Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

face
aodann
n(m)
face - aodainn poss cfaces - aodainn pl
circle face aodann cearcaill
face diagonal trastan aodainn
flat face aodann flat
flat face aodann còmhnard
flat face aodann rèidh
sloping face aodann claon
square faces aodainn cheàrnagach
triangle face aodann triantain
triangular face aodann triantanach
Subject: Mathematics
facility
goireas
n(m)
facility - goireis poss cfacilities - goireasan pl
clinical research facility goireas rannsachaidh clionaigeach
facilities manager manaidsear ghoireasan
leisure facilities goireasan cur-seachad
sports facilities goireasan spòrs
tourist facilities goireasan turasachd
Subject: GeographyGeneral
fact
fìrinn
n(f)
fact - fìrinn(e) poss cfacts - fìrinnean pl
addition facts fìrinnean cur-ris
related facts fìrinnean co-cheangailte
Subject: Mathematics
factor
factar
n(m)
factor - factair poss cfactors - factaran pl
area factor factar na farsaingeachd
common factor factar cumanta
highest common factor factar cumanta as àirde (fcà)
lowest common factor factar cumanta as ìsle (fcì)
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
prime factors prìomh fhactaran
proper factor factar àbhaisteach
scale factor factar-sgèile
stretch factor factar-sìnidh
Subject: Mathematics
factor
factar
n(m)
factor - factair poss cfactors - factaran pl
human factor factar daonna
physical factor factar fiosaigeach
Subject: GeographyGeneral
factorisation
factar(ach)adh
n(m)
factorisation - factarachaidh poss cfactorisations - factarachaidhean pl
Subject: Mathematics
factorise
factaraich
vb
factorise the trinomial \( x^2 + 5x + 6 \) factaraich an trì-theirmeach \( x^2 + 5x + 6 \)
Subject: Mathematics
factorised
factaraichte
adj
fully factorised factaraichte gu h-iomlan
Subject: Mathematics
factorising
a' factar(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
faculty
facaltaidh
n(f)
faculty - facaltaidh poss cfaculties - facaltaidhean pl
dean of the faculty of arts deadhan facaltaidh nan ealain
faculty of business and leisure facaltaidh gnothachais agus chur-seachadan
faculty officer oifigear facaltaidh
Subject: General
Fair Head (Moyle)
An Bhinn Mhór
Subject: Geography
Fair Isle
Fair Isle
n(m)
Fair Isle knitting fighe Fair Isle
Subject: Geography
Fairtrade
Fairtrade
n(f)
Subject: General
faith
creideamh
n(m)
faith - creideimh poss cfaiths - creideamhan pl
faith in Christ creideamhan ann an Crìosd
faith in Jesus creideamhan ann an Ìosa
Islam, Babism and Bahai faith creideamhan Ioslamach, Babach agus Bahai
Subject: Religious and Moral Education
Falkirk
An Eaglais Bhreac
Battle of Falkirk Blàr na h-Eaglaise Brice
Subject: Geography
Falklands
Na h-Eileanan Faclanach
n(pl)
Falklands - nan Eilean Faclanach poss c
the Falklands War Cogadh nan Eilean Faclanach
Subject: Geography
fallacy
breug-bheachd
n(f)
fallacy - breug-bheachd poss cfallacies - breug-bheachdan pl
fallacies and sources of error breug-bheachdan agus tùsan mhearachdan
Subject: General
Fallopian tube
pìob-uighe
n(f)
Fallopian tube - pìoba-uighe poss cFallopian tubes - pìoban-uighe pl
Subject: Science
family
teaghlach
n(m)
family - teaghlaich poss cfamilies - teaghlaichean pl
Christian observances in family life cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
family management rian teaghlaich
family planning planadh-teaghlaich
family support taic teaghlaich
family support worker neach-taice teaghlaich
home and family management rian dachaigh agus teaghlaich
Jesus Christ and his family Ìosa Crìosd agus a theaghlach
pastoral care of families cùram aoghaireil theaghlaichean
Subject: General
family planning
planadh-teaghlaich
n(m)
family planning - planaidh-teaghlaich poss c
Subject: Geography
famine
gort
n(f)
famine - gorta poss cfamine - gortan pl
Subject: Geography
fanfare
gleadhar
n(m/f)
fanfare - gleadhair poss cfanfares - gleadhair pl
Subject: Music
fantasia
fantasia
n(m)
fantasia - fantasia poss cfantasias - fantasiathan pl
Subject: Music
farm
tuathanas
n(m)
farm - tuathanais poss cfarms - tuathanasan pl
agricultural farm tuathanas àiteachais
dairy farm tuathanas bainne
organic farm tuathanas organach
Subject: GeographyGeneral
farming
àiteachas
n(m)
farming - àiteachais poss c
intense farming dlùth-àiteachas
intense peasant farming dlùth-àiteachas
intensive farming dlùth-àiteachas
intensive subsistence farming dlùth-àiteachas bith-beò
Subject: GeographyGeneral
farming
tuathanachas
n(m)
farming - tuathanachais poss c
animal husbandry tuathanachas bheathaichean
arable farming tuathanachas àitich
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
dairy farming tuathanachas bainne
farming in The Fens tuathanachas anns na Fens
fruit farming tuathanachas mheasan
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
organic farming tuathanachas organach
pastoral farming tuathanachas stuic
subsistence farming tuathanachas bith-beò
Subject: GeneralGeography
farmland
talamh tuathanachais
n phr
Subject: Geography
fat
saill
n(f)
fat - saille poss c
adipose fat saill
fat tissue stuth sailleach
industrial fats saill gnìomhachais
polyunsaturated fat saill phoili-neo-shàthaichte
saturated fat saill shàthaichte
unsaturated fat saill neo-shàthaichte
Subject: Science
father
athair
n(m)
father athar
Father Christmas Bodach na Nollaig
father's day latha nan athraichean
father-in-law athair-cèile
fathers athraichean
my father m' athair
Subject: General
fathom
aitheamh
n(m)
fathom - aitheimh poss cfathoms - aitheamhan pl
Subject: Mathematics
fatty
sailleach
adj
fatty acids searbhagan sailleach
polyunsaturated fatty acids searbhagan sailleach poili-neo-shàthaichte
Subject: Science
fault line
loidhne-sgàinidh
n(f)
fault line - loidhne-sgàinidh poss cfault line - loidhnichean-sgàinidh pl
Subject: Geography
favela
favela
n(m)
favela - favela poss cfavela - favelathan pl
Subject: Geography
favourite
rogha
n(m)
favourite - rogha poss cfavourites - roghaidhean pl
my favorites mo roghaidhean
Subject: Computing
Feale
An Fhéil
Subject: Geography
feature
feart
n(m)
feature - fearta poss cfeatures - feartan pl
coastal depositional features feartan-tasgaidh costail
depositional features feartan-tasgaidh
landscape features feartan-tìre
physical feature feart fiosaigeach
Subject: GeneralGeography
feature
prìomh artaigil
n phr
features prìomh artaigilean
Subject: General
featured
comharraichte
adj
featured item nì comharraichte
featured seller neach-rèic comharraichte
featured story sgeulachd chomharraichte
Subject: Computing
February
Gearran
n(m)
February - Gearrain poss c
24 February 24 Gearran
24th of February an 24mh den Ghearran
24th of February 24mh (An) Gearran
a day in February latha anns a' Ghearran
beginning of February toiseach a' Ghearrain
Feb Gear
February an Gearran
the twenty-fourth of February an ceathramh latha fichead / air fhichead dhen Ghearran
Subject: General
Federated States of Micronesia
Stàitean Feadaralach Mhicronesia
n(pl)
Federated States of Micronesia - Stàitean Feadaralach Mhicronesia poss c
islands of the Federated States of Micronesia eileanan Stàitean Feadaralach Mhicronesia
Subject: Geography
feed
biathadh
n(m)
feed - biathaidh poss cfeeds - biathaidhean pl
RSS Feed Biathadh RSS
web feed biathadh-lìn
Subject: Computing
feedback
fios air ais
n(m)
feedback - fios air ais poss c
use Glow for feedback cleachd Glow airson fios air ais
Subject: General
fellow
co-eòlaiche
n(m)
fellow - co-eòlaiche poss cfellows - co-eòlaichean pl
post doctoral fellow co-eòlaiche iar-ollamhach
post doctoral research fellow co-eòlaiche rannsachaidh iar-ollamhach
research fellow co-eòlaiche rannsachaidh
senior research fellow àrd-cho-eòlaiche rannsachaidh
Subject: General
feminist
feamainist
n(m)
feminist - feamainist poss cfeminists - feamainistean pl
Subject: General
fermium
fermium
n(m)
fermium - fermium poss c
Subject: Science
Fermoy
Mainistir Fhear Maí
Subject: Geography
ferro-concrete
ferro-choncrait
n(m)
ferro-concrete - ferro-choncrait poss c
Subject: Technical
ferrous
iarananch
adj
ferrous metal meatailt iarannach
Subject: Science
ferry
aiseag
n(f)
ferry - aiseig poss cferry - aisig poss cferries - aiseagan pl
car ferry aiseag chàraichean
car ferry port port aiseag chàraichean
car ferry route slighe aiseag chàraichean
ferry boat bàt'-aiseig
ferry terminal ionad-aiseig
ferry transportation còmhdhail aiseig
Harris ferry aiseag na Hearadh
Mallaig ferry terminal ionad-aiseig Mhalaig
Subject: Geography
ferry
aisig
vb
ferry back aisig air ais
Subject: Geography
fertile
torrach
adj
fertile soil ùir thorrach
Subject: Geography
fertilisation
torrachadh
n(m)
fertilisation - torrachaidh poss c
in vitro fertilisation (IVF) torrachadh in vitro
Subject: Science
fertiliser
todhar
n(m)
fertiliser - todhair poss cfertilisers - todhar pl
Subject: Geography
fertility
torrachas
n(m)
fertility - torrachais poss c
fertility rate reat-torrachais
Subject: Geography
fertility rate
reat-torrachais
n(m)
fertility rate - reat-torrachais poss cfertility rates - reatan-torrachais pl
Subject: Geography
festival
fèis
n(f)
festival - fèise poss cfestivals - fèisean pl
Fèisean nan Gàidheal Fèisean nan Gàidheal
Subject: General
festival
fèill
n(f)
festival - fèille poss cfestivals - fèilltean pl
Scottish Learning Festival Fèill Ionnsachaidh na h-Alba
Subject: General
fetch
feidse
n(m)
fetch - feidse poss cfetches - feidsean pl
Subject: Geography
fever
fiabhras
n(m)
fever - fiabhrais poss cfevers - fiabhrasan pl
Subject: Personal and Social Education
fiction
ficsean
n(m)
fiction - ficsein poss c
French fiction ficsean Fraingis
Subject: Language
field
achadh
n(m)
field - achaidh poss cfield - acha poss cfields - achaidhean plfields - achannan pl
field and plantation crops bàrr achaidh agus planntachais
field crops bàrr achaidh
harvest field achadh-buana
Subject: Geography
field
raon
n(m)
field - raoin poss cfields - raointean pl
coal field raon guail
fields of photography raointean de thogail dhealbhan
magnetic field raon magnaiteach
playing field raon-cluiche
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
Subject: General
field-sketch
sgeidse-a-muigh
n(f)
field-sketch - sgeidse-a-muigh poss cfield-sketches - sgeidsichean-a-muigh pl
Subject: Geography
fifteen
còig-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fifth
còigeamh
n(m)
fifth - còigeimh poss cfifths - còigeamhan pl
Subject: Mathematics
fifth
còigeamh
adj
the fifth one an còigeamh fear/tè
Subject: Mathematics
fifty
caogad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
3d figure cruth
5-figure summary giorrachadh 5-figearan
figure problem ceist-fhigearan
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
most significant figure figear as brìgheile
significant figure figear brìgheil
single figure aon-fhigear
single figure figear singilte
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
three-figure trì-figearan
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
two-figure dà-fhigear
Subject: Mathematics
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
length of the figure faid an fhigeir
notes in figure notaichean ann am figear
Subject: Music
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
3d figure figear 3sh
Subject: Mathematics
Fiji
Fìdsidh
n(m/f)
Fiji - Fhìdsidh poss c
Republic of Fiji Poblachd Fhìdsidh
Subject: Geography
filament
fileamaid
n(f)
filament - fileamaid(e) poss cfilaments - fileamaidean pl
Subject: Science
file
faidhle
n(f)
file - faidhle poss cfiles - faidhleachan pl
computer file faidhle coimpiutair
file format fòrmat faidhle
file formats fòrmatan faidhle
file name ainm-faidhle
Subject: Computing
file name
ainm-faidhle
n(m)
filename - ainm-faidhle poss cfilenames - ainmean-faidhle pl
Subject: Computing
filling
glutadh
n(m)
filling - glutaidh poss cfillings - glutaidhean pl
Subject: Science
finale
finale
n(f)
finale - finale poss cfinales - finaleathan pl
concert finale finale consairt
Subject: Music
finance
ionmhas
n(m)
finance - ionmhais poss cfinances - ionmhas pl
development finance ionmhas leasachaidh
director of finance stiùiriche ionmhais
finance assistant neach-taice ionmhais
finance company companaidh ionmhais
finance secretary rùnaire ionmhais
public finance ionmhas poblach
Subject: General
financial
ionmhasail
adj
Subject: General
financial
ionmhais
adj
building financial capacities a' togail chomasan ionmhais
financial accountant cunntasair ionmhais
financial education foghlam ionmhais
Subject: General
find
lorg
vb
find a word lorg facal
nothing was found cha deach dad a lorg
Subject: Computing
find the value
lorg luach
vb
Subject: Mathematics
finderscope
leas-phrosbaig
n(m)
finderscope - leas-phrosbaig(e) poss cfinderscopes - leas-phrosbaigean pl
Subject: Science
finding the value
a' lorg luach
vb n
Subject: Mathematics
fingering
meurachadh
n(m)
fingering - meurachaidh poss cfingerings - meurachaidhean pl
Subject: Music
finish
crìochnaich
vb
Subject: Computing
finishing
crìochnachadh
n(m)
finishing - crìochnachaidh poss c
detail finishing crìochnachadh loinneil
Subject: General
Finland
Fionnlainn
n(f)
Finland - Fhionnlainn poss c
Republic of Finland Poblachd Fhionnlainn
Subject: Geography
Finn
An Fhinn
Subject: Geography
Fionnphort
Fionnphort
Fionnphort ferry aiseag Fhionnphoirt
Subject: Geography
first
ciad
adj
Subject: Mathematics
first
a' chiad
adj
the first one a' chiad fhear/tè
Subject: Mathematics
Firth of Clyde
Linne Chluaidh
n(f)
water of Firth of Clyde uisge Linne Chluaidh
Subject: Geography
Firth of Forth
Linne Fhoirthe
n(f)
water of Firth of Forth uisge Linne Fhoirthe
Subject: Geography
Firth of Lorn
An Linne Latharnach
n(f)
water of Firth of Lorn uisge na Linne Latharnaich
Subject: Geography
Firth of Tay
Linne Tatha
n(f)
water of Forth of Tay uisge Linne Tatha
Subject: Geography
fish
iasg
n(m)
fish - èisg poss cfish - èisg plfishes - èisg pl
angel fish iasg-aingil
clown fish iasg-cleasach
fossil fishes èisg fhosaileach
freshwater fish iasg locha
lanternfish iasg-lanntair 
parrotfish iasg-pitheid
puffer fish iasg-tòcaidh
seafish iasg mara
spawning fish iasg a' sìolachadh
stonefish iasg-cloiche
white-spotted puffer fish iasg-tòcaidh breac
Subject: Science
fish
iasgaich
vb
fishing ag iasgach
Subject: General
fishing
iasgach
n(m)
fishing - iasgaich poss c
fishing boat bàt'-iasgaich
fishing port port-iasgaich
fishing rod slat-iasgaich
Subject: General
fishing
ag iasgach
vb n
Subject: General
fitness
fallaineachd
n(f)
fitness - fallaineachd poss c
Subject: Physical Education
fitness
freagarrachd
n(f)
fitness - freagarrachd poss c
Subject: Physical Education
fitting
freagarrach
adj
Subject: Mathematics
five
còig
n(f) / adj
Subject: Mathematics
flag
bratach
n(f)
flag - brataich poss cflags - brataichean pl
Nazi flag bratach Nàsach
the Nazi flag a' bhratach Nàsach
Subject: General
Flamborough Head
Rubha Fhlamborough
n(m)
Flamborough Head - Rubha Fhlamborough poss c
Battle of Flamborough Head Blàr Rubha Fhlamborough
Subject: Geography
Flash bar
bar Flash
n(m)
Subject: Computing
Flash player
cluicheadair Flash
n(m)
Flash player - cluicheadair Flash poss cFlash players - cluicheadairean Flash pl
Subject: Computing
flashing
flaiseadh
n(m)
flashing - flaisidh poss cflashings - flaisidhean pl
Subject: Computing
flat
còmhnard
adj
flat face aodann còmhnard
flat shape cumadh còmhnard
Subject: Mathematics
flat
flat
adj
aodann flat flat face
Subject: Mathematics
flat
rèidh
adj
flat face aodann rèidh
Subject: Mathematics
flautist
duislear
n(m)
flautist - duisleir poss cflautists - duislearan pl
the flautist's music ceòl an duisleir
Subject: Music
flirt
beadraich
vb
Subject: Personal and Social Education
flirt
beadrach
n(f)
flirt - beadraich poss cflirts - beadraich pl
Subject: Personal and Social Education
flirting
beadradh
n(m)
flirting - beadraidh poss c
Subject: Personal and Social Education
floating
neo-cheangailte
adj
floating point puing neo-cheangailte
Subject: Mathematics
flood
tuil
n(f)
flood - tuile poss cfloods - tuilean plfloods - tuiltean pl
flood plain raon-tuile
Subject: Geography
flood plain
raon-tuile
n(m)
flood plain - raon-tuile poss cflood plains - raontan-tuile plflood plains - raointean-tuile pl
Subject: Geography
flooding
tuileachadh
n(m)
flooding - tuileachaidh poss c
Subject: Geography
floorboard
bòrd-ùrlair
n(m)
floorboard - bùird-ùrlair poss cfloorboards - bùird-ùrlair pl
Subject: Technical
flourish
stocadh
n(m)
flourish - stocaidh poss cflourishes - stocaidhean pl
Subject: Music
flowchart
clàr-srutha
n(f)
flowchart - clàir-shrutha poss cflowcharts - clàran-srutha pl
Subject: Mathematics
flower
dìthean
n(m)
flower - dìthein poss cflowers - dìtheanan plflowers - dìthein pl
a flower germinating dìthean a' ginideachadh
flower seed sìol dìthein
Subject: Science
flower
sìthean
n(m)
flower - sìthein poss cflowers - sìtheanan plflowers - sìthein pl
colour of a flower dath sìthein
Subject: Science
flower
flùr
n(m)
flower - flùir poss cflowers - flùraichean pl
plants noted for characteristics and flowers lusan comharraichte airson feartan agus fhlùraichean
Subject: Science
fluid
lionn
n(m)
fluid - lionna poss cfluids - lionnan pl
amniotic fluid lionn amniotaig
Subject: Science
fluid
sruthach
adj
fluid material stuth sruthach
fluid mechanics meacanaigs stuth sruthach
Subject: Science
fluid
stuth sruthach
n phr
fluid - stuth sruthach poss cfluids - stuthan sruthach pl
fluid mechanics meacanaigs stuth sruthach
Subject: Science
fluoride
fluaraid
n(f)
fluoride - fluaraid poss c
calcium fluoride calcium fluaraid
hydrogen fluoride haidridean fluaraid
sodium fluoride sodium fluaraid
ytterbium fluoride iterbium fluaraid
Subject: Science
fluorine
fluarain
n(m)
fluorine - fluarain poss c
Subject: Science
flute
duiseal
n(m)
flute - duiseil poss cflutes - duisealan pl
playing the flute a' cluiche an duiseil
Subject: Music
flutter tonguing
crith-theangaireachd
n(f)
flutter tonguing - crith-theangaireachd poss c
Subject: Music
Fochabers
Fachabair
shops of Fochabers bùthan Fhachabair
Subject: Geography
focus
fòcas
n(m)
focus - fòcas poss cfoci - fòcasan pl
Subject: Geography
fodder crop
fodar
n(m)
fodder crop - fodair poss c
Subject: Geography
foetus
ginean
n(m)
foetus - ginein poss cfoetuses - gineanan pl
Subject: Science
fold mountains
lùb-bheanntan
Subject: Geography
folder
pasgan
n(m)
folder - pasgain poss cfolders - pasgain pl
computer folder pasgan coimpiutair
Subject: Computing
folklore
beul-aithris
n(f)
folklore - beòil-aithris poss c
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
Subject: General
font
clò
n(m)
font - clò poss cfonts - clòthan pl
Subject: Computing
food
biadh
n(m)
food - bìdh poss cfoods - biadhan pl
chemical free food biadh gun cheimigean
food and drink biadh agus deoch
food chain sreath-bìdh
food crop bàrr-bìdh
food cycle cearcall-bìdh
food processing giullachd bìdh
food technology teicneòlas bìdh
food web lìon-bìdh
genetically modified food (GM) biadh gine-leasaichte (GM)
organic food biadh organach
vegetarian food biadh glasrach
Subject: ScienceGeographyHome Economics
foot
troigh
n(f)
foot - troighe poss cfeet - troighean pl
6 foot 4 inches 6 troighean is ceithir òirlich
square foot troigh cheàrnagach
Subject: Mathematics
footer
bonn-theacsa
n(m/f)
footer - bonn-theacsa poss cfooters - bonn-theacsaichean pl
insert footer cuir a-steach bonn-theacsa
Subject: Computing
footprint
lorg
n(f)
footprint - luirge poss cfootprints - lorgan pl
global footprint lorg cruinne
schools' global footprint lorg cruinne sgoiltean
Subject: General
force
forsa
n(m)
force - forsa poss cforces - forsaichean pl
Earth forces forsaichean na Talmhainn
force and energy forsa agus lùth
forces and motion forsaichean agus gluasad
reasonable force forsa reusanta
Subject: Science
force
feachd
n(m/f)
force - feachd poss cforces - feachdan pl
air forces feachdan adhair
infantry forces feachdan coisridh
mounted forces feachdan eachraidh
sea forces feachdan mara
specialised forces feachdan speisealta
Subject: General
ford
àth
n(m)
ford - àth poss cfords - àthan pl
Subject: Geography
foreign currency
airgead cèin
Subject: Mathematics
forensic
foireansach
adj
forensic science saidheans foireansach
Subject: Science
forest
coille
n(f)
forest - coille poss cforests - coilltean pl
forest cover còmhdach coille
forest floor ùrlar na coille
Subject: Geography
forestry
coilltearachd
n(f)
forestry - coilltearachd poss c
commercial forestry coilltearachd choimeirsealta
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
Subject: Geography
Forfar
Farfar
people of Forfar muinntir Fharfair
Subject: Geography
forge
teallach
n(m)
forge - teallaich poss cforges - teallaichean pl
small forge work obair teallach beag
Subject: General
fork
forc(a)
n(f)
fork - forca poss cforks - forcaichean pl
Subject: Home Economics
form
cruth
n(m)
form - cruth(a) poss cforms - cruthan pl
binary form cruth dà-earrainn
compound binary form cruth dà-earrainn fillte
contrapuntal form cruth contrapuntal
first movement form cruth ciad-ghluasaid
musical forms cruthan ciùil
Subject: Music
form
riochd
n(m)
form - riochd(a) poss cforms - riochdan pl
component form riochd pàirteil
digital form riochd didseatach
index form riochd indeacsail
number form/standard notation riochd àbhaisteach
polar form riochd pòlar
scientific form (standard form) riochd saidheansail (riochd coitcheann)
simplest form an riochd as sìmplidhe
Subject: Mathematics
format
fòrmat
n(m)
format - fòrmat poss cformats - fòrmatan pl
file format fòrmat faidhle
file formats fòrmatan faidhle
Subject: Computing
format
fòrmat
vb
format file fòrmat am faidhle
Subject: Computing
formula
foirmle
n(m)
formula - foirmle poss cformulae - foirmlean pl
chemistry formula foirmle ceimigeachd
Subject: Science
formula
foirmle
n(m)
formula - foirmle poss cformulae - foirmlean pl
'one-pass' formula foirmle 'aon-oidhirp'
Subject: Mathematics
Forres
Farrais
town of Forres baile Fharrais
Subject: Geography
Fort Augustus
Cille Chuimein
history of Fort Augustus eachdraidh Chille Chuimein
Subject: Geography
Fort William
An Gearasdan
Fort William shinty camanachd a' Ghearasdain
Subject: Geography
forty
ceathrad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
forum
fòram
n(m)
forum - fòraim poss cforum - fòraman pl
Subject: Computing
forward
air adhart
adv
counting on a' cunntadh air adhart
Subject: Mathematics
fossil
fosail
n(f)
fossil - fosail(e) poss cfossil - fosailean pl
bird fossil fosail eòin
fossil age (age of fossil) aois fosail
fossil hunting lorg fhosailean
fossils and prehistoric life fosailean agus beatha ro-eachdraidheil
Subject: ScienceGeography
fossil
fosaileach
adj
fossil arthropods artropodan fosaileach
fossil birds eòin fhosaileach
fossil chordates còrdaidean fosaileach
fossil cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach
fossil fishes èisg fhosaileach
fossil fuel connadh fosail
fossil invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach
fossil mammals mamalan fosaileach
fossil marine invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach mara
fossil microorganisms micro-fhàs-bheairtean fosaileach
fossil molluscoids molascoidean fosaileach
fossil mollusks molascan fosaileach
fossil seashore invertebrates neo-dhruim-altachain fhosaileach cladaich
Subject: ScienceGeography
Foula
Foula
birds of Foula eòin Fhoula
Subject: Geography
foundation
stèidh
n(f)
foundation - stèidhe poss cfoundations - stèidhean pl
Subject: Technical
four
ceithir
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fourteen
ceithir-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fourth
ceathramh
adj
the fourth one an ceathramh fear/tè
Subject: Mathematics
fox
sionnach
n(m)
fox - sionnaich poss cfoxes - sionnaich pl
fennec fox sionnach feanaig
fox's tail earball sionnaich
Subject: Science
fox cub
cuilean sionnaich
n(m)
fox cub - cuilein-sionnaich poss cfox cubs - cuileanan sionnaich pl
Subject: Science
Foxford
Béal Easa
Subject: Geography
foxglove
lus nam ban-sìth
n(m)
foxglove - lus nam ban-sìth poss cfoxgloves - lusan nam ban-sìth pl
Subject: Science
Foyle
An Feabhal
Subject: Geography
fraction
bloigh
n(f)
fraction - bloigh(e) poss cfractions - bloighean pl
common fraction bloigh chumanta
decimal fraction bloigh dheicheach
equal fractions bloighean co-ionann
equivalent fractions bloighean co-ionann
fraction board clàr-bhloighean
fraction of sets bloigh sheataichean
fraction sentence seantans-bhloighean
improper fraction bloigh anabharr
inverting fractions a' tionndadh bhloighean bun-os-cionn
partial fractions bloighean pàirteach
proper fraction bloigh àbhaisteach
representative fraction bloigh riochdail
vulgar fraction bloigh anabharr
Subject: Mathematics
framework
frèam
n(m)
framework - frèama poss cframeworks - frèamaichean plframeworks - frèaman pl
Scottish Credit and Qualifications Framework Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba
software engineer, e-frameworks einnseanair bathar-bog, frèaman-d
Subject: General
France
An Fhraing
n(f)
France - na Frainge poss c
France and Monaco An Fhraing agus Monaco
newspapers in France and Monaco pàipearan-naidheachd anns an Fhraing agus ann am Monaco
organisations in France and Monaco buidhnean anns an Fhraing agus ann am Monaco
philosophy of France feallsanachd na Frainge
population of France àireamh-sluaigh na Frainge
Subject: Geography
francium
fraingium
n(m)
francium - fraingium poss c
Subject: Science
Fraserburgh
Baile nam Frisealach
Fraserburgh fishing port port-iasgaich Bhaile nam Frisealach
Subject: Geography
Freedom Rides
Freedom Rides
n phr
Subject: History
French
Frangach
adj
French horn còrn Frangach
Subject: Geography
French
Frangach
n(m)
French person - Frangaich poss cFrench people - Frangaich pl
French woman ban-Fhrangach
Subject: Geography
French
Fraingis
n(f)
French - Fraingis poss c
French grammar gràmar na Fraingis
French Guiana Guiana na Frainge
French poetry bàrdachd Fhraingis
French satire aoireadh Fraingis
standard French usage cleachdadh stèidhichte na Fraingis
Subject: Language
French Guiana
Guiana na Frainge
n(m/f)
French Guiana - Guiana na Frainge poss c
department of French Guiana roinn Guiana na Frainge
Subject: Geography
French horn
còrn Frangach
n phr
Subject: Music
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid poss cfrequencies - triceadan pl
cumulative frequency tricead tionalach
frequency table clàr-triceid
relative frequency tricead dàimheach
Subject: Mathematics
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid poss cfrequencies - triceadan pl
microwave frequency tricead micro-thonn
Subject: Science
frequency pattern
pàtran-triceid
n(m)
frequency pattern - pàtrain-triceid poss cfrequency patterns - pàtrain-triceid pl
Subject: Geography
freshwater
fìor-uisge
adj
freshwater fish iasg locha
freshwater shrimp carran fìor-uisge
Subject: Science
fret
ceap
n(m)
fret - ceapa poss cfret - ceapan pl
Subject: Music
Friday
Dihaoine
n(m)
Friday - Dihaoine poss c
Fri Dih
Friday morning madainn Dihaoine
Friday night oidhche Haoine
Good Friday Dihaoine na Ceusta
Good Friday Dihaoine a' Cheusaidh
Good Friday Dihaoine na Càisge
Subject: General
frog
losgann
n(m/f)
frog - losgainn poss cfrogs - losgannan pl
frog's legs casan losgainn
poison arrow frog losgann na saighid phuinnseanta
red-eyed tree frog losgann craoibhe nan sùilean dearga
water-holding frog losgann cumail-uisge
Subject: Science
front
aghaidh
n(f)
front - aghaidh(e) poss cfronts - aghaidhean pl
cold front aghaidh fhuar
warm front aghaidh bhlàth
Subject: Geography
front of house
fàilteachas
n(m)
front of house - fàilteachais poss c
front of house administrator rianaire fàilteachais
senior front of house administrator àrd-rianaire fàilteachais
Subject: General
frost
reothadh
n(m)
frost - reothaidh poss c
frostbite seac-reothadh
permafrost buan-reothadh
Subject: Geography
frostbite
seac-reothadh
n(m)
frostbite - seac-reothaidh poss c
Subject: Geography
frozen
reòthte
adj
frozen lake loch reòthte
Subject: Science
frozen
reòthta
adj
Subject: Science
fruit
meas
n(m)
fruit - measa poss cfruits - measan pl
fruit farming tuathanachas mheasan
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
Subject: General
fuel
connadh
n(m)
fuel - connaidh poss cfuels - connaidhean pl
biofuel bith-chonnadh
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connaidhean agus bathar co-cheangailte
fossil fuel connadh fosail
nuclear fuel connadh niuclasach
Subject: Science
fugal
fiùgail
adj
fugal music ceòl fiùgail
Subject: Music
fugue
fiùg
n(m)
fugue - fiùg poss cfugues - fiùgan pl
beginning of the fugue toiseach a' fiùg
fugue subject cuspair fiùg
Subject: Music
full-close
slàn-dhùnadh
n(m)
full-close - slàn-dhùnaidh poss cfull-closes - slàn-dhùnaidhean pl
Subject: Music
function
fuincsean
n(m)
function - fuincsean poss cfunctions - fuincseanan pl
cubic function fuincsean ciùbach
equal function fuincsean cothromach
even function fuincsean cothromach
for this reason, the sine function is said to be a periodic function with a period of 360° air sgàth seo, canar gur e fuincsean cuartach le cuairt de 360° a tha anns an fhuincsean sine
function machine inneal-fuincsean
linear function fuincsean loidhneach
linear function fuincsean sreathach
odd function fuincsean còrr
periodic function fuincsean cuartach
quadratic function fuincsean ceàrnanach
reciprocal function fuincsean co-thionndaichte
we call the data that goes into a function machine ‘domain’ and the data that comes out of it ‘range’ canaidh sinn steach-raon ris an dàta a tha a’ dol a-steach agus mach-raon ris an dàta a thig a-mach à inneal-fuincsean
write the period of the function y = 7 cos x° sgrìobh cuairt an fhuincsean y = 7 cos x°
Subject: Mathematics
functional
fuincseanach
adj
functional notation comharradh fuincseanach
Subject: Mathematics
funeral
tìodhlacadh
n(m)
funeral - tìodhlacaidh poss cfunerals - tìodhlacaidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
funeral
adhlacadh
n(m)
funeral - adhlacaidh poss cfunerals - adhlacaidhean plfunerals - adhlacaidh pl
Subject: Religious and Moral Education
funeral
tòrradh
n(m)
funeral - tòrraidh poss cfunerals - tòrraidhean pl
funeral pyre teine-tòrraidh
Subject: Religious and Moral Education
fungus
fungas
n(m)
fungus - fungas poss cfungi - fungasan pl
Subject: Science
funky
funcaidh
adj
funky music ceòl funcaidh
Subject: Music
funnel
funail
n(m)
funnel - funail poss cfunnels - funailean pl
filter funnel funail sìolachaidh
Subject: Science
fur
bian
n(m)
fur - bèine poss cfurs - bèin pl
fur goods bathar bèine
fur processing giullachd bèine
Subject: General
Furnace
An Fhùirneis
people of Furnace muinntir na Fùirneis
Subject: Geography
furnishing
àirneis
n(f)
furnishing - àirneis poss cfurnishings - àirneis pl
church furnishings àirneis eaglais
furnishings and home workshops àirneis agus bùthan-obrach na dachaigh
household furnishings àirneis taighe
Subject: General
furniture
àirneis
n(f)
furniture - àirneis poss c
furniture and accessories àirneis agus sgeadachadh
mahogany furniture àirneis mhahoganaidh
teak furniture àirneis thìoca
Subject: General