Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


abdomen
balg
n(m)
abdomen - builg scabdomens - builg iom
Cuspair: Saidheans
aberration
mearachadh
n(m)
aberration - mearachaidh scaberrations - mearachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
abiotic
neo-bhitheach
adj
Cuspair: Saidheans
abnormal
mi-ghnàthach
adj
Cuspair: Saidheans
abnormality
mì-ghnàthas
n(m)
abnormality - mì-ghnàthais scabnormalities - mì-ghnàthasan iom
Cuspair: Saidheans
abortion
casg-breith
n(m)
abortion - casg-breith scabortions - casgan-breith iom
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEòlas Pearsanta agus Sòisealta
abrasive
sgrìobach
adj
Cuspair: Saidheans
absolute
dearbh
adj
absolute alcohol dearbh alcol
absolute zero dearbh neoni
Cuspair: Saidheans
absorb
sùigh
vb
absorbing sùigheadh
absorbing water a' sùigheadh uisge
Cuspair: Saidheans
absorbent
sùighteach
adj
Cuspair: Saidheans
absorbent
stuth-sùighteach
n(m)
absorbent - stutha-shùightich scabsorbents - stuthan-sùighteach iom
Cuspair: Saidheans
absorption
sùghadh
n(m)
absorption - sùghaidh scabsorptions - sùghaidhean iom
Cuspair: Saidheans
acid
searbhag
n(f)
acid - searbhaig scacids - searbhagan iom
amino acid searbhag amino
lactic acid searbhag lachtach
fatty acids searbhagan sailleach
nucleic acid searbhag niuclasail
carbonic acid searbhag charbonach
polyunsaturated fatty acids searbhagan sailleach poili-neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
acid
searbhagach
adj
acid rain uisge searbhagach
Cuspair: Saidheans
acid rain
uisge searbhagach
n(m)
acid rain - uisge shearbhagaich scacid rains - uisgeachan searbhagach iom
Cuspair: Saidheans
acidic
searbhagach
adj
Cuspair: Saidheans
acidity
searbhachd
n(f)
acidity - searbhachd scacidities - searbhachdan iom
Cuspair: Saidheans
acorn
cnò-dharaich
n(f)
acorn - cnò-daraich scacorns - cnothan-daraich iom
Cuspair: Saidheans
acorn worm
boiteag chnò-dharaich
n(f)
acorn worm - boiteag cnò-daraich scacorn worms - boiteagan cnò-daraich iom
Cuspair: Saidheans
actinide
actanach
n(m)
actinide - actanaich scactinides - actanaich iom
actinide series sreath nan actanach
Cuspair: Saidheans
actinium
actinium
n(m)
actinium - actinium sc
actinium series sreath actinium
Cuspair: Saidheans
actinoid
actanach
n(m)
actinoid - actanaich scactinoids - actanaich iom
actinoid series sreath nan actanach
Cuspair: Saidheans
activate
beothalaich
vb
activate the material beothalaich an stuth
Cuspair: Saidheans
activate
cuir gu dol
vb
activate the machine cuir an t-inneal gu dol
voice activated air a chur gu dol le guth
voice activation cuir gu dol le guth
the machine is voice activated tha an t-inneal air a chur gu dol le guth
Cuspair: Saidheans
activating
a' beothalachadh
vb n
Cuspair: Saidheans
activating
cur gu dol
vb n
activating the machine a' cur an inneil gu dol
Cuspair: Saidheans
activation
beothalachadh
n(m)
activation - beothalachaidh scactivations - beothalachaidhean iom
activation of the material beothalachadh an stuth
Cuspair: Saidheans
adam's apple
meall an sgòrnain
n(m)
adam's apple - meall an sgòrnain scadam's apples - meallan sgòrnain iom
size of the adam's apple meud meall an sgòrnain
Cuspair: Saidheans
adapt
freagraich
vb
Cuspair: Saidheans
adaptability
comas freagrachaidh
n(m)
adaptability - comas freagrachaidh scadaptabilities - comasan freagrachaidh iom
Cuspair: Saidheans
adaptable
comasach air freagrachadh
n phr
that is adaptable tha sin comasach air freagrachadh
Cuspair: Saidheans
adaptation
freagrachadh
n(m)
adaptation - freagrachaidh scadaptations - freagrachaidhean iom
extent of the adaptation meud an fhreagrachaidh
Cuspair: Saidheans
adapting
a' freagrachadh
vb n
Cuspair: Saidheans
adaptor
adaptair
n(m)
adaptor - adaptair scadaptors - adaptairean iom
put the plug in the adaptor cuir am plug don adaptair
Cuspair: Saidheans
addax
adacs
n(m)
addax - adacs scaddax - adacsan iom
Cuspair: Saidheans
adhesive
glaodh
n(m)
adhesive - glaoidh scadhesives - glaodhan iom
the adhesive will hold it cumaidh an glaodh e
Cuspair: Saidheans
adhesive
steigeach
adj
sticky paper pàipear steigeach
adhesive tape teip steigeach
Cuspair: Saidheans
adiabataic
adiabataig
adj
adiabatic wood fiodh adiabataig
Cuspair: Saidheans
adipose
sailleach
adj
fat tissue stuth sailleach
adipose fat saill
adipose tissue stuth bodhaig sailleach
too much adipose tissue cus stuth-bodhaig shaillich
Cuspair: Saidheans
adipose
saill
n(f)
adipose - saille sc
Cuspair: Saidheans
adjustable
comasach air atharrachadh
adj
it is adjustable tha e comasach air atharrachadh
Cuspair: Saidheans
adjusted
(rud) air atharrachadh
adj
it has been adjusted tha e air atharrachadh
Cuspair: Saidheans
adjuster
inneal-atharrachaidh
n(m)
adjuster - inneil-atharrachaidh scadjusters - innealan-atharrachaidh iom
use the adjuster to put it right cleachd an t-inneal-atharrachaidh airson a chur ceart
Cuspair: Saidheans
adjusting
ag atharrachadh
vb n
adjusting the time ag atharrachadh na h-uaireach
Cuspair: Saidheans
adjustment
atharrachadh
n(m)
adjustment - atharrachaidh scadjustments - atharrachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
aerial
adharail
adj
aerial view sealladh adharail
aerial perspectives seallaidhean adharail
aerial perspective sealladh adharail
aerial photograph dealbh adharail
Cuspair: Saidheans
aerial
iadhaire
n(m)
aerial - iadhaire scaerials - iadhairean iom
shift the aerial gluais an iadhaire
Cuspair: Saidheans
aerobic
èarobaig
adj
aerobic exercise eacarsaich èarobaig
aerobic movement is good for the heart tha gluasad èarobaig math don chridhe
Cuspair: Saidheans
aerodynamic
sruthail
adj
aerodynamic shape cruth sruthail
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
aerodynamics
sruth-chruthachd
n(f)
aerodynamics - sruth-chruthachd sc
Cuspair: Saidheans
aerofoil
èarofoidhl
n(f)
aerofoil - èarofoidhle scaerofoils - èarofoidhlean iomaerofoils - èarofoidhlichean iom
the plane had a large aerofoil bha èarofoidhl mhòr air a' phlèana
Cuspair: Saidheans
afloat
air bhog
adv
the ship was afloat in the sea bha am bàta air bhog sa mhuir
Cuspair: Saidheans
afterbirth
iar-bhreith
n(f)
afterbirth - iar-bhreith scafterbirths - iar-bhreithean iom
Cuspair: Saidheans
AIDS (acquired immune deficiency syndrome)
AIDS
n(f)
AIDS (acquired immune deficiency syndrome) - AIDS sc
Cuspair: Saidheans
air
èadhar
n(f)
air - èadhair sc
air-sac còsag
air-conditioning fionnarachadh
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
air freshner ùraiche èadhair
air circulation cuartachadh-èadhair
air pressure bruthadh-èadhair
air resistance bacadh-èadhair
air space (e.g. in mesophyll) èadhar-bheàrn
air-hole toll-èadhair
air mass tomad-èadhair
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
air
deò
n(f)
air - deò sc
breath of wind deò gaoithe
Cuspair: Saidheans
air sac
còsag
n(f)
air sac - còsaig(e) scair sacs - còsagan iom
Cuspair: Saidheans
air space
adhair-bheàrn
n(f)
air space - adhair-bheàirn scair spaces - adhair-bheàrnan iom
Cuspair: Saidheans
air-condition
fionnaraich
vb
Cuspair: Saidheans
air-conditioning
fionnarachadh
n(m)
air-conditioning - fionnarachaidh sc
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
Cuspair: Saidheans
air-hole
toll-èadhair
n(m)
air-hole - tuill-èadhair scair-holes - tuill-èadhair iom
Cuspair: Saidheans
airtight
èadhar-dhìonach
adj
Cuspair: Saidheans
albinism
albinothachd
n(f)
albinism - albinothachd sc
Cuspair: Saidheans
albino
albino
n(m)
albino - albino scalbinos - albinothan iom
Cuspair: Saidheans
albino
albino
adj
Cuspair: Saidheans
alcohol
alcol
n(m)
alcohol - alcol scalcohol - alcolan iom
absolute alcohol dearbh alcol
Cuspair: Saidheans
alcohol
deoch-làidir
n(f)
alcohol - deoch-làidir sc
different types of alcohol diofar seòrsachan deoch-làidir
Cuspair: Saidheans
alga
alga
n(m)
alga - alga scalgae - algae iom
microorganisms, fungi and algae micro-fhàs-bheairtean, fungasan agus algae
Cuspair: Saidheans
algal
algach
adj
Cuspair: Saidheans
aliment
biadh
n(m)
aliment - bìdh scaliments - biadhan iom
alimentary canal slighe a' bhìdh
alimentary tract caolan a' bhìdh
Cuspair: Saidheans
alimental
beathachail
adj
Cuspair: Saidheans
alimentary canal
slighe a' bhìdh
n phr
Cuspair: Saidheans
alimentary tract
caolan a' bhìdh
n phr
Cuspair: Saidheans
alimentation
beathachadh
n(m)
alimentation - beathachaidh scalimentations - beathachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
alkali
alcalaidh
n(f)
alkali - alcalaidh scalkalis - alcalaidhean iom
alkali metals meatailtean alcalaidh
Cuspair: Saidheans
alkaline
alcaileach
adj
alkaline earth metals meatailtean talmhaidh alcaileach
alkaline earth element eileamaid talmhaidh alcaileach
Cuspair: Saidheans
alkalinity
alcaileachd
n(f)
alkalinity - alcaileachd scalkalinities - alcaileachdan iom
Cuspair: Saidheans
allele
aileal
n(f)
allele - aileil scalleles - ailealan iom
Cuspair: Saidheans
allelomorph
ailealomorf
n(m)
allelomorph - ailealomorf scallelomorphs - ailealomorfan iom
Cuspair: Saidheans
allergic
aileirdsig
adj
Cuspair: Saidheans
allergy
aileirdsidh
n(f)
allergy - aileirdsidh(e) scallergies - aileirdsidhean iom
Cuspair: Saidheans
alligator
ailigeutair
n(m)
alligator - ailigeutair scalligators - ailigeutairean iom
Cuspair: Saidheans
alloy
aloidh
n(f)
alloy - aloidh(e) scalloys - aloidhean iom
iron alloys aloidhean iarainn
nickel alloy aloidh niceil
titanium alloy aloidh titanium
Cuspair: Saidheans
aluminium
aluiminium
n(m)
aluminium - aluiminium sc
Cuspair: Saidheans
alveolar
ailbheòlar
adj
Cuspair: Saidheans
alveolar
còsagail
adj
Cuspair: Saidheans
alveolus
còsag
n(f)
alveolus - còsaig(e) scalveoli - còsagan iom
Cuspair: Saidheans
alveolus
ailbheòlas
n(m)
alveolus - ailbheòlas scalveoli - ailbheòlasan iom
Cuspair: Saidheans
americium
ameireagium
n(m)
americium - ameireagium sc
Cuspair: Saidheans
amino
amino
adj
amino acid searbhag amino
Cuspair: Saidheans
ammeter
am-meidheadair
n(m)
ammeter - am-meidheadair scammeters - am-meidheadairean iom
Cuspair: Saidheans
ammonia
amòinia
n(m)
ammonia - amòinia sc
Cuspair: Saidheans
amnion
amnion
n(m)
amnion - amnion scamnions - amnionan iom
Cuspair: Saidheans
amniotic
amniotaig
adj
amniotic fluid lionn amniotaig
amniotic sac poca amniotaig
Cuspair: Saidheans
amniotic sac
poca amniotaig
n(m)
amniotic sac - poca amniotaig scamniotic sacs - pocannan amniotaig iom
Cuspair: Saidheans
amoeba
amoeba
n(f)
amoeba - amoeba scamoeba - amoebathan iom
Cuspair: Saidheans
amoeboid
amoebach
adj
Cuspair: Saidheans
amphibian
muir-thìreach
n(m)
amphibian - muir-thìrich scamphibians - muir-thìrich iom
Cuspair: Saidheans
amphibious
muir-thìreach
adj
Cuspair: Saidheans
amplification
meudachadh
n(m)
amplification - meudachaidh scamplifications - meudachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
amplifier
meudaichear
n(m)
amplifier - meudaicheir scamplifiers - meudaichearan iom
sound amplifier meudaichear fuaim
acoustic amplifier meudaichear acustaig
acoustic amplifiers meudaichearan acustaig
Cuspair: Saidheans
amplify
meudaich
vb
amplify the sound meudaich am fuaim
Cuspair: Saidheans
amplitude
meudachd
n(f)
amplitude - meudachd scamplitudes - meudachdan iom
Amplitude Modulation (AM) Riaghladh meudachd (AM)
Cuspair: Saidheans
amylase
amalas
n(m)
amylase - amalas scamylase - amalasan iom
Cuspair: Saidheans
anaconda
anaconda
n(f)
anaconda - anaconda scanaconda - anacondathan iom
Cuspair: Saidheans
anaerobic
an-èarobaig
adj
he was anaerobic due to too much oxygen bha e an-èarobaig air sgàth cus ogsaidein
Cuspair: Saidheans
anatomy
eòlas-bodhaig
n(m)
anatomy - eòlais-bodhaig sc
human anatomy eòlas-bodhaig daonna
Cuspair: Saidheans
animal
ainmhidheach
adj
animal plankton planctan ainmhidheach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
animal
beathach
n(m)
animal - beathaich scanimals - beathaichean iom
animals of the Atlas Mountains beathaichean Beanntan Atlas
animal racing rèiseadh bheathaichean
animal husbandry tuathanachas bheathaichean
animals (zoology) beathaichean (ainmh-eòlas)
specific physiological systems in animals siostaman sònraichte beò-eòlach bheathaichean
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
animal
ainmhidh
n(m)
animal - ainmhidh scanimals - ainmhidhean iom
animal habitat àrainn ainmhidhean
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
anionic
an-aidheonach
adj
Cuspair: Saidheans
ankle
adhbrann
n(m/f)
ankle - adhbrainn scankles - adhbrainn iomankles - adhbrannan iom
Cuspair: Saidheans
ant
seangan
n(m)
ant - seangain scants - seanganan iomants - seangain iom
leaf-cutter ant seangan duilleag-ghearradair
Cuspair: Saidheans
antacid
casg-searbhaig
n(m)
antacid - casg-searbhaig scantacids - casgan-searbhaig iom
Cuspair: Saidheans
anteater
itheadair-sheangan
n(m)
anteater - itheadair-sheangan scanteaters - itheadairean-sheangan iom
spiny anteater itheadair-sheangan deiligneach
Cuspair: Saidheans
antelope
gobhar-fhiadhaich
n(f)
antelope - gobhair-fhiadhaich scantelopes - goibhrean-fiadhaich iom
Cuspair: Saidheans
anti-oxidant
anti-ogsaideant
n(m)
anti-oxidant - anti-ogsaideant sc
Cuspair: Saidheans
anti-septic
anti-seaptaig
adj
Cuspair: Saidheans
antibiotic
anti-biotaig
n(m)
antibiotic - anti-biotaig scantibiotics - anti-biotaigean iom
Cuspair: Saidheans
antimony
antamonaidh
n(m)
antimony - antamonaidh sc
Cuspair: Saidheans
anus
toll-tòine
n(m)
anus - tuill-tòine scanuses - tuill-tòine iom
Cuspair: Saidheans
anus
anus
n(f)
anus - anus scanuses - anusan iom
anal fin sgiath anus
Cuspair: Saidheans
aorta
cuisle-mhòr
n(f)
aorta - cuisle-mhòir scaorta - cuisle-mòire scaortas - cuislean-mòra iom
Cuspair: Saidheans
ape
apa
n(m)
ape - apa scapes - apaichean iom
Cuspair: Saidheans
arachnid
arachniod
n(m)
arachnid - arachniod scarachnids - arachniodan iom
Cuspair: Saidheans
argon
argon
n(m)
argon - argoin sc
Cuspair: Saidheans
arsenic
arsnaig
n(f)
arsenic - arsnaig sc
Cuspair: Saidheans
arterial
cuisleach
adj
arterial vein fèith-fala chuisleach
Cuspair: Saidheans
artery
cuisle
n(f)
artery - cuisle scarteries - cuislean iom
umbilical artery cuisle na h-imleig
coronary artery cuisle a' chridhe
carotid artery cuisle mhòr na h-amhaich
aorta cuisle mhòr
Cuspair: Saidheans
arthropod
artropod
n(m)
arthropod - artropoid scarthropods - artropodan iom
fossil arthropods artropodan fosaileach
Cuspair: Saidheans
artificial
fuadain
adj
artificial chemicals ceimigean fuadain
artificial irrigation uisgeachadh fuadain
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
astatine
astatain
n(f)
astatine - astatain sc
Cuspair: Saidheans
asteroid
astaroid
n(f)
asteroid - astaroid scasteroids - astaroidean iom
Cuspair: Saidheans
astronomer
reul-eòlaiche
n(m)
astronomer - reul-eòlaiche scastronomers - reul-eòlaichean iom
Cuspair: Saidheans
astronomical
reul-eòlach
adj
astronomical geography cruinn-eòlas reul-eòlach
Cuspair: Saidheans
astronomy
reul-eòlas
n(m)
astronomy - reul-eòlais scastronomies - reul-eòlasan iom
astronomy and allied sciences reul-eòlas agus saidheansan co-cheangailte
Cuspair: Saidheans
atmosphere
àile
n(m)
atmosphere - àile scatmospheres - àilean iom
the Earth's atmosphere àile na Talmhainn
Cuspair: Saidheans
atom
atam
n(m)
atom - ataim scatoms - ataman iom
Cuspair: Saidheans
atomic
atamach
adj
atomic power cumhachd atamach
atomic bomb boma atamach
Cuspair: Saidheans
Aurora Borealis
na Fir Chlis
n(pl)
Cuspair: Saidheans
baboon
babùn
n(m)
baboon - babùn scbaboons - babùnaichean iom
Cuspair: Saidheans
baby
leanabh
n(m)
baby - leanaibh scbabies - leanaban iombabies - leanabhan iom
test tube baby leanabh tiùb-deuchainn
designer baby leanabh roghnaichte
designer babies leanaban roghnaichte
Cuspair: Saidheans
bacteria
bacteria
n(pl)
bacteria - bacteria scbacteria - bacteria iom
bacterial mould clòimh-liath bhacteriach
bacterial bacteriach
Cuspair: Saidheans
bacterial
bacteriach
adj
bacterial mould clòimh-liath bhacteriach
Cuspair: Saidheans
barium
barium
n(m)
barium - barium sc
barium hydroxide barium haidreogsaid
barium oxide barium ogsaid
barium sulphate barium sulfat
Cuspair: Saidheans
barracuda
baracùda
n(m)
barracuda - baracùda scbarracudas - baracùdathan iom
Cuspair: Saidheans
bat
ialtag
n(f)
bat - ialtaig scbats - ialtagan iom
desert bat ialtag an fhàsaich
pallid bat ialtag bhàn
Cuspair: Saidheans
bear
mathan
n(m)
bear - mathain scbears - mathanan iom
grizzly bear mathan molach
polar bear mathan bàn
bear cub cuilean mathain
Cuspair: Saidheans
beetle
daolag
n(f)
beetle - daolaig(e) scbeetles - daolagan iom
Cuspair: Saidheans
bell jar
clag-glainne
n(m)
bell jar - claig-glainne scbell jars - clagan-glainne iom
the top of the bell jar mullach a' chlaig-gloinne
Cuspair: Saidheans
berkelium
bercelium
n(m)
berkelium - bercelium sc
Cuspair: Saidheans
beryllium
beirilium
n(m)
beryllium - beirilium sc
beryllium copper beirilium copar
Cuspair: Saidheans
binoculars
glainneachan prosbaig
n(pl)
binoculars glainneachan prosbaig
Cuspair: Saidheans
bio-
bith-
pref
biodegradable bith-lobhach
biochemistry bith-cheimigeachd
bio-mass bith-thomad
biodiversity bith-iomadachd
biofuel bith-chonnadh
Cuspair: Saidheans
bio-mass
bith-thomad
n(m)
bio-mass - bith-thomaid scbio-masses - bith-thomadan iom
Cuspair: Saidheans
biochemistry
bith-cheimigeachd
n(f)
biochemistry - bith-cheimigeachd sc
Cuspair: Saidheans
biodegradable
bith-lobhach
adj
biodegradable waste sgudal bith-lobhach
Cuspair: Saidheans
biodegrade
bith-lobh
vb
Cuspair: Saidheans
biodiversity
bith-iomadachd
n(f)
biodiversity - bith-iomadachd scbiodiversities - bith-iomadachdan iom
Biodiversity Action Plan Plana-gnìomh Bith-iomadachd
Cuspair: Saidheans
biological
bith-eòlach
adj
Cuspair: Saidheans
biologist
bith-eòlaiche
n(m)
biologist - bith-eòlaiche scbiologists - bith-eòlaichean iom
Cuspair: Saidheans
Biology
Bith-eòlas
n(m)
Biology - Bith-eòlais sc
Biology paper pàipear Bith-eòlais
micro-biology micro-bith-eòlas
Cuspair: Saidheans
biotechnology
bith-theicneòlas
n(m)
biotechnology - bith-theicneòlais scbiotechnologies - bith-theicneòlasan iom
Cuspair: Saidheans
biotic
bitheach
adj
Cuspair: Saidheans
bioviewer
bith-phrosbaig
n(f)
bioviewer - bith-phrosbaig(e) scbioviewers - bith-phrosbaigean iom
Cuspair: Saidheans
bird
eun
n(m)
bird - eòin scbirds - eòin iom
fossil birds eòin fhosaileach
bird fossil fosail eòin
bird spider damhain-eòin
hummingbird eun-dranndain
seabird eun-marra
bird watching coimhead eunlaith
migrating birds eòin-imrich
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
bird spider
damhan-eòin
n(m)
bird spider - damhain-eòin scbird spiders - damhain-eòin iom
Cuspair: Saidheans
birth control
casg-gin
n(m)
birth control - casg-gin sc
birth control methods dòighean casg-gin
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEòlas Pearsanta agus Sòisealta
bismuth
biosmat
n(m)
bismuth - biosmat sc
Cuspair: Saidheans
Bitrex
Bitrex
n(m)
Bitrex - Bitrex sc
Cuspair: Saidheans
black dwarf
troich dhubh
n phr
Cuspair: Saidheans
black hole
toll dubh
n(m)
black hole - tuill dhuibh scblack holes - tuill dhubha iom
examining the black hole a' sgrùdadh an tuill dhuibh
Cuspair: Saidheans
bleach
stuth-gealachaidh
n(m)
bleach - stuth-gealachaidh scbleaches - stuthan-gealachaidh iom
Cuspair: Saidheans
bleach
gealaich
vb
Cuspair: Saidheans
bleaching
a' gealachadh
vb n
Cuspair: Saidheans
blood
fuil
n(f)
blood - fala sc
blood vessel pìob-fala
blood vessels pìoban-fala
blood cell cealla-fala
blood pressure bruthadh-fala
circulation of blood cuartachadh fala
blood system siostam na fala
circulatory system cuairt na fala
bloodstream ruith na fala
bloodstream ruith-fala
period (menstruation) fuil-mìos
blood platelet pleiteag fala
Cuspair: Saidheans
bobcat
bobcat
n(m)
bobcat - bobcait scbobcats - bobcait iom
Cuspair: Saidheans
body
bodhaig
n(f)
body - bodhaig(e) scbodies - bodhaigean iom
keeping my body healthy a' cumail mo bhodhaig fallain
body odour fàileadh-bodhaig
body clock cloc do bhodhaig
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Cuspair: Saidheans
bohrium
bohrium
n(m)
bohrium - bohrium sc
Cuspair: Saidheans
bone
cnàimh
n(m)
bone - cnàimhe scbone - cnàmha scbones - cnàimhean iombones - cnàmhan iom
temporal bone cnàimh teamparail
Cuspair: Saidheans
boron
bòron
n(m)
boron - bòroin sc
Cuspair: Saidheans
botany
luibh-eòlas
n(m)
botany - luibh-eòlais sc
plants (botany) lusan (luibh-eòlas)
Cuspair: Saidheans
brain
eanchainn
n(f)
brains - eanchainn(e) scbrain - eanchainnean iom
brain activity beothas-eanchainn
brain stem bun-eanchainn
Cuspair: Saidheans
bramble
smeur
n(f)
bramble - smeura scbrambles - smeuran iom
Cuspair: Saidheans
bramble
dris
n(f)
bramble - drise scbrambles - drisean iom
Cuspair: Saidheans
branching key
iùl geugach
n(m)
branching key - iùil gheugaich scbranching keys - iùilean geugach iom
Cuspair: Saidheans
breath
anail
n(f)
breath - anail(e) scbreath - analach scbreaths - anailean iom
get your breath back leig d' anail
the breath of life anail na beatha
Cuspair: Saidheans
breathe
tarraing anail
n phr
breathe slowly tarring anail air do shocair
Cuspair: Saidheans
breathing
tarraing anail
n phr
breathing rate reat tarraing anail
Cuspair: Saidheans
breeding
briodadh
n(m)
breeding - briodaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
bromine
bròmain
n(m)
bromine - bròmain sc
Cuspair: Saidheans
bronze
umha
n(m)
bronze - umha sc
Bronze Age Linn an Umha
Cuspair: Saidheans
bryophyte
bryophyte
n(f)
bryophyte - bryophyte scbryophytes - bryophytan iom
Cuspair: Saidheans
bucket orchid
orcaid-bucaid
n(f)
bucket orchid - orcaid-bucaid scbucket orchids - orcaidean-bucaid iom
Cuspair: Saidheans
buffalo
buabhall
n(m)
buffalo - buabhaill scbuffaloes - buabhallan iom
water buffalo buabhall-uisge
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
butterfly
dealan-dè
n(m)
butterfly - dealain-dè scbutterflies - dealain-dè iom
postman butterfly dealan-dè puist
Cuspair: Saidheans
cactus
cactas
n(m)
cactus - cactas sccacti - cactasan iomcactuses - cactasan iom
Cuspair: Saidheans
cadmium
cadmium
n(m)
cadmium - cadmium sc
cadmium cell cealla cadmium
cadmium oxide cadmium ogsaid
cadmium poisoning puinnseanachadh cadmium
cadmium sulphide cadmium sulfaid
Cuspair: Saidheans
caesium
caesium
n(m)
caesium - caesium sc
caesium chloride caesium clòraid
caesium clock cloc caesium
Cuspair: Saidheans
calcium
calcium
n(m)
calcium - calcium sc
calcium chloride calcium clòraid
calcium fluoride calcium fluaraid
calcium carbonate calcium carbonat
Cuspair: Saidheans
californium
calafòrnium
n(m)
californium - calafòrnium sc
Cuspair: Saidheans
calorie
calaraidh
n(m)
calorie - calaraidh sccalories - calaraidhean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEaconamas DachaighEòlas CorporraEòlas Pearsanta agus Sòisealta
camel
càmhal
n(m)
camel - càmhail sccamels - càmhail iom
Arabian camel càmhal Aràbianach
Cuspair: Saidheans
camomile
camomhail
n(m)
camomile - camomhail sc
Cuspair: Saidheans
canine tooth
fiacail-crìche
n(f)
canine tooth - fiacla-crìche sccanine teeth - fiaclan-crìche iom
Cuspair: Saidheans
capillary
fèitheagach
adj
capillary system siostam fèitheagach
Cuspair: Saidheans
capillary
fèitheag
n(f)
capillary - fèitheig(e) sccapillaries - fèitheagan iom
Cuspair: Saidheans
caracal
caragal
n(m)
caracal - caragail sccaracals - caragalan iom
Cuspair: Saidheans
carbide
carbaid
n(f)
carbide - carbaid sc
tungsten carbide tungstan carbaid
Cuspair: Saidheans
carbohydrate
carbohaidreat
n(m)
carbohydrate - carbohaidreit sccarbohydrates - carbohaidreatan iom
Cuspair: Saidheans
carbon
carbon
n(m)
carbon - carbon sccarbons - carbonan iom
carbon footprint làrach-carbon
carbon dioxide carbon dà-ogsaid
carbon dioxide sink sinc carbon dà-ogsaid
carbon disulphide carbon dà-shulfaid
carbon dioxide snow sneachd carbon dà-ogsaid
carbon tax cìs carbon
carbon source màthair-carbon
Cuspair: Saidheans
carbonate
carbonat
n(m)
carbonate - carbonait sccarbonates - carbonatan iom
calcium carbonate calcium carbonat
Cuspair: Saidheans
carbonation
carbonachadh
n(m)
carbonation - carbonachaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
carbonic
carbonach
adj
carbonic acid searbhag charbonach
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
carnivore
feòil-itheadair
n(m)
carnivore - feòil-itheadair sccarnivores - feòil-itheadairean iom
Cuspair: Saidheans
cartilage
maoth-chnàimh
n(m)
cartilage - maoth-chnàimh sc
nasal cartilage maoth-chnàimh na sròine
Cuspair: Saidheans
case study
cuspair-sgrùdaidh
n(m)
case study - cuspair-sgrùdaidh sccase studies - cuspairean-sgrùdaidh iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansCoitcheann
cat's tail
cuigeal nam ban-sìthe
n phr
Cuspair: Saidheans
catalyst
catailist
n(m)
catalyst - catailist sccatalysts - catailistean iom
Cuspair: Saidheans
caterpillar
burras
n(m)
caterpillar - burrais sccaterpillars - burrais iom
hawk moth caterpillar burras na leòmainn-seabhaig
Cuspair: Saidheans
caterpillar
bratag
n(f)
caterpillar - brataig sccaterpillars - bratagan iom
Cuspair: Saidheans
cavity
còs
n(m)
cavity - còis sccavities - còsan iom
pleural cavity còs pliùrail
pulp cavity còs fiacla
Cuspair: Saidheans
celestial navigation
iùl nan reultan
n phr
Cuspair: Saidheans
cell
cealla
n(m)
cell - cealla sccells - ceallan iom
cell membrane meamran cealla
cell tissue stuth cealla
egg cell cealla uighe
life and cells beatha agus ceallan
sperm cell cealla-sìl
blood cell cealla-fala
cell division         roinneadh cheallan
stem cells bun-cheallan
stem cell research rannsachadh bun-cheallach
specialised cells ceallan speisealta
non-specialised cells ceallan neo-speisealta
Cuspair: Saidheans
Ceres
Ceres
n(m)
Ceres - Ceres sc
Cuspair: Saidheans
cerium
cerium
n(m)
cerium - cerium sc
cerium metals meatailtean cerium
Cuspair: Saidheans
chaffinch
breacan-beithe
n(m)
chaffinch - breacain-beithe scchaffinches - breacain-beithe iom
Cuspair: Saidheans
chameleon
leòmhann-làir
n(m)
chameleon - leòmhainn-làir scchameleons - leòmhainn-làir iom
Parson's chameleon leòmhann-làir Pharson
Cuspair: Saidheans
chemical
ceimigeach
adj
chemical warfare cogadh ceimigeach
chemical engineering einnseanaireachd cheimigeach
chemical reaction iom-obrachadh ceimigeach
chemical reactions iom-obrachaidhean ceimigeach
chemical element eileamaid cheimigeach
Cuspair: Saidheans
chemical
ceimig
n(f)
chemical - ceimig scchemicals - ceimigean iom
hazardous chemicals ceimigean cunnartach
industrial chemicals ceimigean gnìomhachais
artificial chemicals ceimigean fuadain
chemical free food biadh gun cheimigean
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
Chemistry
Ceimigeachd
n(f)
Chemistry - Ceimigeachd sc
chemistry formula foirmle ceimigeachd
chemistry laboratory deuchainn-lann ceimigeachd
chemistry degree ceum ceimigeachd
Analytical chemistry Ceimigeachd anailiseach
Chemistry and allied sciences Ceimigeachd agus saidheansan co-cheangailte
Inorganic chemistry Ceimigeachd neo-fhàs-bheairteach
Organic chemistry Ceimigeachd fhàs-bheairteach
Physical chemistry Ceimigeachd fhiosaigeach
Cuspair: Saidheans
chicken
isean
n(m)
chicken - isein scchickens - iseanan iom
Cuspair: Saidheans
chloride
clòraid
n(m)
chloride - clòraid scchlorides - clòraidean iom
calcium chloride calcium clòraid
hydrogen chloride haidridean clòraid
mercury chloride mearcair clòraid
Cuspair: Saidheans
chlorine
clòrain
n(m)
chlorine - clòrain sc
Cuspair: Saidheans
chlorophyll
clòrofail
n(m)
chlorophyll - clòrofail sc
Cuspair: Saidheans
chloroplast
clòroplast
n(m)
chloroplast - clòroplast scchloroplasts - clòroplastan iom
Cuspair: Saidheans
chordate
còrdaid
n(f)
chordate - còrdaid scchordates - còrdaidean iom
fossil chordates còrdaidean fosaileach
Cuspair: Saidheans
chromate
cròmat
n(m)
chromate - cròmat sc
lead chromate luaidhe cròmat
Cuspair: Saidheans
chromium
cròmium
n(m)
chromium - cròmium sc
Cuspair: Saidheans
chromosomal
cròmasomach
adj
Cuspair: Saidheans
chromosome
cròmasom
n(m)
chromosome - cròmasoim scchromosomes - cròmasoman iom
Cuspair: Saidheans
chronology
tìm-òrdugh
n(m)
chronology - tìm-òrdugh scchronologies - tìm-òrdughan iom
Cuspair: Saidheans
circulate
cuartaich
vb
Cuspair: Saidheans
circulating
a' cuartachadh
vb n
Cuspair: Saidheans
circulation
cuartachadh
n(m)
circulation - cuartachaidh sccirculation - cuartachaidhean iom
air circulation cuartachadh èadhair
circulation of blood cuartachadh fala
Cuspair: Saidheans
circulatory
cuairt-shruthach
adj
circulatory system siostam cuartachaidh
Cuspair: Saidheans
cobalt
còbalt
n(m)
cobalt - còbailt sc
Cuspair: Saidheans
cochlea
cochlea
n(f)
cochlea - cochlea sccochleae - cochlean iom
Cuspair: Saidheans
cockroach
càrnan
n(m)
cockroach - càrnain sccockroaches - càrnain iom
Madagascan hissing cockroach càrnan-siosarnaich Mhadagascar
Cuspair: Saidheans
cod
trosg
n(m)
cod - truisg sccod - truisg iom
cod fishing iasgach an truisg
Cuspair: Saidheans
coefficient
co-èifeachd
n(f)
coefficient - co-èifeachd sccoefficients - co-èifeachdan iom
coefficient of friction co-èifeachd suathaidh
Cuspair: Saidheans
cold-blooded
fuar-fhuileach
adj
fossil cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach
cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach
Cuspair: Saidheans
comet
rionnag an earbaill
n(f)
comet - rionnag an earbaill sccomets - rionnagan an earbaill iom
comet tail earball rionnag-an-earbaill
Halley's comet rionnag-an-earbaill aig Halley
Cuspair: Saidheans
compound
co-thàthadh
n(m)
compound - co-thàthaidh sccompounds - co-thàthaidhean iom
Cuspair: Saidheans
compress
dlùith
vb
Cuspair: Saidheans
compressing
a' dlùthadh
vb n
compressing molecules a' dlùthadh mhoileciuilean
molecules in a liquid are so tightly packed they can't be compressed ann an lionntan, tha na moileciuilean cho faisg air a chèile ’s nach gabh iad an dlùthadh
Cuspair: Saidheans
concave
fo-chearclach
adj
concave lens lionsa fo-chearclach
Cuspair: Saidheans
conifer
craobh-durcain
n(f)
conifer - craobh-durcain scconifers - craobhan-durcain iom
Cuspair: Saidheans
consciousness
mothachadh
n(m)
consciousness - mothachaidh sc
Cuspair: Saidheans
constellation
reul-bhad
n(m)
constellation - reul-bhaid scconstellations - reul-bhadan iom
the Great Bear Constellation reul-bhad a' Mhathain Mhòir
Cuspair: Saidheans
consumer
itheadair
n(m)
consumer - itheadair scconsumers - itheadairean iom
primary consumer (in food chain) bun-itheadair
secondary consumer (in food chain) iar-itheadair
Cuspair: Saidheans
consumer
caitheadair
n(m)
consumer - caitheadair scconsumers - caitheadairean iom
Cuspair: Saidheans
contraception
casg-gin
n(m)
contraception - casg-gin sc
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEòlas Pearsanta agus Sòisealta
convection
cuartachadh
n(f)
convection - cuartachaidh scconvections - cuartachaidhean iom
convection current sruth cuartachaidh
heat convection cuartachadh blàiths
Cuspair: Saidheans
convection current
sruth cuartachaidh
n(m)
convection current - srutha chuartachaidh scconvection currents - sruthan cuartachaidh iom
Cuspair: Saidheans
convex
os-cearclach
adj
convex lens lionsa os-chearclach
Cuspair: Saidheans
copernicium
copernicium
n(m)
copernicium - copernicium sc
Cuspair: Saidheans
copper
copar
n(m)
copper - copair sc
copper sulphate copar sulfat
Cuspair: Saidheans
core
eitean
n(m)
core - eitein sccores - eitein iom
earth's core eitean na talmhainn
outer core of the earh iomall eitean na talmhainn
inner core of the earth cridhe eitean na talmhainn
Cuspair: Saidheans
corrosive
millteach
adj
Cuspair: Saidheans
cosmic
cosmaig
adj
cosmic radiation reididheachd cosmaig
cosmic rays gathan cosmaig
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
Cuspair: Saidheans
cosmos
cosmos
n(m)
cosmos - cosmos sccosmoses - cosmosan iom
size of the cosmos meud a' chosmos
Cuspair: Saidheans
cotyledon
cotyledon
n(m)
cotyledon - cotyledon sccotyledons - cotyledonan iom
Cuspair: Saidheans
crab
crùbag
n(f)
crab - crùbaig sccrabs - crùbagan iom
horseshoe crab crùbag-cruidhe
Cuspair: Saidheans
cress
biolair
n(f)
cress - biolair(e) sccress - biolairean iom
cress seeds sìol biolair
watercress biolair-uisge
Cuspair: Saidheans
cricket
cuileag-theallaich
n(f)
cricket - cuileig-theallaich sccrickets - cuileagan-teallaich iom
Cuspair: Saidheans
crocus
cròcas
n(m)
crocus - cròcais sccrocuses - cròcasan iom
Cuspair: Saidheans
crop
bàrr
n(m)
crop - bàrr sccrops - barran iom
field and plantation crops bàrr achaidh agus planntachais
garden crops bàrr gàrraidh
main crop prìomh bhàrr
early crop bàrr tràth
crop growing fàs bhàrran
food crop bàrr-bìdh
mixed crops barran measgaichte
grain crop bàrr gràin
grain crop gràn-bhàrr
crop rotation cuairteachadh-bharran
genetically modified crops (GM) barran gine-leasaichte (GM)
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
cross breeding
tar-bhriodadh
n(m)
cross breeding - cross breeding sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
crown
bàrr
n(m)
crown - barra sccrowns - barran iom
the crown of my tooth broke bhris bàrr m' fhiacla
Cuspair: Saidheans
crustacean
cruaidh-shligneach
n(m)
crustacean - cruaidh-shlignich sccrustaceans - cruaidh-shlignich iom
Cuspair: Saidheans
crystallography
criostal-eòlas
n(m)
crystallography - criostal-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
curium
curium
n(m)
curium - curium sc
Cuspair: Saidheans
cyanide
saidheanaid
n(f)
cyanide - saidheanaid sccyanides - saidheanaidean iom
Cuspair: Saidheans
cycle
cearcall
n(m)
cycle - cearcaill sccycles - cearcaill iom
food cycle cearcall-bìdh
nutrient cycle cearcall a’ bheathachaidh
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
cycle
cuairt
n(f)
cycle - cuairte sccycles - cuairtean iom
life cycle cuairt-beatha
evolutionary cycle cuairt mhean-fhàsach
rock cycle cuairt nan clachan
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
cytology
eòlas-cheallan
n(m)
cytology - eòlais-cheallan sc
human cytology eòlas-cheallan daonna
Cuspair: Saidheans
cytoplasm
saidhteoplasm
n(m)
cytoplasm - saidhteoplasm sc
Cuspair: Saidheans
daisy
neòinean
n(m)
daisy - neòinein scdaisies - neòineanan iomdaisies - neòinein iom
Cuspair: Saidheans
daphnia
daphnia
n(f)
daphnia - daphnia scdaphnias - daphniathan iom
daphnia shell slige daphnia
Cuspair: Saidheans
dark
dorcha
adj
dark night oidhche dhorcha
Cuspair: Saidheans
darkness
dorchadas
n(m)
darkness - dorchadais sc
Cuspair: Saidheans
darmstadtium
darmstatium
n(m)
darmstadtium - darmstatium sc
Cuspair: Saidheans
day
latha
n(m)
day - latha scdays - làithean iomdays - lathaichean iom
seven days seachd làithean
day and night a latha 's a dh'oidhche
daylight solas an latha
days, times and places of observance lathaichean, uairean agus àiteachan aoraidh
sidereal day latha-reultach
solar day latha-grèine
Christmas Day Latha na Nollaig
judgement day là a’ bhreitheanais
St Andrew's Day Latha Naomh Anndra
Cuspair: Saidheans
daylight
solas an latha
n phr
daylight - solas an latha sc
in daylight ri solas an latha
Cuspair: Saidheans
decay
grodadh
n(m)
decay - grodaidh sc
tooth decay grodadh fhiaclan
Cuspair: Saidheans
dense
dùmhail
adj
dense traffic trafaig dhùmhail
Cuspair: Saidheans
dense
tiugh
adj
dense fog ceò thiugh
Cuspair: Saidheans
density
dlùths
n(m)
density - dlùths sc
density of a solid dlùths teann-stuth
density of a liquid dlùths lionn
Cuspair: Saidheans
dentine
deantain
n(f)
dentine - deantain sc
Cuspair: Saidheans
diaphragm
sgairt
n(f)
diaphragm - sgairte scdiaphragms - sgairtean iom
Cuspair: Saidheans
dicotyledon
dicotyledon
n(m)
dicotyledon - dicotyledon scdicotyledons - dicotyledonan iom
Cuspair: Saidheans
digest
cnàmh
vb
digest your food cnàmh do bhiadh
digesting food a' cnàmhadh biadh
digesting food a' cnàmh biadh
Cuspair: Saidheans
digesting
a’ cnàmhadh
vb
Cuspair: Saidheans
digesting
a' cnàmh
vb
Cuspair: Saidheans
digestion
cnàmh-bìdh
n(m)
digestion - cnàimh-bìdh sc
a sheep chewing the cud caora a' cnàmh a cìr
Cuspair: Saidheans
digestive
cnàmhaidh
adj
digestive enzyme beirmear cnàmhaidh
digestive organ ball-cnàmhaidh
digestive system siostam cnàmhaidh
the complex digestive system siostam iom-fhillte a’ chnàmhaidh
Cuspair: Saidheans
digestive system
siostam cnàmhaidh
n phr
the complex digestive system siostam iom-fhillte a’ chnàmhaidh
Cuspair: Saidheans
dinosaur
dìneasair
n(m)
dinosaur - dìneasair scdinosaurs - dìneasairean iom
Cuspair: Saidheans
dioxide
dà-ogsaid
n(f)
dioxide - dà-ogsaid scdioxides - dà-ogsaideannan iom
carbon dioxide carbon dà-ogsaid
carbon dioxide snow sneachd carbon dà-ogsaid
titanium dioxide titanium dà-ogsaid
sulphur dioxide sulfar dà-ogsaid
Cuspair: Saidheans
disease
tinneas
n(m)
disease - tinneis scdiseases - tinneasan iom
heart disease tinneas cridhe
Alzheimer's disease tinneas Alzheimer
Cuspair: Saidheans
disease
euslaint
n(f)
disease - euslaint(e) sc
gum disease euslaint bannais
Cuspair: Saidheans
disilicate
dà-shileacat
n(m)
disilicate - dà-shileacat scdisilicates - dà-shileacatan iom
Cuspair: Saidheans
dissolve
eadar-sgaoil
vb
dissolve salt in water eadar-sgaoil salainn ann an uisge
Cuspair: Saidheans
dissolving
ag eadar-sgaoileadh
vb n
Cuspair: Saidheans
disulphide
dà-shulfaid
n(f)
disulphide - dà-shulfaid scdisulphides - dà-shulfaideannan iom
carbon disulphide carbon dà-shulfaid
Cuspair: Saidheans
dog
n(m)
dog - coin scdogs - coin iom
sheepdog cù-chaorach
hunting dog cù-seilge
little dog cù beag
black dog cù dubh
the day of the black dog latha a' choin dhuibh
Cuspair: Saidheans
dolphin
leumadair
n(m)
dolphin - leumadair scdolphins - leumadairean iom
Cuspair: Saidheans
Doppler effect
buaidh Doppler
n phr
Doppler effect buaidh Doppler
Cuspair: Saidheans
dragon
dràgon
n(m)
dragon - dràgoin scdragons - dràgoin iomdragons - dràgonan iom
the head of the dragon ceann an dràgoin
Cuspair: Saidheans
dragonfly
tarbh-nathrach
n(m)
dragonfly - tairbh-nathrach scdragonflies - tairbh-nathrach iom
Cuspair: Saidheans
dubnium
dubnium
n(m)
dubnium - dubnium sc
Cuspair: Saidheans
duck
lach
n(f)
duck - lacha scducks - lachan iomducks - lachain iom
Cuspair: Saidheans
duck
tunnag
n(f)
duck tunnaig
ducks tunnagan
Cuspair: Saidheans
duodenum
beul a' chaolain
n(m)
duodenum - beul a' chaolain scduodenums - beòil nan caolan iom
duodenal ulcer neasgaid beul a' chaolain
Cuspair: Saidheans
dwarf planet
fo-phlanaid
n(m)
dwarf planet - fo-phlanaid(e) scdwarf planets - fo-phlanaidean iom
Cuspair: Saidheans
dyslexia
dyslexia
n(f)
dyslexia - dyslexia sc
Cuspair: Saidheans
dysprosium
diospròsium
n(m)
dysprosium - diospròsium sc
Cuspair: Saidheans
eagle
iolaire
n(f)
eagle - iolaire sceagles - iolairean iom
eagle's nest nead iolaire
Cuspair: Saidheans
ear
cluas
n(f)
ear - cluaise scears - cluasan iom
ear canal canàl na cluaise
vestibule (of the ear) seòmar na cluaise
malleus òrd na cluaise
semi-circular canals (of the ear) canàlan leth-chearcallach (na cluaise)
stapes stiorap na cluaise
outer ear cluas a-muigh
outside the ear taobh a-muigh na cluaise
inner ear cluas a-staigh
inside the ear broinn na cluaise
middle ear meadhan na cluaise
eardrum druma na cluaise
Cuspair: Saidheans
eardrum
druma na cluaise
n(m)
eardrum - druma na cluaise sceardrums - drumaichean nan cluasan iom
Cuspair: Saidheans
earlobe
failbhean na cluaise
n(m)
earlobe - failbhean na cluaise scearlobes - failbheanan nan cluasan iom
Cuspair: Saidheans
earth
talamh
n(m)
earth - talmhainn scearths - talamhan iom
spin of the Earth tionndadh na Talmhainn
tilt of the Earth fiaradh na Talmhainn
rotation of the Earth tionndadh na Talmhainn
Earth sciences saidhseansan Talmhainn
Earth sciences and geology saidheansan Talmhainn agus geòlas
Earth sciences of Africa saidhseansan Talmhainn Afraga
Earth sciences of other areas saidhseansan Talmhainn cheàrnaidhean eile
Earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
motion of the Earth gluasad na Talmhainn
Earth forces forsaichean na Talmhainn
the Earth an Talamh
planet Earth An Talamh
climate and Earth science saidheans Talmhainn agus gnàth-shìde
Earth's crust rùsg na Talmhainn
earth tremors tormanan-talmhainn
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
earthworm
boiteag
n(f)
earthworm - boiteig scearthworms - boiteagan iom
Cuspair: Saidheans
echidna
echidna
n(f)
echidna - echidna scechidnas - echidnathan iomechidnae - echidnathan iom
Cuspair: Saidheans
echinoderm
echinoderm
n(m)
echinoderm - echinoderm scechinoderms - echinoderman iom
Cuspair: Saidheans
eel
easgann
n(f)
eel - easgainn sceel - easgannan iom
as slippery as an eel cho sleamhainn ri druim nah-easgainn
Cuspair: Saidheans
egg
ugh
n(m)
egg - uighe sceggs - uighean iom
egg cell cealla uighe
egg cells ceallan uighe
Cuspair: Saidheans
einsteinium
einsteinium
n(m)
einsteinium - einsteinium sc
Cuspair: Saidheans
electric
dealain
adj
electric fire teine dealain
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
electric ray
sòrnan-dealain
n(m)
electric ray - sòrnan-dealain scelectric rays - sòrnain-dealain iom
Cuspair: Saidheans
electricity
dealan
n(m)
electricity - dealain sc
electricity station stèisean-dealain
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
electromagnetic
dealan-mhagnaiteach
adj
using the electromagnetic spectrum a' cleachdadh an speactraim dealan-mhagnaitich
Cuspair: Saidheans
electronic
eileagtronaigeach
adj
electronic communication conaltradh eileagtronaigeach
electronic resources goireasan eileagtronaigeach
Cuspair: Saidheans
electronics
eileagtronaigs
n(f)
electronics - eileagtronaigs sc
Cuspair: Saidheans
element
eileamaid
n(f)
element - eileamaide(e) scelements - eileamaidean iom
chemical element eileamaid cheimigeach
Periodic Table of Elements Clàr nan Eileamaidean
chemical elements eileamaidean ceimigeach
weather element eileamaid sìde
Cuspair: Saidheans
elephant
ailbhean
n(m)
elephant - ailbhein scelephants - ailbheanan iom
Cuspair: Saidheans
elliptical
eilipseach
adj
earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
Cuspair: Saidheans
embryo
tùs-ghinean
n(m)
embryo - tùs-ghinein scembryos - tùs-ghineanan iom
Cuspair: Saidheans
embryology
eòlas tùs-ghinean
n(m)
embryology - eòlas tùs-ghinean sc
Cuspair: Saidheans
emphysema
emfasìoma
n(f)
emphysema - emfasìoma sc
Cuspair: Saidheans
enamel
cruan
n(m)
enamel - cruain scenamels - cruain iom
Cuspair: Saidheans
energy
lùth
n(m)
energy - lùtha scenergies - lùthan iom
renewable energy lùth ath-nuadhachail
renewable energy source bun lùtha ath-nuadhachail
energy in the environment lùth san àrainneachd
energy source bun lùtha
energy sources bunan lùtha
energy transfer aiseag lùtha
energy in food lùth ann am biadh
force and energy fòrsa agus lùth
economics of energy eaconamas lùtha
energy research group buidheann rannsachaidh lùtha
kinetic energy lùth cineataig
energy research rannsachadh lùtha
thermal energy lùth tearmach
wave energy lùth nan tonnan
solar energy lùth grèine
wind energy lùth gaoithe
geo-thermal energy lùth geo-thearmach
energy consumption caitheamh-lùth
energy efficient light bulbs bolgain-solais beag-lùth
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
engineering
innleadaireachd
n(f)
engineering - innleadaireachd sc
genetic engineering innleadaireachd ghinteil
Cuspair: Saidheans
engineering
einnseanaireachd
n(f)
engineering - einnseanaireachd sc
chemical engineering einnseanaireachd cheimigeach
engineering and allied operations einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte
civil engineering einnseanaireachd chatharra
engineering of railroads and roads einnseanaireachd rèile agus rathaid
hydraulic engineering einnseanaireachd haidreolaig
military and nautical engineering einnseanaireachd airm agus seòlaidh
other branches of engineering meuran eile einnseanaireachd
sanitary and municipal engineering einnseanaireachd shlàinteil agus bhaileil
Cuspair: Saidheans
environment
àrainneachd
n(f)
environment - àrainneachd scenvironments - àrainneachdan iom
managing environmental resources manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd
energy in the environment lùth san àrainneachd
people, place and environment daoine, àite agus àrainneachd
natural environment àrainneachd nàdarra
urban environment àrainneachd bhailteil
environmental quality survey suirbhidh càileachd àrainneachd
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
environmentally friendly neo-mhillteach don àrainneachd
environmentally positive behaviour cleachdaidhean neo-mhillteach don àrainneachd
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
enzyme
beirmear
n(m)
enzyme - beirmeir scenzyme - beirmearan iom
digestive enzyme beirmear-cnàmhaidh
Cuspair: Saidheans
ephemeris
ephemeris
n(m)
ephemeris - ephemeris scephemerides - ephemerides iom
Cuspair: Saidheans
epidemic
mòr-ghalar
n(m)
epidemic - mòr-ghalair scepidemics - mòr-ghalaran iom
Cuspair: Saidheans
Equator
Crios-meadhain
n(m)
Equator - Crios-meadhain sc
near the Equator faisg air a' Chrios-mheadhain
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
equinox
co-fhad nan tràth
n(m)
equinox - co-fhad nan tràth scequinoxes - co-fhadan nan tràth iom
spring equinox co-fhad nan tràth earraich
autumnal equinox co-fhad nan tràth foghair
Cuspair: Saidheans
erbium
erbium
n(m)
erbium - erbium sc
Cuspair: Saidheans
eruption
spreadhadh
n(m)
eruption - spreadhaidh sceruptions - spreadhaidhean iom
volcanic eruption spreadhadh bholcànach
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
europium
eòrpium
n(m)
europium - eòrpium sc
europium oxide eòrpium ogsaid
Cuspair: Saidheans
Eustachian tube
pìob Eustachio
n phr
Cuspair: Saidheans
evaporation
deatachadh
n(m)
evaporation - deatachaidh scevaporations - deatachaidhean iom
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
evergreen
sìor-ghorm
adj
evergreen trees craobhan sìor-ghorm
evergreen tree craobh shìor-ghorm
Cuspair: Saidheans
evolution
mean-fhàs
n(m)
evolution - mean-fhàis scevolutions - mean-fhàsan iom
evolution will happen tachraidh mean-fhàs
theory of evolution teòiridh mean-fhàis
it will evolve thig mean-fhàs air
Cuspair: Saidheans
evolutionary
mean-fhàsach
adj
evolutionary cycle cuairt mhean-fhàsach
Cuspair: Saidheans
evolve
mean-fhàs
vb
Cuspair: Saidheans
exhalation
a' toirt anail a-mach
n phr
Cuspair: Saidheans
experiment
deuchainn
n(f)
experiment - deuchainn(e) scexperiment result - toradh deuchainn scexperiments - deuchainnean iom
Cuspair: Saidheans
experimental
deuchainneach
adj
experimental data dàta deuchainneach
Cuspair: Saidheans
extinct
à bith
adj
extinct volcano bholcàno marbh
extinct species gnè à bith
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
extinct
rach à bith
vb
becoming extinct a' dol à bith
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
eye
sùil
n(f)
eye - sùla sceyes - sùilean iom
black eye sùil-dhubh
eye-level àird na sùla
eyebrow mala
eyesight fradharc
red-eyed tree frog losgann craoibhe nan sùilean dearga
blue eyes sùilean gorma
blink of an eye priobadh na sùla
Cuspair: Saidheans
eye-tooth
fiacail-crìche
n(f)
eye-tooth - fiacla-crìche sceye-teeth - fiaclan-crìche iom
Cuspair: Saidheans
eyebrow
mala
n(f)
eyebrow - mala sceyebrow - malaidhean iomeyebrow - malaichean iomeyebrow - mailghean iom
Cuspair: Saidheans
eyesight
fradharc
n(m)
eyesight - fradhairc sc
Cuspair: Saidheans
Fallopian tube
pìob-uighe
n(f)
Fallopian tube - pìoba-uighe scFallopian tubes - pìoban-uighe iom
Cuspair: Saidheans
fat
saill
n(f)
fat - saille sc
industrial fats saill gnìomhachais
adipose fat saill
fat tissue stuth sailleach
saturated fat saill shàthaichte
unsaturated fat saill neo-shàthaichte
polyunsaturated fat saill phoili-neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
fatty
sailleach
adj
fatty acids searbhagan sailleach
polyunsaturated fatty acids searbhagan sailleach poili-neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
fermium
fermium
n(m)
fermium - fermium sc
Cuspair: Saidheans
ferrous
iarananch
adj
ferrous metal meatailt iarannach
Cuspair: Saidheans
fertilisation
torrachadh
n(m)
fertilisation - torrachaidh sc
in vitro fertilisation (IVF) torrachadh in vitro
Cuspair: Saidheans
filament
fileamaid
n(f)
filament - fileamaid(e) scfilaments - fileamaidean iom
Cuspair: Saidheans
filling
glutadh
n(m)
filling - glutaidh scfillings - glutaidhean iom
Cuspair: Saidheans
finderscope
leas-phrosbaig
n(m)
finderscope - leas-phrosbaig(e) scfinderscopes - leas-phrosbaigean iom
Cuspair: Saidheans
fish
iasg
n(m)
fish - èisg scfish - èisg iomfishes - èisg iom
puffer fish iasg-tòcaidh
white-spotted puffer fish iasg-tòcaidh breac
freshwater fish iasg locha
seafish iasg mara
fossil fishes èisg fhosaileach
angel fish iasg-aingil
clown fish iasg-cleasach
lanternfish iasg-lanntair 
parrotfish iasg-pitheid
stonefish iasg-cloiche
spawning fish iasg a' sìolachadh
Cuspair: Saidheans
flower
flùr
n(m)
flower - flùir scflowers - flùraichean iom
plants noted for characteristics and flowers lusan comharraichte airson feartan agus fhlùraichean
Cuspair: Saidheans
flower
dìthean
n(m)
flower - dìthein scflowers - dìtheanan iomflowers - dìthein iom
flower seed sìol dìthein
a flower germinating dìthean a' ginideachadh
Cuspair: Saidheans
flower
sìthean
n(m)
flower - sìthein scflowers - sìtheanan iomflowers - sìthein iom
colour of a flower dath sìthein
Cuspair: Saidheans
fluid
stuth sruthach
n phr
fluid - stuth sruthach scfluids - stuthan sruthach iom
fluid mechanics meacanaigs stuth sruthach
Cuspair: Saidheans
fluid
lionn
n(m)
fluid - lionna scfluids - lionnan iom
amniotic fluid lionn amniotaig
Cuspair: Saidheans
fluid
sruthach
adj
fluid material stuth sruthach
fluid mechanics meacanaigs stuth sruthach
Cuspair: Saidheans
fluoride
fluaraid
n(f)
fluoride - fluaraid sc
calcium fluoride calcium fluaraid
hydrogen fluoride haidridean fluaraid
sodium fluoride sodium fluaraid
ytterbium fluoride iterbium fluaraid
Cuspair: Saidheans
fluorine
fluarain
n(m)
fluorine - fluarain sc
Cuspair: Saidheans
foetus
ginean
n(m)
foetus - ginein scfoetuses - gineanan iom
Cuspair: Saidheans
food
biadh
n(m)
food - bìdh scfoods - biadhan iom
organic food biadh organach
food processing giullachd bìdh
food chain sreath-bìdh
food web lìon-bìdh
food crop bàrr-bìdh
food cycle cearcall-bìdh
food and drink biadh agus deoch
food technology teicneòlas bìdh
vegetarian food biadh glasrach
chemical free food biadh gun cheimigean
genetically modified food (GM) biadh gine-leasaichte (GM)
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasEaconamas Dachaigh
force
forsa
n(m)
force - forsa scforces - forsaichean iom
forces and motion forsaichean agus gluasad
force and energy forsa agus lùth
reasonable force forsa reusanta
Earth forces forsaichean na Talmhainn
Cuspair: Saidheans
forensic
foireansach
adj
forensic science saidheans foireansach
Cuspair: Saidheans
formula
foirmle
n(m)
formula - foirmle scformulae - foirmlean iom
chemistry formula foirmle ceimigeachd
Cuspair: Saidheans
fossil
fosaileach
adj
fossil microorganisms micro-fhàs-bheairtean fosaileach
fossil arthropods artropodan fosaileach
fossil birds eòin fhosaileach
fossil chordates còrdaidean fosaileach
fossil cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach
fossil fishes èisg fhosaileach
fossil invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach
fossil mammals mamalan fosaileach
fossil marine invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach mara
fossil seashore invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach cladaich
fossil mollusks molascan fosaileach
fossil molluscoids molascoidean fosaileach
fossil fuel connadh fosail
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
fossil
fosail
n(f)
fossil - fosail(e) scfossil - fosailean iom
fossil age (age of fossil) aois fosail
fossils and prehistoric life fosailean agus beatha ro-eachdraidheil
bird fossil fosail eòin
fossil hunting lorg fhosailean
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
fox
sionnach
n(m)
fox - sionnaich scfoxes - sionnaich iom
fox's tail earball sionnaich
fennec fox sionnach feanaig
Cuspair: Saidheans
fox cub
cuilean sionnaich
n(m)
fox cub - cuilein-sionnaich scfox cubs - cuileanan sionnaich iom
Cuspair: Saidheans
foxglove
lus nam ban-sìth
n(m)
foxglove - lus nam ban-sìth scfoxgloves - lusan nam ban-sìth iom
Cuspair: Saidheans
francium
fraingium
n(m)
francium - fraingium sc
Cuspair: Saidheans
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid scfrequencies - triceadan iom
microwave frequency tricead micro-thonn
Cuspair: Saidheans
freshwater
fìor-uisge
adj
freshwater shrimp carran fìor-uisge
freshwater fish iasg locha
Cuspair: Saidheans
frog
losgann
n(m/f)
frog - losgainn scfrogs - losgannan iom
frog's legs casan losgainn
poison arrow frog losgann na saighid phuinnseanta
red-eyed tree frog losgann craoibhe nan sùilean dearga
water-holding frog losgann cumail-uisge
Cuspair: Saidheans
frozen
reòthte
adj
frozen lake loch reòthte
Cuspair: Saidheans
frozen
reòthta
adj
Cuspair: Saidheans
fuel
connadh
n(m)
fuel - connaidh scfuels - connaidhean iom
nuclear fuel connadh niuclasach
fossil fuel connadh fosail
biofuel bith-chonnadh
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connaidhean agus bathar co-cheangailte
Cuspair: Saidheans
fungus
fungas
n(m)
fungus - fungas scfungi - fungasan iom
Cuspair: Saidheans
funnel
funail
n(m)
funnel - funail scfunnels - funailean iom
filter funnel funail sìolachaidh
Cuspair: Saidheans
gadolinium
gadolinium
n(m)
gadolinium - gadolinium sc
Cuspair: Saidheans
galaxy
reul-chrios
n(m)
galaxy - reul-chrios scgalaxies - reul-chriosan iom
galaxy system siostam an reul-chrios
Cuspair: Saidheans
gallium
gailium
n(m)
gallium - gailium sc
Cuspair: Saidheans
gamma
gamma
adj
gamma ray gath gamma
gamma radiation rèididheachd gamma
Cuspair: Saidheans
gas
gas
n(m)
gas - gas scgases - gasan iomgases - gasaichean iom
noble gases gasaichean tàmhach
inert gases gasaichean tàmhach
gas mechanics meacanaigs gas
industrial gases gas gnìomhachais
natural gas gas nàdarra
gas mask masg gas
gas mask box bogsa masg gas
gas mask box bucas masg gas
gas diffusion cothromachadh gas
gas works ionad-gas
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
gemsbok
geamsboc
n(m)
gemsbok - geamsbuic scgemsboks - geamsbocan iom
Cuspair: Saidheans
gender
gnè
n(f)
gender - gnè sc
Cuspair: Saidheans
gene
gine
n(f)
gene - gine scgenes - gineachan iom
dominant gene gine smachdail
dominant genes gineachan smachdail
recessive gene gine shàmhach
recessive genes gineachan sàmhach
gene constitution dèanamh gine
Cuspair: Saidheans
genetic
ginteil
adj
genetic engineering innleadaireachd ghinteil
genetic information fiosrachadh ginteil
pre-implantation genetic diagnosis and selection dearbhadh agus taghadh ginteil ro-phlanntachadh
genetic diagnosis dearbhadh ginteil
genetic modification atharrachadh ginteil
Cuspair: Saidheans
genetics
gintinneachd
n(f)
genetics - gintinneachd sc
Cuspair: Saidheans
genome
gineòm
n(m)
genome - gineòm scgenomes - gineòman iom
Human Genome Project Clàr Gineòm a Chinne-daonna
Cuspair: Saidheans
geo-thermal
geo-thearmach
adj
geo-thermal energy lùth geo-thearmach
geo-thermal heat teas geo-thearmach
geo-thermal energy power station stèisean cumhachd lùth geo-thearmach
Cuspair: Saidheans
geologist
geòlaiche
n(m)
geologist - geòlaiche scgeologists - geòlaichean iom
Cuspair: Saidheans
geriatrics
eòlas cùram meidigeach seann dhaoine
n phr
Cuspair: Saidheans
germanium
gearmainium
n(m)
germanium - gearmainium sc
Cuspair: Saidheans
glucose
glùcos
n(m)
glucose - glùcos sc
Cuspair: Saidheans
goat
gobhar
n(m/f)
goat - gobhair scgoat - goibhre scgoats - gobhair iomgoats - goibhrean iom
Cuspair: Saidheans
goddess
ban-dia
n(f)
goddess - ban-dia scgoddesses - ban-diathan iom
Goddess of Sicily Ban-dia Sicilia
Cuspair: Saidheans
gold
òr
n(f)
gold - òir sc
gold disc diosg òir
gold dust dust òir
Cuspair: Saidheans
gorilla
goiriola
n(m)
gorilla - goiriola scgorillas - goiriolathan iom
Cuspair: Saidheans
grass
feur
n(m)
grass - feòir scgrasses - feuran iom
blade of grass bileag feòir
field of grass achadh feòir
grass verge fàl-feòir
marram grass muran
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
grasshopper
fionnan-feòir
n(m)
grasshopper - fionnain-feòir scgrasshoppers - fionnain-feòir iom
casan fada fionnain-feòir grasshopper's long legs
Cuspair: Saidheans
gravitational
grabhatach
adj
gravitational pull tarraing ghrabhatach
Cuspair: Saidheans
gravity
grabhataidh
n(m/f)
gravity - grabhataidh sc
force of gravity forsa grabhataidh
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
greenfly
cuileag-ghlas
n(f)
greenfly - cuileige-glaise scgreenflies - cuileagan-glasa iom
Cuspair: Saidheans
ground
talamh
n(m/f)
ground - talaimh scground - talmhainn scgrounds - talamhan iom
fallow ground talamh bàn
ground squirrel feòrag-thalmhainn
ground transportation còmdhail air talamh
uncultivated ground glas-thalamh
waste ground talamh falamh
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
grouse
cearc-fhraoich
n(f)
grouse - circe-fraoich scgrouse(s) - cearcan-fraoich iom
Cuspair: Saidheans
gullet
slugan
n(m)
gullet - slugain scgullets - sluganan iom
Cuspair: Saidheans
gum
bannas
n(m)
gum - bannais scgums - bannais iom
gumshield dìon-bhannas
gum disease euslaint bannais
Cuspair: Saidheans
gut
caolan
n(m)
gut - caolain scguts - caolain iom
Cuspair: Saidheans
gymnosperm
giomnospearam
n(m)
gymnosperm - giomnospearam scgymnosperms - giomnospearaman iom
Cuspair: Saidheans
gynecology
gaineag-eòlas
n(m)
gynecology - gaineag-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
hafnium
hafnium
n(m)
hafnium - hafnium sc
Cuspair: Saidheans
Hale-Bopp
Hale-Bopp
n(m/f)
Hale-Bopp - Hale-Bopp sc
Cuspair: Saidheans
halogen
haloidean
n(f)
halogen - haloidean schalogens - haloideanan iom
halogen elements eileamaidean haloidean
Cuspair: Saidheans
hassium
hasium
n(m)
hassium - hasium sc
Cuspair: Saidheans
hawk
seabhag
n(m/f)
hawk - seabhaig schawks - seabhagan iom
Cuspair: Saidheans
heart
cridhe
n(m)
heart - cridhe schearts - cridheachan iom
heart disease tinneas cridhe
my heart mo chridhe
Cuspair: Saidheans
heartburn
losgadh-bràghad
n(m)
heartburn - losgaidh-bràghad sc
heartburn pain pian losgadh-bràghad
the pain of the heartburn pian an losgaidh-bràghad
Cuspair: Saidheans
heat
teasaich
vb
Cuspair: Saidheans
heat
teas
n(m)
heat - teas sc
extent of the heat meud an teas
heat lamp lampa teasachaidh
heat sink sinc-teas
heat transfer aiseag teas
transfer heat aisig teas
geo-thermal heat teas geo-thearmach
extreme heat dian-theas
Cuspair: Saidheans
heat convection
cuartachadh blàiths
n(m)
heat convection - cuartachadh blàiths sc
Cuspair: Saidheans
heating
teasachadh
n(m)
heating - teasachaidh sc
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
Cuspair: SaidheansCoitcheann
heatstroke
stròc-grèine
n(m)
heatstroke - stròc-grèine scheatstroke - stròc-grèine iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
hedgehog
gràineag
n(f)
hedgehog - gràineig schedgehogs - gràineagan iom
Cuspair: Saidheans
helium
helium
n(m)
helium - helium sc
helium balloon bailiùn helium
Cuspair: Saidheans
helix
snìomhan
n(m)
helix - snìomhain schelixes - snìomhain iom
Cuspair: Saidheans
hen
cearc
n(f)
hen - circe schens - cearcan iom
hen-house taigh-chearc
Cuspair: Saidheans
herbivore
lus-itheadair
n(m)
herbivore - lus-itheadair scherbivores - lus-itheadairean iom
Cuspair: Saidheans
herring
sgadan
n(m)
herring - sgadain scherring - sgadain iom
Cuspair: Saidheans
histology
sgrùdadh-cheallan
n(m)
histology - sgrùdaidh-cheallan sc
human histology sgrùdadh-cheallan daonna
Cuspair: Saidheans
holmium
hoilmium
n(m)
holmium - hoilmium sc
Cuspair: Saidheans
horizon
fàire
n(f)
horizon - fàire schorizons - fàirean iom
Cuspair: Saidheans
hormone
hòrmon
n(m)
hormone - hòrmoin schormones - hòrmonan iom
growth hormone hòrmon-fàis
growth hormone deficiency dìth hòrmon-fàis
Cuspair: Saidheans
hornbill
gob-adhairce
n(m)
hornbill - guib-adhairce schornbills - goban-adhairce iomhornbills - guib-adhairce iom
great hornbill gob-adhairce mòr
Cuspair: Saidheans
hummingbird
eunan
n(m)
hummingbird - eòinein schummingbirds - eòineinean iom
Cuspair: Saidheans
hummingbird
eun-dranndainn
n(m)
hummingbird - eòin-dranndain schummingbirds - eòin-dranndain iom
Cuspair: Saidheans
Hyakutake
Hyakutake
n(m/f)
Hyakutake - Hyakutake sc
Cuspair: Saidheans
hybrid
haibrid
n(m)
hybrid - haibrid schybrids - haibridean iom
Cuspair: Saidheans
hydro-electric
dealain-uisge
adj
hydro-electric schemes sgeamaichean dealain-uisge
hydro-electric station stèisean dealain-uisge
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
hydro-electricity
dealan-uisge
n(m)
hydro-electric - dealain-uisge sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
hydrogen
haidridean
n(m)
hydrogen - haidridein sc
hydrogen chloride haidridean clòraid
hydrogen fluoride haidridean fluaraid
Cuspair: Saidheans
hydrology
haidreòlas
n(m)
hydrology - haidreòlais sc
Cuspair: Saidheans
hygiene
slàinteachas
n(m)
hygiene - slàinteachais sc
oral hygiene slàinteachas beòil
Cuspair: Saidheans
hygienic
slàinteachail
adj
Cuspair: Saidheans
igneous
teinnteach
adj
igneous rock clach theinnteach
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
igneous rock
clach theinnteach
n(f)
igneous rock - cloiche teinntich scigneous rocks - clachan teinnteach iom
igneous rock property feart cloiche teinntich
igneous rock properties feartan cloiche teinntich
Cuspair: Saidheans
iguana
iguana
n(m)
iguana - iguana sciguanas - iguanathan iom
green iguana iguana uaine
Cuspair: Saidheans
illness
tinneas
n(m)
illnesses - tinneasan scillness - tinneis iom
the effect of the illness buaidh an tinneis
terminal illness tinneas deireannach
life limiting illness tinneas-bàis
Cuspair: Saidheans
immune
air a d(h)ìon
he is immune from it tha e air a dhìon bhuaithe
Cuspair: Saidheans
immunisation
dìon-bodhaig
n(m)
immunisation - dìon-bodhaig sc
Cuspair: Saidheans
immunise
dìon bho ghalar
vb
Cuspair: Saidheans
immunity
dìon-bodhaig
n(m)
immunity - dìon-bodhaig sc
immune system siostam dìon-bodhaig
Cuspair: Saidheans
immunity
dìonachd
n(f)
immunity - dìonachd sc
diplomatic immunity dìonachd dhioplòmasach
Cuspair: Saidheans
immunology
eòlas dìon-bodhaig
n phr
Cuspair: Saidheans
implantation
planntachadh
n(m)
implantation - planntachaidh scimplantations - planntachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
in series
sreathach
adj
series circuit cuairt shreathach
connected in series ceangailte ann an sreath
Cuspair: Saidheans
incisor
clàr-fhiacail
n(f)
incisor - clàr-fhiacla scincisors - clàr-fhiaclan iom
Cuspair: Saidheans
indicator
taisbeanair
n(m)
indicator - taisbeanair scindicators - taisbeanairean iom
universal indicator taisbeanair coitcheann
economic indicator taisbeanair eaconamach
social indicator taisbeanair sòisealta
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
indigestible
ana-cnàmhach
adj
indigestible food biadh ana-cnàmhach
Cuspair: Saidheans
indigestion
ana-cnàmhadh
n(m)
indigestion - ana-cnàmhaidh sc
Cuspair: Saidheans
indium
indium
n(m)
indium - indium sc
Cuspair: Saidheans
infinite
neo-chrìochnach
adj
an infinite series of numbers sreath àireamhan neo-chrìochnach
infinite decimal deichead neo-chrìochnach
infinite series sreath neo-chrìochnach
Cuspair: SaidheansMatamataig
infrared
fo-dhearg
adj
infrared phenomena tachartasan fo-dhearg
Cuspair: Saidheans
inhalation
a' toirt anail a-steach
n phr
Cuspair: Saidheans
inner core
cridhe eitean na talmhainn
n(m)
inner core - cridhe eitean na talmhainn sc
Cuspair: Saidheans
inoculation
banachdach
n(f)
inoculation - banachdaich scinoculations - banachdaich iom
the measles vaccination banachdach na griùthraich
Cuspair: Saidheans
inorganic
neo-fhàs-bheairteach
adj
inorganic chemistry ceimigeachd neo-fhàs-bheairteach
Cuspair: Saidheans
insect
meanbh-fhrìde
n(f)
insect - meanbh-fhrìde scinsect - meanbh-fhrìdean iom
insect culture cultar mheanbh-fhrìdean
Cuspair: Saidheans
interspecific
eadar-gnè
adj
Cuspair: Saidheans
intestine
caolan
n(m)
intestine - caolain scintestines - caolain iomintestines - caolanan iom
small intestine caolan beag
large intestine caolan mòr
intestinal wall balla a' chaolain
intestinal illness tinneas caolain
Cuspair: Saidheans
intraspecific
eadra-gnè
adj
Cuspair: Saidheans
invertebrate
neo-dhruim-altachan
n(m)
invertebrate - neo-dhruim-altachain scinvertebrates - neo-dhruim-altachain iom
marine invertebrates neo-dhruim-altachain mara
fossil invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach
fossil marine invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach mara
fossil seashore invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach cladaich
seashore invertebrates neo-dhruim-altachain cladaich
Cuspair: Saidheans
iodine
aidhodain
n(m)
iodine - aidhodain sc
Cuspair: Saidheans
ion
aidheon
n(m)
ion - aidheon scions - aidheonan iom
ion tail earball aidheon
Cuspair: Saidheans
ionic
aidheonach
adj
Cuspair: Saidheans
ionise
aidheonaich
vb
Cuspair: Saidheans
ionosphere
aidhonospeur
n(m)
ionosphere - aidhonospeura sc
Cuspair: Saidheans
iridium
iridium
n(m)
iridium - iridium sc
Cuspair: Saidheans
iron
iarann
n(m)
iron - iarainn sc
iron meteorite dreagag iarainn
iron oxide iarann ogsaid
iron ore clach-mheinnir iarainn
iron alloys aloidhean iarainn
German Iron Cross Crois Iarainn na Gearmailt
Cuspair: Saidheans
iron
iarainn
adj
iron meteorite dreagag iarainn
iron alloys aloidhean iarainn
German Iron Cross Crois Iarainn na Gearmailt
Cuspair: Saidheans
irritant
stuth-giorsaidh
n(m)
irritant - stuth-giorsaidh scirritants - stuthan-giorsaidh iom
Cuspair: Saidheans
irritate (e.g skin)
giorsaich
vb
Cuspair: Saidheans
jaguar
iaguar
n(m)
jaguar - iaguair scjaguars - iaguaran iom
Cuspair: Saidheans
jellyfish
muir-tiachd
n(m/f)
jellyfish - muir-tiachd sc
Cuspair: Saidheans
Jupiter
Iupatar
n(m)
Jupiter - Iupatair sc
Jupiter is the fifth planet from the Sun and the largest planet in the Solar System 'S e Iupatar an còigeamh planaid bhon Ghrèin, agus a' phlanaid as motha sa Chrios-grèine
the colour of Jupiter dath Iupatair
Cuspair: Saidheans
kangaroo
cangarù
n(m)
kangaroo - cangarù sckangaroos - cangarùthan iom
kangaroo rat radan cangarù
Cuspair: Saidheans
key
clàr-iùil
n(m)
key - clàir-iùil sckeys - clàran-iùil iom
paired statement key                clàr càraideach
branched key       clàr geugach
biological keys               clàran bith-eòlasach
lateral key                                clàr sreathach
binary key clàr dà-shligheach
Cuspair: Saidheans
kidney
àirne
n(f)
kidney - àirne sckidneys - àirnean iom
kidney beans pònair-àirneach
Cuspair: Saidheans
kidney
dubhag
n(f)
kidney - dubhaig sckidneys - dubhagan iom
Cuspair: Saidheans
killer whale
madadh-cuain
n(m)
killer whale - madaidh-cuain sckiller whales - madaidhean-cuain iom
Cuspair: Saidheans
kilowatt
cile-uat
n(m)
kilowatt - cile-uat sckilowatts - cile-uatan iom
Cuspair: Saidheans
kinetic
cineataig
adj
kinetic energy lùth cineataig
Cuspair: Saidheans
koala
coàla
n(m)
koala - coàla sckoalas - coàlathan iom
Cuspair: Saidheans
krill
cril
n(m)
krill - cril sc
Cuspair: Saidheans
krypton
criopton
n(m)
krypton - crioptoin sc
Cuspair: Saidheans
Kuiper belt
Crios Kuiper
n(m)
Kuiper belt - Crios Kuiper sc
Cuspair: Saidheans
lactic
lachtach
adj
lactic acid searbhag lachtach
Cuspair: Saidheans
ladybird
daolag-bhreac-dhearg
n(f)
ladybird - daolaig-bhreac-dhearg scladybirds - daolagan-breac-dearg iom
Cuspair: Saidheans
lamb
uan
n(m)
lamb - uain sclambs - uain iom
Cuspair: Saidheans
lamp
lampa
n(f)
lamp - lampa sclamps - lampaichean iom
light of the lamp solas na lampa
heat lamp lampa teasachaidh
Cuspair: Saidheans
land
talamh
n(m/f)
land - talaimh scland - talmhainn sclands - talamhan iom
arable land talamh-àitich
derelict land talamh trèigte
marginal land iomall-thalamh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
Cuspair: SaidheansCoitcheannCruinn-eòlas
lanthanide
lantanach
n(m)
lanthanide - lantanaich sclanthanides - lantanaich iom
lanthanide series sreath nan lantanach
Cuspair: Saidheans
lanthanoid
lantanach
n(m)
lanthanoid - lantanaich sclanthanoids - lantanaich iom
lanthanoid series sreath nan lantanach
Cuspair: Saidheans
lanthanum
lantanum
n(m)
lanthanum - lantanum sc
Cuspair: Saidheans
large intestine
caolan mòr
n(m)
large intestine - caolain mhòir sclarge intestines - caolain mhòra iom
Cuspair: Saidheans
lawrencium
lawrencium
n(m)
lawrencium - lawrencium sc
Cuspair: Saidheans
lead
luaidhe
n(m/f)
lead - luaidhe sc
lead chromate luaidhe cròmat
Cuspair: Saidheans
life
beatha
n(f)
life - beatha sclives - beathannan iom
life and cells beatha agus ceallan
life cycle cuairt-beatha
domestic life beatha na dachaigh
tree of life craobh na beatha
Cuspair: Saidheans
ligament
liogamaint
n(m)
ligament - liogamaint scligaments - liogamaintean iom
Cuspair: Saidheans
light bulb
bolgan-solais
n(m)
light bulb - bolgain-solais sclight bulbs - bolgain-solais iom
energy efficient light bulbs bolgain-solais beag-lùth
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
light year
bliadhna-solais
n(f)
light year - bliadhna-solais sclight years - bliadhnaichean-solais iom
light years away bliadhnaichean-solais air falbh
Cuspair: Saidheans
lion
leòmhann
n(m)
lion - leòmhainn sclions - leòmhainn iom
Cuspair: Saidheans
liquid
lionnach
adj
liquid mechanics meacanaigs stuth lionnach
liquid hydrogen haidridean lionnach
Cuspair: Saidheans
lithium
litium
n(m)
lithium - litium sc
lithium carbonate litium carbonat
lithium compound co-thàthadh litium
Cuspair: Saidheans
lizard
laghairt
n(m/f)
lizard - laghairt sclizards - laghairtean iom
Texas horned lizard laghairt adharcach Theagsas
Cuspair: Saidheans
lunar
gealachail
adj
lunar orbit reul-chuairt na gealaich
Cuspair: Saidheans
lung
sgamhan
n(m)
lung - sgamhain sclungs - sgamhain iomlungs - sgamhanan iom
right lung sgamhan deas
left lung sgamhan clì
lung-fish iasg-sgamhain
Cuspair: Saidheans
lutetium
lutetium
n(m)
lutetium - lutetium sc
Cuspair: Saidheans
lymph
liomf
n(m)
lymph - liomf sc
lymph node nòd liomf
Cuspair: Saidheans
lymph
liomph
n(m)
lymph - liomph sc
lymph node nòd liomph
Cuspair: Saidheans
macaw
macaw
n(m)
macaw - macaw scmacaws - macawan iom
scarlet macaw macaw sgàrlaid
Cuspair: Saidheans
magnesium
magnesium
n(m)
magnesium - magnesium sc
magnesium oxide magnesium ogsaid
Cuspair: Saidheans
magnetic
magnaiteach
adj
magnetic field raon magnaiteach
Cuspair: Saidheans
magnetism
magnaiteachd
n(f)
magnetism - magnaiteachd sc
Cuspair: Saidheans
malaria
mailèiria
n(f)
malaria - mailèiria sc
malaria vaccine banachdach mailèiria
Cuspair: Saidheans
malleus
òrd na cluaise
n phr
Cuspair: Saidheans
mammal
mamal
n(m)
mammal - mamail scmammals - mamalan iom
fossil mammals mamalan fosaileach
Cuspair: Saidheans
mammal
mamalach
adj
Cuspair: Saidheans
manganese
mangaineis
n(m)
manganese - mangaineis sc
Cuspair: Saidheans
mantle
fallainn
n(f)
mantle - fallainn(e) scmantles - fallainnean iom
Cuspair: Saidheans
marine
mara
adj
marine invertebrates neo-dhruim-altachain mara
Marine Nature Reserve Tèarmann Nàdair Mara
fossil marine invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach mara
Cuspair: Saidheans
Mars
Màrs
n(f)
Mars - Mhàrs sc
Mars is the fourth planet from the Sun 'S e Màrs an ceathramh planaid bhon Ghrèin
the surface of Mars uachdar Mhàrs
Cuspair: Saidheans
mass
tomad
n(m)
mass - tomaid scmasses - tomadan iom
mass spectrometry speactromachd tomaid
tissue mass tomad stuth-bodhaig
air mass tomad-èadhair
lecturer in mass spectrometry òraidiche speactromachd tomaid
research technician in mass spectrometry teicneòlaiche rannsachaidh ann an speactraimeachd tomaid
Cuspair: Saidheans
medicine
leigheas
n(m)
medicine - leigheis scmedicines - leigheasan iom
medicine and health leigheas agus slàinte
Cuspair: Saidheans
meerkat
mìorceit
n(m)
meerkat - mìorceit scmeerkats - mìorceit iom
Cuspair: Saidheans
meitnerium
meitnerium
n(m)
meitnerium - meitnerium sc
Cuspair: Saidheans
membrane
meamran
n(m)
membrane - meamrain scmembranes - meamranan iom
cell membrane meamran cealla
pleural membrane meamran pliùrail
Cuspair: Saidheans
mendelevium
mendelevium
n(m)
mendelevium - mendelevium sc
Cuspair: Saidheans
menstruation
fuil-mìos
n(f)
menstruation - fala-mìos sc
Cuspair: Saidheans
Mercury
Mearcair
n(m)
Mercury - Mhearcair sc
Mercury is the smallest and closest to the Sun of the eight planets in the Solar System De na h-ochd planaidean sa Chrios-grèine, 's e Mearcair a' phlanaid as lugha agus as fhaisge air a' Ghrèin
the size of Mercury meud Mhearcair
Cuspair: Saidheans
mercury
mearcair
n(m)
mercury - mearcair sc
mercury chloride mearcair clòraid
Cuspair: Saidheans
mesquite
mescit
n(m)
mesquite - mescit scmesquites - mescitean iom
mesquite tree craobh-mescit
Cuspair: Saidheans
metal
meatailt
adj
metal table bòrd meatailt
Cuspair: Saidheans
metal
meatailt
n(f)
metal - meatailt(e) scmetals - meatailtean iom
ferrous metal meatailt iarannach
alkali metals meatailtean alcalaidh
alkaline earth metals meatailtean talmhaidh alcaileach
other metals meatailtean eile
transition metals meatailtean trastach
nonferrous metals meatailtean neo-iarannach
Cuspair: Saidheans
metallic
meatailteach
adj
metallic salt processes pròiseasan salann meatailteach
Cuspair: Saidheans
metalloid
meataloighd
n(f)
metalloid - meataloighd scmetalloids - meataloighdean iom
Cuspair: Saidheans
metallurgy
meatailteachd
n(f)
metallurgy - meatailteachd sc
Cuspair: Saidheans
metamorphic
atharrachail
adj
metamorphic rock clach atharrachail
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
metamorphic rock
clach atharrachail
n(f)
metamorphic rock - cloiche atharrachail scmetamorphic rocks - clachan atharrachail iom
metamorphic rock property feart cloiche atharrachail
metamorphic rock properties feartan cloiche atharrachail
Cuspair: Saidheans
metatarsal
meatatarsal
n(m)
metatarsal - meatatarsal scmetatarsals - meatatarsalan iom
Cuspair: Saidheans
meteor
dreag
n(f)
meteor - dreige scmeteors - dreagan iom
Cuspair: Saidheans
meteoric
dreagach
adj
Cuspair: Saidheans
meteorite
dreagag
n(f)
meteorite - dreagaig scmeteorites - dreagagan iom
Cuspair: Saidheans
meteoroid
ro-dhreag
n(f)
meteoroid - ro-dhreige scmeteoroids - ro-dhreagan iom
Cuspair: Saidheans
meteorology
sìde-eòlas
n(m)
meteorology - sìde-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
micro-biology
micro-bith-eòlas
n(m)
micro-biology - micro-bith-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
microbial
maicreobach
adj
Cuspair: Saidheans
microorganism
micro-fhàs-bheairt
n(f)
microorganism - micro-fhàs-bheairt scmicroorganisms - micro-fhàs-bheairtean iom
fossil microorganisms micro-fhàs-bheairtean fosaileach
Cuspair: Saidheans
microscope
maicreasgop
n(m)
microscope - maicreasgoip scmicroscopes - maicreasgopan iom
Cuspair: Saidheans
microwave
micro-thonn
n(m)
microwave - micro-thuinn scmicrowaves - micro-thuinn iom
microwave communications system siostam conaltraidh micro-thonn
microwave frequency tricead micro-thonn
Cuspair: Saidheans
milk tooth
ciad-fhiacail
n(f)
milk tooth - ciad-fhiacla scmilk teeth - ciad-fhiaclan iom
Cuspair: Saidheans
Milky Way
Slighe Chlann Uisnich
n phr
Cuspair: Saidheans
mine
mèinn
n(f)
mine - mèinne scmines - mèinnean iom
coal mine mèinn guail
Cuspair: Saidheans
miner
mèinnear
n(m)
miner - mèinneir scminers - mèinnearan iom
coal miner mèinnear guail
Cuspair: Saidheans
mineral
mèinneareach
adj
mineral water uisge mèinnireach
Cuspair: Saidheans
mineral
mèinnear
n(m)
mineral - mèinneir scminerals - mèinnearean iom
Cuspair: Saidheans
mineralogist
mèinnear-eòlaiche
n(m)
mineralogist - meinneir-eòlaiche scmineralogists - meinnear-eòlaichean iom
Cuspair: Saidheans
mineralogy
mèinnear-eòlas
n(m)
mineralogy - mèinneir-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
minnow
doirbeardan
n(m)
minnow - doirbeardain scminnows - doirbeardain iom
Cuspair: Saidheans
miosis
maidhòsas
n(m)
miosis - maidhòsas scmioses - maidhòsasan iom
Cuspair: Saidheans
miotic
maidhòsach
adj
Cuspair: Saidheans
mitochondrion
maiteocondrion
n(m)
mitochondrion - maiteocondrion scmitochondria - maiteochondria iom
mitochondrial maiteocondrach
Cuspair: Saidheans
mitosis
maitòsas
n(m)
mitosis - maitòsas sc
Cuspair: Saidheans
mitotic
maitòsach
adj
Cuspair: Saidheans
modification
atharrachadh
n(m)
modification - atharrachaidh scmodifications - atharrachaidhean iommodifications - atharraichean iom
genetic modification atharrachadh ginteil
Cuspair: Saidheans
modulation
riaghladh
n(m)
modulation - riaghlaidh scmodulations - riaghalaidhean iom
Amplitude Modulation (AM) Riaghladh meudachd (AM)
effect of Amplitude Modulation buaidh Riaghladh Meudachd
Cuspair: Saidheans
molar
fiacail-cùil
n(f)
molar - fiacla-cùil scmolars - fiaclan-cùil iom
Cuspair: Saidheans
mole
famh
n(m/f)
mole - faimh scmoles - faimh iommoles - famhan iom
Grant's golden mole famh òir a' Ghranndaich
Cuspair: Saidheans
molecular
moileciuileach
adj
molecular science saidheans moileciuileach
Cuspair: Saidheans
molecule
moileciuil
n(f)
molecule - moileciuil scmolecules - moileciuilean iom
Cuspair: Saidheans
molluscoid
molascoid
n(f)
molluscoid - molascoid scmolluscoids - molascoidean iom
fossil molluscoids molascoidean fosaileach
Cuspair: Saidheans
mollusk
molasc
n(m)
mollusk - molasc scmollusks - molascan iom
fossil mollusks molascan fosaileach
Cuspair: Saidheans
molybdenum
moilibdeanum
n(m)
molybdenum - moilibdeanum sc
Cuspair: Saidheans
moment
torc
n(m)
moment - torc sc
Cuspair: Saidheans
monitor
monator
n(m)
monitor - monatoir scmonitors - monatoran iom
Gould's monitor monator Ghould
Cuspair: Saidheans
monkey
muncaidh
n(m)
monkey - muncaidh scmonkeys - muncaidhean iom
howler monkey donnal-mhuncaidh
spider monkey muncaidh an damhain-allaidh
Cuspair: Saidheans
monocotyledon
monocotyledon
n(m)
monocotyledon - monocotyledon scmonocotyledons - monocotyledonan iom
Cuspair: Saidheans
monotreme
monotrim
n(m)
monotreme - monotrim scmonotremes - monotrimean iom
Cuspair: Saidheans
month
mìos
n(m/f)
month - mìosa scmonths - mìosan iom
end of the month deireadh na mìos
end of the month deireadh a' mhìos
Black History Month Mìos Eachdraidh nan Daoine Dubha
Cuspair: Saidheans
moon
gealach
n(f)
moon - gealaich scmoons - gealaichean iom
the Moon a' Ghealach
shape of the moon cruth na gealaich
phases of the moon ìrean na gealaich
motion of the moon gluasad na gealaich
quarter moon cairteal gealaich
new moon gealach ùr
full moon gealach shlàn
crescent moon corran-gealaich
half moon leth-ghealach
gibbous moon gealach chrotach
blue moon gealach ghorm
wane (of the moon) dol air ais na gealaich
the waning moon a' ghealach a' dol air ais
wax (of the moon) fàs na gealaich
the waxing moon a' ghealach a' fàs
lunar orbit reul-chuairt na gealaich
Cuspair: Saidheans
mosquito
mosgìoto
n(f)
mosquito - mosgìoto scmosquito - mosgìotothan iom
Cuspair: Saidheans
moss
còinneach
n(f)
moss - còinnich scmosses - còinnich iom
Cuspair: Saidheans
moth
leòmann
n(m)
moth - leòmainn scmoths - leòmainn iom
the moths made a hole in my jumper rinn na leòmain toll na mo gheansaidh
hawk moth leòmain-seabhaig
hawk moth caterpillar burras na leòmain-seabhaig
Cuspair: Saidheans
moth
cuileag-leòmain
n(f)
moth - cuileige-leòmain(e) scmoths - cuileagan-leòmain iom
Cuspair: Saidheans
motion
gluasad
n(m)
motion - gluasaid scmotions - gluasadan iom
motion of the moon gluasad na gealaich
motion of the sun gluasad na grèine
forces and motion forsaichean agus gluasad
Cuspair: Saidheans
mould
clòimh-liath
n(f)
mould - clòimhe-liath scmoulds - clòimhean-liath iom
Cuspair: Saidheans
mouldy
clòimh-liathach
adj
Cuspair: Saidheans
mouth
beul
n(m)
mouth - beòil scmouths - beòil iom
foot and mouth disease an galar roilleach
mouth of the River Dee beul Uisge Dè
twilight beul na h-oidhche
daybreak beul an latha
be quiet dùin do bheul
Cuspair: Saidheans
mucus
sglongaid
n(f)
mucus - sglongaid(e) sc
Cuspair: Saidheans
muscle
fèith
n(f)
muscle - fèith(e) scmuscles - fèithean iom
intercostal muscles fèithean clèibhe
Cuspair: Saidheans
mustard
sgeallag
n(f)
mustard - sgeallaig(e) sc
Cuspair: Saidheans
natural
nàdarra
adj
natural selection taghadh nàdarra
natural gas gas nàdarra
natural phenomenon tachartas nàdarra
natural philosophy feallsanachd nàdarra
natural history eachdraidh nàdarra
natural history of organisms eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean
natural landscape cruth-tìre nàdarra
natural sciences saidheansan nàdarra
specific topics in natural history cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra
natural mathematics matamataig nàdarra
natural environment àrainneachd nàdarra
natural evil olc nàdarra
natural decrease lùghdachadh nàdarra
natural increase meudachadh nàdarra
natural resources stòrasan nàdarra
natural disaster gàbhadh nàdarra
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
nature
nàdar
n(m)
nature - nàdair sc
nature reserve tèarmann nàdair
Marine Nature Reserve Tèarmann Nàdair Mara
National Nature Reserve Tèarmann Nàdair Nàiseanta
Nature Conservancy Glèidhteachas Nàdair
Nature Conservation Act Achd Glèidhteachas Nàdair
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
neodymium
neodimium
n(m)
neodymium - neodimium sc
neodymium magnet magnait neodimium
neodymium oxide neodimium ogsaid
Cuspair: Saidheans
neon
neon
n(m)
neon - neon sc
neon lights solais neon
Cuspair: Saidheans
Neptune
Neiptiun
n(f)
Neptune - Neiptiuin sc
Neptune is the eighth and farthest planet from the Sun 'S e Neiptiun an t-ochdamh planaid bhon Ghrèin agus an tè is fhaide air falbh bhuaipe
the surface of Neptune uachdar Neiptiuin
Cuspair: Saidheans
neptunium
neiptiunium
n(m)
neptunium - neiptiunium sc
neptunium series sreath neiptiunium
Cuspair: Saidheans
nerve
nearbh
n(f)
nerve - neirbh scnerves - nearbhan iom
optic nerve nearbh fradhairc
auditory nerve nearbh claisneachd
Cuspair: Saidheans
neutral
neodar
n(m)
neutral - neodair scneutrals - neodaran iom
neutralise neodraich
neutralising neodrachadh
neutralising solution eadar-sgaoileadh neodrachaidh
Cuspair: Saidheans
neutral
neodrach
adj
Cuspair: Saidheans
neutralisation
neodrachadh
n(m)
neutralisation reaction iom-obrachadh neodrachaidh
Cuspair: Saidheans
neutrality
neodrachd
n(f)
Cuspair: Saidheans
neutron
niutron
n(m)
neutron - niutron scneutrons - niutronan iom
Cuspair: Saidheans
neutron
niutronach
adj
neutron stars reultan niutronach
neutron stars rionnagan niutronach
Cuspair: Saidheans
nickel
niceal
n(m)
nickel - niceil sc
nickel silver airgead niceil
nickel chloride niceal clòraid
nickel alloy aloidh niceil
Cuspair: Saidheans
niobium
niobium
n(m)
niobium - niobium sc
Cuspair: Saidheans
nitrogen
naitridean
n(m)
nitrogen - naitridein sc
nitrogen oxide naitridean ogsaid
Cuspair: Saidheans
nobelium
nobelium
n(m)
nobelium - nobelium sc
Cuspair: Saidheans
node
nòd
n(m)
node - nòd scnodes - nòdan iom
lymph node nòd liomf
Cuspair: Saidheans
non-metal
neo-mheatailt
n(f)
non-metals neo-mheatailtean
non-metal neo-mheatailt(e)
Cuspair: Saidheans
non-metallic
neo-mheatailteach
adj
Cuspair: Saidheans
non-renewable
neo-ath-nuadhachail
adj
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
non-specialised
neo-speisealta
adj
non-specialised cells ceallan neo-speisealta
Cuspair: Saidheans
nonferrous
neo-iarannach
adj
nonferrous metals meatailtean neo-iarannach
Cuspair: Saidheans
normal
gnàthach
adj
Cuspair: Saidheans
North Pole
Am Pòla a Tuath
n(m)
North Pole - a' Phòla a Tuath sc
Cuspair: Saidheans
nuclear
niuclasach
adj
nuclear reaction iom-obrachadh niuclasach
nuclear fuel connadh niuclasach
nuclear bomb boma niuclasach
nuclear weapons armachd niuclasach
nuclear power station stèisean cumhachd niuclasach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
nucleic
niuclasail
adj
nucleic acid searbhag niuclasail
Cuspair: Saidheans
nucleus
niuclas
n(m)
nucleus - niuclais scnucleus - niuclasan iom
Cuspair: Saidheans
nutrient
stuth-beathachaidh
n(m)
nutrient - stuth-beathachaidh scnutrients - stuthan-beathachaidh iom
nutrient cycle cearcall a’ bheathachaidh
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEaconamas Dachaigh
obstetrics
eòlas breith-chloinne
n phr
Cuspair: Saidheans
octopus
ochd-chasach
n(m)
octopus - ochd-chasaich scoctopuses - ochd-chasaich iom
blue-ringed octopus ochd-chasach nam fàinneachan gorma
giant Pacific octopus ochd-chasach mòr a’ Chuain Shèimh
Cuspair: Saidheans
oesophagus
slugan
n(m)
oesophagus - slugain scoesophagi - sluganan iom
Cuspair: Saidheans
oestrogen
oestrogen
n(m)
oestrogen - oestrogen sc
Cuspair: Saidheans
oil field
raon-ola
n(m)
oil field - raoin-ola scoil fields - raointean-ola iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
oil rig
crann-ola
n(m)
oil rig - cruinn-ola scoil rig - croinn-ola scoil rig - crainn-ola scoil rigs - cruinn-ola iomoil rigs - croinn-ola iomoil rigs - crainn-ola iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
omnivore
uile-itheadair
n(m)
omnivore - uile-itheadair scomnivores - uile-itheadairean iom
Cuspair: Saidheans
Oort Cloud
Sgòth Oort
n(f)
Oort Cloud - Sgòth Oort sc
Cuspair: Saidheans
opaque
trìd-dhoilleir
adj
Cuspair: Saidheans
orbit
cuartaich
vb
Cuspair: Saidheans
orbit
reul-chuairt
n(f)
orbit - reul-chuairte scorbits - reul-chuairtean iom
earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
lunar orbit reul-chuairt na gealaich
Cuspair: Saidheans
orbital
reul-chuairteach
adj
orbital plane raon reul-chuairteach
orbital path slighe reul-chuairt
Cuspair: Saidheans
orca
orca
n(f)
orca - orca scorcas - orcathan iom
Cuspair: Saidheans
ore
clach-mheinnir
n(f)
ore - cloich-mheinnir scores - clachan-mheinnir iom
iron ore clach-mheinnir iarainn
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
organ
ball-bodhaig
n(m)
organ - buill-bodhaig scorgans - buill-bodhaig iom
digestive organ ball-cnàmhaidh
reproductive organs buill-gineamhainn
Cuspair: Saidheans
organic
organach
adj
organic food biadh organach
organic farm tuathanas organach
organic farming tuathanachas organach
organic produce toradh organach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
organic
fàs-bheairteach
adj
technology of organic products teicneòlas bathar fàs-bheairteach
organic products bathar fàs-bheairteach
organic chemistry ceimigeachd fhàs-bheairteach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
organism
fàs-bheairt
n(f)
organism - fàs-bheairt scorganisms - fàs-bheairtean iom
natural history of organisms eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean
Cuspair: Saidheans
orthopaedic
ortaipeadaig
adj
orthopaedic surgeon lannsair-chnàmhan
Cuspair: Saidheans
orthopaedics
ortaipeadaigs
n(f)
orthopaedics - ortaipeadaigs sc
Cuspair: Saidheans
oryx
oraigs
n(m)
oryx - oraigs scoryx - oraigsan iomoryxes - oraigsan iom
scimitar-horned oryx oraigs adharcach a' chlaidheimh chruinn
Cuspair: Saidheans
osmium
osmium
n(m)
osmium - osmium sc
osmium oxide osmium ogsaid
Cuspair: Saidheans
osteo
osteo
pref
Cuspair: Saidheans
osteoblast
osteoblast
n(m)
osteoblast - osteoblast scosteoblasts - osteoblastan iom
Cuspair: Saidheans
osteoclast
osteoclast
n(m)
osteoclast - osteoclast scosteoclasts - osteoclastan iom
Cuspair: Saidheans
osteocyte
osteocyte
n(m)
osteocyte - osteocyte scosteocytes - osteocytean iom
Cuspair: Saidheans
osteologist
eòlaiche-chnàmhan
n(m)
osteologist eòlaiche-chnàmhan
osteologists eòlaichean-chnàmhan
Cuspair: Saidheans
osteomalacia
osteomalacia
n(m)
osteomalacia - osteomalacia sc
Cuspair: Saidheans
osteomyelitis
osteomyelitis
n(m)
osteomyelitis - osteomyelitis sc
Cuspair: Saidheans
osteopath
lighiche chnàmhan
n(m)
osteopath - lighiche-chnàmhan scosteopaths - lighichean-chnàmhan iom
Cuspair: Saidheans
osteopathy
leigheas-chnàmh
n(m)
osteopathy - leigheis-chnàmhan sc
Cuspair: Saidheans
osteosarcoma
osteosarcoma
n(m)
osteosarcoma - osteosarcoma scosteosarcomas - osteosarcomathan iom
Cuspair: Saidheans
outer core
iomall eitean na talmhainn
n(m)
outer core - iomall eitean na talmhainn sc
Cuspair: Saidheans
ovary
ughlann
n(f)
ovary - ughlainn scovaries - ughlannan iom
Cuspair: Saidheans
oviduct
pìob-uighe
n(f)
oviduct - pìoba-uighe scoviducts - pìoban-uighe iom
Cuspair: Saidheans
ovulate
ughaich
vb
ovulating ughachadh
Cuspair: Saidheans
ovulation
ughachadh
n(m)
ovulation - ughachaidh sc
Cuspair: Saidheans
ovum
ugh
n(m)
ovum - uighe scovums - uighean iom
Cuspair: Saidheans
owl
comhachag
n(m)
owl - comhachaig scowls - comhachagan iom
great horned owl comhachag adharcach
Cuspair: Saidheans
owl
cailleach-oidhche
n(f)
owl - caillich-oidhche scowls - cailleachan-oidhche iom
Cuspair: Saidheans
oxidant
ogsaideant
n(m)
oxidant - ogsaideant sc
Cuspair: Saidheans
oxide
ogsaid
n(f)
oxide - ogsaid scoxides - ogsaideannan iom
terbium oxide terbium ogsaid
ytterbium oxide iterbium ogsaid
zinc oxide sinc ogsaid
barium oxide barium ogsaid
Cuspair: Saidheans
oxidisation
ogsaideanachadh
n(m)
oxidisation - ogsaideanachaidh sc
Cuspair: Saidheans
oxidise
ogsaideanaich
vb
Oxides result when elements are oxidised by oxygen Thathar a' faighinn ogsaideannan nuair a tha eileamaidean air an ogsaideanachadh le ogsaidean
Cuspair: Saidheans
oxidised
ogsaideanaichte
adj
Cuspair: Saidheans
oxidising
ag ogsaideanachadh
vb n
Cuspair: Saidheans
oxygen
ogsaidean
n(m)
oxygen - ogsaidean sc
Cuspair: Saidheans
oxygenate
ogsaidich
vb
Cuspair: Saidheans
oxygenated
ogsaidichte
adj
Cuspair: Saidheans
oxygenating
ag ogsaideachadh
vb n
Cuspair: Saidheans
oyster
eisir
n(m)
oyster - eisir scoysters - eisirean iom
thorny oyster eisir driseach
oyster farming àrach eisirean
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
palate
càirean
n(m)
palate - càirein scpalate - càireanan iom
Cuspair: Saidheans
paleobotany
paleo-luibh-eòlas
n(m)
paleobotany - paleo-luibh-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
paleontology
paleo-onteòlas
n(m)
paleontology - paleo-onteòlais sc
Cuspair: Saidheans
paleozoology
paleo-ainmh-eòlas
n(m)
paleozoology - paleo-ainmh-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
palladium
paladium
n(m)
palladium - paladium sc
Cuspair: Saidheans
pancreas
brisgean-milis
n(m)
pancreas - brisgein-mhilis scpancreases - brisgeanan-milis iom
pancreatic cancer aillse brisgein-mhilis
pancreatic juice sùgh brisgein-mhilis
Cuspair: Saidheans
parallel
co-shìnte
adj
parallel universes cruinnean-cè co-shìnte
Cuspair: Saidheans
parallel
co-shìnteach
adj
parallel circuit cuairt cho-shìnteach
in parallel ann an co-shìneadh
connected in parallel ceangailte ann an co-shìneadh
Cuspair: Saidheans
peccary
peacaraidh
n(m)
peccary - peacaraidh scpeccaries - peacaraidhean iom
Cuspair: Saidheans
pediatrics
eòlas cùram meidigeach chloinne
n phr
Cuspair: Saidheans
penis
bod
n(m)
penis - boid scpenis - buid scpenises - boid iompenises - buid iom
Cuspair: Saidheans
Perseid radiant
àirde Perseid
n(m/f)
Cuspair: Saidheans
Perseus
Perseus
n(m/f)
Perseus - Perseus sc
Cuspair: Saidheans
pesticide
puinnsean bhiastagan
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
petrology
petreòlas
n(m)
petrology - petreòlais sc
Cuspair: Saidheans
pharmacology
eòlas-cungaidh
n(m)
pharmacology - eòlais-cungaidh sc
pharmacology and theraputics eòlas-cungaidh agus eòlas-leigheis
Cuspair: Saidheans
phenomenon
tachartas
n(m)
phenomenon - tachartais scphenomena - tachartasan iom
natural phenomenon tachartas nàdarra
celestial phenomena tachartasan anns na speuran
ultraviolet phenomena tachartasan ultra-bhìolait
light phenomena tachartasan solais
infrared phenomena tachartasan fo-dhearg
Cuspair: Saidheans
phosphonate
fosfonat
n(m)
phosphonate - fosfonat scphosphonates - fosfonatan iom
Cuspair: Saidheans
phosphor
fosfar
n(m)
phosphor - fosfair sc
Cuspair: Saidheans
phosphorus
fosfaras
n(m)
phosphorus - fosfaras sc
Cuspair: Saidheans
photosynthesis
foto-co-chur
n(m)
photosynthesis - foto-co-chuir sc
Cuspair: Saidheans
physicist
eòlaiche-fiosaig
n(m)
physicist - eòlaiche-fiosaig scphysicists - eòlaichean-fiosaig iom
theoretical physicist eòlaiche-fiosaigs teòiridheach
Cuspair: Saidheans
Physics
Fiosaigs
n(m/f)
Physics - Fiosaigs sc
physics formulae foirmlean fiosaigs
Physics class clas Fiosaig
modern physics fiosaigs nuadh
applied physics fiosaigs gnìomhach
Cuspair: Saidheans
physiological
beò-eòlach
adj
physiological systems in animals siostaman beò-eòlach bheathaichean
Cuspair: Saidheans
physiology
beò-eòlas
n(m)
physiology - beò-eòlais sc
human physiology beò-eòlas daonna
Cuspair: Saidheans
pincers
gramaiche
n(m)
pincers - gramaiche scpincers - gramaichean iom
Cuspair: Saidheans
pivot
maighdeag
n(f)
pivot - maighdeig scpivots - maighdeagan iom
pivot bridge drochaid-maideig
pivot joint alt-maideig
Cuspair: Saidheans
placenta
plaiseanta
n(m)
placenta - plaiseanta scplacentas - plaiseantathan iom
Cuspair: Saidheans
planet
planaid
n(f)
planet - planaid(e) scplanets - planaidean iom
dwarf planet fo-phlanaid
planet earth An Talamh
Cuspair: Saidheans
plankton
planctan
n(m)
plankton - planctain scplanktons - planctanan iomplanktons - planctain iom
animal plankton planctan ainmhidheach
Cuspair: Saidheans
plant
lus
n(m)
plant - lusa scplant - luis scplants - lusan iom
plants noted for characteristics and flowers lusan comharraichte airson fheartan agus fhlùraichean
herbaceous plants lusan luibheach
plant injuries, diseases and pests leòin, galaran agus plàighean lusan
plants (botany) lusan (luibh-eòlas)
seedless plants lusan gun shìol
specific parts of plants pàirtean sònraichte ann an lusan
vascular seedless plants lusan bhascular neo-shìolach
woody plants lusan fiodhach
specific systems in plants siostaman sònraichte ann an lusan
Cuspair: Saidheans
plasma
plasma
n(m)
plasma - plasma sc
Cuspair: Saidheans
platelet
pleiteag
n(f)
platelet - pleiteig(e) scplatelets - pleiteagan iom
blood platelet pleiteag fala
Cuspair: Saidheans
platinum
platanum
n(m)
platinum - platanum sc
Cuspair: Saidheans
pleural
pliùrail
adj
pleural membrane meamran pliùrail
pleural cavity còs pliùrail
Cuspair: Saidheans
Pluto
Pluto
n(m)
Pluto - Phluto sc
Pluto is the largest object in the Kuiper belt 'S e Pluto an nì as motha ann an Crios Kuiper
moons of Pluto gealaich Phluto
Cuspair: Saidheans
plutonium
plutonium
n(m)
plutonium - plutonium sc
Cuspair: Saidheans
pole star
reul-iùil
n(f)
pole star - reul-iùil scpole stars - reultan-iùil iom
Cuspair: Saidheans
pollution
truailleadh
n(m)
pollution - truaillidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
polonium
polonium
n(m)
polonium - polonium sc
Cuspair: Saidheans
poly-
ioma-
pref
polycarboxylate ioma-charbogsalat
Cuspair: Saidheans
poly-
poili
pref
polyunsaturated poili-neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
polycarboxylate
ioma-charbogsalat
n(m)
polycarboxylate - ioma-charbogsalat scpolycarboxylates - ioma-charbogsalatan iom
Cuspair: Saidheans
polyunsaturated
poili-neo-shàthaichte
adj
polyunsaturated fatty acids searbhagan sailleach poili-neo-shàthaichte
polyunsaturated fat saill phoili-neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
potassium
potasium
n(m)
potassium - potasium sc
potassium hydroxide potasium haidreogsaid
Cuspair: Saidheans
praseodymium
prasodimium
n(m)
praseodymium - prasodimium sc
Cuspair: Saidheans
pre-embryo
ro-thùs-ghinean
n(m)
pre-embryo - ro-thùs-ghinein scpre-embryos - ro-thùs-ghineanan iom
Cuspair: Saidheans
pregnancy
leatromachd
n(f)
pregnancy - leatromachd scpregnancies - leatromachdan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
premolar
fiacail-carbaid
premolar - fiacla-carbaid scpremolars - fiaclan-carbaid iom
Cuspair: Saidheans
pressure
bruthadh
n(m)
pressure - bruthaidh scpressures - bruthaidhean iom
air pressure bruthadh-èadhair
blood pressure bruthadh-fala
Cuspair: Saidheans
probiotic
pro-bhitheach
adj
probiotic drink deoch phro-bhitheach
Cuspair: Saidheans
producer
builichear
n(m)
producer - builicheir scproducers - builichearan iom
Cuspair: Saidheans
progesterone
progesteron
n(m)
progesterone - progesteroin sc
Cuspair: Saidheans
promethium
prometium
n(m)
promethium - prometium sc
Cuspair: Saidheans
property
feart
n(m)
property - fearta scproperties - feartan iom
unknown properties feartan neo-aithnichte
igneous rock property feart cloiche teinntich
Cuspair: Saidheans
protactinium
protactinium
n(m)
protactinium - protactinium sc
Cuspair: Saidheans
proton
proton
n(m)
proton - proton scprotons - protonan iom
high speed proton proton luath
Cuspair: Saidheans
prototype
tùs-sheòrsa
n(m)
prototype - tùs-sheòrsa scprototypes - tùs-sheòrsaichean iom
Cuspair: Saidheans
Proxima Centauri
Proxima Centauri
n(m)
Proxima Centauri - Proxima Centauri sc
Cuspair: Saidheans
pulsar
pulsar
n(m)
pulsar - pulsair scpulsars - pulsaran iom
Cuspair: Saidheans
pulse
buille
n(f)
pulse - buille scpulses - buillean iom
Cuspair: Saidheans
pulse
buille-cuisle
n(f)
pulse - buille-cuisle scpulses - buillean-cuisle iom
pulse rate reat bhuillean-cuisle
feel your pulse feuch do bhuille-cuisle
Cuspair: Saidheans
pulse
buille-dealain
n(f)
pulse - buille-dealain scpulses - buillean-dealain iom
Cuspair: Saidheans
push-switch
suidse-putaidh
n(f)
push-switch - suidse-putaidh scpush-switches - suidsichean-putaidh iom
Cuspair: Saidheans
python
paidhton
n(m)
python - paidhtoin scpythons - paidhtonan iom
Cuspair: Saidheans
quantum
cuantam
n(m)
quantum - cuantam scquanta - cuantaman iom
Cuspair: Saidheans
quantum
cuantam
adj
quantum physics fiosaigs cuantam
quantum mechanics meacanaigs cuantam
Cuspair: Saidheans
quetzal
cueadsal
n(m)
quetzal - cueadsail scquetzals - cueadsalan iom
resplendent quetzal cueadsal riochdail
Cuspair: Saidheans
quicksilver
airgead-beò
n(m)
quicksilver - airgid-bheò sc
Cuspair: Saidheans
rabbit
coineanach
n(m)
rabbit - coineanaich scrabbits - coineanaich iom
jack rabbit coineanach-mòr
Cuspair: Saidheans
rabbit
rabaid
n(f)
rabbit - rabaid(e) scrabbits - rabaidean iom
Cuspair: Saidheans
raccoon
racùn
n(m)
raccoon - racùn scraccoons - racùnaichean iom
Cuspair: Saidheans
radiant
àirde
n(m)
radiant - àirde scradiants - àirdean iom
Perseid radiant àirde Perseid
Cuspair: Saidheans
radiation
rèididheachd
n(f)
radiation - rèididheachd scradiation - rèididheachdan iom
gamma radiation rèididheachd gamma
Cuspair: Saidheans
radio
rèidio
n(m)
radio - rèidio scradios - rèidiothan iom
radio wave tonn rèidio
radio waves tuinn rèidio
radio pulse buille rèidio
radio button putan rèidio
Cuspair: Saidheans
radium
radium
n(m)
radium - radium sc
Cuspair: Saidheans
radon
radon
n(m)
radon - radoin sc
Cuspair: Saidheans
rat
radan
n(m)
rat - radain scrats - radain iom
kangaroo rat radan cangarù
Cuspair: Saidheans
rate
reat
n(m)
rate - reat scrates - reatan iom
breathing rate reat tarraing anail
breathing rate reat-analachaidh
Cuspair: Saidheans
rattlesnake
nathair-ghlagain
n(f)
rattlesnake - nathrach-glagain scrattlesnakes - nathraichean-glagain iom
Cuspair: Saidheans
raven
fitheach
n(m)
raven - fithich scravens - fithich iom
Cuspair: Saidheans
ray
gath
n(m)
ray - gath scrays - gathan iom
ray of light gath-solais
cosmic rays gathan cosmaig
Cuspair: Saidheans
ray-finned
cnàimh-iteach
adj
ray-finned fish iasg cnàimh-iteach
Cuspair: Saidheans
reactant
iom-oibriche
n(m)
reactant - iom-oibriche screactants - iom-oibrichean iom
Cuspair: Saidheans
reaction
iom-obrachadh
n(m)
reaction - iom-obrachaidh screactions - iom-obrachaidhean iom
chemical reactions iom-obrachaidhean ceimigeach
Cuspair: Saidheans
reactive
iom-obrachail
adj
reactive substance stuth iom-obrachail
Cuspair: Saidheans
reactivity
iom-oibreachd
n(f)
reactivity - iom-oibreachd sc
Cuspair: Saidheans
rectum
reactam
n(m)
rectum - reactam screctums - reactaman iom
rectal cancer aillse reactam
Cuspair: Saidheans
red dwarf
troich dhearg
n phr
Cuspair: Saidheans
red shift
gluasad an dearg
n(m)
red shift - gluasad an dearg sc
Hubble's redshift gluasad dearg Hubble
Cuspair: Saidheans
renewable
ath-nuadhachail
adj
renewables lùthan ath-nuadhachail
renewable energy lùth ath-nuadhachail
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
renewable energy
lùth ath-nuadhachail
n(m)
renewable energy - lùtha ath-nuadhachail sc
renewable energy source bun lùtha ath-nuadhachail
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
reproduction
gineadh
n(m)
reproduction - ginidh screproductions - ginidhean iom
Cuspair: Saidheans
resistance
bacadh
n(m)
resistance - bacaidh scresistances - bacaidhean iom
air resistance bacadh-èadhair
electrical resistance bacadh-dealain
Cuspair: Saidheans
resistant rock
clach chruaidh
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
respiration
tarraing anail
n phr
respiration rate reat tarraing anail
Cuspair: Saidheans
respiration
analachadh
n(m)
respiration - analachaidh sc
respiration rate reat-analachaidh
anaerobic respiration analachadh an-èarobaig
respiratory system siostam analachaidh
the complex respiratory system siostam iom-fhillte an analachaidh
Cuspair: Saidheans
reverberant
fuaimearra
adj
Cuspair: Saidheans
reverberate
fuaimrich
vb
Cuspair: Saidheans
reverberation
fuaimreachadh
n(m)
reverberation - fuaimreachaidh screverberations - fuaimreachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
rhenium
renium
n(m)
rhenium - renium sc
Cuspair: Saidheans
rhodium
ròdium
n(m)
rhodium - ròdium sc
Cuspair: Saidheans
rib
asna
rib - asna scribs - asnaichean iom
ribcage cliabh asnaichean
Cuspair: Saidheans
ribcage
cliabh
n(m)
ribcage - clèibh scribcages - clèibh iom
Cuspair: Saidheans
ribcage
cliabh asnaichean
n phr
Cuspair: Saidheans
rock
clach
n(f)
rock - cloiche scrocks - clachan iom
rock hardness cruas cloiche
rock cycle cuairt nan clachan
hard rock clach chruaidh
impermeable rock clach neo-dhrùidhteach
permeable rock clach dhrùidhteach
resistant rock clach chruaidh
soft rock clach bhog
igneous rock clach theinnteach
metamorphic rock clach atharrachail
sedimentary rock clach ghrùideach
volcanic rock clach bholcànach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
rodent
criomadair
n(m)
rodent - criomadair scrodents - criomadairean iom
Cuspair: Saidheans
roentgenium
roentgenium
n(m)
roentgenium - roentgenium sc
Cuspair: Saidheans
rotation
car
n(m)
rotation - cuir scrotations - caran iom
rotation of the earth tionndadh na talmhainn
rotation of the wheels caran nan cuibhlichean
Cuspair: Saidheans
rubidium
ruibidium
n(m)
rubidium - ruibidium sc
Cuspair: Saidheans
ruthenium
rutenium
n(m)
ruthenium - rutenium sc
Cuspair: Saidheans
rutherfordium
rutherfordium
n(m)
rutherfordium - rutherfordium sc
Cuspair: Saidheans
salt
saill
vb
salting a' sailleadh
salting the roads a' sailleadh nan rathaidean
Cuspair: Saidheans
salt
salann
n(m)
salt - salainn sc
metallic salt processes pròiseasan salann meatailteach
Great Salt Lake Loch Mòr an t-Salainn
salt solution eadar-sgaoileadh salainn
Cuspair: Saidheans
salting
sailleadh
n(m)
salting - saillidh sc
Cuspair: Saidheans
samarium
samarium
n(m)
samarium - samarium sc
samarium oxide samarium ogsaid
Cuspair: Saidheans
sandgrouse
cearc-ghainmhich
n(f)
sandgrouse - circe-gainmhich scsandgrouse - cearcan-gainmhich iom
Cuspair: Saidheans
sandpiper
ladhran-tràghad
n(m)
sandpiper - ladhrain-tràghad scsandpipers - ladhrain-tràghad iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
satellite
saideal
n(m)
satellite - saideil scsatellites - saidealan iom
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
saturate
sàthaich
vb
Cuspair: Saidheans
saturated
sàthaichte
adj
saturated solution eadar-sgaoileadh sàthaichte
saturated fat saill shàthaichte
Cuspair: Saidheans
saturation
sàthachd
n(f)
saturation - sàthachd sc
Cuspair: Saidheans
Saturn
Satharn
n(f)
Saturn - Shathairne sc
Saturn is the sixth planet from the Sun 'S e Satharn an t-siathamh planaid bhon Ghrèin
Saturn's satellites saidealan Shathairne
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
scandium
scandium
n(m)
scandium - scandium sc
Cuspair: Saidheans
science
saidheans
n(m)
science - saidheans scsciences - saidheansan iom
science resource centre ionad-ghoireasan saidheans
information sciences saidheansan fiosrachaidh
social sciences saidheansan sòisealta
political science saidheans poilitigeach
forensic science saidheans foireansach
topical science saidheans sna naidheachdan
climate and earth science saidheans talmhainn agus gnàth-shìde
museum science saidheans taigh-tasgaidh
life sciences saidheansan beatha
military science saidheans armailteach
computer science saidheans coimpiutair
natural sciences saidheansan nàdarra
allied sciences saidheansan co-cheangailte
earth sciences saidhseansan talmhainn
Cuspair: Saidheans
scientific
saidheansail
adj
Site of Special Scientific Interest (SSSI) Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
scientific concepts bun-bheachdan saidheansail
scientific developments leasachaidhean saidheansail
scientific equipment uidheam shaidheansail
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
scorpion
sgairp
n(f)
scorpion - sgairpe scscorpions - sgairpean iom
fat-tailed scorpion sgairp an earbaill mhòir
Cuspair: Saidheans
sea cucumber
cularan mara
n phr
the length of a sea cucumber faid cularan mara
the length of the sea cucumber faid a' chularain mhara
Cuspair: Saidheans
sea lion
leòmhann-mara
n(m)
sea lion - leòmhainn-mhara scsea lions - leòmhainn-mhara iom
Californian sea lion leòmhann-mara Chalafòrnia
Cuspair: Saidheans
sea snake
nathair-mhara
n(f)
sea snake - nathrach-mara scsea snakes - nathraichean-mara iom
yellow-bellied sea snake nathair-mhara na broinne buidhe
Cuspair: Saidheans
seaborgium
seaborgium
n(m)
seaborgium - seaborgium sc
Cuspair: Saidheans
seagull
faoileag
n(f)
seagull - faoileig scseagulls - faoileagan iom
Cuspair: Saidheans
seahorse
each-mara
n(m)
seahorse - eich-mhara scseahorses - eich-mhara iom
Cuspair: Saidheans
seashore
cladach
n(m)
seashore - cladaich scseashores - cladaichean iom
seashore invertebrates neo-dhruim-altachain cladaich
Cuspair: Saidheans
season
seusan
n(m)
season - seusain scseasons - seusanan iom
end of the season deireadh an t-seusain
herring season seusan an sgadain
pantomime season seusan pantomaim
peak season seusan trang
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasCoitcheann
season
ràith
n(f)
season - ràithe scseasons - ràithean iomseasons - ràitheachan iom
beginning of the season toiseach na ràithe
seasons of the year ràithean na bliadhna
growing season ràith-fàis
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlasCoitcheann
sedimentary
grùideach
adj
sedimentary rock clach ghrùideach
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
sedimentary rock
clach ghrùideach
n(f)
sedimentary rock - cloiche grùidich scsedimentary rocks - clachan grùideach iom
sedimentary rock property feart cloiche grùidich
sedimentary rock properties feartan cloiche grùidich
Cuspair: Saidheans
seedless
gun shìol
n phr
seedless plants lusan gun shìol
vascular seedless plants lusan bhascular gun shìol
Cuspair: Saidheans
seedless
neo-shìolach
adj
vascular seedless plants lusan bhascular neo-shìolach
seedless plants lusan neo-shìolach
Cuspair: Saidheans
seedling
planntrais
n(f)
seedling - planntrais scseedlings - planntrais iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
seismic
sìosmaig
adj
seismic activity crithean sìosmaig
seismic waves tonnan sìosmaig
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
seismic activity
crithean sìosmaig
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
seismic waves
tonnan sìosmaig
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
selenium
selenium
n(m)
selenium selenium
Cuspair: Saidheans
sensor
seansar
n(m)
sensor - seansair scsensors - seansaran iom
position of the sensor suidheachadh an t-seansair
light sensor seansar-solais
Cuspair: Saidheans
series
sreath
n(m/f)
series - sreatha scseries - sreathan iom
connected in series ceangailte ann an sreath
uranium series sreath uranium
actinide series sreath nan actanach
actinium series sreath actinium
actinoid series sreath nan actanach
neptunium series sreath neiptiunium
lanthanide series sreath nan lantanach
lanthanoid series sreath nan lantanach
thorium series sreath torium
Cuspair: Saidheans
settle
seatlaig
vb
Cuspair: Saidheans
sex
gnè
n(f)
sex - gnè scsexes - gnèithean iom
sex selection taghadh gnè
Cuspair: Saidheans
shark
cearban
n(m)
shark - cearbain scsharks - cearbain iom
great white shark cearban mòr geal
Cuspair: Saidheans
sheep
caora
n(f)
sheep - caorach scsheep - caoraich iom
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
sheepdog cù-chaorach
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
a sheep chewing the cud caora a' cnàmh a cìr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
shockwave
crith-thonn
n(m)
shockwave - crith-thuinn scshockwaves - crith-thonnan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
shooting star
sgeith-rionnaig
n(f)
shooting star - sgeith-rionnaig scshooting stars - sgeith-rionnagan iom
Cuspair: Saidheans
shore
cladach
n(m)
shore - cladaich scshores - cladaichean iom
seashore invertebrates neo-dhruim-altachain cladaich
shores of Loch Fyne cladaichean Loch Fìn
offshore islands eileanan bhon chladach
Cuspair: Saidheans
shrimp
carran
n(m)
shrimp - carrain scshrimps - carrain iom
freshwater shrimp carran fìor-uisge
brine shrimp carran-mara
Cuspair: Saidheans
shrub
preas
n(m)
shrub - pris scshrub - pris iomshrubs - preasan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
shrub layer
preaslach
n(m)
shrub layer - preaslaich sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
siamang
siamang
n(m)
siamang - siamang scsiamangs - siamangan iom
Cuspair: Saidheans
sidereal day
latha-reultach
n(m)
sidereal day - latha-reultach sc
Cuspair: Saidheans
silicon
sileacon
n(m)
silicon - sileacoin sc
Cuspair: Saidheans
silver
airgead
n(m)
silver - airgid sc
silver bromide airgead bròmaid
silver chloride airgead clòraid
Cuspair: Saidheans
Site of Special Scientific Interest (SSSI)
Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
skull
claigeann
n(m)
skull - claiginn scskulls - claiginn iomskulls - claigeannan iomskulls - claignean iom
Cuspair: Saidheans
skunk
sgunc
n(m)
skunk - sgunc scskunks - sguncan iom
Cuspair: Saidheans
slide
slaighd
n(f)
slide - slaighde scslides - slaighdean iom
Cuspair: Saidheans
sloth
slaodaire
n(m)
sloth - slaodaire scsloths - slaodairean iom
Cuspair: Saidheans
small intestine
caolan beag
n(m)
small intestine - caolain bhig scsmall intestines - caolain bheaga iom
Cuspair: Saidheans
snow
sneachd
n(m)
snow - sneachda sc
snowman bodach-sneachda
snowball ball-sneachda
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
carbon dioxide snow sneachd carbon dà-ogsaid
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
snowball
ball-sneachda
n(m)
snowball - buill-sneachda scsnowballs - buill-sneachda iom
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
Cuspair: SaidheansCoitcheann
sodium
sodium
n(m)
sodium - sodium sc
sodium chloride sodium clòraid
sodium carbonate sodium carbonat
sodium fluoride sodium fluaraid
Cuspair: Saidheans
soil
ùir
n(f)
soil - ùireach scsoils - ùirean iom
soil erosion bleith ùire
fertile soil ùir thorrach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
solar
(na) grèine
adj
solar day latha-grèine
solar year bliadhna-grèine
solar energy lùth grèine
solar panel panail-grèine
The Solar System An Crios-grèine
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
solar system
crios-grèine
n(m)
solar system - crios-grèine scsolar systems - criosan-grèine iom
size of the Solar System meud a' Chrios-grèine
The Solar System An Crios-grèine
Cuspair: Saidheans
solid
teann-stuth
n(m)
solid mechanics meacanaigs teann-stuth
Cuspair: Saidheans
solstice
grian-stad
n(m)
solstice - grian-staid scsolstices - grian-stadan iom
summer solstice grian-stad an t-samhraidh
winter solstice grian-stad a' gheamhraidh
Cuspair: Saidheans
solubility
sgaoilteachd
n(f)
solubility - sgaoilteachd sc
Cuspair: Saidheans
soluble
so-sgaoilte
adj
soluble powder pùdar so-sgaoilte
Cuspair: Saidheans
solute
sgaoilteachan
n(m)
solute - sgaoilteachain scsolutes - sgaoilteachain iom
Cuspair: Saidheans
solution
eadar-sgaoileadh
n(m)
solution - eadar-sgaoilidh scsolutions - eadar-sgaoilidhean iom
neutralising solution eadar-sgaoileadh neodrachaidh
salt solution eadar-sgaoileadh salainn
saturated solution eadar-sgaoileadh sàthaichte
unsaturated solution eadar-sgaoileadh neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
solvent
stuth-sgaoilidh
n(m)
solvent - stuth-sgaoilidh scsolvents - stuthan-sgaoilidh iom
water is a solvent for sugar tha uisge na stuth-sgaoilidh airson siùcar
Cuspair: Saidheans
sound
fuaim
n(m/f)
sound - fuaim scsounds - fuaimean iom
Cuspair: Saidheans
South Pole
Am Pòla a Deas
n(m)
South Pole - a' Phòla a Deas sc
Cuspair: Saidheans
space
fànas
n(m)
space - fànais sc
space transportation còmhdhail fànais
Cuspair: Saidheans
spawn
sìolaich
vb
spawning fish iasg a’ sìolachadh
Cuspair: Saidheans
species
gnè
n(f)
species - gnè scspecies - gnèithean iom
extinct species gnè à bith
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
spectrum
speactram
n(m)
spectrum - speactraim scspectra - speactraman iom
using the electromagnetic spectrum a' cleachdadh an speactraim dealan-mhagnaitich
Cuspair: Saidheans
sperm
sìol
n(m)
sperm cell cealla-sìl
sperm tube pìob-sìl
Cuspair: Saidheans
sperm tube
pìob-sìl
n(f)
sperm tube - pìoba-sìl scsperm tubes - pìoban-sìl iom
Cuspair: Saidheans
spider
damhan-allaidh
n(m)
spider - damhain-allaidh scspiders - damhain-allaidh iom
tarantula spider damhan-allaidh tarantula
Cuspair: Saidheans
spinal chord
còrd an droma
n phr
Cuspair: Saidheans
spine
cnàimh-droma
n(m)
spine - cnàimh-droma scspines - cnàimhean-droma iomspines - cnàmhean-droma iom
spinal chord còrd an droma
Cuspair: Saidheans
spiral
snìomhan
n(m)
spiral - snìomhain scspirals - snìomhanan iom
Cuspair: Saidheans
sponge
spong
n(m)
sponge - spuing scsponges - spongan iom
Cuspair: Saidheans
squirrel
feòrag
n(f)
squirrel - feòraig scsquirrels - feòragan iom
ground squirrel feòrag-thalmhainn
grey squirrel feòrag ghlas
red squirrel feòrag ruadh
Cuspair: Saidheans
stamen
stèimean
n(m)
stamen - stèimein scstamens - stèimeanan iom
Cuspair: Saidheans
stapes
stiorap na cluaise
n phr
Cuspair: Saidheans
star
reul
n(f)
star - reula scstar - rèil scstars - reultan iom
star brightness soilleireachd na reula
size of the star meud na reula
guiding star reul-iùil
binary star system siostam reul chàraideach
neutron stars reultan niutronach
Star of David Reul Dhaibhidh
binary star system movement gluasad siostam reul chàraideach
pole star reul-iùil
Cuspair: Saidheans
star
rionnag
n(f)
star - rionnaig(e) scstars - rionnagan iom
light of the star solas na rionnaig(e)
neutron stars rionnagan niutronach
shooting star sgeith-rionnaig
Cuspair: Saidheans
starch
stalc
n(m)
starch - stailc scstarches - stalcan iom
starchy stalcach
starchy food biadh stalcach
Cuspair: Saidheans
station
stèisean
n(m)
station - stèisein scstations - stèiseanan iom
climate station stèisean gnàth-shìde
weather station stèisean sìde
weather station circle cearcall stèisean-sìde
geo-thermal energy power station stèisean cumhachd lùth geo-thearmach
nuclear power station stèisean cumhachd niuclasach
railway station stèisean-rèile
lifeboat station stèisean bàta-teasairginn
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannSaidheans
steel
stàilinn
n(f)
steel - stàilinn(e) sc
alloy steel aloidh stàilinn
steel rule rùilear stàilinn
tungsten steel stàilinn thungstain
steel wool clòimh stàilinn
Cuspair: Saidheans
stellar
reultach
adj
Cuspair: Saidheans
stellar
rionnagach
adj
Cuspair: Saidheans
stigma
stiogma
n(m)
stigma - stiogma scstigmas - stiogmathan iom
Cuspair: Saidheans
stinkbug
breun-bhiastag
n(f)
stinkbug - breun-bhiastaig scstinkbugs - breun-bhiastagan iom
Cuspair: Saidheans
stomach
stamag
n(f)
stomach - stamaig scstomachs - stamagan iom
Cuspair: Saidheans
stone
clach
n(f)
stone - cloiche scstones - clachan iom
Stone Age Linn na Cloiche
quarried stone clach cuaraidh
Cuspair: TeicnigeachdSaidheansCruinn-eòlas
stratosphere
stratospeur
n(m)
stratosphere - stratospeura sc
Cuspair: Saidheans
stroke
stròc
n(m)
stroke - stròca scstrokes - stròcan iom
heatstroke stròc-grèine
she had a stroke ghabh i stròc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
strontium
strontium
n(m)
strontium - strontium sc
strontium chloride strontium clòraid
Cuspair: Saidheans
style
stoidhle
n(f)
style (of plant) - stoidhle scstyles (of plant) - stoidhlean iom
Cuspair: Saidheans
sublimate
uile-dheataich
vb
Cuspair: Saidheans
sublimation
uile-dheatachadh
n(m)
sublimation - uile-dheatachaidh scsublimations - uile-dheatachaidhean iom
Cuspair: Saidheans
sulphur
sulfar
n(m)
sulphur - sulfair sc
sulphur dioxide sulfar dà-ogsaid
Cuspair: Saidheans
sun
grian
n(f)
sun - grèine sc
the Sun a' Ghrian
sunset dol fodha na grèine
sunrise èirigh na grèine
motion of the sun gluasad na grèine
sun's energy lùth na grèine
sunlight solas na grèine
earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
sunlight
solas na grèine
n phr
Cuspair: Saidheans
sunrise
èirigh na grèine
n phr
Cuspair: Saidheans
sunset
dol fodha na grèine
n(m)
Cuspair: Saidheans
supernova
supernova
n(f)
Cuspair: Saidheans
surfactant
surfactant
n(m)
surfactant - surfactant scsurfactants - surfactantan iom
Cuspair: Saidheans
surgeon
lannsair
n(m)
surgeon - lannsair scsurgeons - lannsairean iom
orthopaedic surgeon lannsair-chnàmhan
army surgeon lannsair-airm
Cuspair: Saidheans
suricate
suriceit
n(m)
suricate - suriceit scsuricates - suriceitean iom
Cuspair: Saidheans
sycamore
siocamor
n(m)
sycamore - siocamoir scsycamores - siocamoran iom
Cuspair: Saidheans
synchronous
co-thìmeach
adj
Cuspair: Saidheans
synthetic
sinteataig
adj
synthetic materials stuthan sinteataig
Cuspair: Saidheans
tamarin
tamaran
n(m)
tamarin - tamarain sctamarins - tamarain iom
golden lion tamarin tamaran leòmhainn òir
Cuspair: Saidheans
tantalum
tantalum
n(m)
tantalum - tantalum sc
Cuspair: Saidheans
tapir
taipir
n(m)
tapir - taipir sctapirs - taipirean iom
Cuspair: Saidheans
tarantula
tarantula
n(m)
tarantula - tarantula sctarantulas - tarantulathan iom
tarantula hawk wasp speach-seabhaig tharantula
tarantula spider damhan-allaidh tarantula
Cuspair: Saidheans
technetium
teicnetium
n(m)
technetium - teicnetium sc
Cuspair: Saidheans
telescope
prosbaig
n(f)
telescope - prosbaig sctelescopes - prosbaigean iom
Cuspair: Saidheans
tellurium
telurium
n(m)
tellurium - telurium sc
Cuspair: Saidheans
temperature
teòthachd
n(f)
temperature - teòthachd sctemperatures - teòthachdan iom
median temperature teòthachd-meadhain
extreme temperatures dian-theòthachdan
Cuspair: SaidheansMatamataigCruinn-eòlas
tendon
fèith-lùthaidh
n(f)
tendon - fèith-lùthaidh sctendons - fèithean-lùthaidh iom
Cuspair: Saidheans
terbium
terbium
n(m)
terbium - terbium sc
terbium chloride terbium clòraid
terbium metal meatailt therbium
terbium oxide terbium ogsaid
Cuspair: Saidheans
test tube
tiùb-deuchainn
n(f)
test tube - tiùb-deuchainn sctest tubes - tiùban-deuchainn iom
test tube baby leanabh tiùb-deuchainn
test tube babies leanaban tiùb-deuchainn
Cuspair: Saidheans
testis
magairle
n(m)
testis - magairle sctestes - magairlean iom
Cuspair: Saidheans
testosterone
testosteron
n(m)
testosterone - testosteroin sc
Cuspair: Saidheans
thallium
tailium
n(m)
thallium - tailium sc
Cuspair: Saidheans
The Big Bang
Am Brag Mòr
n(m)
The Big Bang - a' Bhraig Mhòir sc
The Big Bang debate deasbad a' Bhraig Mhòir
The Big Bang theory teòiridh a' Bhraig Mhòir
Cuspair: Saidheans
the Great Bear Constellation
reul-bhad a' Mhathain Mhòir
n phr
Cuspair: Saidheans
the Plough
an Crann Arain
n(m)
the Plough - a' Chrainn Arain sc
Cuspair: Saidheans
theraputics
eòlas-leigheis
n(m)
theraputics - eòlais-leigheis sc
pharmacology and theraputics eòlas-cungaidh agus eòlas-leigheis
Cuspair: Saidheans
thermal
tearmach
adj
thermal energy lùth tearmach
thermal activity beòthachadh tearmach
thermal solar power plant ionad-cumhachd grèine tearmach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
thermal activity
beòthachadh tearmach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
thermometer
teas-mheidh
n(f)
thermometer - teas-mheidh scthermometers - teas-mheidhean iom
Cuspair: Saidheans
thermonuclear
teasniuclasach
adj
thermonuclear reaction iom-obrachadh teasniuclasach
Cuspair: Saidheans
thistle
cluaran
n(m)
thistle - cluarain scthistles - cluarain iom
Cuspair: Saidheans
thorax
cliabh
n(m)
thorax - clèibh scthoraces - clèibh iom
Cuspair: Saidheans
thorium
torium
n(m)
thorium - torium sc
thorium dioxide torium dà-ogsaid
thorium series sreath torium
Cuspair: Saidheans
thorny devil
deamhan driseach
n phr
the size of a thorny devil meud deamhan driseach
the size of the thorny devil meud an deamhain dhrisich
Cuspair: Saidheans
thrush
smeòrach
n(f)
thrush - smeòraich scthrushes - smeòraichean iom
Cuspair: Saidheans
thulium
tuilium
n(m)
thulium - tuilium sc
Cuspair: Saidheans
tilt
fiaradh
n(m)
tilt - fiaraidh sctilts - fiaraidhean iom
extent of the tilt meud an fhiaraidh
tilt of the earth fiaradh na Talmhainn
Cuspair: Saidheans
tin
staoin
n(f)
tin - staoine sc
tin poisoning puinnseanachadh staoine
tin compounds co-thàthaidhean staoine
Cuspair: Saidheans
tissue
stuth
n(m)
tissue - stutha sctissues - stuthan iom
body tissue stuth bodhaig
cell tissue stuth cealla
muscle tissue stuth fèithe
Cuspair: Saidheans
titanium
titanium
n(m)
titanium - titanium sc
titanium compound co-thàthadh titanium
titanium dioxide titanium dà-ogsaid
titanium ring fàinne titanium
titanium alloy aloidh titanium
titanium oxide titanium ogsaid
Cuspair: Saidheans
toad
muile-mhàgag
n(f)
toad - muile-mhàgaig sctoads - muile-mhàgagan iom
toad's short legs casan goirid muile-mhàgaig
Cuspair: Saidheans
tooth
fiacail
n(f)
tooth - fiacla scteeth - fiaclan iom
false teeth fiaclan fuadain
eye-tooth fiacail-crìche
wisdom tooth cùlag
milk teeth ciad-fhiaclan
canine tooth fiacail-crìche
premolar fiacail-carbaid
molar fiacail-cùil
pulp cavity còs fiacail
toothbrush bruis-fhiaclan
tooth decay grodadh fhiaclan
crown (of a tooth) bàrr
Cuspair: Saidheans
translucency
trìd-dheàlrachd
n(f)
translucency - trìd-dheàlrachd sc
Cuspair: Saidheans
translucent
trìd-dheàlrach
adj
Cuspair: Saidheans
transparency
trìd-shoilleireachd
n(f)
transparency - trìd-shoillearachd sctransparencies - trìd-shoilleireachdan iom
Cuspair: Saidheans
transparent
trìd-shoilleir
adj
Cuspair: Saidheans
tree
craobh
n(f)
tree - craoibhe sctrees - craobhan iom
mesquite tree craobh-mescit
hazel tree craobh-challtainn
oak tree craobh-dharaich
tree of life craobh na beatha
evergreen trees craobhan sìor-ghorm
tropical hardwood trees craobhan cruaidh-fhiodh tropaigeach
hardwood trees craobhan cruaidh-fhiodh
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
triceratops
triceratops
n(m)
triceratops - triceratops sc
Cuspair: Saidheans
troposphere
tropospeur
n(m)
troposphere - tropospeura sc
Cuspair: Saidheans
tubeworm
boiteag-tiùb
n(f)
tubeworm - boiteig-tiùb sctubeworms - boiteagan-tiùb iom
Cuspair: Saidheans
tuna
tiùna
n(f)
tuna - tiùna sctunas - tiùnathan iom
Cuspair: Saidheans
tungsten
tungstan
n(m)
tungsten - tungstan sc
tungsten carbide tungstan carbaid
tungsten lamp lampa thungstain
tungsten steel stàilinn thungstain
Cuspair: Saidheans
turtle
turtar
n(m)
turtle - turtair scturtles - turtair iomturtles - turtairean iom
wood turtle turtar-coille
Cuspair: Saidheans
ultrasound scan
os-sgan
vb
Cuspair: Saidheans
ultrasound scan
os-sgan
n(m)
ultrasound scan - os-sgan scultrasound scans - os-sganaichean iom
Cuspair: Saidheans
ultraviolet
ultra-bhìolait
adj
ultraviolet phenomena tachartasan ultra-bhìolait
ultraviolet radiation rèididheachd ultra-bhìolait
Cuspair: Saidheans
umbilical cord
còrd imleig
n(m)
umbilical cord - còrd imleig scumbilical cords - còrdan imleig iom
Cuspair: Saidheans
universal indicator
taisbeanair coitcheann
n phr
Cuspair: Saidheans
universe
cruinne-cè
n(m)
universe - cruinne-cè scuniverses - cruinnean-cè iom
parallel universes cruinnean-cè co-shìnte
origin of the universe tùs a' chruinne-cè
Cuspair: Saidheans
unsaturated
neo-shàthaichte
adj
unsaturated fat saill neo-shàthaichte
unsaturated solution eadar-sgaoileadh neo-shàthaichte
Cuspair: Saidheans
ununhexium
ununhexium
n(m)
ununhexium - ununhexium sc
Cuspair: Saidheans
ununoctium
ununoctium
n(m)
ununoctium - ununoctium sc
Cuspair: Saidheans
ununpentium
ununpentium
n(m)
ununpentium - ununpentium sc
Cuspair: Saidheans
ununquadium
ununquadium
n(m)
ununquadium - ununquadium sc
Cuspair: Saidheans
ununseptium
ununseptium
n(m)
ununseptium - ununseptium sc
Cuspair: Saidheans
ununtrium
ununtrium
n(m)
ununtrium - ununtrium sc
Cuspair: Saidheans
uranium
uranium
n(m)
uranium - uranium sc
uranium series sreath uranium
Cuspair: Saidheans
Uranus
Urànas
n(m)
Uranus - Urànais sc
Uranus is the seventh planet from the Sun 'S e Urànas an t-seachdamh planaid bhon Ghrèin
the size of Uranus meud Urànais
Cuspair: Saidheans
vaccine
banachdach
n(f)
vaccine - banachdach scvaccines - banachdaich iom
malaria vaccine banachdach mailèiria
Cuspair: Saidheans
vanadium
bhanadium
n(m)
vanadium - bhanadium sc
Cuspair: Saidheans
vapour
deatach
n(f)
vapour - deataich(e) scvapours - deataichean iom
water vapour deatach uisge
Cuspair: Saidheans
variant
seòrsa
n(m)
variant - seòrsa scvariants - seòrsachan iomvariants - seòrsaichean iom
Cuspair: Saidheans
vascular
bhascular
adj
vascular seedless plants lusan bhascular neo-shìolach
vascular plants lusan bhascular
Cuspair: Saidheans
vein
fèith-fala
n(f)
vein - fèithe-fala scveins - fèithean-fala iom
umbilical vein fèith-fala na h-imleig
Cuspair: Saidheans
veinous
fèitheach
adj
Cuspair: Saidheans
vent
deatachan
n(m)
vent - deatachain scvents - deatachain iomvents - deatachanan iom
side vent taobh-dheatachan
secondary vent leas-dheatachan
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
ventilate
èadhraig
vb
Cuspair: Saidheans
ventilating
èadhradh
n(m)
ventilating - èadhraidh sc
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
Cuspair: Saidheans
Venus
Bheunas
n(f)
Venus - Bheunais sc
Venus is the second planet from the Sun 'S e Bheunas an dàrna planaid bhon Ghrèin
the position of Venus suidheachadh Bheunais
Cuspair: Saidheans
vertebra
cnàimheag-droma
n(f)
vertebra - cnàimheig-droma scvertebrae - cnàimheagan-droma iom
Cuspair: Saidheans
vertebrate
druim-altach
adj
Cuspair: Saidheans
vertebrate
druim-altachan
n(m)
vertebrate - druim-altachain scvertebrates - druim-altachain iom
cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach
fossil cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach
Cuspair: Saidheans
vestibule
seòmar
n phr
Cuspair: Saidheans
vibration
crith
n(f)
vibration - crith(e) scvibrations - crithean iom
sound and related vibrations fuaim agus crithean co-cheangailte
Cuspair: Saidheans
virility
fearalas
n(m)
virility - fearalais sc
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEòlas Pearsanta agus Sòisealta
volcanic
bholcànach
adj
volcanic rock clach bholcànach
volcanic ash luath bholcànach
volcanic bombs bomaichean bholcànach
volcanic cone còn bholcànach
volcanic eruption spreadhadh bholcànach
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
volcano
bholcàno
n(m)
volcano - bholcàno scvolcanoes - bholcànothan iom
extinct volcano bholcàno marbh
active volcano bholcàno beò
dormant volcano bholcàno tàmhach
volcano ash luath bholcàno
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
volcanologist
eòlaiche-bholcànothan
n(m)
volcanologist - eòlaiche-bholcànothan scvolcanologists - eòlaichean-bholcànothan iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
voltage
bholtaids
n(f)
voltage - bholtaids scvoltages - bholtaidsean iom
Cuspair: Saidheans
wallaby
ualabaidh
n(m)
wallaby - ualabaidh scwallabies - ualabaidhean iom
rock wallaby ualabaidh creige
Cuspair: Saidheans
wane
dol air ais na gealaich
n phr
the waning moon a' ghealach a' dol air ais
the wane of the moon has begun tha dol air ais na gealaich air tòiseachadh
Cuspair: Saidheans
water buffalo
buabhall-uisge
n(m)
water buffalo - buabhaill-uisge scwater buffalo - buabhallan-uisge iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheans
watercress
biolair-uisge
n(f)
watercress - biolair-uisge scwatercress - biolairean-uisge iom
watercress seeds sìol biolair-uisge
Cuspair: Saidheans
watt
uat
n(m)
watt - uat scwatts - uatan iom
kilowatt cile-uat
Cuspair: Saidheans
wave
tonn
n(m)
wave - tuinn scwaves - tuinn iom
radio wave tonn rèidio
constructive waves tonnan-tasgaidh
destructive waves tonnan-rùsgaidh
wave-cut notch eag gearradh-tuinn
wave energy lùth nan tonnan
wave-cut platform leac gearradh-tuinn
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
wavelength
tonn-fhad
n(m)
wavelength - tonn-fhaid scwavelengths - tonn-fhadan iom
Cuspair: SaidheansCruinn-eòlas
wax
fàs na gealaich
n phr
the waxing moon a' ghealach a' fàs
the wax of the moon is almost finished tha fàs na gealaich gu bhith seachad
Cuspair: Saidheans
web
lìon
n(m)
web - lìn scwebs - lìn iom
food web lìon-bìdh
Cuspair: Saidheans
whale
muc-mhara
n(f)
whale - muic-mhara scwhale - muice-mara scwhales - mucan-mara iom
Cuspair: Saidheans
white dwarf
troich gheal
n phr
Cuspair: Saidheans
wisdom tooth
cùlag
n(f)
wisdom tooth - cùlaig(e) scwisdom teeth - cùlagan iom
Cuspair: Saidheans
wolf
madadh-allaidh
n(m)
wolf - madaidh-allaidh scwolves - madaidhean-allaidh iom
Cuspair: Saidheans
worm
boiteag
n(f)
worm - boiteig scworms - boiteagan iom
Cuspair: Saidheans
xenon
senon
n(m)
xenon - senoin sc
Cuspair: Saidheans
year
bliadhna
n(f)
year - bliadhna scyears - bliadhnachan iom
beginning of the year toiseach na bliadhna
light year bliadhna solais
solar year bliadhna-grèine
seasons of the year ràithean na bliadhna
over the years thar nam bliadhnachan
over five years thar còig bliadhna
Happy New Year Bliadhna Mhath Ùr
Happy New Year Bliadhn' Ùr Mhath
Cuspair: Saidheans
ytterbium
iterbium
n(m)
ytterbium - iterbium sc
ytterbium chloride iterbium clòraid
ytterbium oxide iterbium ogsaid
ytterbium fluoride iterbium fluaraid
Cuspair: Saidheans
yttrium
itrium
n(m)
yttrium - itrium sc
yttrium compounds co-thàthaidhean itrium
yttrium oxide itrium ogsaid
Cuspair: Saidheans
zinc
sinc
n(m)
zinc - sinc sc
zinc oxide sinc ogsaid
zinc sulfide sinc sulfaid
Cuspair: Saidheans
zirconium
siorcònium
n(m)
zirconium - siorcònium sc
Cuspair: Saidheans
zoology
ainmh-eòlas
n(m)
zoology - ainmh-eòlais sc
Cuspair: Saidheans
zygote
zygote
n(m)
zygote - zygote sczygotes - zygotean iom
Cuspair: Saidheans

 

Print Friendly and PDF