Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

T-sgueathar
T-square
n(m)
T-sgueathair - T-square poss cT-squares - T-sgueathraichean pl
Subject: Technical
tabhartach
dative
adj
tuiseal tabhartach dative case
Subject: Language
tabhartas
grant
n(m)
tabhartais - grant poss cgrants - tabhartasan pl
manaidsear thabhartasan grants manager
tabhartas leasachadh dachaigh home improvement grant
Subject: GeneralGeography
tabhartas
donation
n(m)
tabhartais - donation poss cdonations - tabhartasan pl
Subject: Mathematics
tachartas
phenomenon
n(m)
tachartais - phenomenon poss cphenomena - tachartasan pl
tachartas nàdarra natural phenomenon
tachartasan anns na speuran celestial phenomena
tachartasan fo-dhearg infrared phenomena
tachartasan solais light phenomena
tachartasan ultra-bhìolait ultraviolet phenomena
Subject: Science
tachartas
event
n(m)
tachartais - event poss cevents - tachartasan pl
clàr-ama thachartasan timetable of events
cunntasan cruinnichte de thachartasan collected accounts of events
oifigear thachartasan events officer
tachartasan san àm a dh'fhalbh past events
Subject: General
taga
tag
n(m)
taga - tag poss ctags - tagaichean pl
Subject: Computing
tagh
choose
vb
Subject: Computing
taghadh
sample
n(m)
taghaidh - sample poss csamples - taghaidhean pl
Subject: Mathematics
taghadh
selection
n(m)
taghaidh - selection poss cselections - taghaidhean pl
Subject: Mathematics
tagraiche
applicant
n(m)
tagraiche - applicant poss capplicants - tagraichean pl
Subject: General
taic
support
n(f)
taice - support poss c
a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe supporting primary and lower education
a' cur taic ri ionnsachadh chloinne supporting children's learning
àrd-neach-anailis sheirbhisean taice senior helpdesk support analyst
co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach sudent support services coordinator
co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim disability support coordinator
feumalachdan taice a bharrachd additional support needs
làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra support for new teachers website
manaidseadh taic-ionnsachaidh management for support for learning
neach-anailis sheirbheisean taice helpdesk support analyst
neach-taice taic oileanach student support assistant
neach-taice teaghlaich family support worker
oifigear taice support officer
oifigear taice ICT ICT support officer
oifigear taice teicnigeach technical support officer
oifigear taice teicnigeach VC VC technical support officer
taic a bharrachd airson ionnsachadh additional support for learning
taic air-loidhne online support
taic airson meòrachadh support for reflection
taic phearsanta ann an sgoiltean personal support in schools
taic teaghlaich family support
taic theicnigeach technical support
taic-ionnsachaidh support for learning
Subject: General
taice
auxiliary
adj
dòighean-taice obair-togail auxiliary construction practices
neach-taice ospadail hospital auxiliary
seirbheisean taice auxiliary services
Subject: General
taigh
house
n(m)
taighe - house poss chouses - taighean pl
acfhainn agus innealan taighe hardware and household appliances
àirneis taighe household furnishings
banas-taighe housekeeping
bean-taighe housewife
goireasan taighe household utilities
obair-taighe housework
stiùireadh thaighean poblach management of public households
taigh dealaichte detached house
taigh leth-dhealaichte semi-detached house
taigh na h-opara opera house
Taigh nam Morairean House of Lords
Taigh nan Cumantan House of Commons
taigh-chearc henhouse
taigh-cuibhle wheelhouse
taigh-cùirte courthouse
taigh-dubh blackhouse
taigh-glainne glasshouse
taigh-solais lighthouse
taigh-spadaidh slaughter house
taigh-tughaidh thatched house
taighean barraide terraced houses
uidheamachd taighe household equipment
Subject: GeneralGeography
Taigh an Droma
Tyndrum
baile Thaigh an Droma Tyndrum village
Subject: Geography
Taigh Iain Ghròt
John o'Groats
baile Thaigh Iain Ghròt village of John o'Groats
Subject: Geography
Taigh na Creige
Craighouse
tuineachadh Thaigh na Creige Craighouse settlement
Subject: Geography
taigh-bainne
dairy
taigh-bainne - dairy poss cdairies - taighean-bainne pl
Subject: GeneralGeography
taigh-seinnse
public house
n(m)
taigh-seinnse - public house poss cpublic houses - taighean-seinnse pl
Subject: GeographyGeneral
taigh-tasgaidh
museum
n(m)
taigh-tasgaidh - museum poss cmuseums - taighean-tasgaidh pl
comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh associations, organisations and museums
saidheans taigh-tasgaidh museum science
taigh-tasgaidh barantaichte  accredited museum
Subject: History
taigheadas
housing
n(m)
taigheadais - housing poss c
comann taigheadais housing association
sòn taigheadais housing zone
sòn taigheadais ùr new housing zone
taigheadas agus uidheamachd taighe housing and household equipment
taigheadas dùmhail high density housing
taigheadas neo-dhùmhail low density housing
Subject: GeneralGeography
tàileasg
chess
n(m)
tàileisg - chess poss c
Subject: General
tailium
thallium
n(m)
tailium - thallium poss c
Subject: Science
taing
thanks
n(f)
tainge - thanks poss c
taing mhòr many thanks
taing mhòr thanks very much
Subject: General
taipir
tapir
n(m)
taipir - tapir poss ctapirs - taipirean pl
Subject: Science
Tairbeart
Tarbet
Subject: Geography
tàirneanach
thunder
n(m)
tàirneanaich - thunder poss cthunder - tàirneanaich pl
tàirneanaich agus dealanaich thunder and lightning
Subject: Geography
taisbean
display
vb
Subject: Computing
taisbean
showcase
vb
Subject: Computing
taisbeanadh
revelation
n(m)
taisbeanaidh - revelation poss crevelations - taisbeanaidhean pl
An Taisbeanadh (Apocalypse) Revelation (Apocalypse)
Leabhar an Taisbeanaidh The Book of Revelation
Subject: Religious and Moral Education
taisbeanadh
performance
n(m)
taisbeanaidh - performance poss cperformances - taisbeanaidhean pl
taisbeanaidhean poblach public performances
Subject: General
taisbeanadh
presentation
n(m)
taisbeanaidh - presentation poss cpresentations - taisbeanaidhean pl
taisbeanaidhean àrd-ùrlair stage presentations
Subject: General
taisbeanadh dùbailte
double exposition
n phr
Subject: Music
taisbeanadh-slaighd
slideshow
n(m)
taisbeanaidh-shlaighd - slideshow poss cslideshows - taisbeanaidhean-slaighd pl
seall mar thaisbeanadh-slaighd view as slideshow
Subject: Computing
taisbeanail
performing
adj
ealain thaisbeanail performing arts
Subject: General
taisbeanair
indicator
n(m)
taisbeanair - indicator poss cindicators - taisbeanairean pl
taisbeanair coitcheann universal indicator
taisbeanair eaconamach economic indicator
taisbeanair sòisealta social indicator
Subject: ScienceGeography
taisbeanair coitcheann
universal indicator
n phr
Subject: Science
taisbeanair sòisealta
social indicator
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
taiseachd
humidity
n(f)
taiseachd - humidity poss c
Subject: Geography
taisg
archive
vb
Subject: Computing
taisg
invest
vb
Subject: Mathematics
taisg
deposit
vb
Subject: Mathematics
Taiwan
Taiwan
n(m/f)
Thaiwan - Taiwan poss c
Eilean Thaiwan Island of Taiwan
Subject: Geography
Tajikistan
Tajikistan
n(m/f)
Thajikistan - Tajikistan poss c
Poblachd Thajikistan Republic of Tajikistan
Subject: Geography
tàladh
attraction
n(m)
tàlaidh - attraction poss cattractions - tàlaidhean pl
tàlaidhean luchd-turais tourist attractions
Subject: GeographyGeneral
talamh
earth
n(m)
talmhainn - earth poss cearths - talamhan pl
an Talamh the Earth
An Talamh planet Earth
cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine Earth's elliptical orbit around the sun
fiaradh na Talmhainn tilt of the Earth
forsaichean na Talmhainn Earth forces
gluasad na Talmhainn motion of the Earth
rùsg na Talmhainn Earth's crust
saidheans Talmhainn agus gnàth-shìde climate and Earth science
saidheansan Talmhainn agus geòlas Earth sciences and geology
saidhseansan Talmhainn Earth sciences
saidhseansan Talmhainn Afraga Earth sciences of Africa
saidhseansan Talmhainn cheàrnaidhean eile Earth sciences of other areas
tionndadh na Talmhainn spin of the Earth
tionndadh na Talmhainn rotation of the Earth
tormanan-talmhainn earth tremors
Subject: ScienceGeography
talamh
ground
n(m/f)
talaimh - ground poss ctalmhainn - ground poss cgrounds - talamhan pl
còmdhail air talamh ground transportation
feòrag-thalmhainn ground squirrel
glas-thalamh uncultivated ground
talamh bàn fallow ground
talamh falamh waste ground
Subject: ScienceGeography
talamh
land
n(m/f)
talaimh - land poss ctalmhainn - land poss clands - talamhan pl
eaconamas talmhainn agus lùtha economics of land and energy
iomall-thalamh marginal land
talamh trèigte derelict land
talamh-àitich arable land
Subject: ScienceGeneralGeography
talamh falamh
waste ground
n phr
Subject: GeographyGeneral
talamh tuathanachais
farmland
n phr
Subject: Geography
talamh-fliuch
wetlands
n(m)
talaimh-fliuch - wetlands poss ctalmhainn-fliuch - wetlands poss c
Subject: Geography
talla chomann-ceàird
guildhall
n phr
Subject: GeographyGeneral
tamaran
tamarin
n(m)
tamarain - tamarin poss ctamarins - tamarain pl
tamaran leòmhainn òir golden lion tamarin
Subject: Science
Tamhlacht
Tallaght
Subject: Geography
Tamhnaigh Naomh
Saintfield
Subject: Geography
tampon
tampon
n(m)
tampon - tampon poss ctampons - tamponan pl
Subject: Personal and Social Education
tana
thin
adj
Subject: Mathematics
tangram
tangram
n(m)
tangram - tangram poss ctangrams - tangraman pl
Subject: Mathematics
Tansainia
Tanzania
n(m/f)
Thansainia - Tansainia poss c
gnàth-shìde Thansainia climate of Tanzania
Subject: Geography
tansaint
tangent
n(m)
tansaint - tangent poss ctangents - tansaintean pl
tansaint cearcaill tangent to a circle
tansaint inbhearsach inverse tangent
tansaint neo-dhìreach inverse tangent
Subject: Mathematics
tantalum
tantalum
n(m)
tantalum - tantalum poss c
Subject: Science
taobh
side
n(m)
tao(i)bh - side poss csides - taobhan pl
an taobh aomach the sloping side
an taobh claon the sloping side
an taobh dlùth side adjacent
an taobh mu choinneamh side opposite
taobhan co-fhreagarrach corresponding sides
Subject: Mathematics
taobh-a-staigh
interior
n phr
maiseachadh taobh-a-staigh interior decoration
sealladh a-staigh interior view
Subject: General
taobh-dheatachan
side vent
n(m)
taobh-dheatachain - side vent poss cside vents - taobh-dheatachain pl
Subject: Geography
taobh-rèile
siding
n(f)
taobh-rèile - siding poss csidings - taobh-rèilichean pl
Subject: GeographyGeneral
taobhach
lateral
adj
bleith thaobhach lateral erosion
Subject: Geography
taoitear
tutor
n(m)
taoiteir - tutor poss ctutors - taoitearan pl
Subject: General
tapadh leat / leibh
thank you
n phr
Subject: General
tar-bhriodadh
cross breeding
n(m)
cross breeding - cross breeding poss c
Subject: GeographyScience
tar-churraicealam
cross-curricular
adj
Subject: General
tar-dhealbh
cross-section
n(m)
tar-dheilbh - cross-section poss ccross-sections - tar-dhealbhan pl
Subject: TechnicalGeography
tar-ghearradh
cross-section
n(m)
tar-ghearraidh - cross-section poss ccross-sections - tar-ghearraidhean pl
Subject: Technical
tar-iomadachadh
cross-multiplication
n(m)
tar-iomadachaidh - cross-multiplication poss ccross-multiplications - tar-iomadachaidhean pl
Subject: Mathematics
tar-iomadaich
cross-multiply
vb
Subject: Mathematics
tar-laigh
overlay
vb
Subject: Mathematics
tar-laighe
overlay
n(f)
tar-laighe - overlay poss coverlays - tar-laighean pl
Subject: Mathematics
tar-sgàile
cross-hatching
n(m)
tar-sgàile - cross-hatching poss ccross-hatchings - tar-sgàilean pl
Subject: Technical
tar-shìn
overlap
vb
Subject: Mathematics
tar-shìneadh
overlap
n(m)
tar-shìnidh - overlap poss coverlaps - tar-shìnidhean pl
Subject: Mathematics
tarantula
tarantula
n(m)
tarantula - tarantula poss ctarantulas - tarantulathan pl
damhan-allaidh tarantula tarantula spider
speach-seabhaig tharantula tarantula hawk wasp
Subject: Science
tarbh-nathrach
dragonfly
n(m)
tairbh-nathrach - dragonfly poss cdragonflies - tairbh-nathrach pl
Subject: Science
targaid
target
n(f)
targaid(e) - target poss ctargets - targaidean pl
Subject: Mathematics
tàrn
tarn
n(m)
tàirn - tarn poss ctarns - tàirn pl
Subject: Geography
tarraing
draw
vb
a' tarraing dhealbhan drawing pictures
a' tarraing dhealbhan drawing
dealbhan air an tarraing a rèir cuspair drawings by subject
tarraing dealbh draw a picture
Subject: Art
tarraing anail
breathe
n phr
tarring anail air do shocair breathe slowly
Subject: Science
tarraing anail
breathing
n phr
reat tarraing anail breathing rate
Subject: Science
tarraing anail
respiration
n phr
reat tarraing anail respiration rate
Subject: Science
tart
drought
n(m)
tairt - drought poss cdroughts - tairt pl
Subject: Geography
tartmhor
arid
adj
Subject: Geography
tasgadh
investment
n(m)
tasgaidh - investment poss cinvestments - tasgaidhean pl
cuir airgead an sàs to invest in
cuir airgead an tasgadh to invest in
cunntas-tasgaidh investment account
cunntas-tasgaidh deposit account
thaisg sinn £500 we invested £500
Subject: Mathematics
tasgadh
deposition
n(m)
tasgaidh - deposition poss cdepositions - tasgaidhean pl
feartan-tasgaidh depositional features
feartan-tasgaidh costail coastal depositional features
mol air a thasgadh deposition of shingle
Subject: Geography
tasgadh
deposit
n(m)
tasgaidh - deposit poss cdeposits - tasgaidhean pl
cunntas-tasgaidh deposit account
Subject: Mathematics
tasglann
archive
n(m)
tasglainn - archive poss carchives - tasglannan pl
Subject: Computing
Tasmania
Tasmania
n(f)
Tasmania - Tasmania poss c
muinntir Thasmania people of Tasmania
Subject: Geography
tatù
tattoo
n(m)
tatù - tattoo poss ctattoos - tatùthan pl
Subject: General
teachd-a-steach
income
n(m)
teachd-a-steach - income poss cincomes - teachdan-a-steach pl
Subject: Mathematics
teachdaire
messenger
n(m)
teachdaire - messenger poss cmessengers - teachdairean pl
Subject: General
teacsa
text
n(m/f)
teacsa - text poss ctext - teacsaichean pl
cruthachadh theacsaichean creating texts
teacsa naomh sacred text
teacsaichean ioma-mhòdach multimodal texts
Subject: General
teacsa
text
n(m)
teacsa - text poss ctexts - teacsaichean pl
dreach teacsa a-mhàin text only version
teacsa a-mhàin text only
Subject: Computing
teactonaig
tectonic
adj
gluasad teactonaig tectonic shift
pleat teactonaig tectonic plate
pleataichean teactonaig tectonic plates
Subject: Geography
teagasg
doctrine
n(m)
teagaisg - doctrine poss cdoctrines - teagasgan pl
Subject: Religious and Moral Education
teagasgail
doctrinal
adj
connspaidean teagasgail agus saobh-chreideasan doctrinal controversies and heresies
Subject: Religious and Moral Education
teaghlach
family
n(m)
teaghlaich - family poss cfamilies - teaghlaichean pl
beus-eòlas dàimhean teaghlaich ethics of family relationships
cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich Christian observances in family life
cùram aoghaireil theaghlaichean pastoral care of families
Ìosa Crìosd agus a theaghlach Jesus Christ and his family
neach-taice teaghlaich family support worker
planadh-teaghlaich family planning
rian dachaigh agus teaghlaich home and family management
rian teaghlaich family management
taic teaghlaich family support
Subject: General
Teagsas
Texas
n(f)
Theagsas - Texas poss c
laghairt adharcach Theagsas Texas horned lizard
Subject: Geography
teallach
forge
n(m)
teallaich - forge poss cforges - teallaichean pl
obair teallach beag small forge work
Subject: General
teamparait
temperate
adj
gnàth-shìde theamparait temperate climate
Subject: Geography
teamplaid
template
n(f)
teamplaid(e) - template poss ctemplates - teamplaidean pl
pàtran teamplaid template pattern
Subject: Computing
teamplaid
template
n(m)
teamplaid(e) - template poss ctemplates - teamplaidean pl
cruthaich teamplaid airson ciùbaid create a template for a cuboid
Subject: Mathematics
teanamaint
tenement
n(m)
teanamaint - tenement poss ctenements - teanamaintean pl
teanamaintean Ghlaschu Glasgow tenements
Subject: General
teanas
tennis
n(m)
teanas - tennis poss c
gèam teanas game of tennis
racaid teanas tennis racquet
teanas-bùird table tennis
Subject: Physical Education
teanga
spit
n(f)
teanga - spit poss cspits - teangan plspits - teangannan pl
teanga-gainmhich sand spit
Subject: Geography
teanga-gainmhich
sand spit
n(f)
teanga-gainmhich - sand spit poss csand spits - teangan-gainmhich plsand spits - teangannan-gainmhich pl
Subject: Geography
teann-stuth
solid
n(m)
meacanaigs teann-stuth solid mechanics
Subject: Science
tearc
rare
adj
làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc manuscripts and rare books
leabhar tearc rare book
Subject: General
tearmach
thermal
adj
beòthachadh tearmach thermal activity
ionad-cumhachd grèine tearmach thermal solar power plant
lùth tearmach thermal energy
Subject: ScienceGeography
tèarmann
reserve
n(m)
tèarmainn - reserve poss creserves - tèarmainn pl
tèarmann nàdair nature reserve
Tèarmann Nàdair Mara Marine Nature Reserve
Tèarmann Nàdair Nàiseanta National Nature Reserve
Tèarmann Nàiseanta Fiadh-bheatha Artaigeach Arctic National Wildlife Reserve
Subject: Geography
tèarmann
reservation
n(m)
tèarmainn - reservation poss creservations - tèarmainn pl
Subject: Geography
tèarmann Dhè
theodicy
n phr
Subject: Religious and Moral Education
teàrnach
drop-down
adj
bogsa liosta theàrnaich drop-down list box
liosta theàrnach drop-down list
menu teàrnach drop-down menu
Subject: Computing
teàrnadh
descending
vb n
notaichean a tha a' dìreadh no a' teàrnadh notes which are ascending or descending
Subject: Music
teàrnadh
salvation
n(m)
teàrnaidh - salvation poss c
teàrnadh agus gràs salvation and grace
teàrnadh Dhè God's salvation
Subject: Religious and Moral Education
teàrnaidh
descending
adj
ruithean-teàrnaidh descending sequences
sgèile-teàrnaidh blues descending blues scale
sgèilean-teàrnaidh descending scales
Subject: Music
teas
heat
n(m)
teas - heat poss c
aiseag teas heat transfer
aisig teas transfer heat
dian-theas extreme heat
lampa teasachaidh heat lamp
meud an teas extent of the heat
sinc-teas heat sink
teas geo-thearmach geo-thermal heat
Subject: Science
teas-dhìon
insulation
n(m)
teas-dhìon - insulation poss c
stuth teas-dhìonach airson a' bhalla cavity wall insulation
Subject: Technical
teas-mheidh
thermometer
n(f)
teas-mheidh - thermometer poss cthermometers - teas-mheidhean pl
Subject: Science
teasachadh
heating
n(m)
teasachaidh - heating poss c
teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh heating, ventilating and air-conditioning
Subject: ScienceGeneral
teasaich
heat
vb
Subject: Science
teasniuclasach
thermonuclear
adj
iom-obrachadh teasniuclasach thermonuclear reaction
Subject: Science
teicneòlaiche
technologist
n(m)
teicneòlaiche - technologist poss ctechnologists - teicneòlaichean pl
teicneòlaiche foghlaim educational technologist
Subject: General
teicneòlas
technological studies
n(m)
teicneòlais - technological studies poss c
Subject: General
teicneòlas
technology
n(m)
teicneòlais - technology poss ctechnologies - teicneòlasan pl
ceannard theicneòlasan amalaichte head of integrated technologies
deadhan saidheans agus teicneòlais dean of science and technology
neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais technology service developer
teicneòlas bathar fàs-bheairteach technology of organic products
teicneòlas bìdh food technology
teicneòlas dibhe beverage technology
teicneòlas didseatach digital technology
teicneòlas glaodhain agus pàipeir pulp and paper technology
teicneòlasan amalaichte integrated technologies
teicneòlasan co-cheangailte allied technologies
Subject: General
teicneòlas eadar-ìreach
appropriate (intermediate) technology
n phr
Subject: Geography
teicnetium
technetium
n(m)
teicnetium - technetium poss c
Subject: Science
teicnigeach
technical
adj
briathrachas teicnigeach technical terminology
feuman teicnigeach technical requirements
goireas teicnigeach technical resource
Oifigear Taice Teicnigeach Technical Support Officer
Oifigear Taice Teicnigeach VC VC Technical Support Officer
taic theicnigeach technical support
Subject: General
Teicnigeachd
Technical
n(f)
Teicnigeachd - Technical poss c
briathrachas Teicnigeachd Technical terminology
clas Teicnigeachd Technical class
goireas Teicnigeachd Technical resource
Subject: Technical
teinnteach
igneous
adj
clach theinnteach igneous rock
Subject: GeographyScience
teip steigeach
sticky tape
n(f)
teip steigich - sticky tape poss csticky tapes - teipichean steigeach pl
Subject: General
teirm
term
n(f)
teirm(e) - term poss cterms - teirmean pl
teirm as ìsle lowest term
teirm choitcheann general term
teirm-x x-term
teirm-y y-term
Subject: Mathematics
teirm-x
x-term
n(f)
teirm-x - x-term poss cx-terms - teirmean-x pl
Subject: Mathematics
teirm-y
y-term
n(f)
teirm-y - y-term poss cy-terms - teirmean-y pl
Subject: Mathematics
teist
disclosure
n(f)
teiste - disclosure poss cdisclosures - teistean pl
Subject: Computing
teisteanas
qualification
n(m)
teisteanais - qualification poss cqualifications - teisteanais plqualifications - teisteanasan pl
Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba Scottish Credit and Qualifications Framework
teisteanasan nàiseanta national qualifications
Ùghdarras Theisteanas na h-Alba Scottish Qualifications Authority
Subject: General
teisteanas
certificate
n(m)
teisteanais - certificate poss ccertificate - teisteanasan pl
teisteanas dearbhachd certificate of authenticity
teisteanasan dearbhachd certificates of authenticity
Subject: Computing
tele-chonaltradh
telecommunication
n(m)
tele-chonaltraidh telecommunication
Subject: General
tele-eòlas
teleology
n(m)
tele-eòlais - teleology poss c
Subject: General
tele-eòlasach
teleological
adj
argamaid thele-eòlasach teleological argument
Subject: General
telurium
tellurium
n(m)
telurium - tellurium poss c
Subject: Science
tempo
tempo
n(m)
tempo - tempo poss ctempos - tempothan pl
atharrachadh tempo change of tempo
Subject: Music
teòiridh
theory
n(f)
teòiridh - theory poss ctheories - teòiridhean pl
bun na teòiridh basis of the theory
feallsanachd agus teòiridh philosophy and theory
feallsanachd agus teòiridh creideimh philosophy and theory of religion
teòiridh a' Bhraig Mhòir the Big Bang theory
teòiridh cogadh dligheach just war theory
teòiridh feallsanachd theory of philosophy
teòiridh mean-fhàis theory of evolution
Subject: General
teoram
theorem
n(f)
teoram - theorem poss ctheorems - teoraman pl
ais-theoram reverse theorem
ais-theoram converse theorem
ais-theoram Phythagoras converse theorem of Pythagoras
teoram nan dà-theirmeach binomial theorem
teoram Phythagoras Pythagoras' theorem
Subject: Mathematics
teòthachd
temperature
n(f)
teòthachd - temperature poss ctemperatures - teòthachdan pl
dian-theòthachdan extreme temperatures
teòthachd-meadhain median temperature
Subject: ScienceMathematicsGeography
terbium
terbium
n(m)
terbium - terbium poss c
meatailt therbium terbium metal
terbium clòraid terbium chloride
terbium ogsaid terbium oxide
Subject: Science
testosteron
testosterone
n(m)
testosteroin - testosterone poss c
Subject: Science
tetrahedron
tetrahedron
n(m)
tetrahedron - tetrahedron poss ctetrahedrons - tetrahedra pl
Subject: Mathematics
teudach
stringed
adj
ionnsramaidean teudach stringed instruments
Subject: Music
Tha
Yes
adv
Subject: Computing
Thailand
Thailand
n(m/f)
Thailand - Thailand poss c
Rìoghachd Thailand Kingdom of Thailand
Subject: Geography
thoir beachd
comment
vb
Subject: Computing
thoir cead-cleachdaidh
license
vb
Subject: Computing
thoir leat
carry
vb
Subject: Mathematics
thoir taic do
accompany
vb
thoir taic don òran accompany the song
Subject: Music
thoir tuairmse (air)
guess
vb
Subject: Mathematics
thoir tuairmse air
estimate
vb
Subject: Mathematics
thoir tuairmse air
approximate
vb
Subject: Mathematics
thoir-air-falbh
subtract
vb
thoir-air-falbh 8 bho 20 subtract 8 from 20
Subject: Mathematics
thoir-air-falbh
take away
vb
thoir-air-falbh 8 bho 20 take 8 away from 20
Subject: Mathematics
thoir-air-falbh
minus
vb
samhla toirt-air-falbh minus sign
sia thoir-air-falbh ceithir six minus four
soidhne toirt-air-falbh minus sign
Subject: Mathematics
tidsear
teacher
n(m/f)
tidseir - teacher poss cteachers - tidsearan pl
làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra support for new teachers website
làrach-lìn thidsearan ùra new teachers website
tidsear-ionaid supply teacher
Subject: General
tighead
thickness
n(m)
tigheid - thickness poss cthicknesses - tigheadan pl
Subject: Mathematics
tìm
time
n(f)
tìme - time poss ctimes - tìmean pl
comharra-tìme time signature
ruitheam tìm choitcheann common time rhythm
tìm choitcheann common time
Subject: Music
tìm
time
n(f)
tìme - time poss ctimes - tìmean pl
loidhne-tìme timeline
Subject: General
tìm-òrdugh
chronology
n(m)
tìm-òrdugh - chronology poss cchronologies - tìm-òrdughan pl
Subject: Science
Timor an Ear
East Timor
n(m/f)
Thimor an Ear - East Timor poss c
neo-eisimeileachd Thimor an Ear independence of East Timor
Subject: Geography
tinneas
illness
n(m)
tinneasan - illnesses poss cillness - tinneis pl
buaidh an tinneis the effect of the illness
tinneas deireannach terminal illness
tinneas-bàis life limiting illness
Subject: Science
tinneas
disease
n(m)
tinneis - disease poss cdiseases - tinneasan pl
tinneas Alzheimer Alzheimer's disease
tinneas cridhe heart disease
Subject: Science
tinneas an t-siùcair
diabetes
n(m)
tinneas an t-siùcair - diabetes poss c
Subject: General
Tiobraid Árann
Tipperary
Subject: Geography
tìoc
teak
n(m)
tìoca - teak poss c
Subject: GeographyGeneral
tìoc
teak
adj
àirneis thìoca teak furniture
fiodh tìoca teak wood
Subject: GeographyGeneral
tìodhlacadh
funeral
n(m)
tìodhlacaidh - funeral poss cfunerals - tìodhlacaidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
tiomnadh
testament
n(m)
tiomnaidh - testament poss ctestaments - tiomnaidhean pl
An Seann Tiomnadh (Tanakh) Old Testament (Tanakh)
An Tiomnadh Nuadh New Testament
leabhraichean dàin an t-seann Tiomnaidh poetic books of the Old Testament
leabhraichean eachdraidheil an t-Seann Tiomnaidh historical books of the Old Testament
leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh prophetic books of the Old Testament
Subject: Religious and Moral Education
tiompano
timpano
n(m)
tiompano - timpano poss ctimpani - tiompaini pl
Subject: Music
tional-sgudail
refuse collection
n(m)
tionail-sgudail - refuse collection poss crefuse collections - tionalan-sgudail pl
Subject: GeographyGeneral
tionndadh
inversion
n(m)
tionndaidh - inversion poss cinversions - tionndaidhean pl
Subject: Mathematics
tionndadh
translation
n(m)
tionndaidh - translation poss ctranslations - tionndaidhean pl
Subject: Language
tionndadh
turning
n(m)
tionndaidh - turning poss cturnings - tionndaidhean pl
luach-tionndaidh turning value
puing-tionndaidh turning point
Subject: Mathematics
tionndaidh
invert
vb
Subject: Mathematics
tionndaidh
turn
vb
tionndaidh gu do làimh chlì turn left
tionndaidh gu do làimh dheis turn right
tionndaidh tro 90° turn through 90°
Subject: Mathematics
tionndaidh
translate
vb
Subject: Language
tionndaidh bun-os-cionn
invert
vb
Subject: Mathematics
tionnsgaineach
entrepreneurial
adj
ionnsachadh tionnsgaineach entrepreneurial learning
Subject: General
tionnsgal
invention
n(m)
tionnsgail - invention poss cinventions - tionnsgalan pl
tionnsgalan ainmeil le Bach famous inventions by Bach
toiseach tionnsgail the beginning of an invention
Subject: Music
tìr
territory
n(f)
tìre - territory poss cterritories - tìrean pl
tìrean mun cuairt adjacent territories
Subject: Geography
tir-chruth
relief
n(m)
tir-chruth - relief poss c
Subject: Geography
tìreachas
colonisation
n(m)
tìreachais - colonisation poss c
tìreachas eadar-nàiseanta international colonisation
Subject: Modern Studies
Tiriodh
Tiree
Eilean Thiriodh Isle of Tiree
Subject: Geography
titanium
titanium
n(m)
titanium - titanium poss c
aloidh titanium titanium alloy
co-thàthadh titanium titanium compound
fàinne titanium titanium ring
titanium dà-ogsaid titanium dioxide
titanium ogsaid titanium oxide
Subject: Science
tiùb-deuchainn
test tube
n(f)
tiùb-deuchainn - test tube poss ctest tubes - tiùban-deuchainn pl
leanaban tiùb-deuchainn test tube babies
leanabh tiùb-deuchainn test tube baby
Subject: Science
tiugh
thick
adj
Subject: Mathematics
tiugh
dense
adj
ceò thiugh dense fog
Subject: Science
tiughad
thickness
n(m)
tiughaid - thickness poss cthicknesses - tiughadan pl
Subject: Mathematics
tiùna
tuna
n(f)
tiùna - tuna poss ctunas - tiùnathan pl
Subject: Science
tlachd
enjoyment
n(f)
tlachd - enjoyment poss cenjoyments - tlachd pl
dùbhlan agus tlachd challenge and enjoyment
leughadh airson tlachd reading for enjoyment
tlachd agus roghainn enjoyment and choice
Subject: General
Tobar an Choire
Tobercurry
Subject: Geography
Tobar Mhoire
Tobermory
Àrd-sgoil Thobar Mhoire Tobermory High School
Subject: Geography
Tobar na Màthar
Motherwell
sgoiltean Thobar na Màthar Motherwell schools
Subject: Geography
todhar
fertiliser
n(m)
todhair - fertiliser poss cfertilisers - todhar pl
Subject: Geography
togail
building
n(f)
togail - building poss c
obair-togail building and construction
stuthan togail building materials
Subject: General
togail dhealbhan
photography
n(m)
togail dhealbhan - photography poss c
raointean agus seòrsachan de thogail dhealbhan fields and kinds of photography
togail dhealbhan agus ealain coimpiutair photography and computer art
togail dhealbhan didseatach digital photography
togail dhealbhan, dealbhan-camara agus ealain choimpiutair photography, photographs and computer art
Subject: General
togail-sgudail
litter pick
n(f)
togail-sgudail - litter pick poss c
Subject: Geography
togalach
building
n(m)
togalaich - building poss cbuildings - togalaichean pl
togalach trèigte derelict building
togalaichean airson adhbharan creideimh buildings for religious purposes
togalaichean airson foghlam agus rannsachadh buildings for education and research
togalaichean comhairle municipal buildings
togalaichean còmhnaidh agus an leithid residential and related buildings
togalaichean crith-sheasmhach earthquake proof buildings
Subject: GeneralGeography
Tògo
Togo
n(m/f)
Thogo - Togo poss c
Poblachd Thogo Republic of Togo
Subject: Geography
toidhleatan poblach
public convenience
n phr
Subject: GeographyGeneral
tòimhseachan
puzzle
n(m)
tòimhseachain - puzzle poss cpuzzles - tòimhseachain pl
Subject: Mathematics
toimhsean
balance
n(f)
toimhsean - balance poss cbalances - toimhseanan pl
Subject: Mathematics
toimhsean
scales
n(m)
toimhsean - scales poss cscales - toimhseanan pl
Subject: Mathematics
toinisg
intuitionism
n(f)
toinisg(e) - intuitionism poss c
feallsanachd Bhergson agus toinisg Bergsonism and intuitionism
Subject: General
toinisgeil
intelligent
adj
Subject: General
toirm
roll
n(f)
toirme - roll poss crolls - toirmean pl
toirm dhrumaichean drum roll
toirm teud-dhruma snare-drum roll
Subject: Music
toirmisgte
prohibited
adj
sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh prohibited works, forgeries and hoaxes
Subject: General
toirt leat
carrying
n(f)
Subject: Mathematics
toirt-air-falbh
subtraction
n(f)
toirt-air-falbh - subtraction poss c
sèine toirt-air-falbh subtraction chain
stòiridh toirt-air-falbh subtraction story
Subject: Mathematics
toirt-air-falbh
taking away
n(f)
toirt-air-falbh - taking away poss c
Subject: Mathematics
toiseach
start
n(m)
toisich - start poss c
air ais chun toisich back to start
Subject: Computing
Tòiseachadh
Getting Started
n(m)
Tòiseachaidh - Getting Started poss c
Subject: Computing
tòiseachadh
startup
n(m)
tòiseachaidh - startup poss cstartups - tòiseachaidhean pl
Subject: Computing
tòisich
start
vb
menu-tòiseachaidh start menu
tòisich an seo start here
tòisich snàithlean ùr start new thread
Subject: Computing
toit-cheò
smog
n(m/f)
toit-cheò - smog poss ctoit-cheòtha - smog poss c
Subject: Geography
toll dubh
black hole
n(m)
tuill dhuibh - black hole poss cblack holes - tuill dhubha pl
a' sgrùdadh an tuill dhuibh examining the black hole
Subject: Science
toll-dubh
dungeon
n(m)
tuill-dhuibh - dungeon poss cdungeons - tollan-dubha pl
fuachd an tuill-dhuibh cold of the dungeon
Subject: General
toll-èadhair
air-hole
n(m)
tuill-èadhair - air-hole poss cair-holes - tuill-èadhair pl
Subject: Science
toll-sèididh
blowhole
n(m)
tuill-sèididh - blowhole poss cblowholes - tuill-sèididh pl
Subject: Geography
toll-slugaidh
swallow hole
n(m)
tuill-slugaidh - swallow hole poss cswallow holes - tuill-slugaidh pl
Subject: Geography
toll-tòine
anus
n(m)
tuill-tòine - anus poss canuses - tuill-tòine pl
Subject: Science
tomad
mass
n(m)
tomaid - mass poss cmasses - tomadan pl
òraidiche speactromachd tomaid lecturer in mass spectrometry
speactromachd tomaid mass spectrometry
teicneòlaiche rannsachaidh ann an speactraimeachd tomaid research technician in mass spectrometry
tomad stuth-bodhaig tissue mass
tomad-èadhair air mass
Subject: Science
tomhais
measure
vb
Subject: Mathematics
tomhais
guess
vb
Subject: Mathematics
tomhais
weigh
vb
Subject: Mathematics
tomhas
measure
n(m)
tomhais - measure poss cmeasures - toimhsean plmeasures - tomhasan pl
àireamh, airgead agus tomhas number, money and measure
airgead, uair agus tomhas money, time and measure
siolandair-tomhais measuring cylinder
teip-tomhais measuring tape
Subject: Mathematics
tomhas
measurement
n(m)
tomhais - measurement poss cmeasurements - toimhsean plmeasurements - tomhasan pl
dè cho mionaideach 's a tha an tomhas? how accurate is the measurement?
Subject: Mathematics
tomhas
dimension
n(m)
tomhais - dimension poss cdimensions - toimhsean pldimensions - tomhasan pl
Subject: Mathematics
tomhas
survey
n(m)
tomhais - survey poss csurveys - toimhsean plsurveys - tomhasan pl
Subject: Mathematics
tomhas
weighing
n(m)
tomhais - weighing poss c
Subject: Mathematics
tomhas
guess
n(m)
tomhais - guess poss cguesses - toimhsean plguesses - tomhasan pl
Subject: Mathematics
tomhas-lìonaidh
volume
n(m)
tomhais-lìonaidh - volume poss cvolumes - tomhasan-lìonaidh pl
tomhas-lìonaidh cruth-cuartail volume of revolution
Subject: Mathematics
Tonga
Tonga
n(m/f)
Thonga - Tonga poss c
Eilean Thonga Island of Tonga
Subject: Geography
tonn
wave
n(m)
tuinn - wave poss cwaves - tuinn pl
eag gearradh-tuinn wave-cut notch
leac gearradh-tuinn wave-cut platform
lùth nan tonnan wave energy
tonn rèidio radio wave
tonnan-rùsgaidh destructive waves
tonnan-tasgaidh constructive waves
Subject: ScienceGeography
tonn-fhad
wavelength
n(m)
tonn-fhaid - wavelength poss cwavelengths - tonn-fhadan pl
Subject: ScienceGeography
tonnan sìosmaig
seismic waves
n phr
Subject: GeographyScience
topeòlas
topology
n(f)
topeòlais - topology poss c
Subject: General
topografaidh
topography
n(m)
topografaidh - topography poss c
Subject: Geography
topografaig
topographic
adj
map topografaig topographic map
Subject: Geography
toradh
outcome
n(m)
toraidh - outcome poss coutcomes - toraidhean pl
toraidhean comasach possible outcomes
toraidhean le coltachd cho-ionann equally likely outcomes
Subject: GeneralMathematics
toradh
product
n(m)
toraidh - product poss cproducts - toraidhean pl
toradh scalar scalar product
Subject: Mathematics
toradh
yield
n(m)
toraidh - yield poss cyields - toraidhean pl
Subject: Mathematics
toradh
produce
n(m)
toraidh - produce poss c
toradh organach organic produce
Subject: GeographyBusiness Studies
toradh
yield
n(m)
toraidh - yield poss cyields - toraidhean pl
Subject: Geography
toradh-earrannan
dividend
n(f)
toraidh-earrannan - dividend poss cdividends - toraidhean-earrannan pl
Subject: Mathematics
toradh-iomadachaidh
product
n(m)
toraidh-iomadachaidh - product poss cproducts - toraidhean-iomadachaidh pl
Subject: Mathematics
Toraigh
Tory Island
Subject: Geography
torc
moment
n(m)
torc - moment poss c
Subject: Science
torium
thorium
n(m)
torium - thorium poss c
sreath torium thorium series
torium dà-ogsaid thorium dioxide
Subject: Science
torman
drone
n(m)
tormain - drone poss cdrones - tormanan pl
Subject: Music
torrach
fertile
adj
ùir thorrach fertile soil
Subject: Geography
torrachadh
fertilisation
n(m)
torrachaidh - fertilisation poss c
torrachadh in vitro in vitro fertilisation (IVF)
Subject: Science
torrachas
fertility
n(m)
torrachais - fertility poss c
reat-torrachais fertility rate
Subject: Geography
tòrradh
funeral
n(m)
tòrraidh - funeral poss cfunerals - tòrraidhean pl
teine-tòrraidh funeral pyre
Subject: Religious and Moral Education
Trá Lí
Tralee
Subject: Geography
Trá Mhór
Tramore
Subject: Geography
tractar
tractor
n(m)
tractair - tractor poss ctractors - tractaran pl
Subject: GeographyGeneral
trafaig
traffic
n(f)
trafaige - taffic poss c
dùmhlachd-trafaig traffic congestion
gluasad trafaig traffic flow
suirbhidh trafaig traffic survey
tomhais gluasad trafaig measure traffic flow
trafaig dhùmhail congested traffic
trafaig dhùmhail dense traffic
trafaig dhùmhlaichte congested traffic
trafaig tuathanais farm traffic
uàrdan-trafaig traffic warden
Subject: GeneralGeography
traidiseantalachd
traditionalism
n(f)
traidiseantalachd - traditionalism poss c
roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd eclecticism, liberalism and traditionalism
Subject: General
tràigh
beach
n(f)
tràghad - beach poss ctràighe - beach poss cbeaches - tràghannan plbeaches - tràighean pl
bunaiteachadh tràghad beach stabilisation
Subject: Geography
Tràigh a' Chaisteil
Brodick
bun-sgoil Thràigh a' Chaisteil Brodick primary school
Subject: Geography
tràigh-aibhne
river beach
n(f)
tràigh-aibhne - river beach poss criver beaches - tràigh-aibhnichean pl
Subject: Geography
traigsean
traction
n(m)
traigsean - traction poss c
Subject: Geography
tràillealachd
slavery
n(f)
tràillealachd - slavery poss c
tràillealachd agus saoradh slavery and emancipation
Subject: General
transpòs
transpose
vb
Subject: Mathematics
trapesium
trapezium
n(m)
trapesium - trapezium poss ctrapezia - trapesiuman pl
Subject: Mathematics
trasnadh
intersection
n(m)
trasnaidh - intersection poss cintersections - trasnaidhean pl
crasg point of intersection
puing-trasnaidh point of intersection
trasnadh-clèithe graticule intersection
Subject: MathematicsGeography
trasnadh-clèithe
graticule intersection
n(m)
trasnaidh-clèithe - graticule intersection poss cgraticule intersections - trasnaidhean-clèithe pl
Subject: Geography
trast-thomhas
diameter
n(m)
trast-thomhais - diameter poss cdiameters - trastan-tomhas pl
Subject: Mathematics
trastan
diagonal
n(m)
trastain - diagonal poss cdiagonals - trastanan pl
cruth-thrastan body diagonal
trastan aodainn face diagonal
trastan fànais space diagonal
Subject: Mathematics
trastanach
diagonal
adj
loidhne thrastanach diagonal line
raon trastanach diagonal plane
Subject: Mathematics
tràth
period
n(m)
tràith - period poss ctràtha - period poss cperiods - tràthan pl
Subject: General
tràth
early
adj
an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear early church and eastern churches
foghlam tràth-ìrean early education
goireasan airson nan tràth-ìrean resources for early years
tràth-ìrean early years
tràth-thaic(e) early intervention
Subject: General
tràth-oideachaidh
tutorial
n(m)
tràth-oideachaidh - tutorial poss ctutorials - tràthan-oideachaidh pl
Subject: General
tràth-thaic
early intervention
n(f)
tràth-thaic(e) - early intervention poss c
Subject: General
trèanadh
training
n(m)
trèanaidh - training poss c
oifigear trèanaidh chlàran oileanach student records training officer
stuthan trèanaidh training materials
Subject: General
treas
third
adj
an treas fear the third one
An Treas Geàrr-chunntas Third Summary
àrachas treas-partaidh third party insurance
san treas àite in third place
Subject: Mathematics
treas(amh)
third
n(m)
treas(aimh) - third poss cthirds - treas(amh)an pl
dà threas(amh) two thirds
Subject: Mathematics
treasamh
third
adj
an treasamh fear the third one
san treasamh àite in third place
Subject: Mathematics
treibhdhireas
integrity
n(m)
treibhdhireis - integrity poss c
Subject: General
trèig
cancel
vb
Subject: Computing
trèigte
derelict
adj
talamh trèigte derelict land
togalach trèigte derelict building
Subject: GeographyGeneral
treòir
instruction
n(f)
treòire - instruction poss cinstructions - treòrachadh pl
Lean an treòrachadh Follow the instructions
Subject: Computing
treòir-nota
leading note
n(m)
treòir-nota - leading note poss cleading notes - treòir-notaichean pl
fuaim treòir-nota sound of leading note
Subject: Music
trèoraiche
mentor
n(m)
treòraiche - mentor poss cmentors - treòraichean pl
treòraichean Glow Glow mentors
Subject: General
treubh
tribe
trèibh - tribe poss ctreubha - tribe poss ctribes - treubhan pl
treubh Ameir-innseanach Kayapo Kayapo Amerindian tribe
tùsanaich original native tribes
Subject: GeographyGeneral
treubh Ameir-innseanach Kayapo
Kayapo Amerindian tribe
n phr
Subject: Geography
trì
three
n(f) / adj
Subject: Mathematics
trì-deug
thirteen
n(f) / adj
Subject: Mathematics
trì-sheallach
three-dimensional
adj
3sh 3d
cruth trì-sheallach 3 dimensional solid
Subject: Mathematics
trì-theirmeach
trinomial
adj
Subject: Mathematics
trì-theirmeach
trinomial
n(m)
trì-theirmich - trinomial poss ctrinomials - trì-theirmich pl
abairt thrì-theirmeach trinomial expression
factaraich an trì-theirmeach \( 6k^2 + k - 70\) factorise the trinomial \( 6k^2 + k - 70\)
Subject: Mathematics
trian
third
n(m)
trian - third poss c
dà thrian two thirds
Subject: Mathematics
triantan
triangle
n(m)
triantain - triangle poss ctriangles - triantain pl
aodainnean triantain triangle faces
feartan triantain properties of a triangle
lorg farsaingeachd an triantain find the area of the triangle
triantan ceart-cheàrnach(ail) right angled triangle
triantan co-chasach isosceles triangle
triantan ionann-thaobhach equilateral triangle
triantan le ceàrn farsaing obtuse-angled triangle
triantan neo-chothromach scalene triangle
Subject: Mathematics
triantanach
triangular
adj
àireamhan triantanach triangular numbers
aodann triantanach triangular face
pioramaid le bonn triantanach triangular based pyramid
priosam triantanach triangular prism
Subject: Mathematics
triantanachd
trigonometry
n(f)
triantanachd - trigonometry poss c
Subject: Mathematics
tricead
frequency
n(m)
triceid - frequency poss cfrequencies - triceadan pl
clàr-triceid frequency table
tricead dàimheach relative frequency
tricead tionalach cumulative frequency
Subject: Mathematics
tricead
frequency
n(m)
triceid - frequency poss cfrequencies - triceadan pl
tricead micro-thonn microwave frequency
Subject: Science
tricead
incidence
n(m)
triceid - incidence poss cincidences - triceadan pl
tricead ghalaran incidence of disease
Subject: General
triceratops
triceratops
n(m)
triceratops - triceratops poss c
Subject: Science
trìd-dheàlrach
translucent
adj
Subject: Science
trìd-dheàlrachd
translucency
n(f)
trìd-dheàlrachd - translucency poss c
Subject: Science
trìd-dhoilleir
opaque
adj
Subject: Science
trìd-shoilleir
transparent
adj
Subject: Science
trìd-shoilleireachd
transparency
n(f)
trìd-shoillearachd - transparency poss ctransparencies - trìd-shoilleireachdan pl
Subject: Science
Trinidad agus Tobago
Trinidad and Tobago
n(m/f)
Thrinidad agus Thobago - Trinidad and poss c
ceanna-bhaile Thrinidad agus Thobago capital of Trinidad and Tobago
Subject: Geography
trìobailte
treble
n(m)
trìobailte - treble poss ctrebles - trìobailtean pl
Subject: Mathematics
trìoblaich
treble
vb
Subject: Mathematics
trìoblaichte
trebled
adj
Subject: Mathematics
trìoblaichte
tripled
adj
Subject: Mathematics
trithead
thirty
n(f) / adj
trithead 's a dhà thirty-two
trithead 's a h-aon thirty-one
Subject: Mathematics
tritheadamh
thirtieth
adj
an tritheadamh fear/tè the thirtieth one
Subject: Mathematics
trìtheamh
third
adj
san trìtheamh àite (3rd - 3mh) in third place
Subject: Mathematics
trìtheamh
third
n(m)
trìtheimh - third poss cthirds - trìtheamhan pl
dà thrìtheamh two thirds
Subject: Mathematics
troich dhearg
red dwarf
n phr
Subject: Science
troich dhubh
black dwarf
n phr
Subject: Science
troich gheal
white dwarf
n phr
Subject: Science
troigh
foot
n(f)
troighe - foot poss cfeet - troighean pl
6 troighean is ceithir òirlich 6 foot 4 inches
troigh cheàrnagach square foot
Subject: Mathematics
trom
heavy
adj
Subject: Mathematics
trombòn
trombone
n(m)
trombòn - trombone poss ctrombones - trombònan pl
beus-thrombòn bass trombone
teanor-thrombòn tenor trombone
Subject: Music
tropaig
tropic
n(f)
tropaig - tropic poss ctropics - tropaigean pl
anns na tropaigean in the tropics
fo-thropaigean sub-tropics
Tropaig Chansar Tropic of Cancer
Tropaig Chapracorn Tropic of Capricorn
Subject: Geography
tropaigeach
tropical
adj
coilltean-uisge tropaigeach tropical rainforests
craobhan cruaidh-fhiodh tropaigeach tropical hardwood trees
feur tropaigeach tropical grassland
ìsleachadh tropaigeach tropical depression
lusan sreap tropaigeach tropical climbing plants
sgìre thropaigeach tropical region
stoirm t(h)ropaigeach tropical storm
Tropaigeach Cuantach Tropical Maritime
Tropaigeach Mòr-roinneil Tropical Continental
Subject: Geography
tropaigeach
tropic
adj
Subject: Geography
Tropaigeach Cuantach
Tropical Maritime
n phr
Subject: Geography
Tropaigeach Mòr-roinneil
Tropical Continental
adj phr
Subject: Geography
tropaigean
tropics
n(pl)
tropaigean - tropics poss c
anns na tropaigean in the tropics
fo-thropaigean sub-tropics
Subject: Geography
tropospeur
troposphere
n(m)
tropospeura - troposphere poss c
Subject: Science
trosg
cod
n(m)
truisg - cod poss ccod - truisg pl
iasgach an truisg cod fishing
Subject: Science
truaghan
loser
n(m)
truaghain - loser poss closers - truaghain pllosers - truaghanan pl
Subject: Personal and Social Education
truailleadh
pollution
n(m)
truaillidh - pollution poss c
Subject: GeographyScience
tsunami
tsunami
n(m)
tsunami - tsunami poss ctsunamis - tsunamithean pl
Subject: Geography
Tuaim
Tuam
Subject: Geography
tuaireamach
random
adj
àireamh thuaireamach random number
clàr àireamhan tuaireamach random number table
Subject: Mathematics
tuairmse
estimation
n(f)
tuairmse - estimation poss cestimations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
tuairmse
estimate
n(f)
tuairmse - estimate poss cestimates - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
tuairmse
guess
n(f)
tuairmse - guess poss cguesses - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
tuairmse
approximation
n(f)
tuairmse - approximation poss capproximations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
tuairmse air thuairmse
iteration
n phr
this example of trial and improvement is referred to as iteration canaidh sinn 'tuairmse air thuairmse' ris an eisimpleir seo de 'feuch is leasaich'
Subject: Mathematics
tuairmseach
approximate
adj
sgrìobh faid thuairmseach write an approximate length
Subject: Mathematics
tuairmseach
iterative
adj
pròiseas thuairmsean iterative process
Subject: Mathematics
tuar
hue
n(m)
tuair - hue poss chues - tuaran pl
Subject: Art
tuar
tint
n(m)
tuair - tint poss ctints - tuaran pl
cuir tuar air tint it
Subject: Art
tuarastal
salary
n(m)
tuarastail - salary poss csalaries - tuarastail plsalaries - tuarastalan pl
tuarastal bliadhnail yearly salary
Subject: Mathematics
tuarastal
wage
n(m)
tuarastail - wage poss cwages - tuarastail plwages - tuarastalan pl
Subject: GeographyGeneral
tuath
north
n(m)
tuath - north poss c
(an) ear-thuath (the) north east
(an) iar-thuath (the) north west
Abhainn Tyne a Tuath North Tyne River
Am Pòla a Tuath North Pole
an àird a tuath north
an àird a tuath the north
an costa a tuath north coast
An Cuan a Tuath North Sea
An Roinn Eòrpa a tuath agus an iar air an Eadailt gu ca. 499 Europe north and west of Italy to ca. 499
Bearaig a Tuath North Berwick
buidhnean ann an Ameireaga a Tuath organisations in North America
Cànanan dùthchasach Ameireaga a Tuath North American native languages
ceann a tuath meadhan nan Stàitean Aonaichte north central United States
Coiria a Tuath North Korea
Costa Iar-thuath Afraga agus eileanan bhon chladach Northwest African coast and offshore islands
cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Tuath geography of and travel in North America
Downs Dorset a Tuath North Dorset Downs
eachdraidh Ameireaga a Tuath history of North America
eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Tuath history of Christianity in North America
ear-thuath nan Stàitean Aonaichte northeastern United States
Foreland a Tuath North Foreland
Iar-Thuath na Gàidhealtachd North West Highlands
litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath North American native literature
Mòinteach Iorc a Tuath North York Moors
mu thuath in the north
Na Downs a Tuath North Downs
pàipearan-naidheachd ann an Ameireaga a Tuath newspapers in North America
Ronaldsay a Tuath North Ronaldsay
saidhseansan talmhainn Ameireaga a Tuath earth sciences of North America
staitistigs choitcheann Ameireaga a Tuath general statistics of North America
tuath air Glaschu north of Glasgow
Uibhist a Tuath North Uist
Walsham a Tuath North Walsham
Subject: Geography
tuath
north
adj
gaoth tuath north wind
Subject: Geography
tuath
northerly
adj
a' dol gu tuath going in a northerly direction
bhon àird a tuath from a northerly direction
Subject: Geography
tuath-loidhne
northing
n(f)
tuath-loidhne - northing poss cnorthings - tuath-loidhnichean pl
Subject: Geography
tuathal
anti-clockwise
adj
car tuathal anti-clockwise turn
Subject: Mathematics
tuathanachas
agriculture
n(m)
tuathanachais - agriculture poss c
Subject: General
tuathanachas
farming
n(m)
tuathanachais - farming poss c
tuathanachas àitich arable farming
tuathanachas àitich coimeirsealta commercial arable farming
tuathanachas anns na Fens farming in The Fens
tuathanachas bainne dairy farming
tuathanachas bheathaichean animal husbandry
tuathanachas bith-beò subsistence farming
tuathanachas chaorach-monaidh hill sheep farming
tuathanachas mheasan fruit farming
tuathanachas organach organic farming
tuathanachas stuic pastoral farming
Subject: GeneralGeography
tuathanachas
husbandry
n(m)
tuathanachais - husbandry poss c
tuathanachas bheathaichean animal husbandry
Subject: Geography
tuathanas
farm
n(m)
tuathanais - farm poss cfarms - tuathanasan pl
tuathanas àiteachais agricultural farm
tuathanas bainne dairy farm
tuathanas organach organic farm
Subject: GeographyGeneral
tubhailte-mhìosail
sanitary towel
n(f)
tubhailte-mhìosail - sanitary towel poss csanitary towels - tubhailtean-mìosail pl
Subject: Personal and Social Education
Tubhalu
Tuvalu
n(m/f)
Thubhalu - Tuvalu poss c
Eilean Thubhalu Island of Tuvalu
Subject: Geography
tuigseach
intelligent
adj
Subject: General
tuil
flood
n(f)
tuile - flood poss cfloods - tuilean plfloods - tuiltean pl
raon-tuile flood plain
Subject: Geography
tuil-dhoras
lock
n(m)
tuil-dhorais - lock poss clocks - tuil-dhorsan pl
Subject: Geography
tuileachadh
flooding
n(m)
tuileachaidh - flooding poss c
Subject: Geography
tuilium
thulium
n(m)
tuilium - thulium poss c
Subject: Science
tuilleadh
more
adv
leugh tuilleadh read more
Subject: Computing
Tuilsce
Tulsk
Subject: Geography
tuineachadh
settlement
n(m)
tuineachaidh - settlement poss csettlements - tuineachaidhean pl
prìomh-adhbhar tuineachaidh settlement function
Subject: GeographyGeneral
tuirbin
turbine
n(m)
tuirbin - turbine poss cturbines - tuirbinean pl
tuirbin-gaoithe wind turbine
Subject: Geography
tuirc-ghorm
turquoise
adj
Subject: Art
Tuircmeanastan
Turkmenistan
n(m/f)
Thuircmeanastan - Turkmenistan poss c
cruth-tìre Thuircmeanastan landscape of Turkmenistan
Subject: Geography
tuiseal
case
n(m)
tuiseil - case poss ccases - tuisealan pl
tuiseal ainmneach nominative case
tuiseal gairmeach vocative case
tuiseal ginideach genitive case
tuiseal tabhartach dative case
Subject: Language
Tulach Cultaire
Tillicoultry
Baile Thulach Cultaire Town of Tillicoultry
Subject: Geography
Tulach Mhór
Tullamore
Subject: Geography
tulchuiseach
intelligent
adj
Subject: General
tundra
tundra
n(m)
tundra - tundra poss c
Subject: Geography
tungstan
tungsten
n(m)
tungstan - tungsten poss c
lampa thungstain tungsten lamp
stàilinn thungstain tungsten steel
tungstan carbaid tungsten carbide
Subject: Science
Tunisia
Tunisia
n(m/f)
Thunisia - Tunisia poss c
Poblachd Thunisia Republic of Tunisia
Subject: Geography
tunna
tonne
n(m)
tunna - tonne poss ctonnes - tunnachan pltonnes - tunnaichean pl
Subject: Mathematics
tunna
ton
n(m)
tunna - ton poss ctons - tunnaichean pl
Subject: Mathematics
tunnag
duck
n(f)
tunnagan ducks
tunnaig duck
Subject: Science
tùr
intelligence
n(m)
tùir - intelligence poss c
pròiseasan inntinn agus tùr mental processes and intelligence
Subject: General
tùr
rook
n(m)
tùir - rook poss crooks - tùir pl
Subject: General
tùrail
intelligent
adj
Subject: General
turas
tour
n(m)
turais - tour poss ctours - turasan pltours - tursan pl
companaidh thurais tour operator
Subject: GeographyGeneral
turasachd
tourism
n(f)
turasachd - tourism poss c
baile-turasachd tourist village
eag-thurasachd eco-tourism
goireasan turasachd tourist facilities
mòr-thurasachd mass tourism
turasachd neo-mhillteach responsible tourism
turasachd sheasmhach sensible tourism
turasachd sheasmhach sustainable tourism
Subject: GeneralGeography
turasachd neo-mhillteach
responsible tourism
n phr
Subject: GeographyGeneral
turchairt
chance
n(m)
turchairt - chance poss cchance - turchairtean pl
ceòl-turchairt chance music
geamannan-turchairt games of chance
Subject: General
turtar
turtle
n(m)
turtair - turtle poss cturtles - turtair plturtles - turtairean pl
turtar-coille wood turtle
Subject: Science
tùs
origin
n(m)
tùis - origin poss corigins - tùsan pl
bho thùs originally
creideamhan às na h-Innseachan religions of Indic origin
leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad books notable for ownership or origin
Pròstanaich a bhuineas do Mhòr-thìr na Roinn Eòrpa Protestants of Continental origin
tùs a' chruinne-cè origin of the universe
tùs agus crìoch anaman fa leth origin and destiny of individual souls
tùs-àite place of origin
Subject: General
tùs
origin
n(m)
tùis - origin poss corigins - tùsan pl
Subject: Mathematics
tùs-ghinean
embryo
n(m)
tùs-ghinein - embryo poss cembryos - tùs-ghineanan pl
Subject: Science
tùs-sheòrsa
prototype
n(m)
tùs-sheòrsa - prototype poss cprototypes - tùs-sheòrsaichean pl
Subject: Science
tùsach
primitive
adj
strìoch thùsach primitive streak
Subject: General
tùsanaich
original native tribes
n(pl)
Subject: Geography
tweet
tweet
n(m)
tweet - tweet poss ctweets - tweets pl
Subject: Computing
Twitter
Twitter
n(m)
Twitter - Twitter poss c
Subject: Computing
typhoon
typhoon
n(m)
typhoon - typhoon poss ctyphoons - typhoonan pl
Subject: Geography