personal and Social Education
sexy
seagsaidh
adj
Subject: Personal and Social Education
shaving
a' sèibheadh
vb n
Subject: Personal and Social Education
shaving
sèibheadh
n(m)
shaving - sèibhidh poss cshavings - sèibhidhean pl
Subject: Personal and Social Education
smooch
pòg
n(f)
smooch - pòige poss csmooches - pògan pl
big smooch pòg fhada
Subject: Personal and Social Education
spot
guirean
n(m)
spot - guirein poss cspots - guireanan pl
outbreak of spots plàigh ghuireanan
Subject: Personal and Social Education
stroke
stròc
n(m)
stroke - stròca poss cstrokes - stròcan pl
heatstroke stròc-grèine
she had a stroke ghabh i stròc
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
student
oileanach
n(m)
student - oileanaich poss cstudents - oileanaich pl
sudent support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach
exchange student oileanach iomlaid
Art student oileanach Ealain
Student Progression Lead Practitioner Prìomh Neach-stiùiridh Adhartas Oileanach
Student Records Manager Manaidsear Chlàran Oileanach
Student Records Training Officer Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach
Student Recruitment Officer Oifigear Trusadh Oileanach
Student Recruitment Officer, Admissions Oifigear Trusadh Oileanach, Ìnntrigeadh
Student Retention Lead Practitioner Prìomh Neach-stiùiridh Gleidheadh Oileanach
Student Support Assistant Neach-taice Taic Oileanach
Student Systems Specialist Eòlaiche Siostaman Oileanach
Head of Student Information Ceannard Fiosrachadh Oileanach
Subject: Personal and Social Education
substance misuse
mì-fheum de stuthan
n(m/f)
Subject: Personal and Social Education
tampon
tampon
n(m)
tampon - tampon poss ctampons - tamponan pl
Subject: Personal and Social Education
the blues
mulad
n(m)
the blues - mulaid poss c
Subject: Personal and Social Education
the blues
fo mhulad
n phr
Subject: Personal and Social Education
trainer
bròg-spòrs
n(f)
trainer - bròige-spòrs poss ctrainers - brògan-spòrs pl
Subject: Personal and Social Education
underpants
drathais
n(f)
underpants - drathais(e) poss cunderpants - drathaisean pl
Subject: Personal and Social Education
virility
fearalas
n(m)
virility - fearalais poss c
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
well-being
sunnd
n(m)
well-being - sunnd poss c
health and well-being slàinte agus sunnd
mental, emotional, social and physical well-being sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra
Subject: Personal and Social Education