Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

Oban
An t-Òban
Oban airport port-adhair an Òbain
Oban Mod Mòd an Òbain
Subject: Geography
obbligato
obbligato
adj
Subject: Music
oboe
oboe
n(m)
oboe - oboe poss coboes - oboethean pl
Subject: Music
observance
cleachdadh
n(m)
observance - cleachdaidh poss cobservances - cleachdaidhean pl
Christian observance cleachdadh Crìosdail
Christian observances in family life cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich
Christian practice and observance Crìosdaidheachd: gnàthas agus cleachdadh
religious observance cumail creideimh
Subject: Religious and Moral Education
obstetrics
eòlas breith-chloinne
n phr
Subject: Science
obtuse
farsaing
adj
obtuse angle ceàrn farsaing
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
Subject: Mathematics
Occitan
Occitan
n(m)
Occitan - Occitan poss c
Occitan literatures litreachasan Occitan
serials in French, Occitan and Catalan irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
Subject: Language
Occitan
Occitan
adj
Subject: Language
occlusion
oclùisean
n(m)
occlusion - oclùisein poss cocclusions - oclùiseanan pl
Subject: Geography
occult
os-nàdarrachd
n(f)
occult - os-nàdarrachd poss c
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
Subject: General
occultism
os-nàdarrachd
n(f)
occultism - os-nàdarrachd poss c
parapsychology and occultism para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Subject: General
occupation
cosnadh
n(m)
occupation - cosnaidh poss coccupations - cosnaidhean pl
occupational ethics beus-eòlas cosnaidh
Subject: General
ocean
cuan
n(m)
ocean - cuain poss coceans - cuantan pl
Atlantic Ocean An Cuan Siar
Atlantic Ocean An Cuan Atlantaig
Indian Ocean An Cuan Innseanach
ocean region roinn cuain
South Indian Ocean An Cuan Innseanach a Deas
South Indian Ocean islands eileanan a' Chuain Innseanaich a Deas
Subject: Geography
oceanic
cuantach
adj
oceanic crust rùsg cuantach
Subject: Geography
Ochil Hills
Monadh Ochail
n(m)
climbing the Ochil Hills a' sreap Monadh Ochail
Subject: Geography
octa
octa
n(m)
octa - octa poss coctas - octathan pl
Subject: Geography
octa
ochdamh
n(m)
octa - ochdaimh poss coctas - ochdamhan pl
Subject: Geography
octagon
ochd-cheàrnach
n(m)
octagon - ochd-cheàrnaich poss coctagons - ochd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
octagonal
ochd-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
octahedron
octahedron
n(m/f)
octahedron - octahedroin poss coctahedra - octahedra pl
Subject: Mathematics
octave
ochdad
n(m)
octave - ochdaid poss coctaves - ochdadan pl
notes of the octave notaichean an ochdaid
Subject: Music
October
Dàmhair
n(f)
October - Dàmhair poss c
8 October 8 Dàmhair
8th of October an 8mh dhen Dàmhair
8th of October 8mh (An) Dàmhair
a day in October latha anns an Dàmhair
middle of October meadhan na Dàmhair
Oct Dàmh
October an Dàmhair
the eighth of October an t-ochdamh latha dhen Dàmhair
Subject: General
octopus
ochd-chasach
n(m)
octopus - ochd-chasaich poss coctopuses - ochd-chasaich pl
blue-ringed octopus ochd-chasach nam fàinneachan gorma
giant Pacific octopus ochd-chasach mòr a’ Chuain Shèimh
Subject: Science
odd
còrr
adj
odd function fuincsean còrr
odd number àireamh chòrr
odd numbers àireamhan corra
Subject: Mathematics
odd one out
conadal
adj
Subject: Mathematics
oesophagus
slugan
n(m)
oesophagus - slugain poss coesophagi - sluganan pl
Subject: Science
oestrogen
oestrogen
n(m)
oestrogen - oestrogen poss c
Subject: Science
offensive
mì-mhodhail
adj
Subject: Language
office
oifig
n(f)
office - oifig poss coffices - oifigean pl
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
Subject: Religious and Moral Education
office
oifis
n(f)
office - oifis(e) poss coffices - oifisean pl
area office oifis sgìre
office services seirbheisean oifis
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
police office oifis poilis
post office oifis-puist
ticket office oifis thiogaidean
Subject: General
officer
oifigear
n(m)
officer - oifigeir poss cofficers - oifigearan pl
compliance officer oifigear freagarrachd
development officer oifigear leasachaidh
employability officer oifigear comais-obrach
events officer oifigear thachartasan
Gaelic content officer oifigear susbaint Gàidhlig
information officer oifigear fiosrachaidh
planning officer oifigear planaidh
project officer oifigear pròiseict
recruitment officer oifigear trusaidh
student recruitment officer oifigear trusadh oileanach
support officer oifigear taice
training officer oifigear trèanaidh
Subject: General
offline
far-loidhne
adj
in offline mode ann am modh far-loidhne
offline help cuideachadh far-loidhne
offline mode modh far-loidhne
work offline obraich far-loidhne
Subject: Computing
offshore
far a' chladaich
n phr
offshore islands eileanan far a' chladaich
Subject: Geography
offshore
bhon chladach
n phr
offshore islands eileanan bhon chladach
Subject: Geography
oil
ola
n(m)
oil - ola poss coils - olaichean pl
cooking oil ola còcaireachd
industrial oils ola gnìomhachais
North Sea oil ola a' Chuain a Tuath
oil field raon-ola
oil rig crann-ola
Subject: GeneralGeographyHome Economics
oil field
raon-ola
n(m)
oil field - raoin-ola poss coil fields - raointean-ola pl
Subject: GeographyScience
oil rig
crann-ola
n(m)
oil rig - cruinn-ola poss coil rig - croinn-ola poss coil rig - crainn-ola poss coil rigs - cruinn-ola ploil rigs - croinn-ola ploil rigs - crainn-ola pl
Subject: GeographyScience
Okavanga Delta
Dealta Okavanga
wildlife of the Okavanga Delta fiadh-bheatha Dealta Okavanga
Subject: Geography
Old Head of Kinale
An Seanncheann
Subject: Geography
Oldmeldrum
Seanbhaile Mhealdruim
Oldmeldrum music festival fèis-ciùil Seanbhaile Mhealdruim
Subject: Geography
Omagh
An Ómaigh
Subject: Geography
Oman
Oman
n(m/f)
Oman - Oman poss c
economy of Oman eaconamaidh Oman
Subject: Geography
omnicient
uile-fhiosrach
adj
omnicient god dia uile-fhiosrach
Subject: Religious and Moral Education
omnipotence
uile-chumhachd
n(f)
omnipotence - uile-chumhachd poss c
God's omnipotence uile-chumhachd Dhè
Subject: Religious and Moral Education
omnipotent
uile-chumhachdach
adj
omnipotent god dia uile-chumhachdach
Subject: Religious and Moral Education
omnipresence
uile-làthaireachd
n(f)
omnipresence - uile-làthaireachd poss c
Subject: Religious and Moral Education
omnivore
uile-itheadair
n(m)
omnivore - uile-itheadair poss comnivores - uile-itheadairean pl
Subject: Science
one
aon
n(f) / adj
Subject: Mathematics
one-way
aon-shligheach
adj
one-way street sràid aon-shligheach
Subject: GeographyGeneral
online
air-loidhne
adj
"Learn Listening Online" "Ionnsaich Èisteachd Air-loidhne"
online communities coimhearsnachdan air-loidhne
online games geamannan air-loidhne
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
online support taic air-loidhne
online tutorials leasanan air-loidhne
Scottish schools online sgoiltean na h-Alba air-loidhne
work online obraich air-loidhne
Subject: Computing
ontology
onteòlas
n(m)
ontology - onteòlais poss c
Subject: General
Oort Cloud
Sgòth Oort
n(f)
Oort Cloud - Sgòth Oort poss c
Subject: Science
opaque
trìd-dhoilleir
adj
Subject: Science
opera
opara
n(f)
opera - opara poss coperas - oparathan pl
comic opera opara aotrom
comic opera singer seinneadair opara aotrom
light opera opara aotrom
light operas oparathan aotrom
opera house taigh na h-opara
Subject: Music
operate
obraich
vb
Subject: Mathematics
operatic society
comann opara
n(m)
operatic society - comainn opara poss coperatic societies - comainn opara pl
work of the operatic society obair a' chomainn opara
Subject: Music
operating
ag obrachadh
vb n
Subject: Mathematics
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh poss coperations - obrachaidhean pl
inverse operation obrachadh inbhearsach
inverse operation obrachadh neo-dhìreach
Subject: Mathematics
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh poss coperations - obrachaidhean pl
engineering and allied operations einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte
library operations obrachadh leabharlainn
mining and related operations mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte
Subject: General
option
roghainn
n(m)
option - roghainn poss coptions - roghainnean pl
browser options roghainnean brobhsair
display options roghainnean sgrion no roghainnean taisbeanaidh (a rèir suidheachadh)
identify option group sònraich buidheann roghainn
internet options roghainnean eadar-lìn
option button putan roghainn
option group buidheann roghainn
Subject: Computing
optional
roghainneil
adj
optional number àireamh roghainneil
Subject: General
opus
opus
n(f)
opus - opus poss copuses - opusan pl
music of the opus ceòl na h-opus
Subject: Music
oral
beòil
adj
oral composition aiste-beòil
oral hygiene slàinteachas beòil
oral literature litreachas beòil
Subject: General
orange
orains
adj
Subject: Art
orange
orainsear
n(m)
orange orainseir
oranges orainsearan
Subject: Home Economics
Oranmore
Órán Mór
Subject: Geography
oratorio
oratorio
n(m)
oratorio - oratorio poss coratorios - oratoriothan pl
Subject: Music
orbit
reul-chuairt
n(f)
orbit - reul-chuairte poss corbits - reul-chuairtean pl
earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
lunar orbit reul-chuairt na gealaich
Subject: Science
orbit
cuartaich
vb
Subject: Science
orbital
reul-chuairteach
adj
orbital path slighe reul-chuairt
orbital plane raon reul-chuairteach
Subject: Science
orca
orca
n(f)
orca - orca poss corcas - orcathan pl
Subject: Science
orchard
lios-mheas
n(m)
orchard - liosa-mheas poss corchards - liosan-mheas pl
apple orchard ubhalghort
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
Subject: GeographyGeneral
orchestra
orcastra
n(f)
orchestra - orcastra poss corchestras - orcastrathan pl
double string orchestra orcastra theud-dhùbailte
members of the orchestra buill na h-orcastra
orchestra conductor stiùiriche(-ciùil) orcastra
orchestra pit sloc na h-orcastra
symphony orchestra orcastra shiomfonaidh
Subject: Music
orchestra
ceòlann
n(f)
orchestra - ceòlainn poss corchestras - ceòlainn pl
Subject: Music
orchestration
sgòr-orcastra
n(m)
orchestration - sgòr-orcastra poss corchestrations - sgòran-orcastra pl
Subject: Music
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh poss corders - òrdughan pl
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
rearrange the order ath-rèitich an t-òrdugh
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
Subject: Mathematics
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh poss corders - òrduighean plorders - òrdughan pl
Christian orders and local church Òrdughan Crìosdail agus eaglaisean ionadail
Christian pastoral practice and religious orders Gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
Religious congregations and orders Coitheanalan agus òrdughan cràbhach
Religious orders in church history Òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais
Subject: Religious and Moral Education
ordinal
òrdail
adj
ordinal numbers àireamhan òrdail
ordinal numeral figear òrdail
Subject: Mathematics
ore
clach-mheinnir
n(f)
ore - cloich-mheinnir poss cores - clachan-mheinnir pl
iron ore clach-mheinnir iarainn
Subject: ScienceGeography
organ
òrgan
n(m)
organ - òrgain poss corgans - òrganan pl
pipe organ òrgan pìoba
Subject: Music
organ
ball-bodhaig
n(m)
organ - buill-bodhaig poss corgans - buill-bodhaig pl
digestive organ ball-cnàmhaidh
reproductive organs buill-gineamhainn
Subject: Science
organic
fàs-bheairteach
adj
organic chemistry ceimigeachd fhàs-bheairteach
organic products bathar fàs-bheairteach
technology of organic products teicneòlas bathar fàs-bheairteach
Subject: ScienceGeography
organic
organach
adj
organic farm tuathanas organach
organic farming tuathanachas organach
organic food biadh organach
organic produce toradh organach
Subject: ScienceGeography
organisation
buidheann
n(m/f)
organisation - buidhne poss corganisation - buidhinn poss corganisations - buidhnean pl
associations, organisations and museums comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh
Christian organisation, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
general organisations and museum science buidhnean coitcheann agus saidheans taigh-tasgaidh
leaders and organisations ceannardan agus buidhnean
organisations and management buidhnean agus stiùireadh
organisations in British Isles; in England buidhnean ann an Eileanan Bhreatainn; ann an Sasainn
organisations in Central Europe; in Germany buidhnean ann am Meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt
organisations in Eastern Europe; in Russia buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
organisations in France and Monaco buidhnean anns an Fhraing agus ann am Monaco
organisations in Iberian Peninsula and adjacent islands buidhnean ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt
organisations in Italy and adjacent islands buidhnean anns an Eadailt agus na h-eileanan mun cuairt
organisations in North America buidhnean ann an Ameireaga a Tuath
organisations in other geographic areas buidhnean ann an ceàrnaidhean eile
Subject: General
organise
eagraich
vb
organising and using information ag eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh
Subject: General
organiser
neach-eagrachaidh
n(m)
organiser - neach-eagrachaidh poss corganisers - luchd-eagrachaidh pl
Subject: General
organism
fàs-bheairt
n(f)
organism - fàs-bheairt poss corganisms - fàs-bheairtean pl
natural history of organisms eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean
Subject: Science
orienteering
sligheadaireachd
n(f)
orienteering - sligheadaireachd poss c
waypoints on an orienteering course puingean-mapa air cùrsa sligheadaireachd
Subject: Physical Education
origin
tùs
n(m)
origin - tùis poss corigins - tùsan pl
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
origin and destiny of individual souls tùs agus crìoch anaman fa leth
origin of the universe tùs a' chruinne-cè
originally bho thùs
place of origin tùs-àite
Protestants of Continental origin Pròstanaich a bhuineas do Mhòr-thìr na Roinn Eòrpa
religions of Indic origin creideamhan às na h-Innseachan
Subject: General
origin
origin
n(m)
origin - origin poss corigins - originean pl
Subject: Mathematics
origin
tùs
n(m)
origin - tùis poss corigins - tùsan pl
Subject: Mathematics
original native tribes
tùsanaich
n(pl)
Subject: Geography
Orkney
Arcaibh
Orkney Islands Eileanan Arcaibh
people of the Orkney Islands muinntir Eileanan Arcaibh
Subject: Geography
ornament
maiseachadh
n(m)
ornament - maiseachaidh poss cornaments - maiseachaidhean pl
musical ornament maiseachadh ciùil
Subject: Music
ornament
maisich
vb
ornament the music maisich an ceòl
Subject: Music
orographic
orografaig
adj
orographic rainfall sileadh orografaig
Subject: Geography
Oronsay
Orasa
Island of Oronsay Eilean Orasa
Subject: Geography
Orrin Reservoir
Loch-tasgaidh Oirrinn
n(m)
water of Orrin Reservoir uisge Loch-tasgaidh Oirrinn
Subject: Geography
orthopaedic
ortaipeadaig
adj
orthopaedic surgeon lannsair-chnàmhan
Subject: Science
orthopaedics
ortaipeadaigs
n(f)
orthopaedics - ortaipeadaigs poss c
Subject: Science
oryx
oraigs
n(m)
oryx - oraigs poss coryx - oraigsan ploryxes - oraigsan pl
scimitar-horned oryx oraigs adharcach a' chlaidheimh chruinn
Subject: Science
osmium
osmium
n(m)
osmium - osmium poss c
osmium oxide osmium ogsaid
Subject: Science
osteo
osteo
pref
Subject: Science
osteoblast
osteoblast
n(m)
osteoblast - osteoblast poss costeoblasts - osteoblastan pl
Subject: Science
osteoclast
osteoclast
n(m)
osteoclast - osteoclast poss costeoclasts - osteoclastan pl
Subject: Science
osteocyte
osteocyte
n(m)
osteocyte - osteocyte poss costeocytes - osteocytean pl
Subject: Science
osteologist
eòlaiche-chnàmhan
n(m)
osteologist eòlaiche-chnàmhan
osteologists eòlaichean-chnàmhan
Subject: Science
osteomalacia
osteomalacia
n(m)
osteomalacia - osteomalacia poss c
Subject: Science
osteomyelitis
osteomyelitis
n(m)
osteomyelitis - osteomyelitis poss c
Subject: Science
osteopath
lighiche chnàmhan
n(m)
osteopath - lighiche-chnàmhan poss costeopaths - lighichean-chnàmhan pl
Subject: Science
osteopathy
leigheas-chnàmh
n(m)
osteopathy - leigheis-chnàmhan poss c
Subject: Science
osteosarcoma
osteosarcoma
n(m)
osteosarcoma - osteosarcoma poss costeosarcomas - osteosarcomathan pl
Subject: Science
ostinato
ostinato
n(m)
ostinato - ostinato poss costinatos - ostinatothan pl
Subject: Music
Oughterard
Uachtar Ard
Subject: Geography
ounce
unnsa
n(m)
ounce - unnsa poss counces - unnsachan plounces - unnsaichean pl
Subject: Mathematics
outbox
bogsa a-mach
n(m)
outbox - bogsa a-mach poss coutboxes - bogsaichean a-mach pl
Subject: Computing
outcome
buil
n(f)
outcome - buil poss coutcomes - builean pl
equally likely outcomes builean le coltachd cho-ionann
learning outcomes builean ionnsachaidh
outcomes in Curriculum for Excellence builean ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
possible outcomes builean comasach
Subject: GeneralMathematics
outcome
toradh
n(m)
outcome - toraidh poss coutcomes - toraidhean pl
equally likely outcomes toraidhean le coltachd cho-ionann
possible outcomes toraidhean comasach
Subject: GeneralMathematics
outcrop
creagan loma
n phr
Subject: Geography
Outdoor Access Code
Còd Slighean Dùthchail na h-Alba
n phr
Subject: Geography
outdoors
blàr a-muigh
adv
outdoor centre ionad chur-seachadan a-muigh
outdoor games geamannan a-muigh
outdoor learning ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh
outdoor sports spòrsan a-muigh
Subject: General
outer bank
bruach a-muigh
n phr
Subject: Geography
outer core
iomall eitean na talmhainn
n(m)
outer core - iomall eitean na talmhainn poss c
Subject: Science
Outer Hebrides
Na h-Eileanan a-Muigh
n(pl)
people of the Outer Hebrides muinntir nan Eileanan a-Muigh
Subject: Geography
outline
cruth-dhealbh (3sh)
n(m)
outline - cruth-dheilbh (3D) poss coutlines - cruth-dhealbhan (3D) pl
Subject: Technical
outline
loidhne-a-muigh
n(f)
outline - loidhne-a-muigh poss coutlines - loidhnichean a-muigh pl
Subject: Mathematics
Outlook
Outlook
n(m)
Outlook - Outlook poss c
find Outlook Address Book lorg Leabhar Sheòlaidhean Outlook
Outlook Address Book Leabhar Sheòlaidhean Outlook
Outlook item nì Outlook
select Outlook item tagh nì Outlook
Subject: Computing
output
mach-chur
n(m)
output - mach-chuir poss coutputs - mach-churan pl
Subject: Computing
oval
ugh-chruth
n(m)
oval - ugh-chrutha poss covals - ugh-chruthan pl
Subject: Mathematics
oval
ugh-chruthach
adj
Subject: Mathematics
ovary
ughlann
n(f)
ovary - ughlainn poss covaries - ughlannan pl
Subject: Science
overhang
creag-chrochte
n(f)
overhang - creig-chrochte poss coverhangs - creagan-crochte pl
Subject: Geography
overlap
tar-shìneadh
n(m)
overlap - tar-shìnidh poss coverlaps - tar-shìnidhean pl
Subject: Mathematics
overlap
tar-shìn
vb
Subject: Mathematics
overlapping
a’ tar-shìneadh
vb n
Subject: Mathematics
overlay
tar-laigh
vb
Subject: Mathematics
overlay
tar-laighe
n(f)
overlay - tar-laighe poss coverlays - tar-laighean pl
Subject: Mathematics
overlaying
a’ tar-laighe
vb n
Subject: Mathematics
overtime
còrr-ùine
n(m)
overtime - còrr-ùine poss c
Subject: Mathematics
overtime
uairean a bharrachd
n(f)
Subject: Mathematics
overture
ro-cheòl
n(m)
overture - ro-chiùil poss covertures - ro-cheòl pl
Subject: Music
oviduct
pìob-uighe
n(f)
oviduct - pìoba-uighe poss coviducts - pìoban-uighe pl
Subject: Science
ovulate
ughaich
vb
ovulating ughachadh
Subject: Science
ovulation
ughachadh
n(m)
ovulation - ughachaidh poss c
Subject: Science
ovum
ugh
n(m)
ovum - uighe poss covums - uighean pl
Subject: Science
owl
comhachag
n(m)
owl - comhachaig poss cowls - comhachagan pl
great horned owl comhachag adharcach
Subject: Science
owl
cailleach-oidhche
n(f)
owl - caillich-oidhche poss cowls - cailleachan-oidhche pl
Subject: Science
ox-bow lake
loch bogha-daimh
n phr
Subject: Geography
oxidant
ogsaideant
n(m)
oxidant - ogsaideant poss c
Subject: Science
oxide
ogsaid
n(f)
oxide - ogsaid poss coxides - ogsaideannan pl
barium oxide barium ogsaid
terbium oxide terbium ogsaid
ytterbium oxide iterbium ogsaid
zinc oxide sinc ogsaid
Subject: Science
oxidisation
ogsaideanachadh
n(m)
oxidisation - ogsaideanachaidh poss c
Subject: Science
oxidise
ogsaideanaich
vb
Oxides result when elements are oxidised by oxygen Thathar a' faighinn ogsaideannan nuair a tha eileamaidean air an ogsaideanachadh le ogsaidean
Subject: Science
oxidised
ogsaideanaichte
adj
Subject: Science
oxidising
ag ogsaideanachadh
vb n
Subject: Science
oxygen
ogsaidean
n(m)
oxygen - ogsaidean poss c
Subject: Science
oxygenate
ogsaidich
vb
Subject: Science
oxygenated
ogsaidichte
adj
Subject: Science
oxygenating
ag ogsaideachadh
vb n
Subject: Science
oyster
eisir
n(m)
oyster - eisir poss coysters - eisirean pl
oyster farming àrach eisirean
thorny oyster eisir driseach
Subject: ScienceGeography
ozone
òson
n(m)
ozone - òson poss c
ozone layer filleadh òson
Subject: Geography