Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

sa cheud (%)
per cent
adv
trithead sa cheud thirty per cent
Subject: Mathematics
Sàbaid
Sabbath
n(f)
Sàbaid - Sabbath poss cSabbath - Sàbaidean pl
Là na Sàbaid Sabbath
Subject: General
sàbhail
save
vb
Subject: Mathematics
sàbhailteachd
safety
n(f)
sàbhailteachd - safety poss c
riaghailtean sàbhailteachd safety regulations
slàinte agus sàbhailteachd health and safety
slàinte agus sàbhailteachd phearsanta personal health and safety
Subject: General
sàbhail 
save
vb
Subject: Computing
sàbhaladh
saving
n(m)
sàbhalaidh - saving poss csavings - sàbhaladh pl
Subject: Mathematics
sàcramaid
sacrament
n(f)
sàcramaid(e) - sacracrament poss csacracraments - sàcramaidean pl
sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile sacracraments, other rites and acts
Subject: Religious and Moral Education
Sagson
Saxon
n(m)
Sagson - Saxon poss cSaxons - Sagsonaich pl
Anglo-Sagson Anglo-Saxon
Subject: General
Sagsonach
Saxon
adj
cànan Sagsonach Saxon language
Subject: General
Sahàra an Iar
Western Sahara
n(m/f)
Sahàra an Iar - Western Sahara poss c
muinntir Sahàra an Iar people of Western Sahara
Subject: Geography
saideal
satellite
n(m)
saideil - satellite poss csatellites - saidealan pl
Subject: ScienceGeography
saidhceòlas
psychology
n(m)
saidhceòlais - psychology poss c
feallsanachd agus saidhceòlas philosophy and psychology
saidhceòlas coimeasach comparative psychology
saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail differential and developmental psychology
saidhceòlas gnìomhach applied psychology
Subject: General
saidhcleon
cyclone
n(m)
saidhcleon - cyclone poss ccyclones - saidhcleonan pl
Subject: Geography
saidheanaid
cyanide
n(f)
saidheanaid - cyanide poss ccyanides - saidheanaidean pl
Subject: Science
saidheans
science
n(m)
saidheans - science poss csciences - saidheansan pl
ionad-ghoireasan saidheans science resource centre
saidheans armailteach military science
saidheans coimpiutair computer science
saidheans foireansach forensic science
saidheans poilitigeach political science
saidheans sna naidheachdan topical science
saidheans taigh-tasgaidh museum science
saidheans talmhainn agus gnàth-shìde climate and earth science
saidheansan beatha life sciences
saidheansan co-cheangailte allied sciences
saidheansan fiosrachaidh information sciences
saidheansan nàdarra natural sciences
saidheansan sòisealta social sciences
saidhseansan talmhainn earth sciences
Subject: Science
saidheansail
scientific
adj
bun-bheachdan saidheansail scientific concepts
Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI) Site of Special Scientific Interest (SSSI)
leasachaidhean saidheansail scientific developments
uidheam shaidheansail scientific equipment
Subject: GeographyScience
saidhleafon
xylophone
n(m)
saidhleafon - xylophone poss cxylophones - saidhleafonan pl
Subject: Music
saidhlids
silage
n(f)
saidhlids - silage poss c
Subject: Geography
saidhteoplasm
cytoplasm
n(m)
saidhteoplasm - cytoplasm poss c
Subject: Science
saighdear
soldier
n(m)
saighdeir - soldier poss csoldiers - saighdearan pl
saighdearan a' Chogaidh Mhòir soldiers of the Great War
Subject: General
saighead
arrow
n(f)
saighde - arrow poss csaighid - arrow poss carrows - saighdean pl
saighead chlì left arrow
saighead dheas right arrow
Subject: Computing
saighead
arrow
n(f)
saighde - arrow poss csaighid - arrow poss carrows - saighdean pl
Subject: Mathematics
sail
joist
n(f)
saile - joist poss cjoists - sailthean pl
Subject: Technical
saill
adipose
n(f)
saille - adipose poss c
Subject: Science
saill
fat
n(f)
saille - fat poss c
saill adipose fat
saill gnìomhachais industrial fats
saill neo-shàthaichte unsaturated fat
saill phoili-neo-shàthaichte polyunsaturated fat
saill shàthaichte saturated fat
stuth sailleach fat tissue
Subject: Science
saill
salt
vb
a' sailleadh salting
a' sailleadh nan rathaidean salting the roads
Subject: Science
sailleach
adipose
adj
cus stuth-bodhaig shaillich too much adipose tissue
saill adipose fat
stuth bodhaig sailleach adipose tissue
stuth sailleach fat tissue
Subject: Science
sailleach
fatty
adj
searbhagan sailleach fatty acids
searbhagan sailleach poili-neo-shàthaichte polyunsaturated fatty acids
Subject: Science
sailleadh
salting
n(m)
saillidh - salting poss c
Subject: Science
sàl
sea water
n(m)
sàile - sea water poss c
Subject: Geography
salann
salt
n(m)
salainn - salt poss c
eadar-sgaoileadh salainn salt solution
Loch Mòr an t-Salainn Great Salt Lake
pròiseasan salann meatailteach metallic salt processes
Subject: Science
saltachadh
saltation
n(m)
saltachaidh - saltation poss c
Subject: Geography
Saltcoats
Saltcoats
eachdraidh Saltcoats history of Saltcoats
Subject: Geography
samarium
samarium
n(m)
samarium - samarium poss c
samarium ogsaid samarium oxide
Subject: Science
Samhain
November
n(f)
Samhna - November poss c
11 Samhain 11 November
11mh (An t-)Samhain 11th of November
an 11mh den t-Samhain 11th of November
an t-aona latha deug dhen t-Samhain the eleventh of November
an t-Samhain November
deireadh na Samhna end of November
latha anns an t-Samhain a day in November
Oidhche Shamhna Halloween
Samh Nov
Subject: General
samhla
symbol
n(m)
samhla - symbol poss csymbols - samhlan pl
samhla chòraichean copyright symbol
samhla mapa map symbol
Subject: General
samhla
sign
n(f)
samhla - sign poss csigns - samhlan pl
samhla cur-ris plus sign
samhla toirt-air-falbh minus sign
Subject: Mathematics
samhlachadh
symbolisation
n(m)
samhlachaidh - symbolisation poss c
Subject: General
samhlachail
symbolic(al)
adj
Subject: General
samhlachas
analogy
n(m)
samhlachais - analogy poss canalogies - samhlachasan pl
Subject: General
samhlachas
symbolism
n(m)
samhlachais - symbolism poss c
Subject: General
samhlaich
symbolise
vb
Subject: General
samhlaiche
symbolist
n(m)
samhlaiche - symbolist poss csymbolists - samhlaichean pl
Subject: General
samhradh
summer
n(m)
samhraidh - summer poss csummers - samhraidhean pl
a' samhrachadh spending the summer
blàths an t-samhraidh warmth of summer
grian-stad an t-samhraidh summer solstice
meadhan an t-samhraidh midsummer
Subject: General
Samoa
Samoa
n(m/f)
Shamoa - Samoa poss c
ceanna-bhaile Shamoa capital of Samoa
Subject: Geography
sampall
sample
n(m)
sampaill - sample poss csamples - sampallan pl
Subject: Mathematics
San Marino
San Marino
n(m/f)
San Marino - San Marino poss c
Poblachd San Marino Republic of San Marino
Subject: Geography
San Salbhador
San Salvador
Poblachd San Salbhador Republic of San Salvador
Subject: Geography
sanas
advert
n(m)
sanais - advert poss cadverts - sanasan pl
Subject: General
sanasachd
advertising
n(m)
sanasachd - advertising poss c
sanasachd agus dàimh poblach advertising and public relations
Subject: General
sanasaich
advertise
vb
Subject: General
São Tomé agus Principe
São Tomé and Principe
n(m/f)
São Tomé agus Principe - São Tomé and Principe poss c
Poblachd Dheamocratach São Tomé agus Principe Democratic Republic of São Tomé and Principe
Subject: Geography
saobh-chreideas
heresy
n(m)
saobh-chreideis - heresy poss cheresies - saobh-chreideasan pl
connspaidean teagasgail agus saobh-chreideasan doctrinal controversies and heresies
Subject: Religious and Moral Education
saoghal
world
n(m)
saoghail - world poss cworlds - saoghail plworlds - saoghalan pl
A' Chiad Chogadh The First World War
An Dàrna Cogadh The Second World War
an saoghal àrsaidh ancient world
buaidh air an t-saoghal impact on the world
eachdraidh an t-saoghail world history
eachdraidh an t-saoghail àrsaidh history of the ancient world
saoghal a tha a' fàs beag shrinking world
saoghalan neo-thalmhaidh extraterrestrial worlds
Subject: Geography
saor
vacant
adj
rumannan saor vacanies (eg in a hotel)
Subject: General
saor
carpenter
n(m)
saoir - carpenter poss ccarpenters - saoir pl
Subject: Technical
saor
joiner
n(m)
saoir - joiner poss cjoiners - saoir pl
Subject: Technical
saor-chluich
improvise
vb
saor-chluich an cadenza improvise the cadenza
Subject: Music
saor-chluiche
improvisation
n(m/f)
saor-chluich(e) - improvisation poss cimprovisations - saor-chluichean pl
Subject: General
saor-latha
holiday
n(m)
saor-latha - holiday poss cholidays - saor-làithean plholidays - saor-lathaichean pl
baile turasachd holiday resort
sgìre turasachd holiday resort
Subject: GeographyGeneral
saor-ùine
leisure
n(f)
saor-ùine - leisure poss c
beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine ethics of recreation and leisure
Subject: General
saoradh
emancipation
n(m)
saoraidh - emancipation poss c
tràillealachd agus saoradh slavery and emancipation
Subject: General
saoranach
citizen
n(m)
saoranaich - citizen poss ccitizens - saoranaich pl
saoranaich earbsach responsible citizens
Subject: General
saoranachd
citizenship
n(f)
saoranachd - citizenship poss ccitizenships - saoranachdan pl
cùisean saoranachd citizenship themes
foghlam airson saoranachd education for citizenship
luachan agus saoranachd values and citizenship
saoranachd na cruinne global citizenship
Subject: General
saorsainneachd
carpentry
n(f)
saorsainneachd - carpentry poss c
obair-togail fiodha agus saorsainneachd wood construction and carpentry
Subject: Technical
saorsainneachd
joinery
n(f)
saorsainneachd - joinery poss c
Subject: Technical
sàr-bhiadh
superfood
n(m)
sàr-bhìdh - superfood poss csuperfoods - sàr-bhiadhan pl
Subject: Home Economics
sàr-mhath
excellent
adj
Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach Ambitious Excellent Schools
Subject: General
sàr-mhathas
excellence
n(m)
sàr-mhathais - excellence poss c
adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais purposes and aims of Curriculum for Excellence
An t-Slighe gu Sàr Mhathas Journey to excellence
Curraicealam airson Sàr-mhathais Curriculum for Excellence
luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais values, purposes and principles of Curriculum for Excellence
sàr-mhathas do na h-uile excellence for all
Subject: General
Sasainn
England
n(f)
Shasainn - England poss c
bailtean Shasainn England's cities
Sasainn agus A' Chuimrigh England and Wales
Subject: Geography
Sassanach
English
adj
càise Sassanach English cheese
Subject: General
Sassanach
English
n(m)
Sassanaich - English poss cEnglish - Sassanaich pl
ban-Shassanach Englishwoman
Sassanach Englishman
Subject: Geography
sàthachd
saturation
n(f)
sàthachd - saturation poss c
Subject: Science
sàthaich
saturate
vb
Subject: Science
sàthaichte
saturated
adj
eadar-sgaoileadh sàthaichte saturated solution
saill shàthaichte saturated fat
Subject: Science
Satharn
Saturn
n(f)
Shathairne - Saturn poss c
'S e Satharn an t-siathamh planaid bhon Ghrèin Saturn is the sixth planet from the Sun
saidealan Shathairne Saturn's satellites
Subject: ScienceGeography
Saudi Arabia
Saudi Arabia
n(m/f)
Shaudi Arabia - Saudi Arabia poss c
Rìoghachd Shaudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia
Subject: Geography
scalar
scalar
n(m)
scalar - scalar poss cscalars - scalaran pl
Subject: Mathematics
scalar
scalar
adj
toradh scalar scalar product
Subject: Mathematics
Scalloway
Scalloway
port-iasgaich Scalloway Scalloway fishing port
Subject: Geography
Scalpaigh
Scalpay
Eilean Scalpaigh Isle of Scalpay
Subject: Geography
scandium
scandium
n(m)
scandium - scandium poss c
Subject: Science
Scapa
Scapa
taigh-staile Scapa Scapa distillery
Subject: Geography
Scots
Scots
n(f)
Subject: Language
seabhag
hawk
n(m/f)
seabhaig - hawk poss chawks - seabhagan pl
Subject: Science
seaborgium
seaborgium
n(m)
seaborgium - seaborgium poss c
Subject: Science
seac-reothadh
frostbite
n(m)
seac-reothaidh - frostbite poss c
Subject: Geography
seachadan
passing place
n(m)
seachadain - passing place poss cpassing places - seachadain pl
Subject: Geography
seachd
seven
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seachd-cheàrnach
heptagon
n(m)
seachd-cheàrnaich - heptagon poss cheptagons - seachd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
seachd-cheàrnach(ail)
heptagonal
adj
Subject: Mathematics
seachd-deug
seventeen
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seachdad
seventy
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seachdaineach
weekly
adj
Subject: Mathematics
seachdamh
seventh
adj
an seachdamh fear the seventh one
an t-seachdamh tè the seventh one
Subject: Mathematics
seachdamh
seventh
n(m)
seachdaimh - seventh poss csevenths - seachdamhan pl
Subject: Mathematics
seachran
accidental
n(m)
seachrain - accidental poss caccidentals - seachranan pl
adhbhar seachrain reason for accidental
ìslich seachran lower accidental
Subject: Music
seact
sect
n(m)
seact - sect poss csects - seactaichean pl
meuran agus seactaichean Crìosdail Christian denominations and sects
meuran agus seactaichean eile other denominations and sects
seactaichean agus gluasadan ath-leasachail sects and reform movements
Subject: Religious and Moral Education
seactor
sector
n(m)
seactor - sector poss csectors - seactoran pl
Subject: Mathematics
seactor
sector
n(m)
seactor - sector poss csectors - seactoran pl
seactor blàth warm sector
seactor fuar cold sector
Subject: Geography
seagsaidh
sexy
adj
Subject: Personal and Social Education
Sealan Nuadh
New Zealand
n(m/f)
Shealain Nuaidh - New Zealand poss c
riaghaltas Shealain Nuaidh government of New Zealand
Subject: Geography
sealg
hunting
n(f)
seilge - hunting poss c
iasgach, sealg agus sealg-ghunnaichean fishing, hunting and shooting
sealg, iasgach agus glèidhteachas hunting, fishing and conservation
Subject: General
sealg ghunnaichean
shooting
n phr
Subject: General
sealgair
hunter
n(m)
sealgair - hunter poss chunters - sealgairean pl
sealgairean Inuit Inuit hunters
Subject: GeographyGeneral
sealgair-tionail
hunter-gatherer
n(m)
sealgair-tionail - hunter-gatherer poss chunter-gatherers - sealgairean-tionail pl
Subject: History
seall
show
vb
seall air fad show all
Subject: Computing
seall
view
vb
seall mar thaisbeanadh-slaighd view as slideshow
seall ri menu view menu
Subject: Computing
seall faileas-sgàthain
reflect
vb
seall faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis reflect point A in the y-axis
Subject: Mathematics
seall ri menu
view menu
vb
Subject: Computing
sealladh
view
n(m)
seallaidh - view poss cviews - seallaidhean pl
Subject: Computing
sealladh
projection
n(m)
seallaidh - projection poss cprojections - seallaidhean pl
claon-shealladh  oblique projection
sealladh ortografach  orthographic projection
Subject: Technical
sealladh
view
n(m)
seallaidh - view poss cviews - seallaidhean pl
sealladh spreadhte exploded view
Subject: Technical
sealladh
view
n(m)
seallaidh - view poss cviews - seallaidhean pl
bonn-shealladh base view
cùl-shealladh back view
plan-shealladh plan view
sealladh-aghaidh front view
sealladh-cinn end view
sealladh-cliathaich side view
sealladh-mullaich top view
Subject: Mathematics
Sealladh deilbh
Design view
n(m)
Sealladh deilbh - Design view poss cDesign views - Seallaidhean deilbh pl
Subject: Computing
sealladh-aghaidh
aspect
n(m)
seallaidh-aghaidh - aspect poss caspects - seallaidhean-aghaidh pl
Subject: Geography
sealladh-àirde
elevation
n(m)
seallaidh-àirde - elevation poss celevations - seallaidhean-àirde pl
sealladh-cinn end elevation
sealladh-cliathaich side elevation
Subject: Technical
seallaidhean
scenery
n(pl)
seallaidhean costail coastal scenery
Subject: GeographyGeneral
Sealtainn
Shetland
Eileanan Shealtainn Shetland Islands
muinntir Eileanan Shealtainn Shetland Islands people
Subject: Geography
seanadair
senator
n(m)
seanadair - senator poss csenators - seanadairean pl
Subject: Modern Studies
Seanagal
Senegal
n(m/f)
Sheanagal - Senegal poss c
Poblachd Sheanagal Republic of Senegal
Subject: Geography
seanair
grandfather
n(m)
seanar - grandfather poss cgrandfathers - seanairean pl
Subject: General
Seanbhaile Mhealdruim
Oldmeldrum
fèis-ciùil Seanbhaile Mhealdruim Oldmeldrum music festival
Subject: Geography
seangan
ant
n(m)
seangain - ant poss cants - seangain plants - seanganan pl
seangan duilleag-ghearradair leaf-cutter ant
Subject: Science
seanmhair
grandmother
n(f)
seanmhar - grandmother poss cgrandmothers - seanmhairean pl
Subject: General
Seann Linn na Cloiche
Palaeolithic
n phr
Subject: History
seansar
sensor
n(m)
seansair - sensor poss csensors - seansaran pl
seansar-solais light sensor
suidheachadh an t-seansair position of the sensor
Subject: Science
searamaig
ceramic
n(m)
searamaig - ceramic poss cceramics - searamaigean pl
bloighean searamaig fragments of ceramic
ealain shearamaig ceramic arts
teicneòlasan searamaig agus co-cheangailte ceramic and allied technologies
Subject: General
searamaig
ceramic
adj
Subject: General
searbhachd
acidity
n(f)
searbhachd - acidity poss cacidities - searbhachdan pl
Subject: Science
searbhag
acid
n(f)
searbhaig - acid poss cacids - searbhagan pl
searbhag amino amino acid
searbhag charbonach carbonic acid
searbhag lachtach lactic acid
searbhag niuclasail nucleic acid
searbhagan sailleach fatty acids
searbhagan sailleach poili-neo-shàthaichte polyunsaturated fatty acids
Subject: Science
searbhagach
acid
adj
uisge searbhagach acid rain
Subject: Science
searbhagach
acidic
adj
Subject: Science
searmon
sermon
n(m)
searmoin - sermon poss csermons - searmoin plsermons - searmonan pl
searmoin sgrìobhte texts of sermons
Subject: Religious and Moral Education
searmonachadh
preaching
n(m)
searmonachaidh - preaching poss c
Subject: Religious and Moral Education
searmonaich
preach
vb n
Subject: Religious and Moral Education
searmonaiche
preacher
n(m)
searmonaiche - preacher poss cpreachers - searmonaichean pl
searmonaiche math a good preacher
Subject: Religious and Moral Education
seasgad
sixty
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seasmhach
sustainable
adj
cleachdaidhean seasmhach sustainable practices
foghlam leasachadh seasmhach sustainable development education
leasachadh seasmhach sustainable development
sgeamaichean coilltearachd sheasmach sustainable forestry schemes
turasachd sheasmhach sustainable tourism
Subject: GeneralGeography
seasmhachd
sustainability
n(f)
seasmhachd - sustainability poss c
Subject: GeographyGeneral
seat-sgueathar
set square
n(m)
seat-sgueathair - set square poss cset squares - seat-sgueathraichean pl
seat-sgueathar 45 puing 45 Degree Set Square
seat-sgueathar 60/30 puing 60/30 Degree Set Square
Subject: Technical
seata
set
n(m)
seata - set poss csets - seataichean pl
Subject: Computing
seata
set
n(m)
seata - set poss csets - seataichean pl
bloigh sheataichean fraction of sets
seata indeacste indexed set
seataichean àireamhan number sets
Subject: Mathematics
seata dhrumaichean
drumkit
n phr
Subject: Music
seatadh
setup
n(m)
seataidh - setup poss csetups - seataidhean pl
Subject: Computing
seatadh rianachd
administrative setup
n(m)
administrative setups - seataidhean rianachd pl
Subject: Computing
seatlaig
settle
vb
Subject: Science
sèibheadh
shaving
n(m)
sèibhidh - shaving poss cshavings - sèibhidhean pl
Subject: Personal and Social Education
sèideadh
blowing
n(m)
sèididh - blowing poss cblowings - sèididhean pl
Subject: Music
seigmeant
segment
n(m)
seigmeant - segment poss csegments - seigmeantan  pl
Subject: Mathematics
Seimitig
Semitic
adj
cànanan Seimitig Semitic languages
litreachasan Seimitig Semitic literatures
Subject: Language
sèine
chain
n(f)
sèine - chain poss cchains - sèinichean pl
sèine toirt-air-falbh subtraction chain
sèine-àireamhan number chain
Subject: Mathematics
seinn
perform
vb
seinn an t-òran sing the song
Subject: Music
seirbheis
service
n(f)
seirbheis - service poss cservices - seirbheisean pl
àrd-neach-anailis, seirbheis bhrathan dàta senior analyst data messaging service
ceannard sheirbheisean IT head of IT services
manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich customer services manager
manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh customer services manager
neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais technology service developer
seirbheis armailteach military service
seirbheis bìdh agus bùird meals and table service
seirbheis dhreuchdan careers service
seirbheis naidheachdan news service
Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS LTS Education News Service
Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS) Internet Storage Name Service (iSNS)
seirbheisean co-labhairt bhidio video conferencing services
seirbheisean corparra corprate services
seirbheisean èiginn emergency services
Seirbheisean Fiosrachaidh Eadar-lìn (IIS) Internet Information Services (IIS)
seirbheisean ionadail local services
seirbheisean làraich-lìn website services
seirbheisean luchd-ceannaich customer services
seirbheisean luchd-cleachdaidh customer services
seirbheisean oifis office services
seirbheisean shochairean sòisealta social welfare services
seirbheisean soisgeulach evangelistic services
seirbheisean taic oileanach sudent support services
seirbheisean taice auxiliary services
seirbhisean sòisealta social services
Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn (ISP) Internet Service Provider (ISP)
stiùiriche seirbheisean ionnsachaidh agus fiosrachaidh director of learning and information services
Subject: General
seirbheis taice
helpdesk
n phr
seirbheis taice - helpdesk poss c
neach-anailis seirbheis taice helpdesk support analyst
Subject: General
seis-eòlas
seismology
n(m)
seis-eòlais - seismology poss c
Subject: Geography
seisean
session
n(m)
seisein - session poss csessions - seiseanan pl
Subject: Computing
sèist
chorus
n(f)
sèiste - chorus poss cchoruses - sèistean pl
inntrigeadh sèiste chorus entry
Subject: Music
selenium
selenium
n(m)
selenium selenium
Subject: Science
Selkirk
Selkirk
eachdraidh Shelkirk history of Selkirk
Subject: Geography
semibrìbh
semibreve
n(m)
semibrìbh - semibreve poss csemibreves - semibrìbhean pl
Subject: Music
semicuèbhear
semiquaver
n(f)
semicuèbhear - semiquaver poss csemiquavers - semicuèbhearan pl
Subject: Music
semitòn
semitone
n(m)
semitòn - semitone poss csemitones - semitònan pl
fuaim semitòn diatonaig sound of diatonic semitone
semitòn cromataig chromatic semitone
semitòn diatonaig diatonic semitone
Subject: Music
senon
xenon
n(m)
senoin - xenon poss c
Subject: Science
seòladh
address
n(m)
seòlaidh - address poss caddresses - seòlaidhean pl
bàr seòlaidh address bar
leabhar sheòlaidhean address book
seòladh puist shipping address
seòladh-tillidh return address
Subject: Computing
seòladh puist
shipping address
n(m)
seòladh puist - shipping address poss cshipping addresses - seòlaidhean puist pl
liosta sheòlaidhean puist list of shipping addresses
Subject: Computing
seòladh-tillidh
return address
n(m)
seòlaidh-thillidh - return address poss creturn addresses - seòlaidhean-tillidh pl
Subject: Computing
seòlaid
navigation channel
n(f)
seòlaid(e) navigation channel
seòlaidean navigation channels
Subject: Geography
seòlaidh
nautical
adj
einnseanaireachd seòlaidh nautical engineering
Subject: General
seòmar
vestibule
n phr
Subject: Science
Seòras
George
n(m)
Sheòrais - George poss c
taigh Sheòrais George's house
Subject: General
seòrsa
class
n(m)
seòrsa - class poss cclasses - seòrsaichean pl
seòrsa susbaint content class
Subject: Computing
seòrsa
kind
n(m)
seòrsa - kind poss ckinds - seòrsachan plkinds - seòrsaichean pl
comainn de chaochladh seòrsa miscelleneous kinds of associations
cùram aoghaireil theaghlaichean agus dhaoine eadar-dhealaichte pastoral care of families and kinds of persons
làimhseachadh dhaoine, seòrsaichean eadar-dhealaichte kinds of persons treatment
raointean agus seòrsaichean de thogail dhealbhan fields and kinds of photography
Subject: General
seòrsa
sort
n(m)
seòrsa - sort poss csorts - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
seòrsa
variant
n(m)
seòrsa - variant poss cvariants - seòrsachan plvariants - seòrsaichean pl
Subject: Science
seòrsachadh
sorting
n(m)
seòrsachaidh - sorting poss c
Subject: Mathematics
seòrsachadh
classification
n(m)
seòrsachaidh - classification poss c
Subject: GeographyGeneral
seòrsaich
sort
vb
Subject: Mathematics
seòrsaich
classify
vb
Subject: GeographyGeneral
seòrsaiche
denominator
n(m)
seòrsaiche - denominator poss cdenominators - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
Serbia
Serbia
n(m/f)
Sherbia - Serbia poss c
Poblachd Sherbia Republic of Serbia
Subject: Geography
serigrafaidh
serigraphy
n(m)
serigrafaidh - serigraphy poss c
cròmo-liotografaidh agus serigrafaidh chromolithography and serigraphy
Subject: Art
seudraidh
jewellery
n(f)
seudraidh - jewellery poss c
Subject: GeographyGeneralArt
seula-eòlas
sigillography
n(m)
seula-eòlais - sigillography poss c
buinn-eòlas agus seula-eòlas numismatics and sigillography
Subject: General
seusan
season
n(m)
seusain - season poss cseasons - seusanan pl
deireadh an t-seusain end of the season
seusan an sgadain herring season
seusan pantomaim pantomime season
seusan trang peak season
Subject: ScienceGeographyGeneral
seusan trang
peak season
n phr
Subject: Geography
sgadan
herring
n(m)
sgadain - herring poss cherring - sgadain pl
Subject: Science
sgàil-bhrat
canopy
n(m)
sgàil-bhrat - canopy poss ccanopies - sgàil-bhratan pl
Subject: Geography
sgàirneach
scree
n(m)
sgàirnich - scree poss c
Subject: Geography
sgairp
scorpion
n(f)
sgairpe - scorpion poss cscorpions - sgairpean pl
sgairp an earbaill mhòir fat-tailed scorpion
Subject: Science
sgairt
diaphragm
n(f)
sgairte - diaphragm poss cdiaphragms - sgairtean pl
Subject: Science
Sgalasaig
Scalasaig
iolairean Sgalasaig Scalasaig eagles
Subject: Geography
sgamhan
lung
n(m)
sgamhain - lung poss clungs - sgamhain pllungs - sgamhanan pl
iasg-sgamhain lung-fish
sgamhan clì left lung
sgamhan deas right lung
Subject: Science
sganair
scanner
n(m)
sganair - scanner poss cscanners - sganairean pl
Subject: General
sgaoileadh
distribution
n(m)
sgaoilidh - distribution poss cdistributions - sgaoilidhean pl
map-sgaoilidh-dhotagan dot distribution map
sgaoileadh-sluaigh population distribution
sgaoileadh-sluaigh an t-saoghail global population distribution
Subject: GeneralGeography
sgaoileadh bailteil
urban sprawl
n phr
Subject: Geography
sgaoilteachan
solute
n(m)
sgaoilteachain - solute poss csolutes - sgaoilteachain pl
Subject: Science
sgaoilteachd
solubility
n(f)
sgaoilteachd - solubility poss c
Subject: Science
sgàr
scar
n(m)
sgàr - scar poss cscars - sgàraichean pl
Subject: Geography
sgaradh
segregation
n(m)
sgaraidh - segregation poss c
sgaradh ann an sgoiltean segregation in schools
Subject: General
sgaradh-pòsaidh
divorce
n(m)
sgaraidh-pòsaidh - divorce poss cdivorces - sgaraidhean-pòsaidh pl
Subject: Personal and Social Education
Sgarba
Scarba
Eilean Sgarba Island of Scarba
Subject: Geography
sgàrlaid
scarlet
adj
Subject: Art
sgeadachadh
accessory
n(m)
sgeadachaidh - accessory poss c
àirneis agus sgeadachadh furniture and accessories
aodach agus sgeadachadh clothing and accessories
Subject: Home Economics
sgeallag
mustard
n(f)
sgeallaig(e) - mustard poss c
Subject: Science
sgeama
scheme
n(m/f)
sgeama - scheme poss cschemes - sgeamaichean pl
sgeama fèin-chuideachaidh self-help scheme
sgeama làraichean-is-seirbheisean site and service scheme
Sgeama nam Bratach Gorma Blue Flag Scheme
sgeama park and ride park and ride scheme
sgeamaichean coilltearachd sheasmach sustainable forestry schemes
sgeamaichean dealain-uisge hydro-electric schemes
Sgeamaichean Stiùbhardachd Dhùthchail Countryside Stewardship Schemes
Subject: GeographyGeneral
sgeama fèin-chuideachaidh
self-help scheme
n phr
Subject: GeographyGeneral
Sgeama nam Bratach Gorma
Blue Flag Scheme
n phr
Subject: Geography
sgeama park and ride
park and ride scheme
n phr
Subject: GeographyGeneral
sgeidse
sketch
n(f)
sgeidse - sketch poss csketches - sgeidsichean pl
Subject: Art
sgeidse-a-muigh
field-sketch
n(f)
sgeidse-a-muigh - field-sketch poss cfield-sketches - sgeidsichean-a-muigh pl
Subject: Geography
sgèile
scale
n(f)
sgèile - scale poss cscales - sgèilean plscales - sgèilichean pl
a' cumadh sgèilean constructing scales
cumadh sgèile construction of scale
sgèile chromataig chromatic scale
sgèile-dìridh ascending scale
sgèile-teàrnaidh descending scale
sgèile-teàrnaidh blues descending blues scale
sgèilean còig-nota pentatonic scales
sgèilean-dìridh ascending scales
sgèilean-teàrnaidh descending scales
Subject: Music
sgèile
scale
n(f)
sgèile - scale poss cscales - sgèilean plscales - sgèilichean pl
dealbh-sgèile scale drawing
diagram-sgèile scale diagram
factar-sgèile scale factor
modail-sgèile scale model
Subject: Mathematics
sgèile
scale
n(f)
sgèile - scale poss cscales - sgèilean plscales - sgèilichean pl
Subject: Geography
sgèile Richter
Richter scale
n phr
Subject: Geography
sgeilp-deighe
ice-shelf
n(f)
sgeilpe-deighe - ice-shelf poss cice-shelves - sgeilpichean-deighe pl
Subject: Geography
sgeith-rionnaig
shooting star
n(f)
sgeith-rionnaig - shooting star poss cshooting stars - sgeith-rionnagan pl
Subject: Science
sgeulaiche
storyteller
n(m)
sgeulaiche - storyteller poss cstorytellers - sgeulaichean pl
Subject: General
sgian
knife
n(f)
sgeine - knife poss cknives - sgeinean pl
Subject: Home Economics
sgil
skill
n(m/f)
sgil - skill poss cskills - sgilean pl
a' leasachadh do sgilean developing your skills
bun-sgilean core skills
geàrr-shealladh den churraicealam curriculum at a glance
Sgilean airson Alba Skills for Scotland
sgilean airson obair skills for work
sgilean ceasnachaidh enquiry skills
sgilean fiosrachaidh agus litearrachd information skills and literacy
sgilean ionnsachaidh study skills
sgilean smaoineachaidh thinking skills
Subject: General
sgillinn
pence
n(f)
sgillinn - pence poss cpence - sgillinnean pl
7sg 7p
two pence dà sgillin
Subject: Mathematics
sgillinn
penny
n(f)
sgillinn - penny poss cpennies - sgillinnean pl
7sg 7p
aon sgillinn one penny
Subject: Mathematics
sgìre
region
n(f)
sgìre - region poss cregions - sgìrean pl
sgìre thropaigeach tropical region
Subject: Geography
sgìre
district
n(f)
sgìre - district poss cdistricts - sgìrean pl
Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD) Central Business District (CBD)
Sgìre a' Pheak The Peak District
sgìre an t-Sratha district of Strath
Sgìre nan Lakes Lake District
Subject: Geography
sgìre
area
n(f)
sgìre - area poss careas - sgìrean pl
sgìre bhailteil urban area
sgìre dhùthchail rural area
sgìre drèanaidh catchment area
sgìre drèanaidh drainage basin
sgìre drèanaidh drainage area
sgìrean costail coastline areas
Subject: Geography
Sgìre nan Lakes
Lake District
n(m)
Sgìre nan Lakes - Lake District poss c
Pàirc Nàiseanta Sgìre nan Lakes Lake District National Park
Subject: Geography
sgìre-gnothachais
business district
n(f)
sgìre-gnothachais - business district poss cbusiness districts - sgìrean-gnothachais pl
Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD) Central Business District (CBD)
sgìre-gnothachais ùr new business district
Subject: GeographyBusiness Studies
sgìre-uisge
basin
n(f)
sgìre-uisge - basin poss cbasins - sgìrean-uisge pl
An Sgìre-uisge Mhòr the Great Basin
An Sgìre-uisge Mhòr agus Leathad a' Chuain Shèimh Great Basin and Pacific Slope region
Subject: Geography
sgìrean costail
coastline areas
n(pl)
Subject: Geography
sgìrean dùthchail
countryside
n phr
Sgeamaichean Stiùbhardachd Dhùthchail Countryside Stewardship Schemes
Subject: Geography
sgitheadair
skier
n(m)
sgitheadair - skier poss cskiers - sgitheadairean pl
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
sgitheadh
skiing
n(m)
sgithidh - skiing poss c
baile-turasachd sgithidh ski resort
sgitheadh-uisge water skiing
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
sgitheadh-uisge
water skiing
n(m)
sgithidh-uisge - water skiing poss c
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
sglàib
render
n(f)
sglàib - render poss crender - sglàibean pl
Subject: Technical
sglàib
plaster
n(f)
sglàib - plaster poss cplaster - sglàibean pl
Subject: Technical
sglàibeadair
plasterer
n(m)
sglàibeadair - plasterer poss cplasterers - sglàibeadairean pl
Subject: Technical
sglàibrich
render
vb
Subject: Technical
sglàibrich
plaster
vb
Subject: Technical
sglongaid
mucus
n(f)
sglongaid(e) - mucus poss c
Subject: Science
sgoil
school
n(f)
sgoile - school poss cschools - sgoiltean pl
a' taghadh sgoil choosing a school
àrd-sgoil secondary school
bana-mhaighstir-sgoile schoolmistress
bun-sgoil primary school
ceangal ri sgoiltean schools liaison
Ceannard-sgoile Headteacher
co-thional sgoile school assembly
deasbad ann an sgoiltean debating in schools
Eag-sgoil Eco School
feallsanachd ann an sgoiltean philosophy in schools
foghlam ro-sgoile pre-school education
gnìomhan sgoile school activities
gnìomhan tar-sgoile whole-school activities
ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile out of school hours learning
leabhar-sgoile school book
lorg cruinne sgoiltean schools' global footprint
maighstir-sgoile schoolmaster
ro-sgoil pre-school
sgoil Shàbaid Sunday school
sgoil-àraich nursery school
sgoil-lagha law school
Sgoil-lagha Harvard Harvard Law School
sgoiltean adhartach schools of ambition
Sgoiltean airson Slàinte Health Promoting Schools
sgoiltean na h-Alba air-loidhne Scottish schools online
Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach Ambitious Excellent Schools
taic phearsanta ann an sgoiltean personal support in schools
taigh-sgoile schoolhouse
Subject: General
sgòr
score
n(m)
sgòr - score poss cscores - sgòran pl
sgòr-meadhain median score
sgòr-mòdach modal score
Subject: Mathematics
sgòr
score
vb
Subject: Mathematics
sgòr-orcastra
orchestration
n(m)
sgòr-orcastra - orchestration poss corchestrations - sgòran-orcastra pl
Subject: Music
sgòth
cloud
n(f)
sgòtha - cloud poss cclouds - sgòthan pl
còmhdach-sgòth cloud cover
sgòth luatha ash cloud
sgòthan nimbostratus nimbostratus clouds
Subject: Geography
sgòth luatha
ash cloud
n phr
ash clouds - sgòthan luatha pl
Subject: Geography
Sgòth Oort
Oort Cloud
n(f)
Sgòth Oort - Oort Cloud poss c
Subject: Science
sgrìn
shrine
n(f)
sgrìne - shrine poss cshrines - sgrìnichean pl
Subject: Religious and Moral Education
sgrìobach
abrasive
adj
Subject: Science
sgrìobhadair
writer
n(m)
sgrìobhadair - writer poss cwriters - sgrìobhadairean pl
ceàird an sgrìobhadair writer's craft
Subject: General
sgrìobhadh
writing
n(m)
sgrìobhaidh - writing poss cwritings - sgrìobhaidhean pl
innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh tools for listening and talking/reading/writing
pàipear-sgrìobhaidh writing paper
sgrìobhadh cruthachail creative writing
siostam sgrìobhaidh na Beurla English writing system
siostaman sgrìobhaidh writing systems
Subject: General
sgrìobhaiche
writer
n(m)
sgrìobhaiche - writer poss cwriters - sgrìobhaichean pl
"Ceàird an Sgrìobhaiche" "Writer's Craft"
Subject: General
sgrìobhainn
document
n(f)
sgrìobhainn(e) - document poss cdocuments - sgrìobhainnean pl
prìomh sgrìobhainnean key documents
sgrìobhainnean poileasaidh policy documents
Subject: General
sgrion
screen
n(f)
sgrion - screen poss cscreens - sgrionaichean pl
clò-bhuail làn-sgrion print full screen
làn-sgrion full screen
làn-sgrionaichean full screens
leughadair sgrion screen reader
Subject: Computing
sgrion no taisbeanadh (a rèir suidheachadh)
display
n(m)
sgrion no taisbeanaidh (a rèir suidheachadh) - display poss cdisplays - sgrionaichean no taisbeanaidhean (a rèir suidheachadh) pl
ainm taisbeanaichte display name
Feartan Sgrion no Feartan Taisbeanaidh (a rèir suidheachadh) Display Properties
roghainnean sgrion no roghainnean taisbeanaidh (a rèir suidheachadh) display options
sgrion a-bharrachd additional display
sgrion a-muigh external display
Subject: Computing
sgriubha
screw
n(m/f)
sgriubha - screw poss cscrews - sgriubhaichean pl
fad an sgriubha length of the screw
Subject: Technical
sgriubhaire
screwdriver
n(m)
sgriubhaire - screwdriver poss cscrewdrivers - sgriubhairean pl
làmh an sgriubhaire handle of the screwdriver
Subject: Technical
sgrùdadh
survey
n(m)
sgrùdaidh - survey poss csurveys - sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
sgrùdadh-cheallan
histology
n(m)
sgrùdaidh-cheallan - histology poss c
sgrùdadh-cheallan daonna human histology
Subject: Science
sgudal
refuse
n(m)
sgudail - refuse poss c
làraidh sgudail refuse lorry
tionail-sgudail refuse collection
Subject: GeographyGeneral
sgudal-d
junk e-mail
n(m)
sgudail-d - junk e-mail poss c
Subject: Computing
sgudal-d
junk mail
n(m)
sgudail-d - junk mail poss c
Subject: Computing
sgudal-d
spam
n(m)
sgudail-d - spam poss c
Subject: Computing
sgudalair-d
spammer
n(m)
sgudalair-d - spammer poss cspammers - sgudalairean-d pl
Subject: Computing
sguir
end
vb
Subject: Computing
sgunc
skunk
n(m)
sgunc - skunk poss cskunks - sguncan pl
Subject: Science
Shields a Deas
South Shields
n(m)
Shields a Deas - South Shields poss c
taghaidhean ann an Shields a Deas elections in South Shields
Subject: Geography
sia
six
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sia-cheàrnach
hexagon
n(m)
sia-cheàrnaich - hexagon poss chexagons - sia-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
sia-cheàrnach(ail)
hexagonal
adj
priosam le bonn sia-cheàrnach(ail) hexagon based prism
priosam sia-cheàrnach(ail) hexagonal prism
Subject: Mathematics
sia-deug
sixteen
n(f) / adj
Subject: Mathematics
Siabost
Shawbost
sgoil Shiaboist - Shawbost school poss c
Subject: Geography
siamang
siamang
n(m)
siamang - siamang poss csiamangs - siamangan pl
Subject: Science
siathamh
sixth
adj
an siathamh fear the sixth one
an t-siathamh tè the sixth one
Subject: Mathematics
siathamh
sixth
n(m)
siathaimh - sixth poss csixths - siathamhan pl
Subject: Mathematics
Siberia
Siberia
n(f)
Shiberia - Siberia poss c
Subject: Geography
sìde
weather
n(f)
sìde - weather poss c
bàta sìde weather ship
cearcall stèisean-sìde weather station circle
deagh shìde good weather
droch shìde bad weather
eileamaid sìde weather element
inneal-sìde weather instrument
siostam sìde weather system
stèisean sìde weather station
suidheachadh sìde weather conditions
tuairmse sìde weather forecast
Subject: Geography
sìde-chaitheamh
weathering
n(m)
sìde-chaitheimh - weathering poss c
sìde-chaitheamh ceimigeach chemical weathering
sìde-chaitheamh reothadh agus aiteamh freeze-thaw weathering
Subject: Geography
sìde-eòlas
meteorology
n(m)
sìde-eòlais - meteorology poss c
Subject: Science
Sierra Leone
Sierra Leone
n(m/f)
Shierra Leone - Sierra Leone poss c
gnàth-shìde Shierra Leone climate of Sierra Leone
Subject: Geography
sige
jig
n(f)
sige - jig poss cjigs - sigean pl
Subject: Music
sileacon
silicon
n(m)
sileacoin - silicon poss c
Subject: Science
sileadh
rainfall
n(m)
silidh - rainfall poss c
sileadh conbheacsanach convectional rainfall
sileadh orografaig orographic rainfall
sileadh orografaig relief rainfall
Subject: Geography
sileadh
precipitation
n(m)
silidh - precipitation poss c
Subject: Geography
sileadh-mìos
period
n(m)
sileadh-mìos - period poss c
pian sileadh-mìos period pain
Subject: Personal and Social Education
silt
silt
n(m)
silt - silt poss c
Subject: Geography
silteachan
emission
n(m)
silteachain - emission poss cemissions - silteachain pl
silteachain oidhche nocturnal emissions
Subject: Personal and Social Education
sìmpleachadh
simplification
n(m)
sìmpleachaidh - simplification poss csimplifications - sìmpleachaidhean pl
Subject: Mathematics
sìmplich
simplify
vb
Subject: Mathematics
sìmplidh
simple
adj
Subject: Mathematics
sìn
lengthen
vb
sìn an nota lengthen the note
Subject: Music
sìn
rest on
vb
sìn an nota sin rest on that note
Subject: Music
sìn
stretch
vb
Subject: Mathematics
sinc
zinc
n(m)
sinc - zinc poss c
sinc ogsaid zinc oxide
sinc sulfaid zinc sulfide
Subject: Science
sinc
sink
n(m/f)
since - sink poss csinks - sinceachan plsinks - sincean pl
sinc-teas heat sink
Subject: Technical
sìneadh
stretch
n(m)
sìnidh - stretch poss cstretches - sìnidhean pl
factar-sìnidh stretch factor
sìneadh aon-shligheach one-way stretch
Subject: Mathematics
Singapore
Singapore
n(m/f)
Shingapore - Singapore poss c
taighean-òsta Shingapore hotels of Singapore
Subject: Geography
singilte
singular
adj
a' chiad phearsa singilte first person singular
Subject: Language
singilte
single
adj
aon-didseat single digit
aon-fhigear single digit
aon-fhigear single figure
figear singilte single digit
Subject: Mathematics
sinteataig
synthetic
adj
stuthan sinteataig synthetic materials
Subject: Science
siocamor
sycamore
n(m)
siocamoir - sycamore poss csycamores - siocamoran pl
Subject: Science
sìochantach
pacifist
n(m)
sìochantaich - pacifist poss cpacifists - sìochantaich pl
Subject: General
sìochantas
pacifism
n(m)
sìochantais pacifism
Subject: General
Siog
Sikh
n(m)
Sioga - Sikh poss cSikhs - Siogaich plSikhs - Siogan pl
Subject: Religious and Moral Education
Siogach
Sikh
adj
teampall Siogach Sikh temple
Subject: Religious and Moral Education
Siogachd
Sikhism
n(f)
Siogachd - Sikhism poss c
Subject: Religious and Moral Education
sìol
sperm
n(m)
cealla-sìl sperm cell
pìob-sìl sperm tube
Subject: Science
sìol
seed
n(m)
sìl - seed poss cseeds - sìl pl
bàrr sìol-ola oil seed rape
sìol-toradh-àrd (HYV) High Yield Variety seeds (HYV)
Subject: GeographyGeneral
sìol-peasrach
pulse
n(m)
sìl-pheasraich - pulse poss cpulses - sìl-pheasrach pl
Subject: Home Economics
sìol-toradh-àrd (HYV)
High Yield Variety seeds (HYV)
n(m)
sìl-toradh-àrd (HYV) - High Yield Variety seeds (HYV) poss c
Subject: Geography
sìolaich
spawn
vb
iasg a’ sìolachadh spawning fish
Subject: Science
siolandair
cylinder
n(m)
siolandair - cylinder poss ccylinders - siolandairean pl
siolandair-tomhais measuring cylinder
Subject: Mathematics
siomfonaidh
symphony
n(m)
siomfonaidh - symphony poss csymphonies - siomfonaidhean pl
orcastra shiomfonaidh symphony orchestra
siomfonaidh pastarail pastoral symphony
Subject: Music
Sìona
China
n(m/f)
Shìona - China poss c
aibhnichean Shìona rivers of China
Balla Mòr Shìona Great Wall of China
Sìona agus ceàrnaidhean mun cuairt China and adjacent areas
Subject: Geography
Sìonach
Chinese
adj
biadh Sìonach Chinese food
Subject: Geography
Sìonach
Chinese
n(m)
Sìonaich - Chinese poss cChinese - Sìonaich pl
ban-Shìonach Chinese (female)
Subject: Geography
sionagog
synagogue
n(m)
sionagog - synagogue poss csynagogues - sionagogan pl
Subject: GeographyReligious and Moral Education
Sionainn
Shannon
Subject: Geography
sionnach
fox
n(m)
sionnaich - fox poss cfoxes - sionnaich pl
earball sionnaich fox's tail
sionnach feanaig fennec fox
Subject: Science
sionoptaig
synoptic
adj
clàr sionoptaig synoptic chart
Subject: Geography
sìor-ghorm
evergreen
adj
craobh shìor-ghorm evergreen tree
craobhan sìor-ghorm evergreen trees
Subject: Science
siorcònium
zirconium
n(m)
siorcònium - zirconium poss c
Subject: Science
siorrachd
shire
n(f)
siorrachd - shire poss cshires - siorrachdan pl
Siorrachd Chambridge Cambridgeshire
Siorrachd Ghloucester Gloucestershire
Wolds Siorrachd York Yorkshire Wolds
Subject: Geography
Siorrachd Iorc
Yorkshire
n(f)
Siorrachd Iorc - Yorkshire poss c
Siorrachd Iorc a Tuath North Yorkshire
sluagh Siorrachd Iorc Yorkshire people
Wolds Siorrachd York Yorkshire Wolds
Subject: Geography
Siorrachd Lannraig
Lanarkshire
comhairlichean Siorrachd Lannraig Lanarkshire councillors
Subject: Geography
Siorrachd Lincoln
Lincolnshire
n(f)
Siorrachd Lincoln - Lincolnshire poss c
Siorrachd Lincoln ann an taobh an ear Shasainn Lincolnshire in the east of England
Subject: Geography
sìosmaig
seismic
adj
crithean sìosmaig seismic activity
tonnan sìosmaig seismic waves
Subject: GeographyScience
sìosmograf
seismograph
n(m)
sìosmograif - seismograph poss cseismographs - sìosmografan pl
Subject: Geography
siostam
system
n(m)
siostaim - system poss csystems - siostaman pl
siostam analachaidh breathing system
siostam analachaidh respiratory system
siostam dìon-bodhaig immune system
siostaman beus-eòlach ethical systems
siostaman conaltraidh communication systems
siostaman fiosrachaidh information systems
siostaman sgrìobhaidh writing systems
Subject: General
siostam
system
n(m)
siostaim - system poss csystems - siostaman pl
neach-anailis shiostaman systems analyst
neach-anailis siostaman fiosrachaidh informations systems analyst
rianaire siostaim system administrator
siostam rianachd susbaint (CMS) content management system (CMS)
Subject: Computing
siostam
system
n(m)
siosta(i)m - system poss csystems - siostaman pl
siostam airgid monetary system
siostam cunntaidh counting system
siostam-comharraidh notation system
Subject: Mathematics
siostam cnàmhaidh
digestive system
n phr
siostam iom-fhillte a’ chnàmhaidh the complex digestive system
Subject: Science
siota
sheet
n(f)
siota - sheet poss csheets - siotaichean pl
Iar-Shiota Stoidhle (CSS) Cascading Style Sheet (CSS)
siota stoidhle style sheet
Subject: Computing
Siria
Syria
n(m/f)
Shiria - Syria poss c
Poblachd Shiria Republic of Syria
Subject: Geography
sit-ins
sit-ins
n phr
Subject: History
sìthean
flower
n(m)
sìthein - flower poss cflowers - sìtheanan plflowers - sìthein pl
dath sìthein colour of a flower
Subject: Science
siubhal
travel
n(m)
siubhail - travel poss c
companaidh siubhail travel agent
cruinn-eòlas agus siubhal geography and travel
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Afraga geography of and travel in Africa
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Àisia geography of and travel in Asia
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Deas geography of and travel in South America
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Tuath geography of and travel in North America
cruinn-eòlas agus siubhal anns an Roinn Eòrpa geography of and travel in Europe
cruinn-eòlas agus siubhal anns an t-saoghal àrsaidh geography of and travel in ancient world
cruinn-eòlas, agus siubhal ann an ceàrnaidhean eile geography of and travel in other areas
siubhal agus turasachd travel and tourism
Subject: GeneralGeography
Skeptic
Skeptic
adj
feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach Skeptic and Neoplatonic philosophies
Subject: General
Skylley Maayl
Kirk Michael
n(m)
Skylley Maayl - Kirk Michael poss c
Urras Skylley Maayl Kirk Michael Trust
Subject: Geography
Slàbhach
Slavic
adj
cànanan Slàbhach Slavic languages
cruinneachaidhean anns na cànanan Slàbhach collections in Slavic languages
irisean anns na cànanan Slàbhach serials in Slavic languages
leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Slàbhach encyclopedias in Slavic languages
Subject: Language
slaighd
slide
n(f)
slaighde - slide poss cslides - slaighdean pl
Subject: Science
slaighd
slide
n(f)
slaighde - slide poss cslides - slaighdean pl
slaighd Powerpoint Powerpoint slide
Subject: Computing
slàinte
health
n(f)
slàinte - health poss c
a' cumail mo bhodhaig fallain keeping my body healthy
Achd na Slàinte Health Act
bòrd slàinte health board
Comhairle na Slàinte Health Council
cùram-slàinte health care
Eòlas Slàinte Health Studies
Facaltaidh na Slàinte Faculty of Health
ionad-slàinte health centre
leigheas agus slàinte medicine and health
Seirbheis na Slàinte the Health Service
Sgoiltean airson Slàinte Health Promoting Schools
Slàinte Good Health
slàinte cheers
slàinte agus sàbhailteachd health and safety
slàinte agus sunnd health and well-being
slàinte agus sunnd tar-ionnsachaidh health and wellbeing across learning
slàinte bodhaig agus inntinn health of body and mind
slàinte ghnèitheasach sexual health
stiùireadh slàinte dhùthchail rural health management
Subject: Personal and Social EducationGeneral
slàinteachail
hygienic
adj
Subject: Science
slàinteachas
hygiene
n(m)
slàinteachais - hygiene poss c
slàinteachas beòil oral hygiene
Subject: Science
slàintealachd
sanitation
n(f)
slàintealachd - sanitation poss c
Subject: Geography
slàinteil
sanitary
adj
einnseanaireachd shlàinteil sanitary engineering
Subject: General
slàn
whole
adj
àireamh shlàn whole number
Subject: Mathematics
slàn-dhùnadh
full-close
n(m)
slàn-dhùnaidh - full-close poss cfull-closes - slàn-dhùnaidhean pl
Subject: Music
slaodaire
sloth
n(m)
slaodaire - sloth poss csloths - slaodairean pl
Subject: Science
slat-tomhais
standard
n(f)
slait-thomhais - standard poss cstandards - slatan-tomhais pl
slat-tomhais neo-shuidhichte arbitrary standard
Subject: Mathematics
slat-tomhais
criterion
n(f)
slait-thomhais - criterion poss ccriteria - slatan-tomhais pl
slatan-tomhais soirbheachais success criteria
Subject: General
slat 
yard
n(f)
slait  - yard poss cyards - slatan pl
Subject: Mathematics
Sliabh Chill Mhantáin
Wicklow Mountains
Subject: Geography
Sliabh Dónairt
Slieve Donard
Subject: Geography
Sliabh Gamh
Slieve Gamph
Subject: Geography
Sliabh Phartraí
Partry Mts
Subject: Geography
Sliabh Sneachta
Slieve Snaght
Subject: Geography
Sliabh Speirín
Sperrin Mountains
Subject: Geography
Sligeach
Sligo
Subject: Geography
slighe
path
n(f)
slighe - path poss cpaths - slighean pl
an t-slighe uasal ochd-fillte the noble eightfold path
slighe reul-chuairt orbital path
Subject: General
slighe
route
n(f)
slighe - route poss croutes - slighean pl
gabh cùrsa chun na h-àird a deas take a southerly route
prìomh shlighe primary route
slighe aiseag chàraichean car ferry route
slighe Eòrpach European route
slighe malairt trade route
slighe phoblach route with public access
Subject: General
slighe a' bhìdh
alimentary canal
n phr
Subject: Science
Slighe Chlann Uisnich
Milky Way
n phr
Subject: Science
slighe còir-phoblach
public right of way
n phr
Subject: GeographyGeneral
slighe fhad-astarach
long distance route
n phr
Subject: Geography
slighe phoblach
route with public access
n phr
Subject: Geography
slighe-trafaig
trafficway
n(f)
slighe-trafaig - trafficway poss ctrafficways - slighean-trafaig pl
ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig landscape architecture of trafficways
Subject: General
slighe-uisge
waterway
n(f)
slighe-uisge - waterway poss cwaterways - slighean-uisge pl
còmhdhail slighe-uisge waterway transportation
còmhdhail slighe-uisge in-thìreach inland waterway transportation
Subject: Geography
sligheadaireachd
orienteering
n(f)
sligheadaireachd - orienteering poss c
puingean-mapa air cùrsa sligheadaireachd waypoints on an orienteering course
Subject: Physical Education
Slobhagia
Slovakia
n(m/f)
Shlobhagia - Slovakia poss c
Poblachd Shlobhagia Republic of Slovakia
Subject: Geography
Slobhinia
Slovenia
n(m/f)
Shlobhinia - Slovenia poss c
Poblachd Shlobhinia Republic of Slovenia
Subject: Geography
sloinneadh
surname
n(m)
sloinnidh - surname poss csurnames - sloinnidhean pl
Subject: General
sloinntearachd
genealogy
n(f)
sloinntearachd - genealogy poss c
eachdraidh-beatha agus sloinntearachd biography and genealogy
eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais biography, genealogy and insignia
sloinntearachd, ainmean agus suaicheantais genealogy, names and insignia
Subject: General
sluagh
population
n(m)
sluaigh - population poss cpopulations - slòigh pl
àireamh-sluaigh population (number)
dùmhlachd-sluaigh population density
dùmhlachd-sluaigh àrd high population density
dùmhlachd-sluaigh ìosal low population density
pioramaid-sluaigh population pyramid
sgaoileadh-sluaigh population distribution
sgaoileadh-sluaigh an t-saoghail global population distribution
Subject: Geography
sluaghmhor
densely populated
adj
Subject: Geography
sluaisreadh
swash
n(m)
sluaisridh - swash poss c
Subject: Geography
slugan
gullet
n(m)
slugain - gullet poss cgullets - sluganan pl
Subject: Science
slugan
oesophagus
n(m)
slugain - oesophagus poss coesophagi - sluganan pl
Subject: Science
slum
slum
n(m)
slum - slum poss cslum - slumaichean pl
Subject: Geography
slur
slur
n(m)
slur - slur poss cslur - sluran pl
Subject: Music
smèideadh
wave
n(m)
smèididh - wave poss c
a' smèideadh waving
Subject: General
smeòrach
thrush
n(f)
smeòraich - thrush poss cthrushes - smeòraichean pl
Subject: Science
smeur
bramble
n(f)
smeura - bramble poss cbrambles - smeuran pl
Subject: Science
smog
smog
n(f)
smog - smog poss c
smog thachdach choking smog
Subject: Geography
snaigheadaireachd
carving
n(f)
snaigheadaireachd - carving poss c
Subject: Art
snaigheadh
sculpture
n(m)
snaighidh - sculpture poss csculptures - snaighidhean pl
ìomhaigh shnaighte piece of sculpture
pròiseasan, cruthan agus cuspairean snaighte processes, forms and subjects of sculpture
snaigheadh bho 1400 sculpture from 1400
snaigheadh Greugach, Etruscanach agus Ròmanach Greek, Etruscan and Roman sculpture
snaigheadh gu ca. 500 sculpture to ca. 500
snaigheadh, searamaigs agus obair-mheatailt sculpture, ceramics and metalwork
Subject: General
snaighte
inscribed
adj
cearcall snaighte inscribed circle
Subject: Mathematics
snaighte
sculpted
adj
obair shnaighte sculpted works
Subject: Art
snaighte
carved
adj
fiodh snaighte carved wood
obair shnaighte a carving
obraichean snaighte carvings
Subject: Art
snàithlean
thread
n(m)
snàithlein - thread poss cthreads - snàithleanan pl
bàrr snàithlein top of thread
tòisich snàithlean ùr start new thread
Subject: Computing
sneachd
snow
n(m)
sneachda - snow poss c
ball-sneachda snowball
Subject: Geography
sneachd
snow
n(m)
sneachda - snow poss c
ball-sneachda snowball
ball-sneachda cosmaig cosmic snowball
bodach-sneachda snowman
sneachd carbon dà-ogsaid carbon dioxide snow
Subject: GeographyGeneralScience
Sniaul
Snaefell
n(m)
Shniaul - Snaefell poss c
Sniaul - a' bheinn is àirde air Eilean Mhanainn Snaefell - the highest mountain on the Isle of Man
Subject: Geography
snìomhan
helix
n(m)
snìomhain - helix poss chelixes - snìomhain pl
Subject: Science
snìomhan
spiral
n(m)
snìomhain - spiral poss cspirals - snìomhanan pl
Subject: Science
snìomhanach
helical
adj
Subject: Mathematics
snìomhanach
spiral
adj
cruth snìomhanach spiral shape
Subject: Mathematics
so-luchdaichte
downloadable
adj
Subject: Computing
so-roinnte
divisible
adj
so-roinnte slàn le 3 exactly divisible by 3
Subject: Mathematics
so-sgaoilte
soluble
adj
pùdar so-sgaoilte soluble powder
Subject: Science
Sobhieteach
Soviet
adj
An t-Aonadh Sobhieteach Soviet Union
an t-seann Aonadh Sobhieteach the former Soviet Union
feallsanachd an t-seann Aonaidh Shobhietich philosophy of former Soviet Union
Subject: Geography
Sobhieteach
Soviet
n(m)
Sobhietich - Soviet poss cSoviets - Sobhietich pl
Subject: Geography
socaid
socket
n(f)
socaid(e) - socket poss csockets - socaidean pl
Subject: Technical
sochair
benefit
n(f)
sochair(e) - benefit poss cbenefits - sochairean pl
sochair chloinne child benefit
sochair cion-cosnaidh unemployment benefit
Subject: General
sochairean
welfare
n(pl)
duilgheadasan shochairean sòisealta social welfare problems
seirbheisean shochairean sòisealta social welfare services
sochairean sòisealta social welfare
stàit shochairen welfare state
Subject: General
Socratach
Socratic
adj
feallsanachdan Greugach ro-Shocratach pre-Socratic Greek philosophies
feallsanachdan Socratach Socratic philosophies
ro-Shocratach pre-Socratic
Subject: General
sodium
sodium
n(m)
sodium - sodium poss c
sodium carbonat sodium carbonate
sodium clòraid sodium chloride
sodium fluaraid sodium fluoride
Subject: Science
soidhne
sign
n(m)
soidhne - sign poss csigns - soidhnichean pl
cànanan soidhne sign languages
soidhne cur-ris plus sign
soidhne toirt-air-falbh minus sign
Subject: Mathematics
soidhne
symbol
n(m)
soidhne - symbol poss csymbols - soidhnichean pl
Subject: Mathematics
soidhne @
at sign
n(m)
soidhne @ - at sign poss cat signs - soidhneachan @ pl
Subject: Computing
soidhnig a-mach
sign out
vb
Subject: Computing
soidhnig a-steach
sign in
vb
Subject: Computing
soillseachadh
illumination
n(m)
soillseachaidh - illumination poss cilluminations - soillseachaidhean pl
Subject: General
soillseachadh
illustration
n(m)
soillseachaidh - illustration poss cillustrations - soillseachaidhean pl
Subject: General
soirbhich
succeed
vb
a' strì gu soirbheachadh determined to succeed
Subject: General
sòisealachd
socialism
n(f)
sòisealachd agus siostaman co-cheangailte - socialism and related systems poss csocialism - sòisealachd pl
Subject: Modern Studies
sòisealta
social
adj
buidhnean sòisealta social groups
ceartas sòisealta social justice
cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta factors affecting social behaviour
cuspairean sòisealta social subjects
Deamocratach Sòisealta Social Democrat
duilgheadasan sòisealta social problems
eadar-obair shòisealta social interaction
Eòlas Pearsanta agus Sòisealta Personal and Social Education
eòlas sòisealta social studies
eòlas-diadhachd sòisealta social theology
lagh sòisealta social law
làraichean-lìn sòisealta social network sites
lìonrachadh sòisealta social networking
modhan sòisealta social behaviour
obair shòisealta social work
pròiseasan sòisealta social processes
saidheansan sòisealta social sciences
seirbheisean sòisealta social services
sochairean sòisealta social security
sunnd sòisealta social well-being
taisbeanair sòisealta social indicator
Subject: General
soiseòlas
sociology
n(f)
soiseòlais - sociology poss c
saidheansan sòisealta, soiseòlas agus daonn-eòlas social sciences, sociology and anthropology
Subject: General
soisgeul
gospel
n(m)
soisgeil - gospel poss cgospels - soisgeulan pl
an Soisgeul the Gospel
Na Soisgeulan agus Na Gnìomharan Gospels and Acts
Subject: Religious and Moral Education
soisgeulach
evangelistic
adj
seirbheisean soisgeulach evangelistic services
sgrìobhaidhean soisgeulach do dhaoine fa leth evangelistic writings for individuals
Subject: Religious and Moral Education
soitheach
ship
n(m/f)
soithich - ship poss cships - soithichean pl
gàrradh-iarainn shipyard
togail shoithichean shipbuilding
Subject: GeographyGeneral
solas
light
n(m)
solais - light poss clights - solais pl
bliadhna-solais light year
luaths solais speed of light
seansar-solais light sensor
solas an latha daylight
solas na grèine sunlight
tachartasan solais agus fo-dhearg agus ultra-bhìolait light and infrared and ultraviolet phenomena
taigh-solais lighthouse
Subject: General
solas an latha
daylight
n phr
solas an latha - daylight poss c
ri solas an latha in daylight
Subject: Science
solas na grèine
sunlight
n phr
Subject: Science
Somàlia
Somalia
n(m/f)
Shomàilia - Somalia poss c
ceann-suidhe Shomàilia president of Somalia
Subject: Geography
Sombaidh
Zombie
n(m)
Sombaidh - Zombie poss cZombies - Sombaidhean pl
Subject: General
sòn
zone
n(m) / n
sòn - zone poss czones - sònaichean pl
sòn an atharrachaidh transition zone
sòn fo-bhruthaidh subduction zone
sòn gnìomhachais industrial zone
sòn gnìomhachais ùr new industrial zone
sòn taigheadais housing zone
sòn taigheadais ùr new housing zone
sòn toirmisgte exclusion zone
sònaichean chrithean-talmhainn beò active earthquake zones
sònaichean cleachdadh-fearainn land use zones
Subject: Geography
sònadh
zoning
n(m)
sònaidh - zoning poss c
Subject: Geography
sònrachadh
highlight
n(m)
sònrachaidh - highlight poss chighlights - sònrachaidhean pl
Subject: Computing
sònrachadh
highlighting
n(m)
sònrachaidh - highlighting poss chighlighting - sònrachaidhean pl
Subject: Computing
sònraich
highlight
vb
Subject: Computing
sònraichte
specific
adj
bathair eile de stuthan sònraichte other products of specific materials
clàran leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte bibliographies of works on specific subjects
clàran leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte bibliographies of works from specific places
cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra specific topics in natural history
cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd specific topics in parapsychology and occultism
feallsanachdan sònraichte specific philosophical schools
lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte law of specific jurisdictions and areas
leabharlannan airson chuspairean sònraichte libraries for specific subjects
nithean agus tachartasan anns na speuran specific celestial bodies and phenomena
obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte manufacture for specific uses
pàirtean sònraichte agus siostaman ann an lusan specific parts of and systems in plants
raointean sònraichte de rianachd phoblach specific fields of public administration
siostaman sònraichte beò-eòlach bheathaichean specific physiological systems in animals
stuthan agus adhbharan sònraichte specific materials and purposes
Subject: General
sònraichte
special
adj
cuspairean sònraichte special topics
dòighean sònraichte coimpiutair special computer methods
foghlam sònraichte special education
tairgse shònraichte special offer
Subject: General
Sord
Swords
Subject: Geography
sòrnan-dealain
electric ray
n(m)
sòrnan-dealain - electric ray poss celectric rays - sòrnain-dealain pl
Subject: Science
Sòthaigh
Soay
Eilean Shòthaigh Isle of Soay
Subject: Geography
soya
soya
adj
pònair soya soya beans
Subject: Home Economics
spacebar
spacebar
n(m)
spacebar - spacebar poss c
Subject: Computing
spàin
spoon
n(f)
spàine - spoon poss cspoons - spàineachan plspoons - spàinean plspoons - spàintean pl
spàinean adhairce horn spoons
Subject: Home Economics
Spàinn(t)each
Spaniard
n(m)
Spàinn(t)ich - Spaniard poss cSpaniards - Spàinn(t)ich pl
ban-Spàinn(t)each Spaniard (female)
Subject: Geography
Spàinn(t)each
Spanish
adj
Subject: Geography
Spàinn(t)is
Spanish
n(f)
Spàinn(t)is - Spanish poss c
cleachdadh stèidhichte na Spàinntis Standard Spanish usage
cruinneachaidhean ann an Spàinntis collections in Spanish
diofar riochdan na Spàinntis Spanish language variations
faclairean Spàinntis Spanish dictionaries
foneòlas na Spàinntis Spanish phonology
Subject: Language
spànadh
spawning
n(m)
Subject: Computing
speactram
spectrum
n(m)
speactraim - spectrum poss cspectra - speactraman pl
a' cleachdadh an speactraim dealan-mhagnaitich using the electromagnetic spectrum
Subject: Science
spèileabord
skateboard
n(m)
spèileabuird - skateboard poss cskateboards - spèileabuird pl
Subject: Physical Education
spèileadh
skating
n(m)
spèilidh - skating poss c
Subject: Physical Education
speinsean
suspension
n(m)
speinsean - suspension poss c
Subject: Geography
speisealta
specialised
adj
ceallan neo-speisealta non-specialised cells
ceallan speisealta specialised cells
Subject: General
spìonadh
plucking
n(m)
spìonaidh - plucking poss c
Subject: Geography
spioradail
spiritual
adj
ath-nuadhachadh spioradail spiritual renewal
creutairean spioradail spiritual beings
Subject: Religious and Moral Education
spong
sponge
n(m)
spuing - sponge poss csponges - spongan pl
Subject: Science
spòrs
sport
n(f)
spòrsa - sport poss csports - spòrsan pl
gnìomhachd chorporra agus spòrs physical activity and sports
goireasan spòrs sports facilities
ionad-spòrs sports centre
spòrs, geamannan agus dibhearsain sports, games and entertainment
spòrsan a-muigh outdoor sports
spòrsan adhair air sports
spòrsan lùth-chleasach athletic sports
spòrsan marcachd equestrian sports
spòrsan uisge aquatic sports
Subject: Physical Education
spot
dot
n(m)
spot - dot poss cdots - spotan pl
Subject: Mathematics
spot
spot
n(m)
spot - spot poss cspots - spotan pl
Subject: Mathematics
spreadhadh
eruption
n(m)
spreadhaidh - eruption poss ceruptions - spreadhaidhean pl
spreadhadh bholcànach volcanic eruption
Subject: GeographyScience
sràid
street
n(f)
sràide - street poss cstreets - sràidean pl
pàtran-clèithe shràidean grid iron street pattern
sràid aon-shligheach one-way street
Sràid nam Prionnsan Princes' Street
sràid-coise pedestrianised street
Subject: Geography
Sráid na Cathrach
Milltown Malbay
Subject: Geography
Sràid nam Prionnsan
Princes' Street
n(f)
Sràid nam Prionnsan - Princes' Street poss c
Subject: Geography
srath
valley
n(m)
sratha - valleys poss cvalleys - srathan pl
Srath Thames Thames Valley
Subject: Geography
srath
strath
n(m)
sratha - strath poss cstraths - srathan pl
sgìre an t-Sratha district of Strath
Subject: Geography
Srath Chura
Strachur
coimhearsnachd Shrath Chura Strachur community
Subject: Geography
Srath Iorc
Vale of York
n(m)
Srath Iorc - Vale of York poss c
eachdraidh nàdarra Srath Iorc Vale of York's natural history
Subject: Geography
Srath Phickering
Vale of Pickering
n(m)
Srath Phickering - Vale of Pickering poss c
gnàth-shìde Shrath Phickering Vale of Pickering's climate
Subject: Geography
sreath
series
n(m/f)
sreatha - series poss cseries - sreathan pl
ceangailte ann an sreath connected in series
sreath actinium actinium series
sreath nan actanach actinide series
sreath nan actanach actinoid series
sreath nan lantanach lanthanide series
sreath nan lantanach lanthanoid series
sreath neiptiunium neptunium series
sreath torium thorium series
sreath uranium uranium series
Subject: Science
sreath
line
n(f)
sreatha - line poss clines - sreathan pl
Subject: Mathematics
sreath
row
n(m/f)
sreatha - row poss crows - sreathan pl
Subject: Mathematics
sreath
range
n(m/f)
sreatha - range poss cranges - sreathan pl
An t-Sreath-dealachaidh Mhòr Great Dividing Range
Sreath Hammersley Hammersley Range
Sreathan MhacDonnell MacDonnell Ranges
Subject: Geography
sreath
series
n(m/f)
sreatha - series poss cseries - sreathan pl
sreath aritmeataigeach arithmetic series
sreath geoimeatrach geometric series
sreath MacLaurin Maclaurin series
sreath neo-chrìochnach infinite series
sreath-dlùthachaidh converging series
sreath-meudachaidh diverging series
Subject: Mathematics
sreath òrdaichte
array
n(m/f)
sreatha òrdaichte - array poss carrays - sreathan òrdaichte pl
Subject: Mathematics
sreathach
in series
adj
ceangailte ann an sreath connected in series
cuairt shreathach series circuit
Subject: Science
sreathach
linear
adj
fuincsean sreathach linear function
Subject: Mathematics
sreathan chlachan
stone lines
n phr
Subject: Geography
Sri Lanka
Sri Lanka
n(m/f)
Shri Lanka - Sri Lanka poss c
Poblachd Shri Lanka Republic of Sri Lanka
Subject: Geography
Sruighlea
Stirling
Caisteal Shruighlea Stirling Castle
Subject: Geography
sruth cuartachaidh
convection current
n(m)
srutha chuartachaidh - convection current poss cconvection currents - sruthan cuartachaidh pl
Subject: Science
sruth paidhreaclastaig
pyroclastic flow
n phr
Subject: Geography
sruth-chruthachd
aerodynamics
n(f)
sruth-chruthachd - aerodynamics poss c
Subject: Science
sruthach
fluid
adj
meacanaigs stuth sruthach fluid mechanics
stuth sruthach fluid material
Subject: Science
sruthail
aerodynamic
adj
cruth sruthail aerodynamic shape
Subject: ScienceGeography
sruthan
stream
n(m)
sruthain - stream poss cstreams - sruthain pl
sruthan lùbach meandering stream
Subject: Geography
St. Kitts agus Nevis
St. Kitts and Nevis
n(m/f)
St. Kitts agus Nevis - St. Kitts and Nevis poss c
Feadaralachd St. Kitts agus Nevis Federation of St. Kitts and Nevis
Subject: Geography
St. Lucia
St. Lucia
n(m/f)
St. Lucia - St. Lucia poss c
meud St. Lucia size of St. Lucia
Subject: Geography
St. Vincent agus Na Grenadines
St. Vincent and The Grenadines
n phr
St. Vincent agus Na Grenadines - St. Vincent and The Grenadines poss c
eileanan St. Vincent agus nan Grenadines islands of St. Vincent and The Grenadines
Subject: Geography
stac
stack
n(m)
staca - stack poss cstack - stacannan pl
Subject: Geography
stad
stop
vb
Subject: Computing
staid
state
n(f)
staide - state poss cstates - staidean pl
fo-mhothachadh agus staidean atharraichte subconscious and altered states
Subject: General
stàilinn
steel
n(f)
stàilinn(e) - steel poss c
aloidh stàilinn alloy steel
clòimh stàilinn steel wool
rùilear stàilinn steel rule
stàilinn thungstain tungsten steel
Subject: Science
stàit
state
n(f)
stàite - state poss cstates - stàitean pl
ceann a deas meadhan nan Stàitean Aonaichte south central United States
Ceann a tuath meadhan nan Stàitean Aonaichte North central United States
dàimh stàite ri buidhnean eagraichte relation of state to organized groups
ear-dheas nan Stàitean Aonaichte southeastern United States
Ear-thuath nan Stàitean Aonaichte Northeastern United States
Na Stàitean Aonaichte United States of America
Na Stàitean Aonaichte an Iar Western United States
siostaman riaghaltasan agus stàitean systems of governments and states
Stàitean Feadaralach Mhicronesia Federated States of Micronesia
Subject: Geography
Stàitean Feadaralach Mhicronesia
Federated States of Micronesia
n(pl)
Stàitean Feadaralach Mhicronesia - Federated States of Micronesia poss c
eileanan Stàitean Feadaralach Mhicronesia islands of the Federated States of Micronesia
Subject: Geography
staitistearachd
statistics
n(f)
staitistearachd - statistics poss c
Subject: General
staitistig
statistic
n(f)
staitistig - statistic poss cstatistics - staitistigean pl
Subject: General
stalc
starch
n(m)
stailc - starch poss cstarches - stalcan pl
biadh stalcach starchy food
stalcach starchy
Subject: Science
stamag
stomach
n(f)
stamaig - stomach poss cstomachs - stamagan pl
Subject: Science
staoin
tin
n(f)
staoine - tin poss c
co-thàthaidhean staoine tin compounds
puinnseanachadh staoine tin poisoning
Subject: Science
steach-bhathar
import(s)
n(m) / n
steach-bhathair - import poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
steach-chur
input
n(m)
steach-chuir - input poss cinputs - steach-churan pl
Subject: Computing
steach-ghluais
import
vb
Subject: Computing
steach-raon
domain
n(m)
steach-raoin - domain poss cdomains - steach-raointean pl
raon freagarrach suitable domain
Subject: Mathematics
stèidh
foundation
n(f)
stèidhe - foundation poss cfoundations - stèidhean pl
Subject: Technical
steigeach
adhesive
adj
pàipear steigeach sticky paper
teip steigeach adhesive tape
Subject: Science
stèimean
stamen
n(m)
stèimein - stamen poss cstamens - stèimeanan pl
Subject: Science
stèisean
station
n(m)
stèisein - station poss cstations - stèiseanan pl
cearcall stèisean-sìde weather station circle
stèisean bàta-teasairginn lifeboat station
stèisean cumhachd lùth geo-thearmach geo-thermal energy power station
stèisean cumhachd niuclasach nuclear power station
stèisean gnàth-shìde climate station
stèisean sìde weather station
stèisean-rèile railway station
Subject: GeographyGeneralScience
stèisean cumhachd
power station
n phr
stèisean cumhachd lùth geo-thearmach geo-thermal energy power station
stèisean cumhachd niuclasach nuclear power station
Subject: Geography
stèisean sìde
weather station
n phr
cearcall stèisean-sìde weather station circle
Subject: GeographyGeneral
Steòrnabhagh
Stornoway
sràidean Steòrnabhaigh streets of Stornoway
Subject: Geography
stiogma
stigma
n(m)
stiogma - stigma poss cstigmas - stiogmathan pl
Subject: Science
stiorap na cluaise
stapes
n phr
Subject: Science
stiùbhardachd
stewardship
n(f)
stiùbhardachd - stewardship poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
stiùir
guide
n(m)
stiùir - guide poss cguide - stiùiridhean pl
stiùiridhean airson Glow Glow guides
Subject: General
stiùireadh
management
n(m)
stiùiridh - management poss c
buidhnean agus stiùireadh organisations and management
ceannard fiosrachadh stiùiridh head of management information
stiùireadh coitcheann general management
stiùireadh luchd-obrach personnel management
stiùireadh phrògraman programme management
stiùireadh slàinte dhùthchail rural health management
Subject: General
stiùiriche
director
n(m)
stiùiriche - director poss cdirectors - stiùirichean pl
stiùiriche conaltraidh director of communications
stiùiriche ionmhais finance director
stiùiriche ionmhais agus ìre coileanaidh director of finance and performance management
stiùiriche prògram leasachaidh director of development programme
stiùiriche sheirbheisean director of services
Subject: General
stiùiriche-ciùil
conductor
n(m)
stiùiriche-ciùil - conductor poss cconductors - stiùirichean-ciùil pl
batan stiùiriche conductor's baton
stiùiriche(-ciùil) orcastra orchestra conductor
stiùirichean(-ciùil) orcastra orchestra conductors
Subject: Music
stoc
stump
n(m)
stuic - stump poss cstumps - stuic pl
Subject: Geography
stoc-is-duilleach
stem-and-leaf
clàr stoc-is-duilleach stem-and-leaf chart
clàr stoc-is-duilleach cùl-ri-cùl back to back stem-and-leaf chart
diagram stoc-is-duilleach stem-and-leaf diagram
graf stoc-is-duilleach stem-and-leaf graph
Subject: Mathematics
stocadh
flourish
n(m)
stocaidh - flourish poss cflourishes - stocaidhean pl
Subject: Music
Stoiceach
Stoic
adj
feallsanachd Stoiceach Stoic philosophy
Subject: General
stoidhle
style
n(f)
stoidhle - style (of plant) poss cstyles (of plant) - stoidhlean pl
Subject: Science
stoidhle
style
n(f)
stoidhle - style poss cstyles - stoidhlichean pl
Iar-Shiota Stoidhle (CSS) Cascading Style Sheet (CSS)
siota stoidhle style sheet
Subject: Computing
stoidhle
style
n(f)
stoidhle - style poss cstyles - stoidhlichean pl
stoidhle bel canto bel canto style
stoidhle ionnsramaideach instrumental style
Subject: Music
stoidhle rapsodaig
rhapsodic style
n phr
Subject: Music
stòiridh
story
n(f)
stòiridh - story poss cstories - stòiridhean pl
stòiridh cur-ris addition story
stòiridh toirt-air-falbh subtraction story
stòiridh-àireamhan number story
Subject: Mathematics
stoirm
storm
n(m/f)
stoirme - storm poss cstorms - stoirmean pl
rag-stoirm severe storm
stoirm t(h)ropaigeach tropical storm
stoirm-gainmhich sandstorm
sùil stoirm eye of storm
Subject: Geography
Stonehaven
Stonehaven
baile Stonehaven town of Stonehaven
Subject: Geography
stòr-dàta
database
n(m)
stòr-dàta - database poss cdatabases - stòran-dàta pl
Rianaire Lìn is Stòr-dàta Web and Database Administrator
stòr-dàta ghoireasan air-loidhne online resource database
Subject: General
stòras
resource
n(m)
stòrais - resource poss cresource - stòrais plresources - stòrasan pl
manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd managing environmental resources
stòras nobhailean grafaigeach graphic novel resource
stòrasan airson conaltradh Glow Glow communications resource bank
stòrasan nàdarra natural resources
Subject: General
stràc
slash
n(m/f)
stràic - slash poss cslashes - stràcan pl
comharra stràic slash mark
stràc-air-adhart forward slash
stràc-air-ais backslash
Subject: Computing
stràc
stroke
n(f)
stràic - stroke poss cstrokes - stràcan pl
Subject: Music
stràc-cunntaidh
tally mark
n(m/f)
stràic-cunntaidh - tally mark poss ctally marks - stràcan-cunntaidh pl
Subject: Mathematics
stràic
strike
n(m)
stràic - strike poss cstrikes - stràicean pl
Subject: Music
stràic
slur
n(m)
stràic - slur poss cslurs - stràicean pl
Subject: Music
stràic
strike
n(m)
stràic - strike poss cstrikes - stràicean pl
Subject: Music
stratospeur
stratosphere
n(m)
stratospeura - stratosphere poss c
Subject: Science
strìoch
streak
n(f)
strìoch - streak poss cstreaks - strìochan pl
strìoch thùsach primitive streak
Subject: General
stròc
stroke
n(m)
stròca - stroke poss cstrokes - stròcan pl
ghabh i stròc she had a stroke
stròc-grèine heatstroke
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
stròc-grèine
heatstroke
n(m)
stròc-grèine - heatstroke poss cheatstroke - stròc-grèine pl
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
Stromness
Stromness
cidhe Stromness Stromness pier
Subject: Geography
strontium
strontium
n(m)
strontium - strontium poss c
strontium clòraid strontium chloride
Subject: Science
structar
structure
n(m)
structair - structure poss cstructures - structaran pl
structar ailtireachail architectural structure
structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre structures in landscape architecture
structaran poblach public structures
Subject: General
structar-aoise
age structure
n(m)
structar-aoise - age structure poss cage structures - structaran-aoise pl
Subject: Geography
stuth
material
n(m)
stutha - material poss cmaterials - stuthan pl
stuthan sònraichte specific materials
stuthan togail building materials
stuthan trèanaidh training materials
Subject: General
stuth
tissue
n(m)
stutha - tissue poss ctissues - stuthan pl
stuth bodhaig body tissue
stuth cealla cell tissue
stuth fèithe muscle tissue
Subject: Science
stuth
substance
n(m)
stutha - substance poss csubstance - stuthan pl
mì-fheum de stuthan substance misuse
stuth iom-obrachail reactive substance
Subject: General
stuth sruthach
fluid
n phr
stuth sruthach - fluid poss cfluids - stuthan sruthach pl
meacanaigs stuth sruthach fluid mechanics
Subject: Science
stuth-beathachaidh
nutrient
n(m)
stuth-beathachaidh - nutrient poss cnutrients - stuthan-beathachaidh pl
cearcall a’ bheathachaidh nutrient cycle
Subject: GeographyScienceHome Economics
stuth-gealachaidh
bleach
n(m)
stuth-gealachaidh - bleach poss cbleaches - stuthan-gealachaidh pl
Subject: Science
stuth-giorsaidh
irritant
n(m)
stuth-giorsaidh - irritant poss cirritants - stuthan-giorsaidh pl
Subject: Science
stuth-sgaoilidh
solvent
n(m)
stuth-sgaoilidh - solvent poss csolvents - stuthan-sgaoilidh pl
tha uisge na stuth-sgaoilidh airson siùcar water is a solvent for sugar
Subject: Science
stuth-spreadhaidh
explosive
n(m)
stuth-spreadhaidh - explosive poss cexplosives - stuthan-spreadhaidh pl
stuthan-spreadhaidh, connadh agus bathar co-cheangailte explosives, fuels and related products
Subject: General
stuth-sùighteach
absorbent
n(m)
stutha-shùightich - absorbent poss cabsorbents - stuthan-sùighteach pl
Subject: Science
suaicheantas
insignia
n(m)
suaicheantais - insignia poss cinsignias - suaicheantais pl
eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais biography, genealogy and insignia
Subject: General
suap
swap
n(m)
suap - swap poss cswaps - suapan pl
Subject: General
suath
hover
vb
Subject: Computing
subsadaidh
subsidy
n(m)
subsadaidh - subsidy poss csubsidies - subsadaidhean pl
Subject: Geography
Sudan
Sudan
n(m)
Shudan - Sudan poss c
Poblachd Shudan Republic of Sudan
Subject: Geography
Suez
Suez
n(m/f)
Shuez - Suez poss c
Canàl Shuez Suez Canal
Subject: Geography
sùghadh
absorption
n(m)
sùghaidh - absorption poss cabsorptions - sùghaidhean pl
Subject: Science
suidheachadh
case
n(m)
suidheachaidh - case poss ccases - suidheachaidhean pl
roimhear + suidheachadh ceangailte preposition + possessive case
suidheachadh ainmneach nominal case
suidheachadh ceangailte possessive case
suidheachadh gairmeach vocative case
suidheachadh roimhearach prepositional case
Subject: Language
suidheachadh
setting
n(m)
suidheachaidh - setting poss csettings - suidheachaidhean pl
seataidhean pearsanta personal settings
Subject: Computing
suidheachadh
position
n(m)
suidheachaidh - position poss cpositions - suidheachaidhean pl
cumadh, suidheachadh agus gluasad shape, position and movement
Subject: Mathematics
suidheachadh
situation
n(m)
suidheachaidh - situation poss csituations - suidheachaidhean pl
suidheachadh steigeach sticky situation
Subject: General
suidhich
set
vb
Subject: Computing
suidse-putaidh
push-switch
n(f)
suidse-putaidh - push-switch poss cpush-switches - suidsichean-putaidh pl
Subject: Science
sùigh
absorb
vb
a' sùigheadh uisge absorbing water
sùigheadh absorbing
Subject: Science
sùighteach
absorbent
adj
Subject: Science
sùil
eye
n(f)
sùla - eye poss ceyes - sùilean pl
àird na sùla eye-level
fradharc eyesight
losgann craoibhe nan sùilean dearga red-eyed tree frog
mala eyebrow
priobadh na sùla blink of an eye
sùil-dhubh black eye
sùilean gorma blue eyes
Subject: Science
sùil air ais
revision
Subject: Mathematics
sùim
amount
n(f)
suim(e) - amount poss camounts - suimeannan pl
dè an t-sùim airgid a tha agad? how much (what amount/sum of) money do you have?
lorg sùim nan àireamhan seo find the sum of these numbers
sùim airgid sum of money
Subject: Mathematics
sùim
sum
n(f)
suim(e) - sum poss csums - suimeannan pl
dè an t-sùim airgid a tha agad? how much (what amount/sum of) money do you have?
lorg sùim nan àireamhan seo find the sum of these numbers
sùim airgid sum of money
sùim gu neo-chrìochnachd sum to infinity
sùim iomlan total sum
Subject: Mathematics
sùim
total
n(f)
suime - total poss ctotals - suimeannan pl
Subject: Mathematics
suirbhidh
survey
n(m)
suirbhidh - survey poss csurveys - suirbhidhean pl
map Suirbhidh Òrdanais (SÒ) Ordinance Survey map
suirbhidh càileachd àrainneachd environmental quality survey
suirbhidh trafaig traffic survey
Subject: MathematicsGeography
suirghe
dating
n(f)
suirghe - dating poss c
Subject: Personal and Social Education
sulfar
sulphur
n(m)
sulfair - sulphur poss c
sulfar dà-ogsaid sulphur dioxide
Subject: Science
Sultain
September
n(f)
Sultain(e) - September poss c
19 Sultain 19 September
19mh (An t-) Sultain 19th of September
an 19mh dhen t-Sultain 19th of September
an naoidheamh latha deug dhen t-Sultain the nineteenth of September
An t-Sultain September
latha anns an t-Sultain a day in September
Sult Sept
toiseach na Sultain beginning of September
Subject: General
sunnd
well-being
n(m)
sunnd - well-being poss c
slàinte agus sunnd health and well-being
sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra mental, emotional, social and physical well-being
Subject: Personal and Social Education
supernova
supernova
n(f)
Subject: Science
Suranam
Suriname
n(m/f)
Shuranam - Suriname poss c
Poblachd Shuranam Republic of Suriname
Subject: Geography
surd
surd
n(m)
surd - surd poss csurds - surdan pl
surdan co-ionann equivalent surds
Subject: Mathematics
surfactant
surfactant
n(m)
surfactant - surfactant poss csurfactants - surfactantan pl
Subject: Science
suriceit
suricate
n(m)
suriceit - suricate poss csuricates - suriceitean pl
Subject: Science
susbaint
content
n(f)
a' cruthachadh agus a' sgaoileadh susbaint creating and sharing content
freagarrachd susbaint content rating
leum gu susbaint jump to content
oifigear susbaint content officer
rianachd susbaint content management
seòrsa susbaint content class
siostam rianachd susbaint (CMS) content management system (CMS)
stòr susbaint content library
susbaint(e) content
teamplaid susbaint content template
Subject: Computing
Swaziland
Swaziland
n(m/f)
Swaziland - Swaziland poss c
Rìoghachd Swaziland Kingdom of Swaziland
Subject: Geography
syllogism
syllogism
n(m)
syllogism - syllogism poss csyllogisms - syllogisms pl
Subject: General